РЕФЕРАТ

на тему:

“Енергія річок і вітру.

Екологічні характеристики джерел енергії. Проблема енергозбереження”

ПЛАН

Вступ

1. Енергія води

2. Енергія вітру

3. Проблема енергозбереження

Використана література

Вступ

Дивно, що всього двісті років тому людство, крім енергії самої людини і
тварин, володіло тільки трьома видами енергії. І джерелом цих усіх трьох
видів енергії було Сонце. Енергія вітру обертала крила вітряних млинів,
на яких мололи зерно чи ткали. Для того щоб можна було скористатися
енергією води, необхідно, щоб вода бігла вниз до моря від вище
розташованого джерела, де річка наповняється за рахунок дощів, що
випадають.

За останнє десятиліття інтерес до цих джерел енергії постійно зростає,
оскільки в багатьох відносинах вони необмежені. У міру того як
постачання палива стає менш надійним і більш дорогим, ці джерела стають
усе більш привабливими і більш економічними. Підвищення цін на нафту і
газ послужило головною причиною того, що ми знову звернули свою увагу на
воду, вітер і Сонце.

1. Енергія води

Оскільки сонячне випромінювання — рушійна сила кругообігу води в
природі, енергія води, або гідроенергія, також відноситься до
перетвореної енергії Сонця. Вода, що ще в стародавності використовували
для здійснення механічної роботи, дотепер залишається добрим джерелом
енергії — тепер вже електричної — для нашої промислової цивілізації.
Енергія падаючої води, що обертає водяне колесо, служила безпосередньо
для розмелу зерна, розпилювання деревини і виробництва тканин. Однак
млини і лісопилки на наших річках стали зникати, коли у вісімдесятих
роках позаминулого століття почалося виробництво електроенергії з
водоспадів.

Найбільш поширеним видом отримання електроенергії з води на сьогоднішній
день є використання ГЕС – гідроелектростанцій. Використовуючи перепад
висоти, на ріці встановлюються турбіни, які обертають потоки води, які
спадають з штучних річкових морів в нижчі сходинки русла.

У припливах і відпливах, що змінюють один одного двічі на день, також
зосереджена величезна енергія. Припливи — це результат гравітаційного
притягання великих мас води океанів з боку Місяця і, у меншому ступені,
Сонця. При обертанні Землі частина води океану піднімається і якийсь час
утримується в цьому положенні гравітаційним притяганням. Коли «горб»
підйому води досягає суші, як це повинно відбуватися внаслідок обертання
Землі, настає приплив. Подальше обертання Землі послабляє вплив Місяця
на цю частину океану, і приплив спадає. Припливи і відпливи повторюються
двічі на добу, хоча їхній точний час змінюється в залежності від сезону
і положення Місяця.

Середня висота припливу складає усього лише 0,5 м, за винятком тих
випадків, коли водяні маси переміщаються у відносно вузьких межах. У
таких випадках виникає хвиля, висота якої може в 10-20 разів
перевищувати нормальну висоту припливного підйому. Щороку найбільш
високі припливи бувають тоді, коли Місяць і Сонце знаходяться майже на
одній лінії, так що сумарний гравітаційний вплив збільшує обсяг
переміщуваної океанської води.

Коли ми дивимося на припливи з їх загрозливою енергією, нам варто
подумати про вплив на навколишнє середовище припливних басейнів.
Зосередимося на фізичних змінах, що можуть відбутися з морської сторони
припливної електростанції.

Амплітуда припливу може збільшуватися усього лише на 30 см, але навіть
така невелика зміна загрожує серйозними наслідками. Припливні води, що
надходять, можуть піднятися на 15 см, а це здатне привести до вторгнення
морської води в прибережні колодязі і створити загрозу для будівель,
розташованих поблизу верхньої відмітки припливу. Можливе прискорення
берегової ерозії, а низинні ділянки, включаючи дороги, будуть
затоплятися, коли шторми і припливи, що збільшилися, об’єднають зусилля.
Берегова смуга буде практично непридатна для використання через більш
високі припливи. Оцінки площі берегової смуги, що може бути загублена
через приливне затоплення, коливаються від 17 до 40 квадратних
кілометрів. Звичайно, місцеві втрати залежать від крутизни схилу і
характеру берега. Відплив, що може виявитися нижче на 15 см, здатний
утруднити доступ до човнів і до води з причалів. Збільшена висота
припливу може викликати надходження більш солоної води в устя річок і
цим змінити співвідношення водних організмів, що живуть там. Зі
збільшенням амплітуди припливів виникнуть посилені припливні плини, на
5-10% більш швидкі, що може привести до розмивання і переносу піщаних
відмілин і до заповнення піском існуючих судноплавних рукавів, а в
результаті до необхідності складання нових навігаційних карт. Але в
цьому випадку судна незабаром почнуть застрявати, у міру того як проходи
будуть змінюватися через переміщення піску.

2. Енергія вітру

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії
супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря.
Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзвичайно
величезні.

Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енергії і
виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуванням
навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид людської
діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми
не можемо не впливати на середовище, у якій живемо, оскільки для
підтримки життєвих процесів як таких необхідно поглинати і
використовувати енергію.

Людина, безумовно, впливає на навколишню його середовище, однак у
природі існують природні механізми, що врівноважують, що підтримують
середовище і спільноти, що живуть у ній, у стані рівноваги, коли всі
зміни відбуваються досить повільно. Проте в багатьох випадках
господарська діяльність людини порушує рівновагу, підтримувану цими
механізмами, що призводить до швидких змін умов навколишнього
середовища, з якими ні людина, ні природа не можуть успішно справитися.
Традиційне виробництво енергії, що дає величезні кількості забруднювачів
води і повітря, — один з видів такої діяльності людини.

Дивно, що всього двісті років тому людство, крім енергії самої людини і
тварин, володіло тільки трьома видами енергії. І джерелом цих усіх трьох
видів енергії було Сонце. Енергія вітру обертала крила вітряних млинів,
на яких мололи зерно чи ткали. Для того щоб можна було скористатися
енергією води, необхідно, щоб вода бігла вниз до моря від вище
розташованого джерела, де річка наповняється за рахунок дощів, що
випадають.

За останнє десятиліття інтерес до цих джерел енергії постійно зростає,
оскільки в багатьох відносинах вони необмежені. У міру того як
постачання палива стає менш надійним і більш дорогим, ці джерела стають
усе більш привабливими і більш економічними. Підвищення цін на нафту і
газ послужило головною причиною того, що ми знову звернули свою увагу на
воду, вітер і Сонце.

У пошуках альтернативних джерел енергії в багатьох країнах чимало уваги
приділяють вітроенергетиці. Вітер служив людству протягом тисячоліть,
забезпечуючи енергію для вітрильних суден, для розмелу зерна і
перекачування води. В даний час головне місце займає виробництво
електроенергії. Уже сьогодні в Данії вітроенергетика покриває близько 2%
потреб країни в електроенергії. У США на декількох станціях працює
близько 17 тисяч вітроагрегатів загальною потужністю до 1500 Мвт.
Вітроенергетичні пристрої випускаються не тільки в США і Данії, але і
Великій Британії, Канаді, Японії і деяких інших країнах.

Для того, щоб будівництво вітроелектростанції виявилося економічно
виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в даному
районі складала не менш 6 метрів за секунду. У нашій країні вітряки
можна будувати на узбережжях Чорного і Азовського морів, у степових
районах, а також у горах Криму і Карпат. У нинішню епоху високих цін на
паливо можна вважати, що вітродвигуни виявляться конкурентноздатними по
вартості і зможуть брати участь у задоволенні енергетичних потреб
країни.

Треба звернути увагу на те, що при швидкості вітру 33 км/год. подовження
крила пропелера в 4 рази (з 15 до 60 м) збільшує виробництво енергії в
16 разів. Відмітимо також, що при довжині крила 30 м вітер зі швидкістю
50 кілометрів за годину забезпечує виробництво електроенергії у 26 разів
більше, ніж вітер зі швидкістю 17 кілометрів за годину. Саме тому
інженери схиляються на користь великих вітродвигунів і прагнуть
перехопити вітер на великій висоті.

Більшість великих вітродвигунів, що споруджуються зараз чи уже діючих,
розраховано на роботу при швидкостях вітру 17-58 кілометрів за годину.
Вітер зі швидкістю менше 17 кілометрів за годину дає мало корисної
енергії, а при швидкостях більш 58 кілометрів за годину можливе
пошкодження двигуна.

Вітродвигуни не слід розраховувати на перехоплення штормових вітрів.
Навіть якщо такий вітер забезпечує одержання набагато більше енергії,
ніж слабкі вітри, він робить настільки сильний тиск на крила, що вся
машина може бути зруйнована. Крім того, тривалість часу, коли дмуть
штормові вітри, настільки мала, що внесок штормових вітрів у сумарне
виробництво енергії незначний, і це робить подібний ризик безглуздим.
Щоб усунути проблему штормових вітрів, крила вітродвигунів згинають так,
щоб вони були злегка повернені в одну сторону для зменшення напору
вітру; завдяки цьому повні удари сильних поривів не ушкоджують пропелер.
Ця стара практика відома як «оперення». Щоб запобігти поломці крил,
застосовують також нові матеріали, здатні протистояти великим
навантаженням.

Інші проблеми в конструкції вітродвигунів обумовлені просто природою
системи, необхідної для перехоплення енергії вітру. Двигуни звичайно
встановлюють на високих вежах, щоб пропелери були відкриті більш сильним
вітрам, що дмуть на великій висоті. Ближче до поверхні землі будинки,
дерева, невеликі пагорби і т.п. стримують і послабляють вітер. Тому
потрібні високі щогли. Однак важке устаткування — пропелер, коробка
передач і генератор — повинні розміщатися на верхівці щогли, і це
вимагає міцної конструкції.

Ще одну проблему використання енергії від вітродвигуна створює природа
самого вітру. Швидкість вітру варіює в широких межах — від легкого
подиху до могутніх поривів; у зв’язку з цим міняється і число обертів
генератора за секунду. Для усунення цього перемінний струм, що
виробляється при обертанні осі генератора, випрямляють, тобто
перетворюють у постійний, що йде в одному напрямку. При великих розмірах
вітродвигуна цей постійний струм надходить в електронний перетворювач,
що робить стабільний перемінний струм, придатний для подачі в
енергетичну систему. Невеликі вітродвигуни на кшталт тих, що
використовують на ізольованих фермах чи на морських островах, подають
випрямлений струм у великі акумуляторні батареї замість перетворювача.
Акумуляторні батареї необхідні для запасання електроенергії на періоди,
коли вітер занадто слабшає для виробництва енергії.

Більш важка проблема регулювання всієї системи електростанцій. Тут
бувають періоди, коли генератори виробляють мало енергії чи зовсім її не
виробляють. У такий час необхідно десь збільшити вироблення струму
звичайною електростанцією, щоб покрити потреби в ньому.

3. Проблема енергозбереження

Нещодавна газова криза, що, як сніг на голову, звалилася на державу,
стала приводом для жвавого обговорення питання енергозбереження. Наша
область не є винятком, тож 21 лютого журналісти Кіровограда мали змогу
поспілкуватися з керівниками підприємств, які про енергозбереження
думали заздалегідь. А саме Володимиром Умрихіним (ВАТ “Кіровоград-олія”)
та Олександром Табаловим (“Формула смаку”, хлібзаводи в області та поза
її межами), представниками облдержадміністрації та місцевого
самоврядування. Мова йшла про впровадження новітніх енергозберігаючих
систем.

Якщо ви вважали, що наша область і передові технології – це несумісні
поняття, то доведеться переглянути свої позиції. Адже, як виявляється,
наші підприємці не чекали наказу вдосконалювати технологічну базу задля
раціонального використання енергоресурсів, а вже кілька років працюють в
цьому напрямку.

Так можна буде називати територію ВАТ “Кіровоградолія”, що вже цього
року планує побудувати міні-ТЕЦ з турбіною для виробництва власної
електроенергії, що забезпечить потреби підприємства на 70%. Це в планах.
А сьогодні на підприємстві збільшення об’ємів виробництва вдвічі
призвело до збільшення використання електроенергії… тільки на 20%.
Звідки економія? Просто затрати на енергозбереження є обов’язковою
статтею бюджету цієї компанії, і плануються вони заздалегідь.

Ще в минулому році на підприємстві були впроваджені нові лінії –
економні щодо використання енергії та екологічно чисті. Справжньою ж
гордістю підприємства є новий елеватор – один з перших такого типу в
Європі. Хліб наш насущний…

Хлібобулочний бік впровадження енергозберігаючих систем допоміг
розглянути Олександр Табалов. Його підприємства теж не чекали вказівок,
а шукали можливості введення нових технологій у виробництво. Їм
допомогла постанова уряду щодо ввозу енергозберігаючого обладнання з-за
кордону. Такі системи дозволяють економити споживання газу для
виробництва втричі!

Але політика уряду сьогодні така, що якщо одне його слово стає
позитивом, то друге б’є по живому. Ціна на газ для підприємств складає
тепер 130 доларів за млн. кубічних метрів. Тож новітні енергозберігаючі
системи не зменшать собівартості продукції, а лише допоможуть втримати
її. Хліб ще довго не подорожчає. Так пообіцяв Олександр Табалов, який
запевнив, що запасів зерна на його підприємствах вистачить на кілька
місяців. Порадували всіх плани О.Табалова щодо створення кондитерської
фабрики в Кіровограді. Ласунчики, радійте!

Якщо ж підсумувати виступи підприємців, то висновок один: усі чекають
допомоги уряду, сподіваються на кредити чи пільги для впровадження
енергозберігаючих систем. Але й представники місцевих владних структур
сподіваються на дії уряду, щоб прискорити виконання енергозберігаючої
програми в області. Будемо чекати й ми – на нові постанови та на нове
життя, без криз енергетики.

Використана література

Бабієв Г.М., Дероган Д.В., Щокін А.Р. Перспективи впровадження
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні. // Електричний
журнал. — Запоріжжя: ВАТ «Гамма», 1998. — №1. — С.63-64.

Дероган Д.В., Щокін А.Р. Перспективи використання енергії та палива в
Україні з нетрадиційних та відновлюваних джерел.//Бюл. «Новітні
технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії», Київ:
АТ «Укренергозбереження»,1999.- №2, — С.30-38.

PAGE

PAGE 9

Похожие записи