.

Грошові системи(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 6925
Скачать документ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

на тему:

“Грошові системи”

План

Суть грошової системи та її елементи.

Типи грошової системи та їх еволюція.

Сучасна грошова система України.

Грошові реформи: поняття, цілі та види.

Література:

Башнянин Г.І. Політична економія. – Київ: “Ніка-Центра Ельса”, 2000р. –
ст.155-156.

Луціва Б.Л. Гроші. Банки та кредит. – Тернопіль: “Карт-бланш”, 2000р. –
ст.113-120, 132-134.

Мочерний С. Основи економічної теорії.– Київ, 1992р.- ст. 113-115.

Нові поняття

Грошова система

Грошова одиниця

Масштаб цін

Емісійна система

Форми грошей

Банківські білети

Казначейські білети

Грошові реформи

Грошові реформи у вузькому розумінні

Грошові реформи у широкому розумінні.

Суть грошової системи та її еволюція.

Гроші виникають у ІV-ІІІ тис. до н.е., а грошові системи лише із
зародженням капіталістичного способу виробництва.

Сформувалась грошова система в ХVI-XVII ст., хоч окремі її елементи
(наприклад, види державних грошових знаків) існували й раніше. З
виникненням капіталістичного способу виробництва (який супроводжується
перетворенням натурального господарства на грошове, набуттям товарним
виробництвом всезагального характеру та інше) з’являється об’єктивна
необхідність в уніфікації форм грошового обігу і централізації емісії
грошей тощо. Це було потрібне для подолання свавілля феодалів у
визначенні цінності монет, ліквідації децентралізації у монетній справі
та інше.

У розвитку грошових систем виділяють два етапи:

коли загальний еквівалент безпосередньо знаходився в обігу і виконував
функції грошей;

коли роль золота як загального еквівалента падає, а згодом воно перестає
виконувати цю роль, і в обігу функціонують кредитно-паперові гроші.

Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової
економіки. Це обумовлюється тим, що вони опосередковують усі економічні
відносини людей з приводу купівлі-продажу результатів їхньої діяльності.
Свої функції гроші виконують у результаті безперервного руху в сфері
обігу.

Рух грошей здійснюється в рамках грошової системи.

Грошова система – це встановлена державою форма організації грошового
обороту в країні.

Грошова система складається історично, її зміст і структурні елементи
відображають досягнутий соціально-економічний рівень розвитку країни.
Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється
законами, встановленими державою.

встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для
вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється
законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних
закономірностей її розвитку.

законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи
срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею. Коли
вперше розпочалося карбування монет, масштаб цін збігався з їх ваговим
вмістом. З повним припиненням конвертації паперових грошей у монетарний
товар – золото, із завершенням його демонетизації, необхідність фіксації
державою масштабу цін відпала.

Паперова грошова одиниця уособлює представнику вартість загальної маси
товарів і послуг, що знаходять в обігу.

установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають
порядок емісії. Регулюється емісія внутрішнім законодавством країни з
урахуванням економічного і валютного стану.

матеріалізована в певному типі загального еквівалента мінова вартість,
яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним
засобом у готівковому обігу. Форми грошей визначаються відповідними
юридичними актами. До них відносяться: банківські білети, казначейські
білети та розмінні монети. Суттєва відмінність видів грошових знаків у
механізмі їх емісії. Випуск банкнот зумовлює кредитна емісія
центрального банку. Банківські білети надходять у сферу обігу в зв’язку
з видачею кредиту, його погашення зумовлює вилучення грошових знаків з
обігу. Казначейські білети випускаються в обіг під час бюджетної емісії,
яка проводиться міністерством фінансів (казначейством). Монета – злиток
металу, що має встановлені законодавчо форму, вагу, склад металу, певні
зображення й написи, включаючи номінал вартості.

співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке
використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших
економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у
валюті іншої країни.

включає визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму
використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів
тощо. Центральний банк повинен суворо контролювати грошовий обіг,
сприяти забезпеченню стабільності грошової одиниці, регламентувати
правила здійснення безготівкових платежів, форм розрахунків способів і
порядку платежів.2. Типи грошових систем та їх еволюція.

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодію,
які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування
грошової системи.

У грошовій системі ринкового зразка регулювання грошового обороту
проводиться через використання економічних методів впливу на обсяг,
динаміку і структуру грошової маси.

Неринкова грошова система характеризується наявністю обмежень
функціонування грошей (талони, картки). Регулювання грошового обороту
здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового і
безготівкового грошового обороту, заборона певних грошових операцій,
проведення контролю за грошовими операціями суб’єктами економічних
відносин, лімітування кредитів та інше).

У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних
операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка
органічно включена у світову.

Грошова система закритого типу передбачає використання валютних
обмежень. Національна грошова система ізольована від світової.

Для саморегульованої грошової системи характерна дія механізму
стихійного регулювання грошового обороту. Само регульованими були
системи металевого обігу. Якщо через зміну виробництва і реалізації
товарів потреба в грошових знаках скорочувалася, то відповідна кількість
грошей вилучалася з обігу, перетворюючись у скарб. У разі розширення
виробництва і товарного обігу грошові знаки, що становили грошовий
скарб, надходили в обіг.

У регульованій грошовій системі порядок регулювання грошового обороту є
окремим елементом грошової системи.

обіг металічних грошових знаків (монет)

характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах:

1) випуск казначейських білетів;

2) покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії. Регулювання
грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на
оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту, органом
регулювання грошового обігу є банківська система.

У другій половині ХІХ століття утвердилася система золотого
монометалізму, при якій лише золото служить загальним еквівалентом.

Цей вид грошей було введено у 1816 році в Англії, у 1871-1873 роках – в
Німеччині, у 1873 році – в Данії, у 1895-1897 роках – в Росії та Японії,
в 1900 році – у США. Якщо на початку ХІХ століття цінове співвідношення
між золотом і сріблом становило 1:16, то наприкінці століття – 1:33.

Сучасна грошова система ґрунтується на кредитно-паперових грошах. У ній
має місце поєднання паперових грошей з кредитними.3. Сучасна грошова
система України.

Сучасна грошова система є результатом безготівкового процесу розвитку
товарного виробництва.

Сучасна грошова система України – це грошова система ринкового зразка.

Необхідність створення грошової системи України:

розпад СРСР наприкінці 1991 року;

вихід України з “рубльової зони”;

запровадження власної грошової одинці.

Етапи процесу запровадження національної валюти в Україні.

10 січня 1992 р. введено в готівковий обіг тимчасову валюту –
український карбованець (купон)4

у листопаді 1991 р. було завершено впровадження українського карбованця
у безготівковий обіг;

у вересні 1996 р. в результаті проведення грошової реформи в Україні
було запроваджено національну валюту – гривню.

У статті 99 Конституції України зазначено, що грошовою одиницею України
є гривня. Основною функцією Національного банку України є забезпечення
стабільності гривні.

Одне з найважливіших сьогоднішніх і перспективних завдань розбудови
грошової системи України – зростання довіри до національної валюти –
гривні.

Види грошових знаків, що мають законну платіжну силу в Україні.

У сучасних умовах у сфері грошового обігу України використовуються
банківські білети (банкноти-гривні) і розмінна монета (копійка).

Банкноти випускають в обіг Національним банком України. Для зручності
обслуговування роздрібного товаро-обороту в обіг випускаються розмінні
монети, які є незамінними в торгівельних операціях, коли необхідно
розплачуватися за товар дрібними частинами грошової одиниці.

Офіційний валютний курс гривні, використовуваний суб’єктами
господарських операцій, встановлюється Національним банком України на
підставі торгів валютними цінностями на Українській міжбанківській
валютній біржі (УМВБ) за валютами, за якими здійснюються торги, за
іншими – на підставі кра-курсів.

Порядок готівкового та безготівкового обігу, їх регламентацію, в тому
числі організацію міжнародних розрахунків в Україні здійснює
Національний банк України. НБУ суворо контролює грошовий обіг, сприяє
забезпеченню стабільності національної валюти, регламентує емісію
готівки, розробляє правила здійснення форм безготівкових розрахунків,
способів і порядку платежів, контролює касові операції.

НБУ є установою, що здійснює грошово-кредитне і валютне регулювання.
НБУ – незалежний фінансово-економічний орган, який проводить самостійну
грошово-кредитну політику. Правління НБУ приймає і затверджує постанови,
положення та інші нормативні акти, що регулюють грошовий обіг. НБУ
координує діяльність комерційних банків України.

Грошові реформи: поняття, цілі та види.

Грошові реформи – це повна або часткова структурна перебудова державою
наявної в країні грошової системи.

Головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.

Грошові реформи у вузькому розумінні.

Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка
купюри з одночасним або поступовим вилученням функціональної.

Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головною метою є заміна
через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу
або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану
шкалу обліку старих грошей на нові.

Грошові реформи в широкому розумінні.

Вони передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а
й структурну перебудову діючої системи грошово-валютних і кредитних
відносин. Такі реформи були характерними при здійсненні в окремих
країнах переходу від біметалізму до монометалізму і далі до
паперово-грошового обігу. Проведення структурної грошової реформи у
широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей
адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні у зв’язку з масштабністю й
різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень є
тривалими у часовому вимірі. вони проводяться, як правило, декілька
років.

Особливості проведення грошової реформи в Україні.

З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні було проведено грошову реформу з
домінацією грошової одиниці. В результаті проведення грошової реформи
наша держава отримала нову грошову одиницю – гривню. Внаслідок обміну
українських карбованців (купонів) на гривні замінено діючий масштаб цін.
У ході проведення реформи діяв єдиний порядок обміну грошових купюр.
Упродовж двох тижнів старі грошові знаки було вилучено з обігу та
обміняно без будь-яких обмежень у пропорції 1 000 000 : 1. Відповідно до
цього було змінено ціни всіх товарів і послуг, розміри тарифів,
заробітної плати, пенсій, платних зобов’язань тощо. Всі операції з
перерахування у гривню залишків коштів, які знаходилися у безготівковому
обігу було проведено в перший же день реформи.

Грошова реформа в Україні базувалася на принципах повної прозорості і
неконфіскаційності.

У майбутньому внаслідок зростання рівня інфляції і збільшення обсягів
грошової емісії важливо не допустити падіння купівельної спроможності та
дестабілізації гривні. У кризовій економіці виконання цього складного
завдання невіддільне від одночасного здійснення дійових стабілізаційних
заходів: збалансування державного бюджету, приватизація, ліберизація
цін, перехід до повноцінної дворівневої банківської системи тощо.
Контрольні питання

У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній
системі?

Які основні типи грошових систем Ви знаєте?

Які особливості процесу запровадження національної валюти України?

Які типи класифікації грошових систем Ви знаєте?

Розкрийте та дайте характеристику основних елементів грошової системи
України.

У чому полягає зміст і функції грошових реформ?

На яких принципах базувалась грошова реформа в Україні?

Особливості проведення грошової реформи в Україні у 1996 року.

Які існують різновиди грошових реформ у вузькому розумінні?

Які недоліки і переваги реформ паралельного типу?

PAGE

PAGE 6

Елементи грошової системи

Грошова одиниця

Масштаб цін

Емісійна система

Форми грошей

Регламентація готівкового та безготівкового грошового обігу

Валютний курс

Класифікація типів грошових систем

Як елемент господарського механізму

Грошові системи ринкового чи неринкового зразка

Грошові системи відкритого та

закритого типу

Відповідно до механізму регулювання валютних відносин

Саморегулюючі та регульовані грошові системи

Відповідно до загальних законів функціонування грошей

Еволюція грошових систем

Система металевого обігу

Система паперово-грошового обігу

Система кредитного обігу

Види грошових реформ залежно від мети проведення та глибини перебудови
державою наявної грошової системи

грошові реформи у вузькому розумінні

грошові реформи у широкому розумінні

Грошові реформи паралельного типу. Протягом певного часу в обігу
знаходяться дві грошові одиниці.

Одномоментні грошові реформи (строк проведення обміну старих грошей на
нові не перевищує

7-10 днів).

Види грошових реформ залежно від часового лагу здійснення обмінних
операцій

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020