ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Меркантилізм

(XVI-XVII ст.)

Англійська класична школа

(XVII – поч. XIХ ст.)

Фізіократи

(XVIII ст.)

Марксизм

(сер. ХІХ-ХХ ст.)

Рікадіанська школа

(30-50-і рр. ХІХ ст.)

Ленінізм

(ХХ ст)

Соціал реформізм

(кін. ЇІЇ-ХХ ст.)

Математична школа

(30-80-і рр. ХІХ ст.)

Австрійська школа

(70-90-і рр. ХІХ ст.)

НЕОКЛАСИЧНИЙ НАПРЯМОК

Маоізм

(50-70-і рр. ХХ ст.)

Радикальна політекономіка

(50-70-і рр. ХХ ст.)

Англо-американська школа

(2-а пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Нова історична школа

(кін. ХІХ-поч.ХХ ст.)

Кейнсіанство

30-70-і рр. ХХ ст.)

Монетаризм

(60-90-і рр. ХХ ст.)

Економіки пропозиції

(60-90-і рр ХХ ст.)

Посткейнсіансво

(60-70-і рр. ХХ ст.)

Посткейнсіансво

(60-70-і рр. ХХ ст.)

Соціальна школа

(кін. ХІХ-поч. ХХ ст. )

Неокласичний синтез

(50-70-і рр. ХХ ст.)

Неокласична макроекономіка

(70-90-і рр. ХХ ст.)

Інституціоналізм

(20-70-і рр. ХХ ст.

Конвергенції теорії

(50-70-і рр. ХХ ст.)

Похожие записи