.

Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6976
Скачать документ

Реферат

Геоекологічна ситуація в Україні. Ділова гра для 8 класу

Тема. ГЕОЕКОЛОПЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. ДІЛОВА ГРА ДЛЯ 8 КЛАСУ

Мета: систематизація знань про основні забруднювачі навколишнього
середовища; формування практичних навичок роботи з картою «Загальне
забруднення довкілля України»; визначення негативного впливу аварії на
Чорнобильській АЕС на стан навколишнього середовища та здоров’я
населення; вдосконалення практичних умінь: відбору необхідної
інформації, аналізу та систематизації, висловлювання своїх думок та
ідей, захисту своєї позиції, формулювання проблемних запитань.

Обладнання: карта-схема «Загальне забруднення довкілля України», плакати
з цифровою інформацією про забруднення деяких регіонів, таблички
представників відповідних владних структур (міністрів тощо), ігрові
атрибути телестудії (мікрофони, камери — можна іграшкові).

Форма проведення: ділова гра, урок-прес-конференція.

Дійові особи:

Ведучий (може бути учень з відповідними здібностями або сам учитель)

Міністр екології

Міністр охорони здоров’я

Голова Держкомітету з гідрометеорології України

Представник Green Peace

Народний депутат Верховної Ради

Юрист

Решта учнів — представники засобів масової інформації (радіо- і
телеканалів, газет, журналів тощо), саме вони готують запитання до
конференції.

Хід уроку

Ведучи й. Шановні телеглядачі, учасники та гості нашої телеконференції!
Ми зібралися тут, щоб обговорити проблеми важкої екологічної ситуації,
яка склалася в нашій країні і від якої потерпає населення. Ситуація є
дуже складною, вирішувати її треба негайно, тому поряд зі мною в студії
— наші гості.

Окреслимо коло проблем:

• високий рівень забруднення атмосферного повітря внаслідок
неконтрольованих промислових викидів. Особливо високим рівнем
забрудненості повітря характеризуються Донецький та Придніпровський
райони;

• наші річки та водосховища за вмістом і складом хімічних речовин у
недалекому майбутньому можуть перетворитися на демонстраційну таблицю
елементів Менделєєва;

• порушення рівноваги у верхніх зонах літосфери через проведення
гірничих робіт, промислової та міської забудови призвело до активації
несприятливих фізико-географічних процесів — зсувів, карсту, просідання,
провалів, підтоплення;

• за останні десятиріччя істотно змінилася якість ґрунтів, зменшилася
їхня кількість, збільшилося забруднення;

• найбільшої шкоди природному середовищу завдала катастрофа на
Чорнобильській АЕС, яка настільки порушила екологічну рівновагу, що
хворіють і вмирають люди і серед них — маленькі діти.

Чи є в Україні території, які хоча б умовно можна було назвати чистими?
Вважаю, що їх дуже небагато.

Шановні друзі, це наші проблеми, проблеми нашої країни, і розв’язувати
їх можемо тільки ми самі. Більш докладно про екологічний стан,;
території України розповість міністр екології.

Міністр екології. Шановні телеглядачі! Негативний техногенний вплив на
природне середовище нашої країни зумовлений відсутністю екологічної
політики в розвитку промисловості, сільського господарства та різних
видів будівництва, а також застарілими, неекологічними технологіями
природокористування, недосконалою галузевою структурою деформованою
територіальною організацією промисловості.

Що успадкувала Україна після набуття незалежності? Звернімося до
статистичних даних. (Демонструє плакат.)

У країні видобувалося від світового обсягу: кам’яного та бурого вугілля
— 6%, залізної руди — 13%, марганцевої руди — 40%, каоліну — 5%. На
Україну припадало 20% ресурсного потенціалу колишнього СРСР. Щорічний
видобуток вугілля становить 160 млн тонн, що призводить до нагромадження
поряд із шахтами величезної кількості відходів. Таким чином, найбільшими
забруднювачами атмосфери в Україні є підприємства металургії,
енергетики, вугільної та хімічної промисловості. Оскільки розташовані
вони переважно в містах, то промислові центри страждають найбільше.
Конкретну інформацію про забрудненість повітря великих міст має Голова
Держкомітету гідрометеорології України.

Голова Держкомітету гідрометеорології. Шановні друзі! Ми можемо
звернутися до цифр, які надані мережею спостережень. Виходячи з них, у
49 містах України встановлено перевищення концентрації шкідливих речовин
у 1,5—5 разів. Основними забруднювачами атмосфери є такі підприємства.
(Демонструє плакат.)

Крім підприємств, забруднює атмосферу й автотранспорт. Внаслідок цього
атмосферні опади стали небезпечними, бо в них містяться нітрати і
сульфати, що роблять опади «кислотними». Велика повторюваність кислотних
опадів спостерігається на Волині, у Кіровоградській, Київській, Одеській
областях, у Криму.

Журналіст. Скажіть, чи не через це наші продукти небезпечно вживати в
їжу, бо вміст у них шкідливих речовин дуже високий?

Представник Green Peace. Не тільки через це. Справа в тому, що
забруднені не тільки атмосфера та атмосферні опади. За останні
десятиріччя істотно змінилася якість грунтів, кількість гумусу
знизилася, а мінеральні добрива й отрутохімікати використовували так
недосконало, що збільшення вмісту нітратного азоту в рослинах стало
отруйним для людей і тварин. Хімізація землеробства пов’язана з широким
застосуванням пестицидів, які є мутагенним чинником.

Крім того, надто забруднені всі річки та водосховища України. Останні
аварії на підприємствах у Румунії призвели до заморів риби в Дунаї.
Річки несуть отруєні води до морів, узбережжя яких є важливими
рекреаційними зонами. На Чорному морі найбільш забрудненими є води порту
Одеса. Представники нашої організації пікетували будинок Верховної Ради,
висловлюючи протест проти спорудження в Одесі нафтового терміналу: його
будова може викликати підняття сірководневого шару Чорного моря та
призвести до глобальної катастрофи. Отже, ми повинні привернути увагу
уряду до необхідності найшвидшого розв’язання екологічних проблем.

Представник засобів масової інформації (ЗМІ). Я знаю, що мої іноземні
колеги відмовляються працювати в Україні через те, що стан її
навколишнього середовища не відповідає міжнародним стандартам. Чи може
міністр охорони здоров’я розповісти про вплив забруднення навколишнього
середовища на стан здоров’я населення України?

Міністр охорони здоров’я. На сьогодні стан здоров’я населення України
можна характеризувати як незадовільний. Розрив між Україною і країнами
Європейського співтовариства щодо середньої тривалості життя складає
близько семи років і продовжує збільшуватися. Слід зазначити, що
територія України є досить забрудненою. Яскравим прикладом є дані Центру
нагляду за станом довкілля: щорічно на кожного мешканця України припадає
більше 200 кг забруднювачів атмосферного повітря, а в деяких регіонах,
наприклад Придніпровському, ця цифра дорівнює 500 кг і більше. Крім
того, значна частина населення країни вживає неякісну питну воду.

Приголомшує вплив на природне середовище України катастрофи на
Чорнобильській АЕС, який набув глобального характеру. Так,
радіоактивними опадами дуже забруднено 5 млн гектарів. На цій території
мешкає 2,4 млн чоловік. За сучасного економічного становища важко
сподіватися швидких змін у господарських технологіях, бо це потребує
великих коштів. Але слід пам’ятати, що здоров’я наших громадян — справа
державна. Тому на це запитання мають відповісти представники влади й
наголосити на тих державних заходах, що націлені на розв’язання
екологічних проблем.

Народний депутат Верховної Ради. Це питання неодноразово обговорювалося
на засіданнях Верховної Ради. Насамперед було досліджено забрудненість
території України за різними сумарними показниками і створено карти
«Забруднення довкілля» (демонструє карту). У результаті виділено такі
регіони:

1) відносно екологічно комфортні території з невеликим перевищенням
нормативів забруднення;

2) екологічно некомфортні території з перевищенням припустимих
нормативів (забруднені та дуже забруднені);

3) екологічно дискомфортні території зі значним перевищенням припустимих
нормативів (надзвичайно забруднені та регіони екологічної біди).

Таким чином, карта відбиває геоекологічну ситуацію на території України
в цілому і в окремих її регіонах. Синтетично-аналітичний підхід, до
відтворення на карті забруднення дозволив виділити інтегральні зони за
екологічною ситуацією, а також визначити, чим ця ситуація викликана. А
це, у свою чергу, сприяє розробці системи заходів оздоровлення
природного середовища.

Інший представник ЗМІ. Цікаво дізнатися, чи існують державні документи
щодо охорони навколишнього середовища?

Юрист. Так, уже в перші роки незалежності в Україні було прийнято закони
про охорону природних ресурсів та їх раціональне використання.
(Демонструє плакат.)

У той же час геоекологічна ситуація в Україні тісно пов’язана з
потребами ресурсів, технологіями їх видобування, переробки,
використання, утилізації відходів. Переобладнання промислових гігантів
потребує великих коштів. Тому розв’язання екологічних проблем
безпосередньо пов’язане з розв’язанням проблем економічних. Окрім того,
конче необхідно виховувати у громадяни ощадливе ставлення до
навколишнього світу.

Ведучий. У мене є пропозиція. Спробуймо запропонувати свої шляхи
розв’язання екологічних проблем, у чому нам допоможуть представники
засобів масової інформації, які відвідали країни, де досягнуто
позитивних змін у цьому напрямі.

1.Використання нових, досконаліших, технологій на підприємствах,
небезпечних для довкілля.

2.Комплексна переробка сировини (металургійних шлаків, відходів
спаленого вугілля тощо), утилізація відходів.

3.Удосконалення державного законодавства щодо відповідальності
підприємств і приватних осіб за заподіяння шкоди будь-якій частині!
природного середовища.

4.Використання наукових принципів еколого-ландшафтного землеробства.

5.Запровадження в навчальних закладах курсу «Раціональне
природокористування», який сприятиме формуванню в людини нового
екологічного світогляду.

6.Сприяння тим підприємствам, які дбають не тільки про свій економічний
стан, а й про охорону природи.

7.Проведення акції «Зробимо своє місто (селище тощо) чистим!» та інше.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019