.

Характеристики "середніх" чоловіка і жінки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1646
Скачать документ

Реферат на тему:

Характеристики “середніх” чоловіка і жінки

Генетики й науковці інших профілів вже давно довели, що на Землі всі
живі організми є унікальними, між ними немає повної тотожності,
притаманної об’єктам неживої природи (елементарним частинкам, атомам і
молекулам тощо).

Якщо відвідати фотовиставку на тему світового сьогодення, то вражає
насамперед майже неймовірна різноманітність людських типів і занять.
Фотографи та інші митці мають зиск з того, що ми всі різні. Для них
неприпустима сама лише думка про можливість одночасного перетворення
всіх людей на стандартні створіння, які відрізняються одне від одного
менше, ніж монети чи гвіздки. Іншими завжди були погляди диктаторів, які
мріяли перетворити підвладних саме у стандартні цвяхи (за умови
збереження для себе становища і ролі молотка). Тому немає нічого дивного
в тому, що справжній Митець завжди був антиподом диктатора.

Проте життя змусило розпочати пошуки людських стандартів. Першими це
зробили авіатори, які оперують поняттям “середній пасажир”, маючи на
увазі насамперед його масу. З кількох мотивів міжнародна група вчених
витратила чимало часу на складання наукової довідки (слово “портрет” тут
не зовсім доречне) про середніх землян кінця XX ст., про параметри
“стандартних” чоловіка і жінки. Ця праця оприлюднена у вигляді досить
грубої (кількасот сторінок) книги з безліччю даних насамперед з
фізіології.

У табл. 5 наведено частину інформації, яка стосується теми нашої книги.
Йдеться про деякі фізіологічні потреби усереднених людей та їхні
найважливіші параметри.

Поглиблене вивчення самих себе на молекулярному й інших рівнях люди не
припиняють ні на мить, стираючи все нові й нові “білі плями” у своїх
знаннях і ліквідуючи помилки та хибні гіпотези. Наприклад, ще недавно
через відмінність мас мозку чоловіка і жінки робилися висновки про
більшу кількість нервових клітин і вищі розумові здібності першого. Та
новіші дослідження свідчать, що кількість нервових клітин приблизно
однакова у представників обох статей. На користь рівності можливостей
свідчить також аналіз характеристик тисяч видатних осіб. Виявилося, що
немає жодного зв’язку між інтелектуальними досягненнями і масою
таємничої сірої речовини.

Таблиця 5 Параметри “середньоземних” чоловіка і жінки (вік 20-30 років)

№ п/п Параметр, одиниця вимірювання Чоловік Жінка

1 Загальна маса тіла, кг 70 58

2 Маса скелета, кг 4,4 3,2

3 Маса головного мозку, кг 1,4 1,2

4 Маса кісткового мозку, кг 3,0 2,6

5 Об’єм крові, л 5,25 3,86

6 Маса жирової тканини, кг 15,0 19,0

7 Маса шкіри, кг 2,6 1,8

8 Маса серця (без крові), г 330 240

9 Маса зубів, г 46 41

10 Маса язика, г 70 60

11 Добова потреба у воді, г 3000 2100

– у вигляді випитої рідини 1950 1400

– у складі їжі 700 450

– утвореної окисленням їжі 350 250

12 Добова вентиляція легенів, л 23000 21000

13 Поглинання кисню за добу, г 920 700

14 Загальний об’єм легенів, л 5,6 4,4

15 Добова витрата енергії, Мкал 3,2 2,3

– за 8 год праці 1,2 0,9

– за 8 год Інших занять 1,5 1,0

– за 8 год сну 0,5 0,42

16 Добове споживання, г

– білки 95 66

– вуглеводи 390 270

– жири 120 85

22 Добова потреба, г

у кисні 2600 1800

водні 350 245

вуглеці 300 210

азоті 16 13

У тих країнах Заходу, де вивчення властивостей мозку і здатності до
певних дій поєднується з добре розробленою системою тестових вимірювань
останніх, вчені встановили, що кожна стать має невелику перевагу перед
іншою в окремих сферах розумової та локомоторної діяльності. Частину цих
висновків зведено у табл. 6.

Таблиця 6 Види тестів, у яких кожна стать має невелику перевагу перед
іншою

№ п/п Діяльність, де перевагу мають чоловіки Діяльність, де перевагу
мають жінки

1 Тести на орієнтування І уявлення складних просторових тіл І фігур
Тести, в яких важлива швидкість сприймання простих фігур, рисунків

2 Тести на операції подумки зі зміною положення тіл, їх деформацією,
поворотами, рухом Тести на відшукування змін у взаємному розташуванні
плоских фігур І простих тіл

3 Вправи з кидання “на точність” І мануальне керування рухом Краща
координація рухів рук, виша точність розташування пальців у площині

4 Пошуки контуру простої фігури, що “схована” на рисунку серед Інших
Тести на швидкість пошуку асоціацій, подібних сшв тощо

5 Тести на створення І використання довгих І складних логічних
(математичних) міркувань Тести на точність І швидкість виконання
нескладних, суто арифметичних операцій

Можливо, що ця невелика асиметрія здібностей мозку має не так
гормональний, як пристосувальний характер. Справді, вже у мавп’ячих
предків людей була певна відмінність у завданнях, що поставали перед
представниками обох статей. У примітивних племен чоловікам доводиться
рухатися більше і тримати в голові складніші плани місцевості. Не
виключено, що саме ця адаптація до виконання певного типу завдань
виявилося у рядках табл. 6.

Про потреби людини

Незалежно від мови, якою користується людина, і від отриманого нею
виховання її основні фізіологічні потреби визначатимуться табл. 5.

Втім, людина аж ніяк не зводиться до автомата для споживання білків,
вуглеводів, жирів з вітамінами та невеликою кількістю мікроелементів, її
потреби незрівнянно ширші і саме їх нефізіологічна частина дуже залежить
від виховання і стадії розвитку всього суспільства.

У найзагальнішому варіанті систематизації всю сукупність потреб сучасної
людини поділяють на шість основних груп:

• фізіологічні; • етнічні;

• економічні; • психологічні;

• трудові; • соціальні.

Для їх задоволення необхідно поєднати як матеріальні (знаряддя праці,
будівлі тощо), так і інформаційні (взаємовідносини, законодавство тощо)
аспекти.

Викладене можна відобразити схематично (рис. 17).

Термін “психологічні потреби” означає сукупність умов, що забезпечують
душевний комфорт і рівновагу людини. Сюди входять і можливість контактів
з іншими особами, і наявність куточка для ізоляції та відпочинку від цих
контактів. Важливі також атмосфера спілкування, рівновага між
негативними і позитивними враженнями та багато іншого. Знання бодай
основ етології як самою людиною, так і її близьким оточенням є, на наш
погляд, важливою передумовою для свідомого створення сприятливої
атмосфери взаємовідносин, уникнення стресів.

До групи психологічних потреб можна зарахувати потребу в дружбі, коханні
та в задоволенні інших подібних емоцій. Втім, тут, як і в багатьох інших
випадках, окремі потреби (наприклад, потреба мати й виховувати
потомство) охоплюють кілька груп.

Етнічні потреби, як свідчить їх назва, охоплюють необхідність належності
людини до певного етносу, усвідомлення нею як своєї індивідуальності й
неповторності, так і того, що вона є важливою частиною чогось тривалого,
міцного, “свого” від дідів-прадідів. Відрив людини від цієї опори
еквівалентний позбавленню її коріння, пошкодженню стержня її духовного
життя. Він призводить до великих труднощів і численних помилок у
вихованні нащадків.

Нормальна людина має потребу у праці не лише з огляду на забезпечення
через неї матеріальної частини особистих потреб чи обслуговування своїх
близьких. Часто не менш важливим є її самоутвердження за допомогою
праці, задоволення частини духовних і психічних потреб. Етноси чи
суспільства-лідери вважають основним “гріхом” сучасних людей небажання
чи невміння працювати плідно і безперервно! Відомими носіями таких
поглядів є протестанти.

Рис 17 Структура і рівні потреб сучасної людини:

1 — інформаційні потреби

2 — естетичні потреби

Група економічних потреб охоплює насамперед забезпечення можливості як
самої праці і її зміни, так і відповідної винагороди за результати. Самі
економічні умови повинні бути такими, щоб людина могла чесною працею
забезпечити собі бажаний рівень життя. На жаль, у період змін
економічного устрою суспільства (Україна, 1991-2001 pp.) більшість
населення не може задовольнити належним чином цю групу потреб, що, у
свою чергу, обмежує можливості особи щодо більшості інших потреб.

Нині дещо поліпшуються умови для задоволення частини соціальних потреб,
бо розширилася частина прав і громадянських свобод (слова, совісті,
пересування, місця проживання тощо). Проте для більшості населення
ускладнився доступ до сучасних культурних здобутків, місць відпочинку,
знизився рівень особистої безпеки тощо.

Поряд з наведеною класифікацією всіх потреб людини вживають їх поділ на
дві частини (матеріальні й духовні), використовують узагальнююче поняття
“екологічні потреби людини” як синонім доступу до всіх необхідних для
неї матеріальних та інформаційних ресурсів у забезпеченні її здоров’я і
гармонії відносин з довкіллям.

Для сучасної демократичної держави з високим рівнем організації
суспільства вивчення сукупності потреб власних громадян та рівня їх
задоволення є надзвичайно важливим науковим завданням. На жаль, ми не
можемо з багатьох причин безпосередньо використати більшість накопиченої
за кордоном інформації, не можемо й полишити справу на самоплив, без
опору сприймаючи “західну” шкалу для пріоритетів і потреб, матеріальні
стандарти. Особливо ж небезпечна навала західних, насамперед
американських, засобів задоволення естетичних і духовних потреб. Для
теми обговорення над-важлива та обставина, що так зване суспільство
споживання нав’язує громадянам зразки задоволення вторинних і
малоістотних потреб (одягу “від Діора”, автомобілів “від Роллс-Ройс”,
прикрас “з 5-ї авеню” та ін.), щороку змінюючи моду й примушуючи
викидати на смітник майже нові вироби. Поширення цієї практики на всю
планету надзвичайно прискорить вичерпання ресурсів і загибель усього
людства!

Дослідження науковців свідчать, що представники кожного народу мають
притаманний тільки їм комплекс не лише духовних, а й матеріальних
потреб. Особливо велика відмінність у розподілі пріоритетів. Зближення
народів світу і об’єднання зусиль для спільного вирішення глобальних
проблем екології, економіки і безпеки не повинно супроводжуватись
уніфікацією культур і потреб, норм і пріоритетів. На думку авторів,
“світові стандарти” споживання, які поширюють американські та
проамериканські засоби інформації, потрібно сприймати критично, а не
бездумно, сліпо.

У колишньому Радянському Союзі вивчати потреби громадян та рівень їх
задоволення було практично заборонено. Замість статистичних даних з
цього питання газети рясніли переліком виготовлених тракторів,
верстатів, виплавлених тонн сталі, цементу і видобутих кубометрів газу.
Іноді, коли цифри були на користь СРСР, наводилися порівняння з США та
іншими країнами світу. До самого кінця існування Радянського Союзу його
громадяни не могли ознайомитися з офіційними даними міжнародних
організацій та їх експертів про справжній рівень задоволення своїх
потреб порівняно з населенням інших країн світу.

А приховувати було що. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я
давно вже била на сполох, звертаючись до керівництва СРСР, адже
Радянський Союз всі двадцять останніх років свого існування був єдиною
(з невоюючих) країн світу, в якій постійно і швидко знижувалися основні
показники здоров’я населення!!!

Україна успадкувала від Радянського Союзу не тільки густо всипану
радіонуклідами та политу хімікаліями землю, а й вкрай виснажене,
наполовину хворе населення. Особливо постраждали жінки, які були змушені
працювати на виробництві (часто в шкідливих умовах і в нічні зміни).
Тому серед завдань української науки — вивчення стану здоров’я населення
і задоволення його потреб, пошуки і пропозиції їх поліпшення.

Вже давно доведено, що в ідеальному випадку людина повинна на
достатньому рівні, збалансовано і повно вдовольняти всі згадані основні
потреби. Навіть часткове невиконання цієї умови спричинює стреси, втрату
психічної рівноваги, надмірне форсування активності чи прострацію.
Наведемо для довідки отриману американцями П. Кемпом і К. Армсом
залежність швидкості втрати вуглеводів, жирів і білків організмом
дорослої людини під час повного голодування (рис. 18). Вона досить
промовисто свідчить на користь того, що білки є найціннішою речовиною,
яку організм намагається зберігати “до кінця”.

Рис Закономірності витрат важливих для організму людини речовин під час
голодування.

Особливо несприятливі умови для вдоволення потреб людини складаються під
час воєн, великих соціальних конфліктів, революцій тощо. Ми з вами
переживаємо зараз саме такий несприятливий момент, і необхідна не паніка
чи волання про допомогу, а напружена щоденна праця у поєднанні з
усвідомленням необхідності тимчасово знизити запити до рівня задоволення
особистих потреб.

Список використаної літератури:

Екологія людини: Підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Микитюк, О. З.
Злотін, В. М. Бровдій та ін. — X.: Ранок, 1998.

Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології:
Підручник. — К.: Заповіт, 1998.

Петров К. М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учеб.
пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — СПб.: Химия, 1998.

Чернова Н. М., Былова А. М. Экология.— М.: Просвещение, 1988.

Шилов П. А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов. — М.: Высш.
шк., 1998.

Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. — М.: Мир, 1982. — 440 с.

Дажо Р. Основы экологии. — М.: Прогресс, 1975. —415 с.

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. — Л.: Наука,
1991. —539с.

Казначеев В. П. Очерки теории и практики экологии человека. — М.:
Просвещение, 1983. —278 с.

Моисеев Н. И. Экология человечества глазами математика. — М.: Мол.
гвардия, 1988.—254с.

Никитин Д. П., Новиков Ю. В. Окружающая среда и человек: Учеб. пособие
для студ. вузов. — М.: Высш. шк., 1980. — 424 с.

Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ. для
вузов и колледжей. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 560 с.

Сухомлинов А. И., Сухомлинова И. А., Микитюк А. Н. и др. Экология и
здоровье человека. —Харьков: ХГПУ, 1992. — 128 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019