.

Сутність процесу суспільного відтворення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3845
Скачать документ

Реферат на тему:

Сутність процесу суспільного відтворення

Суспільне виробництво макрорівня в процесі руху проходить чотири
стадії: власне виробництво, розподіл, обмін і споживання. Всі ці стадії
взаємопов’язані між собою, характеризують єдиний процес і перебувають у
безперервному кругообігу. Постійне повторення та відновлення процесу
суспільного виробництва, представлене як безперервний кругообіг усіх
його стадій, називається суспільним відтворенням.

Під час відтворення повинні постійно відновлюватись усі фактори
виробництва, які беруть участь у процесі суспільного виробництва. До
таких факторів виробництва належать: робоча сила, засоби виробництва і
природні ресурси, капітал. В умовах сучасного ринкового господарства для
суспільного відтворення національної економіки додається ще один фактор
виробництва — підприємницькі здібності.

Відповідно до методологічних принципів побудови Системи національних
рахунків процес відтворення національної економіки розглядається як
безперервний кругообіг двох потоків: доходів і видатків (рис. 19).

Рис. 19. Модель кругообігу доходів і видатків у ринковій економіці

Модель кругообігу доходів і видатків у національній економіці дає
можливість продемонструвати систему взаємозв’язків між суб’єктами
господарювання в ринкових умовах. Суб’єктами національної економіки на
макрорівні виступають домашні господарства, підприємства і держава.
Домашні господарства виконують функцію кінцевого споживання, а також
виносять на ринок ресурсів (факторів виробництва) виробничі ресурси:
працю, землю або природні ресурси, капітал і підприємницькі здібності.
Підприємства (фірми) для виконання своєї виробничої функції виступають
на ринку ресурсів у ролі споживачів, купуючи відповідно необхідні їм
ресурси. Домогосподарства на цьому ринку є носіями пропозиції. В
результаті діяльності підприємств створюються товари і надаються
послуги, які надходять на ринок готових товарів і послуг. Далі їх через
споживчі видатки купують представники сектору домогосподарств. Отже, на
ринку товарів (послуг) суб’єктами попиту є домогосподарства, а
пропозиції — підприємства. Підприємства, реалізуючи вироблені товари,
отримують натомість доходи. Держава витрачає кошти як на ринку ресурсів,
купуючи їх, так і на ринку товарів, здійснюючи державні закупівлі
товарів. Взаємозв’язок держави з домогосподарствами і підприємствами
простежується через надходження податків до державного бюджету та
отримання підприємствами дотацій, субсидій, субвенцій,
домогосподарствами — трансфертних платежів. Трансфертними платежами є
безплатні і безповоротні кошти, які можуть бути надані державою. До
державних трансфертів, що отримують домашні господарства, належать
пенсії, стипендії, виплати у зв’язку з безробіттям. Усі три суб’єкти
національної економіки під час відтворення несуть видатки й отримують
доходи, що характеризує економічний розвиток країни. Кругообіг доходів і
видатків здійснюється у двох формах: натурально-речовій і
вартісно-грошовій.

Наведена модель кругового потоку характеризує функціонування закритої
національної економіки. На практиці вона ускладнюється процесами
відтворення не лише в межах закритого простору внутрішньої економіки, а
також враховує складні взаємозв’язки з іншими країнами.

Ця модель відображає діалектичну єдність попиту і пропозиції, що
врівноважує виробництво і споживання; єдність натурально-речових і
вартісних пропорцій суспільства; узгодженість економічних інтересів і
потреб продавців та покупців; взаємозв’язок потоків відтворення всіх
ресурсів, товарів і доходів.

Економічна наука виокремлює два типи відтворення — просте і розширене.

Просте відтворення — це відновлення виробництва в незмінних масштабах за
сталої техніко-технологічної основи. Це означає, що весь створюваний
продукт суспільства (ВВП) використовується на особисте споживання. Такий
тип відтворення характерний в основному для країн із слаборозвиненою
ринковою економікою.

Розширене відтворення — це відновлення виробництва в зростаючих
масштабах у кожному наступному періоді за змінюваної нової
техніко-технологічної основи. Цей тип відтворення означає зростання
виробленого в країні валового внутрішнього продукту, а також поліпшення
якості його складових. Створюваний суспільний продукт споживається не
повністю, частина його нагромаджується, що дає можливість здійснювати
процес інвестування національної економіки. Це сприяє подальшому
економічному зростанню, науково-технічному прогресу. Розширене
відтворення притаманне країнам з розвиненою ринковою економікою.

В економічній літературі виокремлюють також звужене відтворення, можливе
в окремих країнах в певні періоди їх розвитку. Цей тип відтворення
характеризується зменшенням масштабів розширеного відтворення за умови
фізичного і морального зношення основного капіталу. Причиною такого
відтворення може бути також порушення зв’язків між господарюючими
суб’єктами національної економіки. Як правило, такий стан притаманний
країнам, що перебувають на етапі трансформаційного економічного
розвитку.

Список використаної літератури

Борисов Е. Ф. Экономическая теория. — М.: Юристь, 1999. — 568 с.

Бутук А. И. Экономическая теория. — К.: Вікар, 2000. — 301 с.

Всемирная история экономической мысли: В 6 т. — М.: Мысль, 1987.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., ПалкінЮ. І. Основи економічних знань:
Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1999. — 403 с.

Дзюбик С. Д., Ривок О. П. Основи економічної теорії. — К.: Основи, 1994.
— 297 с.

Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Бази-левича. —
К.: Знання-Прес, 2001. — 581 с.

Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристь, 2000. — 861 с.

Історія економічних учень: Підруч. / За ред. Л. Я. Корнейчук, ?. О.
Татаренко. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999. — 564 с.

Калиничева Г. И. Экономическая история: краткий конспект лекций. — К.:
МАУП, 1998. — 92 с.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. — М., 1993.

КейнсДж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. — М.:
Прогресс, 1978. — 494 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.— 311с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019