.

Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2647
Скачать документ

Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв

літера, знак іншомовні позиція літера, знак українською

е

Воронеж

Пенза

Федин

Кузнецбв

Мицкевич після приголосних е Воронеж

Пенза

Федін

Кузнецов

Міцкевич

Евдокймов

Евгеньев

Еланский

Енисей

Елабуга на початку слова є Євдокимов

Євгеньєв

Єланський

Єнісей

Єлабуга

Достоевский

Бердяев

Колгуєв

Вересаев після голосних

Достоєвський

Бердяєв

Колгуєв

Вересаєв

Аркадьев

Васильєв

Арсеньево

Ананьев

Алябьев

Прокбфьев

Григбрьев

Барбье після ь та апострофа

Аркадьев

Васильєв

Арсеньєво

Ананьєв

Аляб’єв

Прокоф’єв

Григор’єв

Барб’є

Лбмтев

Сергеев

Лежнево

у суфіксах -єв, -єєв

після приголосних, крім р, ц, та шщілячих

Лбмтєв

Сергєєв

Лежнево (але в болгарських: Ботев, Друмев)

е

Лазарев

Рунянцев

Нехорошеє

Плегцеев

Тютчев у суфіксах після р, ц та шиплячих

е

Лазарев

Рум’янцев

Нехорошеє

Плещеєв

Тютчев

Сербе

Зверев

Наседкин

Месткбвский

Песков

Пресняков

Железновбдск

Бєлгород

Хмелев

Каменев якщо російське кореневе е відповідає і українському у
споріднених словах

є

Сербе

Зверев

Насєдкін

Мєсткбвський

Песков

Пресняков

Желєзноводськ

Бєлгород (але Белград) (але: Хмельбв, бо хміль – хмелю,

Каменев, бо камінь – каменя)

ё

Ёлкин

Бугаёв

Окаёмов

Воробьёв

Соловьё’в

Ручьёв на початку сл., після голосних, губних, а також після ч при
роздільній вимові йо

Йолкін

Бугайов

Окайомов

Воробйов

Соловйов

Ручйов

Королев

Алферов

Новоселовское після м’яких приголосних, під наголосом ьо

Корольов

Алфьоров

Новосьоловське

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемовск в утвореннях від спільних для обох мов імен

е

Семенов

Федоров

Парфенов

Артемівськ

Лихачев

Толмачево

Хрущев під наголосом після ч, щ

о

Лихачбв

Толмачбво

Хрущов

э

Элиста

Эдуардов

Этуш завжди

е

Еліста

Едуардов

Етуш

ы

Иртыш,

Сыктывкар

Чаплыгин

Черемных завжди

и

Іртиш

Сиктивкар

Чаплигін

Черемних

и

Иогансен

Иоффе

Иордания

й

Иогансен

Йоффе

Йорданія

Иена

Иерихдн

Иерусалим на початку слова

є

Єна

Єрихон

Єрусалим

Ильичев

Иркутск

Игарка

і Ільічов

Іркутськ

Ігарка

Гагарин

Бакйров

Селигер

Витебск

Поти після приголосних, крім шиплячих та ц

Гагарін

Бакіров

Селігер

Вітебськ

Поті

Жионо

Тициан перед голосними

Жіоно

Тиціан

Чйчиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаев

Шишкин

Тушино

Цинандали після шиплячих та ц

и

Чичиков

Щиглбв

Джигарханян

Тажибаєв

Шишкін

Тушино

Цинандалі

Голиков

Ивич

Варганич

Рабинович

Игнатпбвич у суфіксах

-ИК-, -ИЧ-,

(-ОВИЧ,

-евич),

-ИЦ-, -ИЩ-

Голиков

Івич

Варганич

Рабиноеич

Ігнатбвич

и

Тобилевич

Голицин

Радищев

Митищи

и

Тобілевич (але Гринвіч)

Голіцин

Радіщев

Митіщі

Легких

Крепкйх

Пбльских у прізвищах, що закінчуються на -их

Легких

Крепких

Польських

Придворов

Привольное

Приволжье у префіксі При-

Придворов

Привальне

Приволжя

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодск

Кирйллов

Тимофеев

Зинбвьев у спільних для української, російської та інших слов’янських
мов слів

Виноградов

Пивоваров

Писарев

Пирогова

Кисловодськ

Кирилов

Тимофєєв

Зинов’єв

Воинов

Измайлов

Израиль

Раич

Стоич

Кайр після голосних

ї

Воїнов

Ізмаїлов

Ізраїль

Раїч

Стоїч

Каїр

Ильйн

Гурьин

Марьино після ь та апострофа

Ільїн

Гур’їн

Мар’їно

ио

Голембиовский

Пиотрбвский

Миодбвич польське сполучення -іо після губних; йо

Голембіовський

Пйотровський

Миодбвич

Аниблек

Генсибрский,

Козиолецкий після м’яких приголосних

ьо

Аньблек

Генсьбрський

Козьолецький

ь

Коньков

Кольцов

Ильеску

Гомель

Октябрьск

Дамаск

Горький

Дьяков

Касьянов

h

l

n

?

?

¬

1/4

3/4

I

?

ae

ae

u

ue

4

F

X

j

j

l

n

¬

3/4

?

ae

ue

????(?????ue

6

?

?

4

6

?

?

?

?

?

®

°

???

5& :

5& :

†kd

5& :

5& :

5& :

ьяничев

Мяльцев

Чайкбвский

Мозовецкий

Французский згідно з правилами написання знака м’якшення та апострофа

ь

Коньков

Кольцов

Ільєску

Гомель

Октябрськ

Гале Дамаск)

Горький — (виняток)

Дьяков

Касьяиов

Татьяничев

Мяльцев

Чайкбвський

Мозовецький

Французький

Обь

Пермь

Тверь

без ь

Об

Перм

Твер

Ковьяров

Арефьев

Гурьев

Новие Воробьй

з апострофом

Ков’яров

Ареф’єв

Гур’єв

Нові Вороб’ї

Белов

Вязьма

Ветров

Пясецкий

Репин

Рюмин

Ряхин

без апострофа

Белов

Вязьма

Вєтров

Пясецький

Рєпін

Рюмін

Ряхін

Увага! Якщо в паспорті чи іншому документі прізвище записано
неправильно, слід у примітці зазначити: Таке прізвище записано в
паспорті (свідоцтві), або ж подати правильне прізвище, указавши в
примітці: У паспорті (свідоцтві) прізвище записано неправильно як…

Географічні назви

Географічні назви так само бувають іменникового або прикметникового
типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

н. (м.) Харків (Лозов-а, Барвінков-є) (р.) Дніпр-6 (Інгулець, Вісл-а)

р. Харков-а (Лозов-ог, Барвінков-ого) Дніпр-а (Інгульц-я, Вгсл-и)

д. Харков-у (Лозов-гй, Барвінков-ому) Дніпр-бві (Інгульц-еві, Вгсл-і)

з. Харків (Лозов-у, Барвгнков-е) Дніпр-6 (Інгулець, Вгсл-у)

Ор. Харков-ом (Лозов-бю, Барвгнков-им) Дніпр-бм (Інгульц-ем, Вгсл-ою)

м. (у) Харков-і (Лозов-гй, Барвінков-ому) …Дніпр-г (Інгульц-г, Вгсл-і)

Кл. Харков-е (Лозов-а, Барвгнков-е) Днгпр-е (Інгульц-ю, Вгсл-о)

Н. (с.) Верхн-я Мануйлівк-а (г.) Карпат-и

р. Верхнь-ог Мануйлівк-и Карпат

д. Верхн-ій Мануйлівц-і Карпат-ам

з. Верхн-ю Мануйлівк-у Карпат-и

Ор. Верхнь-ою Мануйлівк-ою Карпат-ами

м. (у) Верхн-ій Мануйлівц-і …Карпат-ах

Кл. Верхн-я Мануйлівк-о Карпат-и

Особливості узгодження географічних та Інших назв з означувальним словом
в офіційно-діловому мовленні

Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних
документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не
узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка
прикладки, що означають назви:

— міст (м.) — Народився в місті Житомир;

— станцій (ст.) – Під’їхали до станції Мерефа;

— селищ міського типу (смт) – За селищем міського типу Зіньки;

— сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці;

— висілків — У висілку Грушівка;

— аулів — Виїхав з аулу Агарак;

— озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь;

— бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

— застав — Під заставою Тиха;

— гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла;

— рік (р.) – Користувалися водою з річки Сейм; ~ островів (о-в) — на
острові Ява;

— пустель, вулканів – У пустелі Каракум, поблизу вулкана Везу вій; у

— республік – (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен.

При відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відмінюються:
Надійшли вітання від колег із Одеси.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета
досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою
Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при
творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський —
Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам’янка Друга -Знам’янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерківський р-н,
Талди-Курган – Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що
вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону –
Калачдонському р-ну.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020