.

Економічні погляди Тюрго: продовження та заперечення ідей фізіократизму (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 6482
Скачать документ

Реферат

на тему:

Економічні погляди Тюрго: продовження та заперечення ідей фізіократизму

План:

1. Вступ……………………………………………………………………………3

2.Загальна характеристика фізіократизму………………………………………4

3. Життєвий шлях А.Тюрго………………………………………………………6

3. Економічні погляди А.Тюрго…………………………………………………8

4. Основні відмінності вчення А.Тюрго та фізіократів……………………….11

5. Висновок………………………………………………………………………13

6. Література……………………………………………………………………..15

Вступ

Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст.,
представники класичної політичної економії. Назва цієї наукової школи
походить від грецьких слів “фізіс” — природа і “кратос” — влада. Поява
школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної
Франції. У країні розвивався капіталізм на його мануфактурній стадії. У
другій половині XVIII ст. країна наближалась до революції. А в
економічній політиці Франції неподільно панував меркантилізм.

На цей час чітко визначилися дві проблеми, що гальмували економічний
розвиток: панування меркантилізму і збереження феодального режиму на
селі. Фізіократи, виступаючи проти меркантилізму, висували на перший
план аграрну проблему. Саме тому критика меркантилізму набула у
фізіократів аграрного характеру. На відміну від меркантилістів,
фізіократи були прихильниками економічного лібералізму.

Ідеї, які проголошували фізіократи, у загальних рисах були сформульовані
ще їхніми попередниками, зокрема Буагільбером. Проте не можна говорити
про їхню цілковиту тотожність. Фізіократи розробили основи, хоча й
суперечливої, проте прогресивної реформи, суть якої полягала в
капіталістичній реорганізації сільського господарства.

Утворилась школа фізіократів наприкінці 50-х років XVIII ст. Її
представниками були: Франсуа Кене, Дюпон де Немур, маркіз Мі-рабо,
Мерсьє де Ла Рів’єр, Жак Тюрго та інші.

Загальна характеристика фізіократизму

Джерело багатства і процвітання нації фізіократи бачили винятково в
розвитку сільського господарства. Тут зовсім чітко просліджується вплив
давньогрецьких мислителів, зокрема Ксенофонта, що писав, що землеробство
– мати і годувальниця всіх професій. Ксенофонт вихваляє сільське
господарство яке дає плоди, придатні навіть для жертвоприносин, що
тренує фізично громадян, що робить їх відмінними воїнами, що штовхає
людей на шлях взаємодопомоги, що забезпечує і всім необхідним.

Основоположником і главою цієї школи був Ф.Кене (1694-1774), придворний
медик Людовика XV. Він не тільки сформулював основні теоретичні
положення, але також економічну і політичну програму фізіократизму.
Треба сказати, що у певній мірі фізіократизм являв собою реакцію на
меркантилістську політику Кольбера в період царювання Людовика XIV,
політику заохочення і розвитку мануфактур при повній зневазі сільським
господарством.

Фізіократи оголосили сільське господарство єдиною галуззю, що створює
багатство країни. Вони наполягали на тому, що саме постійно відтворені
багатства сільського господарства є основою для всіх інших форм
багатства, забезпечують заняття усім видам професій, сприяють добробуту
населення, надають руху промисловості і підтримують процвітання нації.

Тільки в землеробстві, за твердженням Кене, створюється нове багатство,
а велика продуктивність землеробської праці обумовлена самою природою.
Обґрунтовуючи цю тезу, фізіократи докладно розробили навчання про
“чистий продукт”. Під чистим продуктом вони розуміли надлишок продукції,
отриманої в землеробстві, над витратами виробництва. “Чистий продукт, –
писав Кене, – це щорічно створювані багатства, що утворюють доходи
нації, і представляють продукт, що витягається з земельних володінь
після вилучення усіх витрат”. Таким чином, фізіократи вважали, що чистий
продукт виникає тільки в землеробстві. І на їхній стороні була сама
очевидність, тому що ніде приріст продукції не демонструється настільки
наочно, як у сфері тваринництва і рослинництва.

Фізіократи затверджували, що в промисловості існує лише споживання,
промисловість з’являлася “марною галуззю” через те, що там лише
перетворювалася форма продукту, даного природою. Оскільки, на думку
фізіократів, чистий (чи прибавочний продукт) створюється винятково в
землеробстві, земельна рента виявляється в них єдиною формою чистого
продукту. У промисловості ж, через її “безплідність”, прибавочний
продукт не створюється, а доход підприємця і заробітна плата робітника
являють собою витрати виробництва.

З вченням про чистий продукт у фізіократів тісно пов’язана концепція про
продуктивну і непродуктивну працю.

Вперше в історії економічної думки вони віднесли до продуктивної праці
тільки працю, що створює чистий продукт. Отже, відповідно до їхніх
поглядів, тільки праця, зайнята в сфері сільського господарства є
продуктивною, а праця в інших сферах народного господарства є
непродуктивною чи “марною”.

Життєвий шлях А. Тюрго

Анн Робер Жак Тюрбо (1727-1781) – за походженням дворянин. Його
попередники традиційно знаходились на державній службі в Парижі. Згідно
сімейної традиції він як третій син мав отримати духовну освіту. Але
після закінчення семінарії і теологічного факультету Сорбонни 23-річний
абат А. Тюрго несподівано вирішив відмовитися від свого призначення
для церкви, не бажаючи, за його словами, «все життя носити маску на
обличчі», і перейшов на державну службу. На той час цей молодий чиновник
добре володів шістьма мовами, круг його інтересів складали філософія,
філологія, юриспруденція, природні науки, математика, художня
література, поезія.

Вже на початку своєї службової кар’єри в магістраті Парижа А. Тюрго
понад усе цікавився економічним станом Франції, що дуже хвилював його. У
25 років він вже посідав судову посаду в паризькому парламенті, а ще
через рік — доповідача судової палати, ставши помітною фігурою світських
і філософських кругів французької столиці. У ці роки А. Тюрго
зближувався з одним з колег — інтендантом торгівлі Венсаном Гурне,
дружба з яким, зокрема як з економічним наставником, продовжувалася аж
до смерті В. Гурне в 1759 р. Разом з ним він бував в колі
друзів Ф. Кене, який проживав, як відомо, в одній з квартир на
антресолях Версальського палацу.

Черговим службовим призначенням А. Тюрго в 1761 р. був затверджений на
посаді інтенданта (губернатора) в Ліможе (центр провінції Лімузен), яку
займав майже 13 років. Представляючи центральну владу у віддаленій
провінції, він відав господарськими питаннями, зокрема системою
стягування податків. Саме у Лимозький період життя А. Тюрго написав свій
головний економічний твір «Роздуми про створення і розподіл багатств»
(1766), незавершену роботу «Цінності і гроші» (1769) і інші твори. Всі
вони, як очевидно, базувалися на фізіократичних поглядах, а також на
принципах ринкових економічних відносин і, перш за все, вільної
конкуренції і вільної торгівлі.

У 1774 р. А. Тюрго отримав останнє в своїй службовій кар’єрі
призначення, коли король Людовик XVI, що вступив на престол, виділив
йому пост морського міністра, а через декілька тижнів перевів на посаду
генерального контролера фінансів, рівнозначну посаді міністра фінансів —
найважливішому у той час посту у внутрішніх справах королівства.

За 18 місяців перебування на посаді генерального контролера фінансів А.
Тюрго хоч і не добився скорочення державних витрат, але зміг провести
ряд указів і законопроектів (едикти), що відкривали можливість для
всемірної лібералізації економіки країни. Проте кожне його
реформаторське нововведення натрапляло на запеклий опір парламенту, що
знаходився під явним впливом придворного оточення, дворянства,
духівництва і деякої частини підприємців, що прагнули зберегти своє
монопольне положення. Тому реалізація положень едиктів була
короткочасною перемогою А.Тюрго і його однодумців. У травні 1776 р.
королівським посланцем йому був вручений наказ про здачу справ у зв’язку
з відставкою, а через три місяці король відмінив всі едикти
міністра-реформатора.

Головними досягненнями Тюрго-міністра в період реформ з’явилися:
введення вільної торгівлі зерном і мукою усередині країни; вільне
ввезення і безмитний вивіз зерна з королівства; заміна натуральної
дорожньої повинності грошовою поземельною податтю; скасування ремісничих
цехів і гільдій, що гальмували зростання підприємництва в промисловій
сфері, і ін.

Економічні погляди А.Тюрго

Предмет і метод вивчення

А. Тюрго не вважав себе ні учнем, ні послідовником Ф.Кенэ, заперечуючи
яку-небудь свою причетність до «секти», як він виразився, фізіократів.
Проте творча спадщина і практичні справи свідчать про його прихильність
основам фізіократичного вчення і принципам економічного лібералізму.

Наприклад, подібно фізиократам, А. Тюрго затверджував: «Землероб є
першою рушійною силою в ході (всіх) робіт; це він проводить на своїй
землі заробіток всіх ремісників… Праця землероба — єдина праця, що
проводить більш того, що складає оплату праці. Тому він єдине джерело
всякого богатства».

Після смерті свого друга В. Гурне Тюрго опублікував твір «Похвальне
слово Венсану де Гурне», в якому розкрив негативне значення
протекціоністської політики в економіці і виразив переконання в тому, що
«загальна свобода покупки і продажу є єдиним засобом забезпечити, з
одного боку, продавцеві — ціну, здатну заохотити виробництво, з іншої —
покупцеві — якнайкращий товар по найменшій ціні».

Теорія грошей

Ще в 1749 р. будучи в 22-річному віці, опублікувавши «Лист абатові де
Сисе про паперові гроші», А. Тюрго передбачив ідеї кількісної теорії
грошей, «класично» викладені через майже 30 років самим А. Смітом.
Зокрема, в «Листі» він запитував до Джона Ло словами: «Але чи дозволено
було Ло не знати того, що золото, як і все інше, втрачає в ціні, якщо
його кількість збільшується?» Крім того, він з розумінням суті проблеми
аргументував і положення про незручність паперових грошей, коли їх
кількість не відповідає кількості вироблюваних товарів і послуг.

Гроші з дорогоцінних металів розглядаються А. Тюрго по суті як один з
товарів в товарному світі, підкреслюючи, що «особливе золото і срібло
більш, ніж всякий інший матеріал, придатні служити монетою», бо вони «по
самій природі речей зробилися монетою і притому загальною монетою
незалежно від всякої угоди і всякого закона». На його переконання,
гроші, тобто «золото і срібло, змінюються в ціні не тільки в порівнянні
з усіма іншими товарами, але і по відношенню один до одного, дивлячись
по більшому або меншому їх надлишку».

Нарешті, критикуючи меркантилістів, до «багатства нації» А. Тюрго
відносить перш за все землі і отримуваний з них «чистий дохід»,
оскільки, на його думку, «хоча гроші складають безпосередній предмет
заощаджень і є, так би мовити, головним матеріалом капіталів при освіті
їх, але гроші, як такі, складають майже непомітну частину сукупної суми
капіталів», а «…розкіш безперервно веде до їх знищення».

Теорія вартості

А. Тюрго, як і Ф. Кене, дотримувався витратної концепції походження
вартості, зводячи її суть до витрат живої і упредметненої (минулої)
праці. В той же час, обгрунтовувавши механізм формування цін на ринку,
А. Тюрго виділяє ціни поточні і основні. Перші, як він вважає,
встановлюються співвідношенням попиту і пропозиції, другі «в
застосуванні до товару є те, чого дана річ коштує працівникові… це той
мінімум, нижче за яке вона (ціна) не може опуститься». При цьому, на
думку А. Тюрго, рідкість є «одним з елементів оцінки» при придбанні
товарів.

Теорія класів

А. Тюрго, розділяючи погляди Ф. Кене, виділяє в суспільстві три класи:
продуктивний (люди, зайняті в сільськогосподарському виробництві);
безплідний (люди, зайняті в промисловості і інших галузях матеріального
виробництва і сфери послуг); власники землі. Проте перші два класи він
називає «працюючими або зайнятими класами», вважаючи, що кожний з них
«розпадається на два розряди людей: на підприємців, або капіталістів, що
дають аванси, і на простих працівників, які одержують заробітну плату».
Причому, як уточнює вчений, саме безплідний клас включає «членів
суспільства, які одержують заробітну плату».

Теорія доходів

У визначенні суті і величини заробітної плати робочих А. Тюрго не
розходиться ні з У. Петті, ні з Ф. Кене, як і вони, вважаючи її
результатом «від продажу своєї праці іншим» і вважаючи, що вона
«обмежена необхідним мінімумом для його існування… тим, що йому
безумовно необхідно для підтримки життя». Але на відміну від своїх
попередників, А. Тюрго відносив заробітну плату до елементів, що лежать
в основі висунутого ним поняття про «загальну економічну рівновагу».
Останнє, за його словами, встановлюється «між цінністю всіх творів
землі, споживанням різного роду товарів, різними видами виробів, числом
зайнятих (їх виробництвом) людей і ціною їх заробітної плати ».

Серйозну увагу приділив А. Тюрго дослідженню природи походження і такого
доходу, як позичковий (грошовий) відсоток, засуджуючи при цьому забобони
моралістів, що розглядають «віддачу в зростання як злочин» і що вдаються
до слів з Євангелія: «У позику давайте, не чекаючи нічого». Він
стверджує, що протягом часу позики кредитор втрачає дохід, який міг би
отримати, тому що ризикує своїм капіталом, а позичальник може
використовувати гроші для вигідних придбань, які можуть принести йому
великий прибуток. Тому, укладає А. Тюрго, кредитор «…не наносить
ніякого збитку позичальникові, бо цей останній погоджується на його
умови і не має ніяких прав на зайняту суму. Прибуток, який можна
отримати, маючи гроші, є, поза сумнівом, однією з найбільш частих
спонук, що схиляють позичальників брати в позику під відсотки; це одне з
джерел, яке дає можливість виплачувати цей процент». Що стосується
поточного відсотка, то він, на думку А. Тюрго, служить на ринку
термометром, по якому можна судити про надлишкок або недолік капіталів,
уточнюючи, зокрема, що низький грошовий відсоток — це і наслідок і
показник надлишку капиталів.

Основні відмінності вчення Тюрго та фізіократів

Великим промахом фізіократів було повне нерозуміння цінності, чому вони
зобов’язані своїй грубоматеріалістичній і аграрній концепції
виробництва. Вони рідко говорять про неї, і те, що вони говорять, погано
і неясно. Саме звідси витікають всі їх помилки щодо непродуктивності
торгівлі і промисловості. Промах їх тим більше незрозумілий, що питання
про цінність блискуче розібране багатьма їх сучасниками. Наприклад,
Р.Кантільон, якого вони вважали у багатьох відношеннях своїм, розглядає
його в своєму “Essai sur la nature du commerce en generaf (“Досвід про
природу торгівлі взагалі”), опублікованому в 1755 р., абат Галіані – в
своїй книзі “Про гроші” (“Delia Moneta”, 1750 р.), абат Мореллі – в
“Prospectus d’un Nouveau Dictionnaire du Commerce” (“Проспект нового
словника по торгівлі”, 1769) і особливо Кондільяк, книга якого “Le
Commerce et le Gouvemement” (“Торгівля і уряд”) з’явилася в 1776 р.,
правда, після того, як їх система була опублікована і переконання їх
встановилися.

Сам Тюрго, що був, правда, лише наполовину фізіократом, висловив на
рахунок цінності більш наукові погляди. Він визначив цінність як “вираз
ступеня оцінки, яку людина дає різним предметам своїх бажань”. Це
визначення добре виражає суб’єктивну сторону цінності і містить в собі
два поняття: “ступінь оцінки” і “бажання”, які ще точніше визначають її.
Правда, у іншому місці він говорить, що цінність, не дивлячись на свою
відносність, завжди містить в собі “деяку реальну, властиву предмету
якість”, але цими словами, які так часто ставилися йому в докір, він
хоче, на нашу думку, сказати просто те, що наше бажання припускає у
речей наявність певної якості, що незаперечно, проте, при припущенні, що
ця якість може бути також і уявним, – випадок, про який, здається, Тюрго
не думав.

Можливо, що Тюрго подав думку Кондільяку, але можливо, що сам він
запозичував її у Галіані, книга якого, що з’явилася 20 роками раніше
книги Тюрго (останній, правда, цитує її), вже містить в собі дуже тонкий
психологічний аналіз цінності, в основу якої він кладе корисність і
рідкість.

Але Тюрго відрізняється від школи фізіократів не тільки своїми поглядами
на цінність; є між ними багато інших точок розбіжності, і притому таких,
що було б правильнішим і справедливішим присвятити цьому особливий
розділ. Взагалі його погляди сучасніші, ближчі до поглядів Адама Сміта.
Деякі основні положення учення Тюрго, які відокремлюють його від
фізіократів:

1. Основна протилежність між продуктивністю землеробства і безплідністю
промисловості, якщо не зовсім залишена, то вельми умалена в своєму
значенні.

2. Земельна власність видалена з інститутів божественного походження.
Вона відмовляється навіть посилатися на так звані земельні витрати: вона
покоїться лише на факті, на заволодінні і на суспільній корисності.

3. Навпаки, рухома власність, тобто продукт праці, займає обширне місце;
вельми ретельно аналізується роль капіталу і вичерпно доводиться
законність відсотка.

Висновок

Якщо ж підвести тепер підсумок вкладу фізіократів в економічну науку, то
ми побачимо, що він достатньо значний. З точки зору теоретичної:

Думка, що всі соціальні феномени закономірні та, відповідно, пов’язані
взаємовідносинами, які потрібно відкрити.

Думка, що особиста зацікавленість, надана самому собі, знаходить те, що
їй найбільш вигідно, і в той самий час те, що найбільш вигідно для усіх,
хоча, між іншим, ця ліберальна доктрина нараховувала багатьох
попередників раніше фізіократів.

Думка, що вільна конкуренція встановлює гарну ціну, тобто ціну, найбільш
вигідну для обох сторін, і конкуренція ж і знищує лихварство.

Неясний, але дуже ретельний аналіз виробництва та різних категорій
капіталів; перша класифікація доходів та законів їхнього розподілу.

Доводи на користь земельної власності, що стали класичними.

З точки зору практичної:

Вільність праці.

Вільність торгівлі внутрішньої та доводи на користь торгівлі зовнішньої,
що стали класичними.

Обмеженість функцій держави.

Вперше наведений доказ переваги прямих податків над другорядними.

Було б несправедливо докоряти їм, як це іноді робили, в тому, що вони
займалися соціальною метафізикою. Трохи більше систематизації навіть
корисно для науки на період її зародження: систематизація приносить їй
користь навіть своїми помилками. Слід тільки сказати, що якщо їх
концепція природного порядку слугувала підставою чи по меншій мірі
опорою для всієї політичної економії, то вона була трохи відмічена
оптимізмом, який пізніше загіпнотизував ліберальну школу, особливо у
Франції.

Робота А.Тюрго «Роздуми про освіту і розподіл багатств» 1766 р.
відображає всі головні економічні процеси і проблеми. Наприклад, Жак
Тюрго розглядав порядок оплати праці найнятих робітників. Заробітну
плату він зводив до мінімуму засобів існування найнятих робітників.

Тюрго надавав важливе значення освіті народу. Невідання, тобто незнання
економіки, веде до відсталості людей, їх протидії навіть того, що
важливе народу. Тюрго писав: «Майже немає селян, що уміють читати і
писати. І дуже мало таких, на розум і чесність яких можна розраховувати;
це уперта раса людей, які чинять опір навіть таким змінам, які
направлені на поліпшення їх життя».

«Тюрго був великою людиною, бо він відповідав своєму часу.» «Він був
одним з інтелектуальних героїв, що повалили старий режим.»

Реформаторська діяльність Тюрго викликала протидію впливових кругів, і
його відправили у відставку.

Література:

Гриценко Н.Н., Валовой Д.В., Валовая М.Д., Давтян М.А., Жданов Ю.Н.
Политэкономия. История экономических учений. Экономическая теория.
Мировая экономика: Учебник для студ. вузов / Дмитрий Васильевич Валовой
(ред.). — 2.изд. — М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 2000.

HYPERLINK “http://ek-lit.agava.ru/aniksod.htm” Аникин В. «Юность
науки »

Тюрго. «Размышления о создании и распределении богатств»

Жид Ш., Рист Ш. «История экономических учений» – М.: Экономика, 1995.

Зінченко В.О., Калько І.В. Історія економічних вчень / Луганський
національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ:
Альма-матер, 2003.

Ревчун Б. Г. Історія економічних вчень: Навч. посібник для студ. вищих
навч. закл.. — Кіровоград: КДТУ, 2003.

Кругляк Б.А., Молчанов В.Б. Історія економічних вчень: Навч. посібник
для студ. екон. спец. ін-тів. — Житомир: Інститут підприємництва та
сучасних технологій, 1998.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019