.

Грошова система (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2895
Скачать документ

Реферат на тему:

Грошова система

Рух грошей у процесі розширеного суспільного відтворення ут-ворює
грошовий обіг, який безпосередньо включає рух грошей на стадіях
розподілу, обміну та опосередковано обслуговує процес ви-робництва і
споживання і, отже, впливає на всі стадії суспільного відтворення.

За характером руху грошових коштів обіг грошей поділяється на фінанси,
кредит та грошовий обіг. Форми організації грошового обігу утворюють
грошову систему. Ці форми визначає держава. Зокрема, держава визначає
грошову одиницю, масштаб цін, види грошових знаків в обігу та порядок їх
емісії, характер забезпечен-ня грошей, форми безготівкового платіжного
обігу.

В Україні ці функції виконує Національний банк. НБУ має дер-жавну
монополію на емісію грошей, здійснює управління грошо-вим обігом,
регулює економічні процеси через механізми цього обігу. Згідно з чинним
законодавством НБУ підзвітний лише Верховній Раді. Незалежність
Національного банку від уряду є необхідною передумовою проведення ним
такої політики, що забезпечує стій-кість національної валюти, її
купівельну спроможність.

Гроші надходять в обіг через механізм банківського кредитуван-ня
суб’єктів господарської діяльності. Обслуговуючи різноманітні акти
купівлі-продажу товарів та інші платежі, гроші переходять від одного
економічного суб’єкта до іншого, постійно віддаляючись від того місця,
де вони увійшли в сферу обігу.

Рух грошей, що обслуговує кругообіг товарів та послуг у про-цесі
розширеного відтворення, здійснюється в формах готівкового та
безготівкового обігу. При цьому частка готівкового обігу становить 5-7
відсотків загального обігу грошової маси, а частка безго-тівкового обігу
– 93-95 відсотків.

Безготівковий грошовий обіг має значні переваги над готівко-вим і тому є
набагато ефективнішим і доцільнішим як для суспіль-ства в цілому, так і
для кожного суб’єкта господарювання.

Готівкові гроші – це монети, банківські білети (банкноти) та
казначейські білети.

Монета – це зливок металу, що має законодавче встановлені форму, вагу,
склад металу, певні зображення та написи, включаю-чи номінал вартості,
використовується як засіб обігу чи платежу. В умовах золотого стандарту
монети виготовляли із золота з неве-ликим домішком для міцності інших
металів (лігатури). Вага таких монет визначала їх вартість. Їх називали
повноцінними. В наш час в усіх країнах світу в обігу знаходяться тільки
неповноцінні моне-ти. Їх використовують як розмінні гроші, що дає змогу
здійсню-вати будь-які дрібні покупки. Монети вводяться в обіг емісійним
банком.

Банкноти – вид грошових знаків, що випускає центральний банк
України*(Банкноти виникли в XVII ст. на основі розвитку вексельних
відносин. Спо-чатку банкноти були простою розпискою банку про прийняття
від клієнта золо-та на зберігання. Згодом такі розписки стали видавати
при дисконті (купівлі) приватних комерційних векселів. Банкнота
перетворилась у вексель на банкіра, набула подвійного забезпечення –
золотого і вексельного (товарного), вільно розмінювалась на золото.
Забезпечення векселями і золотом гарантувало повер-нення в банки
надлишку банкнотів з обігу (при погашенні векселів і розміні на золото).
З припиненням розміну банкнот на золото вони втратили одну з своїх
класичних ознак, що наблизило їх до паперових грошей.). Сучасні банкноти
виступають як національні гроші, мають силу законного і єдиного
платіжного засобу з примусово встановленим державою курсом.

Казначейські білети – вид грошових знаків, що випускає дер-Хавне
казначейство чи міністерство фінансів для покриття бюджет-них витрат. Їх
випускають переважно в дрібних купюрах. З припи-ненням розміну грошових
знаків на золото зникли економічні від-мінності між банківськими і
казначейськими білетами.

Готівкові розрахунки здійснюються між підприємствами і насе-ленням, між
окремими громадянами, а також на незначні суми між підприємствами,
організаціями, установами. До готівкових роз-рахунків належать виплати
підприємствами грошових доходів населенню у вигляді заробітної плати,
стипендій, пенсій, грошо-вих допомог. Готівкові розрахунки між окремими
громадянами виникають в процесі купівлі-продажу товарів, надання та
опла-ти послуг. Готівка видається з рахунків підприємств за допомогою
чеків.

При безготівковому грошовому обігу рух грошей здійснюється у вигляді
перерахування сум на рахунках в банках чи зарахування взаємних вимог,
тобто без готівкових грошових знаків. Безготівко-вий грошовий обіг має
такі переваги:

значно скорочує суспільні витрати обігу;

створює сприятливі умови для державного регулювання грошо-вого обігу;

поліпшує економічне становище суб’єктів грошового обігу, ос-кільки
прискорюється обіг їх грошових коштів, забезпечується тіс-ний зв’язок їх
з банком та з грошовим ринком в цілому. Отже, всім учасникам сфери обігу
економічно вигідно розраховуватись за сво-їми зобов’язаннями в
безготівковій формі через банки (за виклю-ченням платежів на невеликі
суми).

Система безготівкового обігу включає: принципи, вимоги до організації,
форми і способи розрахунків, черговість платежів, роз-рахункові
документи.

Переважна більшість безготівкових розрахунків здійснюється між
суб’єктами господарювання. Незначну їх частину становлять без-готівкові
розрахунки населення (перерахування за дорученням гро-мадян на вклади в
банки заробітної плати, гонорару, пенсій тощо). За дорученням вкладників
банки переказують грошові суми з вкладів громадян на рахунки відповідних
організацій в оплату за товари та послуги тощо.

:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020