.

Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 10748
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Типові помилки, які трапляються в ділових паперах та спілкуванні

До серйозної вади текстів документів слід віднести невідповідність
формулювань літературним нормам української мови, засміченість
русизмами.

Вкажемо на найпоширеніші відхилення від правил.

1. Замість активних дієприкметників та прикметникових форм на –уч(ий),
-юч(ий), функціонування яких в українській літературній мові обмежене,
потрібно використовувати:

а) описові конструкції з який або що:

рос. мовою: укр. мовою:

проживающий по адресу – що(який) проживає за адресою;

собирающий налоги – що(який) збирає податки;

влияющий на развитие – що (який) впливає на розвиток;

б) віддієслівні іменники на -ач, -ник:

заведующий отделом – завідувач відділу;

командующий армией – командувач армії;

нападающий – нападник;

в) прикметники

следующее решение – таке рішення;

следующий месяц – наступний місяць;

вышестоящая организация – вища організація;

текущий ремонт – поточний ремонт.

2. Надмірне використання прийменника по в документах – поширена помилка
сучасного ділового мовлення. Очевидно, вона спричинена впливом
російської мови, де цей прийменник дуже продуктивний.

Щоб не зловживати прийменником по в документах, потрібно пам’ятати про
такі російсько-українські паралелі.

По

по приказу, по правилам, по схе ме, по роману, по сведениям, по
указанию, по адресу (про жи вать), по призванию За

за наказом, за правилами, за схе мою, за романом, за свідченнями, за
вказівкою, за адресою (мешкати), за покликанням

По

по случаю, по инициативе, по вопросам торговли, по уважительной причине,
исследования по маркетингу, лекции по праву, заместитель по хозчасти З

з нагоди, з ініціативи, з питань торгівлі, з поважної причини,
дослідження з маркетингу, лекції з права, заступник з госпчас тини

По

по заказу, по требованию, по просьбе, по адресу (прислать), по
предложению На

на замовлення, на вимогу, на прохання, на адресу (надіслати), на
пропозицію

По

инспекция по делам несовершеннолетних, прийти по делу, по выходным, по
всем направлениям У (в)

інспекція у справах неповнолітніх, прийти у справі, у вихідні, у всіх
напрямках

По

меры по улучшению условий, курсы по изучению английского языка Для
(значення мети)

заходи для поліпшення умов праці, курси для вивчення англійської мови

По

по прибытии, по истечении вре мени, по получении Після (значення часу)

після прибуття, після закінчення часу, після отримання

По

по улице, по почте, по телефону, по объёму, младший по званию Без
прийменника

вулицею, поштою, обсягом, мо лодший званням

По

дежурный по району, по возможности, коллеги по работе, приказ по
институту По

черговий по району, по можливості, колеги по роботі, наказ по інституту

3. Надзвичайно широко використовується прийменник при, у більшості
випадків невиправдано.

Доречним є його вживання у словосполученнях із значенням “вказання на
наявність чогось поряд, а також вказання на службу десь”: залишити при
штабі, проводити стажування при кафедрі фінансів, бібліотека при заводі;
“у присутності”: при свідках, при сторонніх.

Значення близькості до чогось може передаватися словосполученнями з
прийменниками при або біля, коло: коло (біля, при) станції, коло (край)
дороги (при дорозі).

Вказання на обставини, умови, за яких що-небудь відбувається,
позначається словосполученнями із різними прийменниками або
безприйменниковими конструкціями.

рос. мовою:                     укр. мовою:

при температуре 60оС – при температурі 60оС;

при всякой погоде – за будь-якої погоди;

при условии невыполнения – за умови невиконання

обязательств зобов’язань 

при одном воспоминании о … – від самої згадки про… 

при этих словах – сказавши це

при исполнении служебных – під час виконання

обязанностей службових обов’язків 

при подписании договора – під час підписання

договору

при принятии решения – приймаючи рішення

при изучении – у процесі вивчення

при жизни – за життя

при феодализме – за часів феодалізму

при капитализме – в умовах капіталізму.

При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних
слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше виникає
сумнів щодо використання роду іменників, коли це стосується назви осіб
за професією.

Наприклад: учитель —учителька, касир — касирка, лаборант — лаборантка,
лікар — лікарка, фізик — фізичка, працівник — працівниця, викладач —
викладачка.

Офіційні назви посад, професій — іменники чоловічого роду, тому в
ділових паперах слід вживати саме їх. Залежні слова від найменування
професій узгоджуються у формі чоловічого роду.

Чимало помилок у вживанні давального відмінка іменників Так, іменники
чоловічого роду мають переважно закінчення -ові, -еві: ректорові,
директорові.

Багато помилок припадає і на вживання родового відмінка однини іменників
чоловічого роду, де одні закінчуються на -а, -я (документа), інші на -у,
-ю (протоколу, принципу, факту). У випадках сумніву, слід заглянути до
словника.

Мовці часто плутають синтетичну й аналітичну форми прикметників: замість
повніший, вичерпніший або більш повний, більш вичерпний кажуть більш
повніший, більш вичерпніший.

Список використаної літератури

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Навч.
Посібник. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 1998. – 176 с.

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. Посібник для вищ. та
серед. навч. закладів / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: А.С.К.,
1998. – 174 с.

Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. –
280 с.

Культура мови на щодень / С.Я.Єрмоленко, Н.С.Дужик, К.В.Ленець та ін. За
ред. докт. філол. наук С.Я.Єрмоленко. – К., 1997. – Випуск 1. – 138 с.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення: Навч.
посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 239 с.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.:
1995. – 208 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020