.

Опiкунство (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1288
Скачать документ

Реферат на тему:

Опiкунство

Мета заняття: навчитись дякувати за допомогу.

Короткий зміст теми заняття:

види подяки за допомогу

 

Опікунство – подяка спонсорам та їх залучення до нових пожертв у
майбутньому.

Кожна людина бажає, щоб її належним чином вiддячили, i якщо фандрейзинг
проводити без цього етапу, то сподiватись на успiх марно. Всi спонсори
хочуть знати, як витрачаються кошти, використовується подарована технiка
або лiтература. Незалежно вiд розмiру допомоги необхiдно подякувати
(листом, особистим дзвiнком).

Система вiддячення планується таким же чином, як i клопотання, i охоплює
всiх без винятку донорiв.

Кожен, хто надав допомогу, отримує лист-подяку, пiдписаний керiвником
установи. Вiд розмiру вкладу залежить i технiка виконання листа. Для
тих, хто дає незначнi внески, листи друкуються на звичайних фiрмових
бланках. Але для тих, хто внiс великi суми, виготовляються спецiальнi
листи-подяки на комп’ютерi або друкуються типографським засобом. Для
тих, хто зробив найбiльшi внески, їх виготовляють за спецiальним
замовленням з участю художникiв, дизайнерiв. Дуже розповсюджено в
Америцi також виготовлення листiв на шершавому паперi, що вважається
бiльш коштовним i який приємно взяти в руки i показати друзям. Також
подяка виготовляється i у настiнному варiантi, який бiльшiсть
американцiв вiшають на стiну (текст набирається великими лiтерами i має
привабливий вигляд).

Заздалегiдь до передачi листа-подяки, який може направлятись поштою,
передаватись особисто або в урочистiй обстановцi, обов’язково необхiдним
елементом є попередня телефонна розмова, яка є найпершим етапом у
вiддяченнi.

Iменем спонсора називають виставку, вiддiл, всю бiблiотеку, для цього
виготовляються спецiальнi пам’ятнi дошки, на технiцi або книжках, якi
подарованi, робиться напис, хто їх подарував.

“Дякуйте i ще раз дякуйте” – з таким девiзом працюють американцi. Але
вони вважають, що дякувати надто часто непристойно, тому треба бути
винахiдливим, щоб це сприймалося кожного разу по-рiзному. Щорiчно
керiвництво бiблiотеки вшановує найсолiднiших спонсорiв та тих, хто
збирав кошти на престижних святах. Методика їх рiзна. Ось деякi
приклади. Виготовляються плакати призерiв, де зазначено їхнi прiзвища та
наданi суми. До свята закуповуються повiтрянi кулi, забарвленi в усi
кольори веселки, якi випускаються в зал, де проводиться свято з музикою,
вишуканими стравами, танцями та спiлкуванням. На свята запрошуються
вiдомi артисти, спiваки, спортсмени, готується програма з конкурсами i
елементами шоу. Для донорiв, якi зробили внески по 10000 доларiв i
бiльше, щороку готуються особливi програми, кожного року рiзнi. В
Атлантi, наприклад, одного разу їх зiбрали в ротундi, вiдбудованiй
компанiєю “Соса-Cola”; iншого – влаштували пiкнiк за мiстом, що
закiнчився катанням на мулах у лузi (запрошення було видруковано на
кухаревому фартусi i представлене чарiвним поросятком). Наступного разу
спонсори будуть першими, хто насолоджуватиметься блиском Променаду,
нової споруди, побудованої представництвом компанiї АТ&T в Атлантi для
проведення урочистих заходiв. До подiбних вечорiв готуються видання з
повним перелiком всiх донорiв i зазначенням суми пожертв вiд найбiльшої
до одного долара. Подiбнi перелiки друкуються в газетах, журналах,
включаються в друкованi рiчнi звiти для населення.

Бiблiотечна полiтика направлена не тiльки на заохочення донорiв, а й на
залучення волонтерiв. Участь бiльшостi з них в програмах бiблiотек по
збиранню коштiв пов’язана з тим, що бiблiотеки рiзними формами
намагаються показати волонтерам їхню необхiднiсть i висловити вдячнiсть
за надану допомогу. Наприклад, в “Настольнiй книзi волонтера”
перераховуються конкретнi переваги i можливостi добровільних помiчникiв:
придбання нових навичок i конкретного досвiду; розширення свого
соцiального горизонту; робота поблизу дому; отримання найновiших книг;
цiкаве професiйне спiлкування; замовлення для себе книг у видавництвах
зi знижкою; можливiсть користуватись всiма пiльгами штатних працiвникiв;
можливiсть користуватися послугами бiблiотеки.

Вiддячення волонтерам проходить на окремих святах або разом з донорами,
їм вручаються свiдоцтва, сувенiри тощо. Для жертводавцiв вигадуються
рiзнi титули. Проходить нагородження, видача посвiдчень. В залежностi
вiд суми пожертви їм видаються посвiдчення та звання: 50$-100$ – члени,
понад 100$ – прихильники, 250$ – добродiї, 500$ – фундатори, 1000$ –
меценати, понад 1000$ – почеснi фундатори.

Таким чином, до вiддячення донорiв та тих, хто збирає кошти, як в цiлому
до всього процесу залучення коштiв на благодiйнi цiлi, пiдходять творчо,
з винахiдливiстю, не повторюючись кожного разу.

Цiлий комплекс заходiв проводить Донецька ОУНБ. Лист-подяка –
обов’язковий елемент, в незалежностi вiд розмiру допомоги, навiть якщо
подарована одна книга. Бiблiотека отримала 7000 книжок з Америки, Канади
вiд української дiаспори, i нiхто не залишився без уваги.

В Донецькiй ОУНБ отримана лiтература завжди експонується на спецiальних
виставках з повiдомленням, хто її подарував. Щоб кожен, взявши в руку
книжку, знав, хто надав можливiсть її читати, на кожнiй подарованiй
книзi ставиться печатка: “подаровано” i дописується, вiд кого i звiдки
надiйшла. Є спецiальнi стенди в бiблiотецi, вiддiлах з перелiком
спонсорiв, створена сторiнка на Iнтернет. Обов’язково подається перелiк
спонсорiв в рiзноманiтних статтях, iнформацiях про бiблiотеку. При
солiдних внесках проводиться комплекс заходiв. Так, пiсля отримання
гранту вiд Фонду “Євразiя” проведено прес-конференцiю, розроблено
прес-релiз, пiзнiше проведено презентацiю сектора Iнтернет.

Вiд рiвня проведення останього етапу фандрейзингу залежить розширення
кола спонсорiв та постiйнiсть їх допомоги.

Пiдбиваючи пiдсумок, зауважимо, що фандрейзинг – перспективний напрям
роботи, який буде все активнiше використовуватись бiблiотеками України.
Тому на перший план виходить вироблення теоретичної концепцiї
фандрейзингу, його методики та узагальнення практики. Ця тема – широке
поле для дослiдников.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020