.

Договори (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3607
Скачать документ

Реферат на тему:

ДОГОВОРИ.

План

Поняття договору.

Договір з господарської діяльності.

Трудові договори.

1. Договір – це документ, в якому зафіксовано угоду між сторонами про
взаємодію і належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємства,
організації, установи, фірми.

Договори складаються з урахуванням інтересів сторін відповідно до
законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона
може підготувати свій варіант проекту).

Підготовлений та належним чином оформлений договір підписується
сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях
особи, яка підписує договір.

Розрізняють договори з господарської діяльності і трудові договори.

2. Договір з господарської діяльності – це службовий документ, в якому
фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин,
пов’язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних, трафаретних
(нечасто) бланках або на чистих аркушах паперу формату А4. Якщо договір
складено на кількох сторінках, то їх нумерують, і кількість сторінок
зазначають у тексті документа.

Реквізити договору з господарської діяльності: назва виду документа;
дата (підписання); індекс; місце складання чи видання; заголовок до
тексту; текст (Текст поділяють на дві частини: вступну, де зазначають
назви сторін, між якими укладається договір, посади, прізвища, імена, по
батькові осіб, які підписуватимуть договір; у разі потреби наводять
посилання на документи, що засвідчують уповноваження особи, котра
підписує договір; основну, в якій є пункти “Предмет договору”,
“Обов’язки сторін”, “Порядок розрахунків”, “Відповідальність сторін”,
“Порядок розірвання договору”, “Загальна сума договору”, “Термін дії
договору”, “Інші умови договору” і т.ін.); позначка про наявність
додатка; відбиток печатки.

Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт “Юридичні адреси та підписи
сторін”.

3. Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та
керівником підприємства або уповноваженим ним органом, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник (власник) підприємства або
уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і
угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням
керівника або уповноваженого ним органу про зачислення особи на роботу.

До початку роботи за укладеним трудовим договором керівник (власник)
зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права і обов’язки та
поінформувати під розписку про умови праці, про небезпечні й шкідливі
виробничі чинники та можливі наслідки для здоров’я, про його права на
пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного
законодавства і колективного договору; ознайомити працівника з правилами
внутрішнього трудового розпорядку та з колективним договором; надати
працівникові належно оформлене робоче місце; проінструктувати працівника
щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і
протипожежної охорони.

Види трудових договорів: трудові контракти, трудові угоди.

Різниця між трудовим договором та трудовим контрактом:

контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на
період виконання роботи, так і на невизначений термін;

у контракті можуть визначатися такі підстави для розриву трудових
відносин, які не передбачені законодавством про працю, а розрив
трудового договору можливий тільки на підставах, що записані у
законодавстві про працю;

виконання працівником своїх обов’язків за контрактом завжди пов’язане з
додержанням чітко визначеного режиму роботи, тоді як за трудовим
договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього
розпорядку, якими передбачено й режим роботи;

в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові відпустки та
оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір
передбачає централізоване регулювання відпустки;

у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися
наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін без
поважних причин.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами.

Контракт складається не менше як у двох примірниках, які зберігаються в
кожної із сторін. Він набирає чинності з моменту його підписання
сторонами.

Контракт слугує підставою для видання наказу про прийняття на роботу.

Контракт може бути укладено на строк до 5 років (але не менше 1 року).

Трудова угода укладається між підприємством та особою, яка не є штатним
працівником даного підприємства, для виконання нею певної роботи і разі,
якщо на підприємстві бракує фахівців з даної галузі.

Трудову угоду оформляють на чистому аркуші паперу формату А4 або на
трафаретному чи загальному бланку підприємства.

Реквізити трудової угоди: назва виду документа; дата; індекс; текст
(Складається із вступної та основної частини. У вступній частині
зазначають сторони, між якими укладено трудову угоду. В основній частині
можуть бути розділи: “Предмет угоди”, “Розмір та порядок оплати”,
“Відповідальність сторін” та ін.); підпис (зазначають адреси та підписи
сторін); відбиток печатки організації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020