.

Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2481
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів
будівництва

ПЛАН

1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва

2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва

3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва

1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва

Держава регулює інвестиційну діяльність у сфері будівництва з метою
захисту суспільних інтересів (споживачів, замовників, мешканців,
працівників щодо якості, міцності, безпечності та відповідності об’єктів
будівництва встановленим вимогам).

Однією з важливих форм державного регулювання на стадії проектування є
забезпечення правового режиму інвестиційних проектів будівництва.

Правовий режим інвестиційних проектів будівництва – це забезпечений
правом порядок виробництва та застосування інвестиційних проекті
будівництва, які включають перед проектні документи та
проектно-кошторисну документацію.

Закон України “Про інвестиційну діяльність” (п. 1 ст. 8, п. 3 ст.
12, ст. 15) серед інших форм державного регулювання згадує обов’язкову
державну експертизу інвестиційних проектів будівництва та загальні
засади її проведення, ст. 17 – встановлює принципи ціноутворення у сфері
проектування та будівництва.

Інвестиційний проект будівництва в юридичному підношенні є важливим
правовим актом, оскільки виконує роль правового документа для планування
інвестиційної діяльності в будівництві, фінансування об’єкта будівництва
замовником, укладання та виконання договору підряду на капітальне
будівництво та введення об’єкта в експлуатацію.

Роль інвестиційного проекту будівництва багатопланова. У формі
інвестиційного проекту будівництва фіксується будівельний задум
інвестора, його технічне та економічне обґрунтування, узгодження
проектних рішень заінтересованими учасниками інвестиційної діяльності, а
також здійснюється державна експертиза інвестицій в будівництві.
Відповідно до інвестиційного проекту будівництва здійснюється діяльність
служб замовника (забудовника), будівельно-підрядних і субпідрядних
організацій.

З господарсько-правової точки зору інвестиційний проект – це розроблений
за участю проектної організації та прийнятий у встановленому порядку
правовий акт інвестора, який містить обов’язкове для суб’єктів
Інвестиційної діяльності рішення про будівництво та введення в
експлуатацію об’єкта; відповідальність за якість цього документу несе
підрядна проектна організація, яка розробила такий проект.

2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва

Згідно із статтями 8 і 12 Закону України “Про інвестиційну діяльність”
інвестиційні проекти будівництва підлягають обов’язковій державній
експертизі.

Порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів
будівництва регулюється постановами Кабінету Міністрів України “Про
затвердження інвестиційних програм та проектів і проведення державної
експертизи інвестицій” від 15 серпня 1992 р. № 473, “Про Порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи” від 17.08.1998 р. №
13082. Ці постанови визначають систему та компетенцію органів, які
здійснюють державну експертизу інвестиційних проектів будівництва,
та порядок проведення державної експертизи цих проектів (основні
засади).

Державна експертиза інвестиційного проекту будівництва – це офіційна
оцінка компетентним органом держави основних даних інвестиційного
проекту будівництва та його відповідності загальнообов’язковим вимогам.
Розрізняють обов’язкову та необов’язкову експертизу інвестиційних
проектів. Порядок проведення обов’язкової державної експертизи
визначається законом, а необов’язкової – інвестором.

Обсяг питань, що підлягають обов’язковій державній оцінці, залежить від
джерел фінансування інвестиційних проектів.

Однак усі інвестиційні проекти будівництва незалежно від джерел
фінансування повинні одержати позитивний комплексний висновок державної
експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах і проектах
будівництва діючих нормативів з питань санітарного й епідеміологічного
благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,
пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності
будинків і споруд, а також архітектурних вимог (абз. 4 ч. 1 ст. 8 Закону
“Про інвестиційну діяльність”). Це мінімальний обсяг питань, що
підлягають державній оцінці будь-якого інвестиційного проекту
будівництва незалежно від джерел його фінансування.

Складовими частинами комплексної державної експертизи інвестиційних
програм і проектів будівництва, що здійснюються на території України, є:
державна інвестиційна експертиза; державна санітарно-гігієнічна
експертиза; державна екологічна експертиза; державна експертиза щодо
пожежної безпеки; державна експертиза з охорони праці; державна
експертиза з енергозбереження

Інвестиційні проекти будівництва, що фінансуються за рахунок коштів
Державного бюджету України, АР Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій, мають пройти
обов’язкову державну експертизу у повному обсязі (ч. 1 ст. 15 Закону
України “Про інвестиційну діяльність”, тобто, крім зазначених вище
питань, комплексною державною експертизою має бути підготовлений
висновок щодо показників розрахункової кошторисної вартості будівництва.

Державна експертиза інвестиційних програм та проектів будівництва
провадиться Українською державною інвестиційною експертизою
(Укрінвестекспертизою) Держбуду України, що складається з окремих служб
– Центральної, галузевих (міжгалузевих) і місцевих служб, що мають права
юридичної особи, діють на засадах повної господарської самостійності та
є незалежними від органів державної виконавчої влади у питаннях,
віднесених до їхньої компетенції.

Центральна служба Укрінвестекспертизи проводить експертизу інвестиційних
проектів, що підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України
незалежно від вартості робіт, в т. ч. по виробничих об’єктах – із
залученням відповідних галузевих (міжгалузевих) служб
Укрінвестекспертизи.

Проведення комплексної державної експертизи інших інвестиційних
програм і проектів будівництва забезпечується галузевими
(міжгалузевими) службами Укрінвестекспертизи.

Для проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і
проектів будівництва інвестор (замовник) укладає договір з відповідною
службою Укрінвестекспертизи, що залучає на договірних засадах
уповноважених юридичних осіб, які відповідно до законодавства мають
право проводити державну експертизу щодо санітарного і епідеміологічного
благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження та пожежної
безпеки. До договору на проведення комплексної державної експертизи
інвестор (замовник) додає в повному обсязі проектну документацію (по
одному примірнику для зазначених уповноважених осіб для складання ними
своїх висновків та пропозицій до комплексного висновку).

Комплексна державна експертиза, як правило проводиться протягом 45
календарних днів. Однак в окремих випадках, залежно від складності
екологічних інших проблем, максимальний термін проведення комплексної
експертизи може бути продовжений до 120 календарних днів.

Вартість проведення комплексної державної експертизи інвестиційних
програм не може перевищувати 10 відсотків вартості їх розробки, а
вартість проведення такої експертизи проектів будівництва обчислюється
на підставі нормативів, наведених у додатку до Порядку затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної державної експертизи.

3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва

Термін “затвердження інвестиційного проекту будівництва” передбачає
затвердження таких документів:

• передпроектних документів (техніко-економічного обґрунтування і
техніко-економічних розрахунків інвестицій, ескізних проектів);

• проектно-кошторисної документації (проектів, робочих проектів, робочої
документації для нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту будинків, споруд та інших об’єктів, розширення та
технічного переоснащення підприємств).

Затвердження інвестиційного проекту будівництва здійснюється інвестором
або уповноваженим ним органом.

Залежно від джерел фінансування, соціально-економічного значення і
кошторисної вартості інвестиційних проектів їх затвердження в державному
секторі економіки здійснюється:

• Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
– замовників – по об’єктах розрахунковою кошторисною вартістю 15 млн.
гривень і більше, а також по особливо важливих об’єктах, питання
будівництва яких вирішується Кабінетом Міністрів України, незалежно від
величини розрахункової кошторисної вартості.

• міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями – замовниками –
по об’єктах розрахунковою кошторисною вартістю від 5 до 15 млн. гривень;

• підприємствами, установами та організаціями державної власності – по
об’єктах розрахунковою кошторисною вартістю до 5 млн. гривень;

Інвестиційні проекти будівництва, що реалізуються за рахунок інших
джерел фінансування, затверджуються у порядку, який визначається
інвесторами.

Умовою затвердження інвестиційних програм та проектів будівництва є
наявність позитивного висновку комплексної державної експертизи.

Перезатвердження інвестиційних проектів відбувається в тому ж порядку,
що й їх затвердження.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020