Реферат на тему:

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту.

У країнах з розвиненою ринковою економікою бізнес-план складається за
певними стандартами й правилами і вважається типовим документом.
Розробка й виклад бізнес-плану підпорядковані певній логічній структурі,
яка в більшості країн має уніфікований характер. У зарубіжній і
вітчизняній літературі, у нормативних документах рекомендується
загальноприйнята структура бізнес-плану, яку показано на рис. 42.

Водночас загальна схема й порядок викладу бізнес-планів можуть різнитися
залежно від характеру інвестиційного проекту. Так, для великих
інвестиційних проектів, які потребують значних капітальних затрат або ж
розраховані на тривалий період, а також пов’язані з випуском і
впровадженням на ринок нових видів продукції, товарів, послуг, має бути
розроблений повний варіант бізнес-плану. Він передбачає врахування й
деталізацію всіх напрямків майбутньої діяльності, аналіз можливих
ризиків і шляхів їх уникнення. Окремі висновки, пропозиції
підтверджуються необхідними розрахунками, графіками, таблицями.

Для невеликих інвестиційних проектів (наприклад, для обгрунтування
одержання позик) допускається скорочений варіант бізнес-плану, який
накреслює загальні цілі та шляхи їх досягнення.

Крім того, порядок заповнення бізнес-планів залежить від багатьох інших
факторів, питань, особливостей.

Розглянемо варіант складання інвестиційного бізнес-плану, виокремимо
найважливіші його особливості. Пропонований макет бізнес-плану
заповнений умовними даними і подається скорочено.

Бізнес-план інвестиційного проекту будівництва заводу облицювальних
матеріалів

1. Характеристика підприємства-інвестора

1.1. Повна назва: відкрите акціонерне товариство «Західбуд».

1.2. Юридична адреса; 296022, м. Львів, вул. Зелена, 154.

1.3. Форма власності; приватна.

1.4. Перелік засновників; колектив працівників В А Т «Західбуд «.

2. Характеристика об’єкта інвестування

2.1. Назва; завод облицювальних матеріалів.

2.2. Спеціалізація; випуск облицювальних матеріалів з каменю, граніту,
мармуру та ін.

2.3. Загальні обсяги виробництва; 18000 тис. кв. м зарік після виходу
заводу на проектну потужність.

2.4. Характеристика земельної ділянки; 0,8 га земельної ділянки за
адресою: 282000, м. Тернопіль, вул. Промислова, 52.

3. Характеристика продукції

3.1. Опис продукції; плитка облицювальна різної форми, конфігурації,
розмірів для виконання зовнішніх облицювальних робіт: фасадів будинків,
огорожі, тротуарів, доріжок та ін., має добрі декоративні якості.

3.2. Якісні показники; вироби водо- та морозостійкі, мають великий запас
міцності під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, не
піддаються впливу інших атмосферних явищ.

3.3. Умови випуску продукції; місцева сировина, вітчизняне та імпортне
устаткування, наявність трудових ресурсів.

4. Аналіз ринку

4.1. Умови транспортування, реалізації й ринок збуту; транспорту-

здійснюватиметься здебільшого залізницею з під’їзної колії, а в межах
західного регіону, у центральні області та поза межами України —
автомобільним транспортом.

4.2. Основні споживачі продукції; органи місцевої влади для
упорядкування міст і сіл, а також: підприємства, організації, населення.
Облицювальні матеріали користуються великим попитом у західному регіоні.
Характерною є тенденція до зменшення обсягів продажу вітчизняних
облицювальних матеріалів і збільшення імпортних. Про це свідчать дані
табл. 28.

4.3. Конкуренти; аналогічна продукція випускається такими самими
підприємствами в Житомирській і Сумській областях; західні регіони
забезпечуються здебільшого зарубіжними облицювальними матеріалами.

4.4. Рівень цін на продукцію; не перевищуватиме вартості аналогічних
виробів на вітчизняних і зарубіжних підприємствах (з урахуванням
увізного мита).

5. План виробничої діяльності об’єкта інвестування

5.1. Опис виробничого процесу; продукція виготовлятиметься шляхом
розпилювання та шліфування вихідних матеріалів, декоративного оздоблення
виробів і нанесення на них захисного покриття.

5.2. Прогнозовані річні обсяги випуску продукції та продажу; наведені в
табл. 29. Проектної потужності підприємство досягне на третьому році
після введення об’єкта в дію.

5.3. Основні фактори, що забезпечують виробничу діяльність.

5.3.1. Наявність сировини, матеріалів, основні постачальники; основною
сировинною базою є місцевий бурий камінь, а також: граніт і мармур з
Рівненської та Житомирської областей. Сировина постачатиметься
здебільшого залізницею.

5.3.2. Наявність енергетичних ресурсів:/ична потреба в електроенергії
для забезпечення виробничої діяльності— 187млн кВт-год. Холодна і гаряча
вода, пара постачатимуться з комбайнового заводу (є договір про наміри).

5.3.3. Характеристика технологій; технологічний цикл складатиметься з
таких етапів: попереднього очищення сировини, розпилювання, миття,
обробки спеціальними водо- та морозостійкими засобами, шліфування,
декоративного оздоблення й нанесення захисного покриття на лицьовий бік
виробів.

5.3.4. Характеристика машин та устаткування; у виробництві
застосовуватиметься у статкування для розпилювання каменю й граніту
Краматорського верстатного заводу, Львівського заводу алмазних
інструментів, а також: устаткування очисних споруд австрійської фірми
«Kreis» (є договір про наміри).

5.3.5. Структура виробничих кадрів; кадровий потенціал формуватиметься
за рахунок місцевих трудових ресурсів.

6. Управління реалізацією інвестиційного проекту

6.1. Організаційно-правовий статус інвестора (замовника); функції
замовника виконуватиме відділ капітального будівництва В А Т

«Західбуд», виділений на самостійний баланс. Кошти на будівництво
акумулюватимуться на окремому рахунку в банку.

6.2. Якісний склад кадрів; інвестиційним процесом керуватиме дирекція
заводу: директор Кравець М. 77. (освіта вища, закінчив Львівський
політехнічний інститут, 24 роки стажу на підприємствах будівельної
індустрії); головний інженер Яки-мець М. І. (закінчив Київський
інженерно-будівний інститут, 15років стажу).

6.3. Характеристика підрядника; генеральний підрядник — БМУ «Промбуд»
фірми «Тернопільбуд»; виконує будівельно-монтажні роботи; забезпечує
проект будівельними матеріалами, технікою, робочою силою.

6.4. Регулювання відносин між замовником і підрядником; згідно з
договором підряду (додається). Розрахунки обумовлені договором і
здійснюються шляхом авансування до 95 % вартості. Остаточний розрахунок
здійснюватиметься після повного завершення робіт і введення об’єкта в
дію.

6.5. Терміни будівництва та введення в дію; початок — березень 1999 p.,
уведення в дію — грудень 2000 р.

7. Охорона навколишнього середовища

7.1. Природоохоронні проблеми; 1) очищення відпрацьованої води; 2)
очищення відпрацьованих продуктів газових печей; 3) уловлювання пилу і
відходів під час обробки матеріалів; 4) індивідуальний захист
працівників.

7.2. Шляхи розв’язання зазначених проблем; 1) застосовуватиметься
замкнута технологія водопостачання; 2) газові печі будуть обладнані
спеціальними каталізаторами; 3) технологічний процес передбачає
автоматизоване управління виробничим устаткуванням; на машинах і
виробничому устаткуванні буде встановлено спеціальні пиловловлювачі,
витяжки; 4) устаткування буде обладнане очисними пристосуваннями,
працівники — відповідними засобами індивідуального захисту.

8. Оцінювання ризиків та форми їх страхування

8.1. Основні види ризиків; 1) ризик на стадії будівництва; 2) ризик на
стадії експлуатації; 3) ризик невисокої ліквідності.

8.2. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період будівництва; 1)
ризик неправильного вибору підрядника оцінювався за

допомогою спеціальних розрахунків, для вибраного БМУ «Промбуд » він є
найменшим; 2) ризик непоставки устаткування страхується відповідними
санкціями, що передбачаються в договорах із постачальниками; 3) ризик
нестачі фінансових ресурсів мінімізується можливістю одержання кредитів
у банку.

8.3. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період експлуатації: 1)
ризик невиходу на експлуатаційну потужність у встановлені строки
обмежений простою технологією виробництва; 2) ризик збуту продукції
мінімізується високими потребами на продукцію в західному регіоні,
збільшенням увізного мита, ставок акцизного збору, ПДВ на аналогічну
імпортну продукцію.

8.4. Можливості «виходу» з програми на окремих стадіях реалізації
інвестиційного проекту: 1) на стадії будівництва — середня можливість
«виходу», що зумовлюється використанням типових проектів на будівлі та
споруди; 2) після завершення будівництва до монтажу устаткування —
висока ліквідність через можливість пристосування будівель і споруд та
переорієнтації їх на випуск інших видів продукції; 3) після монтажу
устаткування — ліквідність низька: специфічне устаткування зумовлює
неможливість переорієнтації на інше виробництво.

9. Фінансовий план

9.1. Графік потоку інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. ЗО
у розрахунку на три роки експлуатації.

9.2. План доходів і витрат під час експлуатації (із щорічною розбивкою):
подано в табл. 31 із щорічною та щоквартальною розбивкою.

9.3. Поріг беззбитковості інвестиційного проекту: згідно з розрахунками
поріг беззбитковості визначено за умови реалізації щонайменше 2000 тис.
кв. м облицювальних матеріалів. Графічне зображення порога
беззбитковості ілюструє рис. 43, розрахунки подано в табл. 31.

9.4. Забезпечення ефективності інвестиційного проекту та строки його
окупності: середній рівень дохідності—0,33; період окупності — приблизно
3 роки. Показники ефективності інвестицій за роками експлуатації
наведено в табл. 32.

10. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

10.1. Загальна потреба у фінансових ресурсах: 800 тис. грн.

10.2. Джерела фінансування інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в
табл. 33; серед них частка власних коштів інвестора — 67,1 %, позичених
— 32,5, інших — 0,4%.

10.3. Форми фінансування інвестицій: інвестування здійснювати-меться
переважно у грошовій формі, а австрійська фірма “Kreis” пропонує
благодійну допомогу у формі безкоштовно наданого устаткування очисних
споруд (є договір про наміри).

Коментар

Особливість цього проекту полягає в тому, що він вже має інвестора, дані
про якого викладені в першому розділі бізнес-плану.

В окремому підрозділі розглянуто умови транспортування: доставки
сировини й матеріалів, відвантаження готової продукції. Важливо
врахувати особливості випуску продукції та її якісні показники.

Випуск облицювальних матеріалів пов’язаний з багатьма природоохоронними
проблемами (пил, шум, великі обсяги відходів, очищення відпрацьованих
продуктів газових печей, води та ін.). У цьому зв’язку зазначені
проблеми розглядаються в окремому розділі бізнес-плану.

У сьомому розділі бізнес-плану наведено детальне оцінювання можливих
ризиків і шляхів їх страхування. Передбачено також можливості “виходу” з
програми реалізації інвестиційного проекту, тобто переорієнтації
підприємства на випуск інших видів продукції на різних етапах здійснення
інвестиційного проекту.

В окремих розділах розглядаються фінансовий план і стратегія
фінансування інвестиційного проекту. В окремих випадках ці показники
зводять в один розділ.

До бізнес-плану додаються таблиці та розрахунки, які містять інформацію,
пов’язану з вивченням ринку, прогнозуванням випуску продукції, а також
розміри грошових потоків, доходів і витрат як на етапі здійснення
капітальних вкладень, так і на стадії експлуатації об’єкта.
Розраховуються показники ефективності інвестицій, графічно визначається
поріг беззбитковості.

Список використаної літератури

Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий
Світ, 2002.

Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в
Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.

Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. —К.: МАУП, 1999.

Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. —
К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.

Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за
ринкових умов // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.

Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми
управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ.
бюл. — 1999. — № 2.

Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. —
К: Знання, 1998.

Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток
економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 1999. — № 2.

Федотова М. А. Доходи предпринимателя. — М.: Финансьі и статистика,
1993.—96 с.

Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений.
—К.:МЗУУП, 1994.

Чернявский А. Д. Современные тенденции развития организационных форм
управлення в Украине // Персонал. — 1997. —№4. — С. 3-7.

Чернявский А. Д. Трансформация организационных форм управления в
процессе развития рыночных отношений // Персонал. — 1996. —№2. — С.
22-36.

Шевчук В. Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. — К.:
Будівельник, 1991. —112 с.

Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур’єр. — 1996. — № 62. —
2 квіт. — С. 5.

Щекин Г. В. К разработке концепции управления современным обществом //
Персонал. — 1999. — № 1. — С. 1-23.

ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.

Эклунд К. Эффективная экономика — шведская модель. — М.: Экономика,
1991. —349 с.

ЯкушинЛ. С. Строительство инвестиции//экономика стрва. —1991. — № 4. —
С. 59-62.

Похожие записи