.

Споживання води(пошукова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2521
Скачать документ

Пошукова робота на тему:

Споживання води

Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це переважно солона вода
Світового океану. Запаси прісної води, потреба людей у якій є особливо
великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях
планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості,
пиття та інших побутових потреб.

Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та
Гренландії. Кригою вкрито 16 млн. км2 суходолу. Третє за величиною
джерело води – підземні води. Вони залягають на глибині 150- 200 м.
Загальний їх об’єм приблизно в 100 разів більший за об’єм поверхневих
прісних вод річок, озер, боліт.

 Протягом останніх років за приблизними підрахунками потреба у воді
зросла в 10 разів. Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну
людину 300-500 л/добу, що значною мірою перевищує мінімальну потребу у
воді однієї людини (25 л/добу). Протягом століття витрати води в таких
містах, як Париж, Нью-Йорк, Москва, зросли більш як у 100 разів. У
багатьох країнах виникли проблеми з постачанням води у великі міста.
Особливо багато води йде на потреби промислових об’єктів (рис.8).

 

Рис. 8. Норми витрат води

 

Найбільшим споживачем води є сільське господарство. Тут найвищі
безповоротні втрати води – 80 %. Досить зазначити, що для утворення 1 кг
рослинної маси різні рослини в різних умовах використовують від 150-200
до 800-1000 м3 води.

На вирощування 1 кг зерна жита потрібно 750 л води. Гектар посіву
кукурудзи за вегетаційний період “випиває” її 3 мли л і стільки ж 1 га
капусти, а 1 га рисового посіву – 12-30 млн. л. Гектар зрошу напої землі
щосекунди поглинає 1 л води.

У промисловості вода використовується для виготовлення розчинів,
охолодження і нагрівання рідин та газів, очищення розчинів і газових
сумішей, для транспортування сировини, теплоенергетичних потреб,
видалення відходів, миття обладнання, тари, приміщень тощо. Якість води,
яка використовується у виробництві, встановлюється у кожному конкретному
випадку у залежності від призначення води і вимог технологічного
процесу.

Розрізняють кілька категорій водоспоживання (Табл.4).

Таблиця 4

Вплив на довкілля різних категорій водоспоживання

 

Категорія водоспоживання Спосіб використання води Вплив на навколишнє
середовище

Пряме Без вилучення води з водойм (гідроенергетика, водний транспорт,
ри-бальство) Не призводить до зменшення водних ресурсів, слабко
забруднює воду

Поворотне

  3 вилученням води з водойм і частковим поверненням зі стічними та
дренажними водами Зменшує водні ресурси, забруднює воду

 

Безповоротне 3 вилученням з водойм без повернення у цей водозбір Зменшує
водні ресурси

 

 

Забруднення гідросфери

 

 Розрізняють не тільки штучне (антропогенне) забруднення води, але й
природне. Відомо, що навіть у малозаселених районах (Аляска, Амазонія
тощо) чистота води зменшується, а кількість мулу, домішок всіх видів
збільшується від витоку в горах до місця з’єднання з морем чи океаном.

 

 Таблиця 5.

Типи забруднення поверхневих і підземних вод

 

Типи забруднення Забруднюючі речовини

Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.

Хімічне Важкі метали, кислоти, луги, мінеральні солі, нафта і
нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), мийні
засоби, канцерогени, мінеральні добрива, пестициди

Біологічне Різні мікроорганізми (бактерії, віруси), яйця гельмінтів,
спори грибів

Радіоактивне Радіонукліди (цезій-137, стронцій-90, калій-40 та ін.)

Теплове Підігріті води ТЕС та АЕС

 

Суттєвою є та обставина, що у водібіологічне забруднення набирає
особливого значення, подекуди за небезпекою навіть випереджаючи хімічні.
Це трапляється найчастіше тоді, коли вода стає життєвим середовищем для
патогенних мікроорганізмів, кількість яких у ній весь час зростає. Якщо
перед використанням для пиття така вода не дезінфікується, то й
мінімальна її кількість може спричинити вибух тих хвороб, що легко
передаються саме через воду (див. біологічне забруднення).

Джерел забруднення води багато, основними з них є:

?        стічні води промислових підприємств;

?        побутових стоках комунального господарства;

?        стічні води сільського господарства;

?        води шахт, нафтопромислів, рудників;

?        відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;

?        відходи деревини в деревообробній промисловості;

?        скиди водного і залізничного транспорту тощо.

З усіх джерел забруднення води основне значення мають виробничі стічні
води. Найбільшими забрудниками поверхневих і підземних вод є:

?        хімічна промисловість,

?        чорна металургія;

?        кольорова металургія;

?        коксохімія;

?        важке, енергетичне і транспортне машинобудування;

?        комунальне і сільське господарство.

 

 

Забруднення природних вод

 

Основними джерелами забруднення природних вод є:

?     Атмосферні води, які несуть значні кількості полютантів
(забруднювачів), що вимиваються з повітря і мають переважно промислове
походження. При стіканні по схилах, атмосферні та талі води додатково
захоплюють з собою значну кількість речовин. Особливо небезпечні стоки з
міських вулиць та промислових майданчиків, які несуть значну кількість
нафтопродуктів, сміття фенолів, різних кислот.

?     Міські стічні води, що включають переважно побутові стоки, які
містять фекалії, детергенти (поверхнево-активні речовини),
мікроорганізми, у тому числі патогенні.

?     Промислові стічні води, що утворюються у самих різноманітних
галузях виробництва, серед яких найбільш активно споживає воду чорна
металургія, хімічна, лісохімічна, нафтопереробна промисловості. При
технологічних процесах утворюються такі основні види стічних вод, а
саме:

?         реакційні води, що утворюються у процесі реакцій з виділенням
води, забруднені як вихідними речовинами, так і продуктами реакцій,

?         води, що містяться у сировині та вихідних продуктах (вільна
або зв’язана вода),

?         промивні води після миття сировини, продуктів, тари,
обладнання, маточні водні розчини,

?         водні екстрагени та адсорбенти,

?         охолоджені води, що не контактують з технологічними
продуктами, а використовуються у системах зворотного водопостачання,

?         побутові води – води їдалень, душових, туалетів, пралень тощо,

?         атмосферні опади, що стікають з території промислових
підприємств.

 

 

Антропогенний вплив на ґрунтові води

 

За останні декілька десятків років ґрунтові води стали одним із
найважливіших ресурсів. Вони є джерелом значної кількості питної води,
яка використовується у побуті, а також іде на зрошення. Звичайно,
ґрунтові води раніше володіли достатньо високими якостями і без очищення
задовольняли вимоги до питної води, але випадки забруднення
високоякісних ґрунтових вод отруйними речовинами стають все більш
частими. Ґрунтові води вимивають із ґрунтів значну кількість
забруднювачів, які грунт не може затримати,

 

Головними джерелами забруднення і забруднюючими речовинами ґрунтових вод
вважають:

?          неправильно розташовані звалища та інші сховища отруйних
речовин;

?          підземні резервуари та трубопроводи (особливу небезпеку
становлять втрати бензину на АЗС);

?          пестициди, що застосовуються на полях, у садах, на газонах
тощо;

?          сіль, якою посипають тротуари і вулиці під час ожеледі;

?          мазут на дорогах для зв’язування пилу;

?          надлишки стічних вод та каналізаційного мулу.

 

Таким чином, забруднення водних екосистем є більшою небезпекою, ніж
забруднення атмосфери з наступних причин:

?     процеси регенерації або самоочищення протікають у водному
середовищі набагато повільніше, ніж у повітряному;

?     джерела забруднення водойм більш різноманітні;

?     природні процеси, які відбуваються у водному середовищі і
піддаються впливу забруднень, більш чутливі самі по собі й мають більше
значення для забезпечення життя на Землі, ніж атмосферні.

 

 

Наслідки забруднення гідросфери

 

Найважливішим наслідком забруднення води є те, що, потрапляючи у
водойми, забруднювальні речовини спричинюють зниження її якості.

Якість води – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних та
бактеріологічних показників, які обумовлюють придатність води для
використання у промисловому виробництві, побуті тощо.

Це виявляється у зміні її фізичних властивостей (прозорості, запаху,
присмаку) та хімічного складу (кислотності, кількості органічних та
мінеральних домішок, вмісту отруйних речовин тощо), у зменшенні вмісту у
воді кисню, зміні кількості і видового складу мікроорганізмів, появі
хвороботворних бактерій. Отже, забруднення природних вод може призвести
до того, що вони стають непридатними для пиття, купання, а інколи і для
технічних потреб. Як правило, забруднена вода непридатна і для
використання у промисловості, оскільки порушує нормальний хід
технологічного процесу, знижує якість вироблюваної продукції.

Природна вода, забруднена побутовими стоками, непридатна для
водопостачання населення, бо шкідливі речовини та збудники хвороб, що
містяться в ній, завдають великої шкоди здоров’ю людей, можуть викликати
різні інфекційні захворювання (дизентерія, інфекційний гепатит, холера
та ін.).

 

Екологічні наслідки забруднення Світового океану біогенними елементами,
біотичними та абіотичними факторами зображено на схемі:

 

Рис.9.  Екологічні наслідки забруднення Світового океану

 

Кінцевим результатом збільшення антропогенного тиску на екологічну
систему океану є поступова деградація морських біоценозів з наступними
несприятливими наслідками для здоров’я людини.

Дуже небезпечними для природних водних екосистем є стоки, що утворюються
на підприємствах целюлозно-паперової промисловості. Останні скидають у
водойми як целюлозні волокна, так і значну кількість органічних і
неорганічних отруйних речовин. У стоках цих підприємств розчинені
вуглеводи, жири та смоли, які легко окиснюються за участю аеробних
мікроорганізмів, що спричиняє активне поглинання розчиненого у воді
кисню та пересичення водойм органікою.

Значну небезпеку для морських та океанічних акваторій становить
перевезення нафти та нафтопродуктів танкерами. У результаті аварій
суден, промивання резервуарів, неминучих втрат нафти при видобутку у
шельфовій зоні, при завантаженні і розвантаженні суден щорічно у води
Світового океану потрапляє 12-15 млн. т нафти.

Кожна тонна нафти вкриває тонкою плівкою приблизно 12 км2 водної
поверхні і забруднює близько мільйона тонн морської води. Нафтова плівка
викликає загибель заплідненої ікри, порушує процеси фотосинтезу і
виділення кисню, тобто порушує газообмін між атмосферою і гідросферою.
Ліквідація нафти диспергаторами, здебільшого ПАР (поверхнево-активними
речовинами), екологічно не має сенсу, оскільки вони отруйніші за нафту.

Тривалість перебування решток нафти на берегах залежить від прибою
хвиль. На скелястих та піщаних берегах вона невелика (2—3 міс), на ватах
і солончаках дуже довга (понад 5 років). Деякі двостулкові мушльові
молюски у випадку покриття моря нафтою можуть закрити свої стулки і
порівняно з незахищеними організмами здобути селекційну перевагу. Для
птахів, котрі сідають на воду, як більшість мартинів, це особливо
небезпечно. Птахи, що пірнають (гагарка, топірець), плутають нафтові
плями з їжею і отруюються. Нафта склеює пір’я, теплоізоляція
порушується. Для підтримки температури тіла стає інтенсивнішим обмін
речовин, через що витрачаються жирові резерви. Птах гине від виснаження.
В процесі очищення нафта поширюється на пір’я і потрапляє до травної
системи.

 

Моря та океани забруднюються не тільки нафтопродуктами. До них
потрапляють промислові і побутові відходи, які містять солі різних
металів, отрути, значну кількість пестицидів, добрив, миючих засобів,
радіоактивних речовин. Вважають, що у водойми надходить більше 500 тис.
різноманітних речовин. Важкі метали стоків (свинець, ртуть, цинк, мідь,
кадмій) активно накопичуються у харчових ланцюгах, кінцеву ланку в яких
займає людина. Тому відомі випадки масового отруєння людей ртуттю, що
містилась у рибі, а також кадмієм при використанні недоброякісної води.

Стічні води, які містять органічні речовини, мають значну кількість
біогенів. Вони здатні утримуватись часточками глини та гумусу і
підвищувати родючість ґрунту. Після надходження біогенів до водних
екосистем відбувається масове розмноження організмів фітопланктону.
Внаслідок їх бурхливого росту та розмноження збільшується і кількість
органічних решток (відмерлі особини), що веде до збільшення загальної
маси органічної речовини у водоймі. Інтенсивний розвиток фітопланктону
зумовлює помутніння води, а, отже, і погіршення умов для росту бентосних
рослин. Зменшується також насичення води киснем, особливо у бентосній
частині. Усі ці процеси погіршують умови для проживання водних тварин.
Вода стає непридатною для життя, у ній починають переважати анаеробні
процеси, накопичення отруйних для багатьох тваринних організмів речовин.
Відбувається евтрофікація – підвищення біологічної продуктивності водних
екосистем внаслідок накопичення у воді біогенних елементів, які надійшли
до водойми природним шляхом або у результаті діяльності людини
(антропогенне). Евтрофікація призводить до заростання водоймища,
обміління, зниження рибної продуктивності і утворення на місці водойми
болота.

 

Охорона водних ресурсів

 

Генеральна стратегія в галузі охорони водних ресурсів в усіх країнах
світу передбачає: підпорядкування інтересів окремих водокористувачів
загально-національним інтересам; застосування екологічно чистих
(“зелених”) технологій у виробництві для поліпшення якості вод,
запобігання їх забрудненню і перегріванню; можливість позитивних змін у
навколишньому середовищі з урахуванням альтернативних варіантів
водопостачання і водоспоживання.

Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб населення
і суспільного господарства водою можливі при поліпшенні якості води та
водного режиму річок, раціональному використанні води підприємствами
всіх галузей суспільного господарства та відтворенні водних ресурсів.

Усі промислові й сільськогосподарські підприємства зобов’язані:

?        проводити заходи щодо економного використання водних ресурсів;

?        застосовувати сучасні ефективні й досконалі технічні засоби і
технології, щоб запобігти великим втратам і забрудненню води;

?        контролювати якість і кількість скинутих у водні об’єкти
промислових стоків тощо.

Чинним в Україні водним законодавством регламентується використання води
певної якості. Не дозволяється, зокрема, застосовувати питну воду для
охолодження блоків ТЕС, скидати у водойми стічні води із вмістом цінних
відходів, які можна вилучити за допомогою спеціальних технологій. На
підприємствах ефективним вважається зворотне водокористування, коли їх
власні стічні води після локального очищення (на місці) повторно
використовуються в технологічному циклі, і забруднені стоки взагалі не
потрапляють у водойми.

Вода має надзвичайно цінну властивість – постійно самопоновлюватися під
впливом сонячної радіації та самоочищення. Останнє полягає в
перемішуванні забрудненої води з усією її масою у водному джерелі і
подальшому процесі мінералізації органічної речовини та відмиранні
бактерій. У природному самоочищенні води беруть участь бактерії, гриби,
водорості. Встановлено, що в процесі бактеріального самоочищення через
24 год. залишається не більше 50 % бактерій, через 96 год. – 0,5 %. Для
самоочищення забрудненої води необхідне багаторазове розбавляння її
чистою водою. У разі сильного забруднення самоочищення води не
відбувається, тому потрібні спеціальні заходи і методи щодо ліквідації
забруднень, які надійшли із стічними водами.

 

Методи очистки стічних вод

 

Очистка стічних вод – це руйнування або вилучення з них окремих
забруднюючих речовин.

Існує складна система класифікації очистки стічних вод, які зводяться до
трьох загальних:

 

 

При механічному очищенні із стоків видаляють тверді нерозчинні часточки
(пісок, грунт, мул, каміння тощо). Для цього використовують різні
відстійники-накопичувачі, фільтри, цептрифуги. На тваринницьких
комплексах і великих фермах розділяють відходи на тверду і рідку
фракції. Рідку знезаражують і використовують для поливу, а твердий осад
– як добрива.

Хімічним способом очищають механічно очищені стоки. Для цього и них
вносять хімічні реагенти, які вступають у реакції із забруднювальними
речовинами стічних вод. Сполуки, що утворюються, випадають в осад,і їх
видаляють.

Після механічного і хімічного проводять біологічне, очищення стоків за
допомогою спеціальних мікроорганізмів. Останні живляться органічними
домішками, що містяться в стічних водах, розкладаючи їх до нешкідливих
сполук (мінеральних солей, вуглекислого газу, води).

У сільському господарстві стоки тваринницьких комплексів і ферм також
компостують з торф’яною кришкою та органічними відходами землеробства у
спеціальних сховищах з наступним використанням утвореного компосту як
органічного добрива.

 

Використання води в Україні

 

На території України нараховується близько 73 тис. річок, переважно
невеликих, лише 125 в них мають довжину понад 100 км. На кожен
квадратний кілометр території України припадає 250 м річок.

Водозабезпеченість України ресурсами місцевого стоку з розрахунку на 1
людину становить 1000 м3 на рік, причому у Південно-Західному
економічному районі вона майже у 7 разів вища, ніж у Південному, і у 3
рази вища, ніж у Донецько-Придністровському.

Головним водним джерелом України є Дніпро. Водні ресурси його басейну
становлять 80 % усіх водних ресурсів України. Середній багаторічний
об’єм його стоку в гирлі дорівнює 53 км3. У маловодні роки він
зменшується до 43,5 км3, а в дуже маловодні — до 30 км3. Дніпро
забезпечує водою не тільки водоспожпвачів у межах свого басейну, а і є
головним, а інколи і єдиним джерелом водопостачання великих промислових
центрів півдня і південного сходу України.

Для системи водопостачання в басейні Дніпра використовуються поверхневі
і підземні води. Основним джерелом поверхневих вод є малі річки, яких у
басейні Дніпра налічується 15380 загальною довжиною 67 156 км. Розподіл
водних ресурсів тут дуже нерівномірний. Найкраще забезпечена водою
верхня частина басейну, де в середній за водністю рік її припадає 219
тис. м3. Для регулювання річкового стоку в часі й просторі в басейні
Дніпра створено штучні водойми – шість великих водосховищ із загальним
об’ємом води 44 км3. Об’єм підземних вод в українській частині басейну
становить 12,8 км3/рік (35 млн м3/добу). Експлуатаційні запаси підземних
вод, тобто розвіданих і затверджених до використання, становлять лише
2,6 км3/рік. Максимальна кількість підземних вод зосереджена в
Чернігівській області, проте частка розвіданих водних підземних ресурсів
тут незначна – 6 %.

Найбільші споживачі води в Україні показані на рис. 10.

 

 

Рис.10. Найбільші споживачі води в Україні

 

Найбільшими забруднювачами вод України є (% від всього обсягу зливу в
ріки):

?          електроенергетика – 43%;

?          комунальне господарство – 19,5%;

?          сільське господарство – 16,6%;

?          чорна металургія – 9%;

?          хімія і нафтохімія – 3%;

?          інші – 8,9%.

Встановлено, що стан водних ресурсів для 44 % з числа басейнових річок
Дніпровської системи є катастрофічним. Якість води у більшості річок
класифікується як забруднена і брудна за хімічними та бактеріальними
показниками. Перевищення граничне допустимих концентрацій
забруднювальних речовин у водних об’єктах спостерігається практично на
всій території Дніпровської системи, в багатьох з них стан екологічних
систем визначають як початок екологічного регресу.

Дуже забруднені також басейни річок Західного Бугу, Приазов’я,
Сіверського Дінця. Середньорічний вміст забруднювальних речовин у воді
цих річок значно перевищує граничне допустимий рівень (ГДК), а за
деякими інгредієнтами сягає 10 ГДК і більше.

Зростає також вплив інтенсивної господарської діяльності людини на
підземні води. Найбільші порушення в гідрогеохімічній обстановці
спостерігаються в економічно розвинених районах Дніпропетровської та
Запорізької областей з високим рівнем розвитку промисловості та великою
густотою населення. Головними джерелами забруднення є накопичувачі
промислових та побутових рідких і твердих відходів, мінералізовані
шахтні та рудникові води, мінеральні добрива, засоби захисту рослин,
накопичувачі відходів на тваринницьких комплексах і фермах. З
накопичувачів у підземні води потрапляють розчини різних солей,
нафтопродукти, ароматичні речовини та ін.

У ґрунтових водах Донбасу виявлено значні перевищення концентрацій (до
60 ГДК) арсену і свинцю, в Придністров’ї — високотоксичного талію –
500-1000 ГДК. В цілому в Україні існує 193 стабільних осередки
забруднення підземних вод. Найбільші з них у районах:

?        Дніпропетровська – Дніпродзержинська – стічними водами об’єктів
хімічної і металургійної промисловості;

?        Новомосковська – Павлограда – шахтними водами та стоками
тваринницьких комплексів;

?        Кривого Рогу – шахтними водами та стічними водами металургійних
заводів;

?        Житомира – Рівного – стічними водами підприємств хімічної і
легкої промисловості та господарсько-побутовими.

 

Проблема Чорного моря. Інтенсивна господарська діяльність у басейні
Чорного моря призвела до виникнення складних екологічних проблем. Це,
насамперед, синдром морської евтрофікції, пов’язаний з інтенсивним
надходженям з річковим стоком біогенних елементів, що спричинило масове
“цвітіння” водоростей, зменшення вмісту розчиненого кисню, загибель
бентосних організмів. Постійним явищем стали “червоні припливи” в
прибережних водах.

Значним стало забруднення акваторії Чорного моря шкідливими речовинами,
особливо нафтопродуктами. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС
відбулося забруднення вод Чорного моря радіонуклідами. Хімічне та інші
види забруднення негативно позначилися на його біоті, що призвело до
зменшення запасів промислових риб, а їхню екологічну нішу зайняла медуза
аурелія. Значна кількість поживи та відсутність конкурентів надало їй
можливість швидко збільшити чисельність популяції. Навесні 1988 р. в
районі узбережжя Чорного моря поширився чужоморець, активний хижак –
гребінник мнеміопсис, занесений з баластними водами з портів
атлантичного узбережжя. СІЛА. Він живиться дрібними рачками, личинками
та ікрою риб. З його появою кількість фіто- і зоопланктону зменшилася в
10—20 разів, що значно підірвало кормову базу риб. Так, у 1989 р. вилови
ставриди зменшилися з 115 до 3 тис. т, значно зменшився вилов хамси
тощо.

Останніми роками в Чорному морі спостерігається негативна тенденція
підвищення межі сірководневої зони, яка за останні три десятиріччя
піднялася в середньому на 40 м, що може дуже негативно позначитися на
усій екосистемі Чорного моря.

Проблема Азовського моря. Азовське море сьогодні є зоною екологічної
катастрофи. Ще 40-50 років тому в ньому виловлювали риби в 35 разів
більше, ніж у Чорному морі, і в 12 разів більше, ніж у Балтійському.
Раніше тут водилася риба 114 видів, загальний вилов її у сприятливі роки
становив понад 300 тис. т на рік, переважно цінних порід. Тепер він
зменшився в 6 разів. Риба, яку виловлюють, настільки забруднена
хімікатами, що споживати її небезпечно.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020