.

Видатки бюджету України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3160
Скачать документ

Видатки бюджету України

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах
ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних
витрат держави у ВВП.

На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають
видатки на соціальні потреби.

Соціальний сектор включає в себе політику та програми в таких сферах, як
зайнятість і безробіття, підтримання достатнього життєвого рівня
населення, охорона здоров’я, освіта й навчання. На стан соціальної
сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень податкових
надходжень, зміни в доходах населення, зміни в його структурі й рівні
бідності, традиції.

В Україні діяльність держави в соціальній сфері має надзвичайно важливе
значення для життя суспільства. Це зумовлено різким падінням доходів
переважної більшості населення при переході до ринкової економіки.

В останні роки має місце тенденція до зниження ролі держави в
розподільчих і перерозподільних процесах. Частка видатків зведеного
бюджету України у ВВП у період із 1995 по 1999 рік поступово
зменшувалася з 44,6% до 27,3% .В цей період видатки на
соціально-культурну сферу постійно коливалися у межах від 10,6% ВВП до
17,6%, при цьому з 1997 року по 1999-й намітилася тенденція до зниження.
За цей період вони зменшилися з 17,1% ВВП до 10,6%, тобто на 6,5% ВВП,
при зменшенні реального ВВП за цей же період на 5,2% порівняно з 1996
роком. Частка таких видатків у структурі витрат зведеного бюджету
України коливається у межах від 47,5% до 38,6%.

Зауважмо, що більша їх частина фінансувалася з місцевих бюджетів. Цей
показник за період із 1995 по 1999 роки становить у середньому 74,4%.
Таке розмежування видатків є досить розумним і виправданим, оскільки
місцеві органи влади краще розуміються на проблемах підконтрольної їм
території.

Видатки на соціально-культурні заходи і науку , у період з 1995 по
1999р. зменшувалися на 6,2% ВВП. На зростання частки видатків на
соціально-культурні заходи у загальній сумі видатків у 1997 році
вплинуло виключення з бюджету видатків Пенсійного фонду.

У структурі видатків на соціально-культурні заходи провідне місце
посідають видатки на освіту, охорону здоров’я й соціальний захист
населення. Найбільшу питому вагу серед них мають видатки на соціальний
захист населення. У середньому в період Із 1995 по 1999 роки на них
припадало 33,3%, що відповідає 4,9% ВВП. Друге місце посідають видатки
на освіту. В цю галузь за досліджувані роки в середньому спрямовувалося
32,9% бюджетного фінансування соціально-культурних заходів, видатки на
освіту зросли з 34,9% (1998 рік) до 35,1% (1999 рік).

Видатки на охорону здоров’я мають трохи іншу динаміку. Середній рівень
їх фінансування у період із 1995 по 1999 роки становив 11,7% від
загальної суми видатків зведеного бюджету України за ці періоди.

Проведемо порівняльну характеристику видатків Державного бюджету україни
за 2000-2001р. та запланованими видатками за 2002р.

Видатки Державного бюджету України за 2001 рік за оперативними даними
профінансовані на 39218,3 млн. грн., що на 3685,7 млн. грн., або на 10,4
відсотка перевищує відповідний показник2000 року, в тому числі видатки
загального фонду становили 29032,9 млн. грн., що на1285,2 млн. грн., або
на 4,6 відсотка більше відповідного показника2000 року, видатки
спеціального фонду – 10185,4 млн. грн., що на 2400,5 млн. грн., або на
30,8 відсотка більше відповідного показника2000 року, а видатки
Державного бюджету України за 2002 р. заплановані в розмірі 49573,5млн.
грн., в тому числі видатки загального фонду 39788,4млн. грн., видатки
спеціального фонду – 9785,1млн.грн. Рівень виконання видатків державного
бюджету до річного плану за 2001 рік зменшився порівняно з відповідним
показником 2000 року з 98 до 84,4 відсотка. Рівень виконання видатків
загального фонду державного бюджету становив 89,1 відсотка річного плану
проти 94 відсотків за 2000 рік. Рівень виконання видатків спеціального
фонду державного бюджету становив 73,4 відсотка річного плану проти
115,3 відсотка за попередній рік.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2001 рік
профінансовані на 3895,4 млн. грн. і збільшились порівняно з відповідним
показником 2000 року на 197 млн. грн., або на 5,3 відсотка, в тому числі
видатки загального фонду становили 2691,9 млн. грн., що на 981,8 млн.
грн., або на 26,7 відсотка менше відповідного показника 2000 року , а
заплановано на 2002р. витратити на соціальний захист та соціальне
забезпечення 2656,4млн.грн., в тому числі 1001,1млн. грн. загального
фонду, що менше за попередній рік.

Рівень виконання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення
до річного плану становив 93,1 відсотка проти 98,1 відсотка за 2000 рік.
Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 93,4 відсотка
річного плану проти 97,4 відсотка за 2000 рік.

Видатки на освіту за звітний період профінансовані на 3375,9 млн. грн. і
збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на
624,9 млн. грн., або на 22,7 відсотка, в тому числі видатки
загального фонду становили 1948,5 млн. грн., що на 481,4 млн. грн., або
на 32,8 відсотка більше відповідного показника 2000 року., а заплановані
видатки на освіту за 2002 становитимуть 3544,1млн.грн, в тому числі
2242,1млн. грн. становитиме загальний фонд .

Рівень виконання видатків на освіту до річного плану становив 84,6
відсотка проти 94,5 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання видатків
загального фонду становив 92,2 відсотка річного плану проти 97,3
відсотка за 2000 рік.

Видатки на охорону здоров’я за 2001 рік профінансовані на 1039,1 млн.
грн. і збільшились порівняно з відповідним показником 2000 року на 316,8
млн. грн., або на 43,9 відсотка, в тому числі видатки загального
фонду становили 779,9 млн. грн., що на 217 млн. грн., або на 38,5
відсотка більше відповідного показника 2000 року, а заплановані видатки
на охорону за 2002р. становитимуть 1897млн. грн. втому числі видатки
загального фонду становитимуть 1415,7 млн. грн.

Рівень виконання видатків на охорону здоров’я до річного плану становив
75,2 відсотка проти 91,9 відсотка за 2000 рік. Рівень виконання
загального фонду цих видатків становив 74,8 відсотка річного плану проти
93,9 відсотка за попередній рік.

Видатки державного бюджету на промисловість та енергетику за звітний
період профінансовані на 2466,1 млн. грн. і збільшились порівняно з
відповідним показником 2000 року на 198,5 млн. грн., або на 8,8
відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 2209 млн.
грн., що на 240,3 млн. грн., або на 12,2 відсотка більше відповідного
показника 2000 року, а видатки на промисловість та енергетику
заплановано на 2002 р. 2656.7млн. грн., втому числі 2999,7 – загальний
фонд. Рівень виконання видатків на промисловість та енергетику до
річного плану становив 91,3 відсотка проти 99,5 відсотка за 2000 рік.
Рівень виконання загального фонду цих видатків становив 94,7 відсотка
річного плану проти 99,6 відсотка за попередній рік; видатки державного
бюджету на паливно-енергетичний комплекс профінансовані на 95,5 відсотка
річного плану, в тому числі видатки на державну підтримку вугледобувних
підприємств – на 96,7 відсотка річного плану, та видатки, пов’язані з
реструктуризацією вугільної промисловості – на 94,7 відсотка річного
плану.

Видатки на заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення за звітний період
профінансовані на 1794,9 млн. грн. , і зменшились порівняно з
відповідним показником 2000 року на 15,7 млн. грн., або на 0,9
відсотка, в тому числі видатки загального фонду становили 1790,7 млн.
грн., що на 18,9 млн. грн., або на 1,1 відсотка менше відповідного
показника 2000 року. а заплановані видатки за 2002р. на заходи ,
пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціальним захистом населення становлять 2304,7млн.грн., втому числі
загальний фонд – 2299,9млн.грн.

Рівень виконання видатків на заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення до річного
плану становив 97,3 відсотка проти 99,9 відсотка за 2000 рік. Рівень
виконання загального фонду цих видатків становив 97,1 відсотка річного
плану проти 99,8 відсотка за 2000 рік.,

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по
заробітній платі працівників бюджетних установ за 2001 рік становили
567,2 млн. грн., або 98,2 відсотка річного плану. У 2000 році на ці
видатки було спрямовано 157,3 млн . грн., або 98,8 відсотка річного
плану.

Міжбюджетні трансферти (кошти, що передаються з державного бюджету до
інших бюджетів) за 2001 рік профінансовані на 7181,4 млн. грн., і
збільшились порівняно з відповідним показником 2000
року на 2803,4 млн. грн., або на 64 відсотка. Рівень виконання цих
видатків до річного плану становив 89,9 відсотка проти 106,8 відсотка за
2000 рік;

в тому числі дотації , що передаються з державного бюджету до інших
бюджетів, становили 4229 млн. грн.,
або 105,3 відсотка річного плану; за 2000 рік вони склали 4126,5
млн. грн., або 103,3 відсотка річного плану.

Найвищий рівень виконання до річного плану у 2001 році мали видатки за
такими функціями:

дотації-місцевим бюджетам — 105,3 відсотка;

цільові фонди – 97,7 відсотка;

заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціальним захистом населення – 97,3 відсотка;

правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави –

95,5 відсотка;

фізична культура і спорт – 93,4 відсотка,

Найнищий рівень виконання до річного плану у 2000 р. мали видатки за
наступними функціями:

культура і мистецтво—63,7%;

інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю—65,7%;

міжнародна діяльність 67,4%;

обслуговування державного боргу — 69,3%;

охорона навколишнього природного середовища — 71,8.

Найнищи рівень виконання видатків загального фонду державного бюджету до
річного плану у 2001р. мав місце по наступних функціях:

культурі і мистецтву — 62,8%;

міжнародній діяльності — 66,3%4

обслуговуванню державного боргу —71,7%;

охороні здоров’я —74,8%;

житлово-комунальному господарству —76,3%.

Слід зазначити, що по загальному фонду державного бюджету мало місце
відхилення структури профінансованих видатків від структури запланованих
видатків на 2001 рік. Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у
загальній сумі видатків порівняно з відповідним річним плановим
показником спостерігалося по:

• обслуговуванню зовнішнього державного боргу – на 2,93 відсоткового
пункту.

Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі
видатків порівняно з відповідним річним плановим показником мало місце
по:

• міжбюджетним трансфертам – на 2,44 відсоткового пункту.

Зменшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі
видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком мало місце по:

• соціальному захисту та соціальному забезпеченню – на 3,97 відсоткового
пункту;

• обслуговуванню зовнішнього державного боргу – на 1,72 відсоткового
пункту.

Збільшення питомої ваги профінансованих видатків у загальній сумі
видатків за 2001 рік порівняно з 2000 роком відбувалося по таких
функціях:

• правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави – на 2,6
відсоткового пункту;

• освіта – на 1,42 відсоткового пункту;

• видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по
заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому
забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах – на 1,38
відсоткового пункту;

національна оборона – на 1,15 відсоткового пункту;

сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство — на 1,01
відсоткового пункту .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020