.

Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
5 10804
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з митного регулювання

на тему:

“Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через
митний кордон України”

ПЛАН

Вступ

1. Мета та порядок здійснення митного оформлення

2. Особливості проведення митного оформлення

3. Декларування товарів та предметів,

що переміщуються через митний кордон України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

У сучасних умовах економічного розвитку України, розширення
зовнішньоекономічних зв’язків особливого значення набуває митна справа,
основу якої складає митне законодавство. Останнє визначає принципи
організації митної справи в Україні з метою, з одного боку, створення
сприятливих умов для розвитку економіки, зовнішньоекономічних зв’язків,
а з іншого — захисту та забезпечення конституційних прав і свобод
громадян, держави, суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм
власності і додержання ними правил, встановлених у цій галузі.

Митне законодавство України спрямоване на вирішення таких завдань:
забезпечення організації та функціонування єдиної, узгодженої,
стабільної митної системи, закріплення правових механізмів взаємодії
всіх її елементів; визначення загальних принципів регулювання митних
відносин; захист економічних інтересів України, забезпечення виконання
зобов’язань, що випливають з міжнародних договорів України стосовно
митної справи; встановлення правових норм, які б забезпечували захист
інтересів споживачів і додержання учасниками зовнішньоекономічних
зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку; створення умов для
ефективної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил,
контролю за валютними операціями; підвищення рівня організаційних і
правових гарантій суб’єктів митних відносин, удосконалення системи їх
відповідальності.

Митне оформлення — процедура поміщення транспортних засобів, товарів у
відповідний режим та виконання митним органом процедур митного контролю
з справлянням установлених податків і зборів та заповненням відповідних
документів. Порядок митного оформлення визначається розділом 3 Митного
кодексу України (статті 37–43). Переміщення через митний кордон України
товарів та інших предметів підлягає митному оформленню.

1. Мета та порядок здійснення митного оформлення

Метою здійснення митного оформлення є:

Забезпечення митного контролю, який здійснюється з метою дотримання
державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також
громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та
інших предметів. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці
шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного
огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого
огляду, переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний
кордон України, а також в інших формах.

Застосування засобів державного регулювання переміщенням через митний
кордон України товарів та інших предметів, основною метою яких є
стягнення в державний бюджет податків при перемащенні товарів через
митний кордон України, а також захист національного ринку від неякісних
імпортних товарів i забезпечення підтримки національного виробника
шляхом надання йому можливості конкурувати з іноземними суб’єктами
підприємницької діяльності (рис.1).

Порядок здійснення операцій з митного оформлення визначається Державною
митною службою України відповідно до Митного кодексу України.
Оформлюються митні документи українською мовою або офіційними мовами
митних союзів, якщо Україна є їх членом.

Митне оформлення суб’єктів ЗЕД здійснюється службовими особами митниці в
місцях розташування митниць – зонах митного контролю – спільно з
зацікавленими державними органами впродовж часу, визначеного митницею.

Території зон митного контролю встановлюються:

1) у пунктах пропуску через державний кордон України – митницею за
погодженням із прикордонними військами;

2) у пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальних митних
зон – митницею самостійно;

З) на територіях i в приміщеннях підприємств, що зберігають товари та
інші предмети під митним контролем, – митницею самостійно.

Переміщення товарів та інших предметів на територію зони митного
контролю чи за її межі контролюється митницею.

Засоби державного регулювання переміщенням через кордон України товарів
та інших предметів

Регулювання застосування ставок мита до різних видів товарів

Впровадження ліцензування імпорту (експорту) окремих видів товарів,
контрактів і суб’єктів підприємницької діяльності

Впровадження на окремі види товарів індикативних цін (min і max рівні
цін на товари, за якими здійснюється митне оформлення цих товарів)

Рис.1. Засоби державного регулювання переміщенням через митний кордон
України товарів та інших предметів

2. Особливості проведення митного оформлення

Митне оформлення має проводитися митницею, в зоні діяльності якої
розташовані власники товарів та інших предметів, за винятком випадків,
урегульованих чинним законодавством України. Наприклад, оформлення
товару в інший митниці узгоджується його власником із обома митницями
(тією, де розташований власник, i тією, де він має намір проводити
оформлення) листом відповідної форми. За рішенням державної митної
служби України митне оформлення окремих видів товарів та інших предметів
може здійснюватися в окремо визначених для цього митницях. Наприклад,
митне оформлення енергоносіїв здійснюється Центральною енергетичною
митницею. Митницею може бути надано дозвіл підприємству, що переміщує
через митний кордон України товари та інші предмети, на зберігання їх
під митним контролем на території та в приміщенні підприємства у
визначеній митницею зоні митного контролю. За наявності підстав вважати,
що переміщувані через митний кордон України транспортні засоби, товари
та інші предмети містять предмети контрабанди, предмети, що є
безпосередніми об’єктами порушення митних правил, проводиться переогляд
таких товарів та інших предметів. При цьому присутність представників
підприємства, а також громадян при митному оформленні обов’язкова.

Товари та інші предмети

Підприємство, що переміщує через митний кордон України товари та інші
предмети

Товари та інші предмети

Відмова в попуску через митний кордон

Митниця

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

сплата належних митних платежів

Тимчасова зона митного контролю на території підприємства (оформлення
проводиться за дозволом митниці)

Відбір зразків продукції

Інші державні контролюючі органи (фітосанітарний, ветеринарний,
екологічний контролі, органи з сертифікації продукції тощо), митна
лабораторія

Випуск товарів та інших предметів у вільний обіг на територію України

Рис.2. Здійснення митного оформлення

З метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби
i зразки товарів та інших предметів для проведення дослідження їх. За
згодою митниці проби i зразки товарів та інших предметів, щодо яких
митне оформлення не було закінчено, можуть братися для контролю іншими
державними органами. Дослідження можуть проводитися державними
контролюючими органами фітосанітарного, ветеринарного та екологічного
контролю, органами з сертифікацій продукції, санітарно-епідеміологічною
службою та іншими, а також митною лабораторією. Проби i зразки товарів
та інших предметів беруться в мінімальних кількостях, що забезпечують їх
дослідження. Взяття проб та зразків, дослідження їх, а також
розпорядження ними неповинно необґрунтовано затримувати пропуск товарів
та інших предметів. У разі відмови в пропуску через митний кордон
України товарів та інших предметів митниця зобов’язана давати
заінтересованим особам вичерпні роз’яснення вимог митного оформлення,
виконання яких забезпечує можливість пропуску. При цьому підприємство
або громадянин, які представляють товари та інші предмети до митного
оформлення, повинні усунути виявлені недоліки i пройти митне оформлення.

Митне оформлення переміщення через кордон товарів та інших предметів, що
належать суб’єктам підприємницької діяльності, здійснюється із
застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (i –
за необхідності – додаткових аркушів форми МД-З i МД-8) – вантажної
митної декларації (ВМД). Порядок використання i заповнення ВМД (рис.
3.3) регламентується “Положенням про вантажну митну декларацію”,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, а також Інструкціями
про порядок заповнення ВМД, затвердженими наказами державної митної
служби України. Процес митного оформлення товарів та інших предметів
складається з двох частин (черговість їх здійснення залежить від
напрямку переміщення через кордон – експорт або імпорт):

– представлення ВМД до внутрішньої митниці та ТУ оформлення. ВМД
подається до митниці підприємствами, які здійснюють декларування товарів
на підставі договору i діють за дорученням суб’єкта підприємницької
діяльності або безпосередньо представником суб’єкта підприємницької
діяльності;

– пропуск Прикордонною митницею товарів через митний кордон України із
використанням ВМД (при імпорті — попередньої ВМД).

При імпорті в Україну застосовується попереднє декларування таких
товарів та інших предметів:

зі сплатою митних платежів:

– тих, що підлягають обкладенню акцизним збором (лікеро-горілчані
вироби, легкові автомобілі тощо);

– групи товарів, що переміщуються автомобільним транспортом, перелік
яких затверджується Держмитслужбою (різноманітні продукти харчування,
папір, книги, різні одяг i взуття, товари народного вжитку – побутова
апаратура, запасні частини до автомобілів тощо);

без сплати митних платежів:

– решти товарів, що переміщуються автомобільним транспортом. Наочно
розглянемо процес митного оформлення при імпорті товару на митну
територію України (рис. 3.4).

1. Підприємство звертається до внутрішньої митниці для оформлення
попередньої ВМД на імпорт товару. При необхідності мають бути сплачені
належні платежі.

2. За умови правильності складення декларація оформлюється митницею і
вводиться в центральну базу даних (ЦБД) за допомогою супутникового
зв’язку.

3. Товар прибуває на кордон. Перевізник звертається до прикордонної
митниці.

4. Прикордонна митниця шляхом перегляду ВМД в ЦБД звіряє дані
перевізника і вантажу з наявними в базі даних. Проводиться догляд
вантажу.

5. За відсутності зауважень вантаж направляється у внутрішню митницю для
подальшого митного оформлення. В ЦБД робиться відмітка про пропуск
вантажу.

Остаточне митне оформлення вантажу здійснюється, про що вже йшла мова, у
внутрішній митниці. При цьому перевірка ВМД проходить декілька етапів
контролю, які проводяться працівниками відповідних підрозділів митниць
(рис. 3.5). При необхідності додаткових досліджень товарів або більш
поглибленого вивчення наданих декларантом документів співробітниками
митниці, які перевіряють ВМД, може бути направлено запит, наприклад, до
митної лабораторії для уточнення хімічного складу товару, до відділу
технічних засобів контролю для проведення контролю носіїв інформації,
відділу тарифів i вартості для перевірки заявленої вартості та
експертизи сертифікатів, які засвідчують країну походження товарів,
тощо. Завершення митного оформлення кожним із співробітників фіксується
поставленням відтисків штампів контрольних відміток на зворотному боці
ВМД (як наведено в прикладі). Митне оформлення ВМД може бути остаточно
завершено тільки після проведення всіх цих видів контролю (рис. 3.6 а,
3.6 б).

Форматно-логічний контроль відомостей, заявлених у ВМД (правильність
заповнення граф ВМД і товаросупровідних документів, а також контроль
застосування засобів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності)

Перевірка товарів і документів митною лабораторією, відділом тарифів та
вартості, відділом технічних засобів контролю

Контроль застосування засобів тарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності

Контроль правильності нарахування і сплати митних платежів

Догляд вантажу і транспортного засобу

Повне оформлення ВМД

Рис 3. Етапи контролю при перевірці ВМД

3. Декларування товарів та предметів,

що переміщуються через митний кордон України

Транспортні засоби, товари та предмети підлягають обов’язковому
декларуванню митницям України. Декларування здійснюється шляхом заяви у
встановленій формі точних даних та мети переміщення через митний кордон
України товарів, майна та інших предметів i про самі товари, майно та
інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного
контролю та митного оформлення.

3 1 січня 1993 р. підлягають обов’язковому декларуванню митницям та
митному оформленню у встановленому діючим митним законодавством порядку
товари та інші предмети при вивезенні їх з України в крани колишнього
Союзу РСР та ввезенні з цих кран в Україну. Такі товари та інші предмети
декларуються митницями шляхом подання вантажної митної декларації й
оформлюються в митному відношенні митницею, в зоні діяльності яких
розташований відправник чи одержувач цих товарів. Декларування товарів,
майна та інших предметів здійснюється підприємствами, що ввозять в
Україну або вивозять з України такі товари, майно та інші предмети
самостійно або на договірній основі через організації, визначені
митницею як декларанти. Визнання підприємства як декларанта i допущення
його до декларування на підставі договору здійснюється шляхом видачі
митницею такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта.
Порядок допущення до декларування на підставі договорів, а також права й
обов’язки декларантів передбачено статтями 47, 48 Митного кодексу
України та Положенням про діяльність митних брокерів на території
України. Самостійне декларування товарів може здійснюватись учасником
ЗЕД, який є стороною зовнішньоекономічного договору, або за його
дорученням одержувачем таких товарів в Україні, або їх відправником за
межі України. Предмети, що переміщуються через митний кордон України
громадянами, декларуються цими громадянами.

Положення про вантажну митну декларацію (далі Положення) має на меті
визначити статус, призначення декларації, встановити загальний порядок
її заповнення, оформлення, обліку, зберігання та інші норми i принципи,
що застосовуються до вантажної митної декларації, відповідно до чинного
законодавства України.

Вантажна митна декларація застосовується при декларуванні суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іншими юридичними (а в окремих
випадках – фізичними особами) товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України. Процедура декларування,
включаючи його форми, необхідність оформлення ВМД при декларуванні
визначається Кабінетом Міністрів України.

Вантажна митна декларація – складений письмово уніфікований
адміністративний документ (УАД), у якому декларантом заявлена мета
переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів,
містяться точні дані про самі товари та предмети, транспортні засоби, а
також інформація, необхідна для здійснення митного контролю, митного
оформлення, нарахування митних платежів, формування державної та митної
статистики.

Оформлена в митному відношенні ВМД – це документ, що засвідчує надання
державою суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення
товарів або інших предметів у визначений митний режим. Залежно від
митного режиму оформлена ВМД може закріплювати за означеним суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності певні зобов’язання, а в разі вивезення
товарів та інших предметів також засвідчує право суб’єкта на одноразове
переміщення їх через митний кордон України. Оформлена в митному
відношенні ВМД – це правовий документ, який у разі необхідності
підтверджує певні права або права та обов’язки суб’єкта при здійсненні
ним правових, фінансових, господарських та інших видів діяльності.
Термін дії ВМД не обмежується часовою нормою. Митний орган, у разі
оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, має
право вказати у декларації термін доставлення товарів у митний орган –
пункт пропуску на митному кордоні України.

ВМД заповнена декларантом згідно з діючими правилами, засвідчена ним у
встановленому порядку та подана митному органу для оформлення, – це
документально оформлена заява особи, яка таким чином бере на себе
відповідальність за достовірність викладених у ВМД відомостей,
закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп “Під митним
контролем”) на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також
реєстрацією ВМД у журналі обліку ВМД. Після завершення цієї процедури
декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД.
Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідальність за
незаявлення в декларації точних відомостей передбачена чинним
законодавством.

ВМД оформлюється на єдиних стандартних самокопіювальних бланках
встановленого зразка А4, що виготовляються друкарським способом.
Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається. Контроль
за оформленням ВМД на єдиних стандартних бланках здійснюється державною
митною службою. Для митного оформлення використовуються бланки аркушів
ВМД: основних – форми МД-2 та додаткових – форми МД-З. Під час митного
оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість додаткових
аркушів МД-З допускається застосування специфікацій форми МД-8.

Кількість бланків форми МД-2, МД-З, необхідних для надання митниці при
митному оформленні однієї декларації, та порядок використання МД-8
встановлюється державною митною службою. На сьогодні комплект ВМД
складається з п’яти зброшурованих номерних основних аркушів форми МД-2
та аналогічно МД-З, МД-8.

ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму,
еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх
фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.

ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів означеної
партії застосовується єдиний митний режим.

Партія товару – це:

– товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача
за одним товарно-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо),
а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або
переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний
кордон України;

– товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно
у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотримувача, від
одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;

– товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями
електропередач за одним актом приймання – передачі впродовж терміну,
необхідного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті.
Визначений термін не може бути більше одного місяця.

Декларація складається на основному аркуші ВМД (МД-2) на кожну партію
товарів.

Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за правилами
кодификації за УКТ ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим
кодом за УКТ ЗЕД мають різні дані (країна походження, торгуюча крана,
валюта оцінки та ін.), які впливають на застосування до таких товарів
неоднакових заходів тарифного та (або) нетарифного регулювання, інших
заходів державного контролю, складається додатковий аркуш ВМД (МД-З),
який дає можливість декларувати товари ще трьох найменувань. Одна
декларація складається не більше як на 99 товарів. При оформленні однієї
декларації загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати
33. Додаткові аркуші можна використовувати тальки в тому випадку, коли
митний режим щодо зазначених у них товарів співпадає з митним режимом
товару, вказаного в основному аркуші. ВМД заповнена з підчистками та
помилками, для оформлення не прийметься. Виправлення можуть бути
зроблені шляхом пере креслення помилкових та внесення правильних
відомостей (друкованим способом або від руки). У графах 12, 22, 37, 42,
45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується
печаткою декларанта. Посадові особи органів державної митної служби не
мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта
заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній,
за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до
компетенції органів Державної митної служби.

У зв’язку з необхідністю формування державної митної статистики за
єдиним принципом, а також враховуючи можливість контролю однієї
декларації декількома митними органами, ВМД заповнюється виключно
державною мовою за допомогою комп’ютера.

Як виняток, допускається застосовувати при заповненні ВМД іноземну мову
у випадках, коли переклад особистих назв суб’єктів або фірмового
(комерційного) найменування товару не бажано розкривати i суттєво не
впливає на принцип застосування заходів тарифного або нетарифного
регулювання.

Визначення державного реєстраційного номера ВМД.

У разі прийняття до митного оформлення ВМД реєструється в журналі обліку
та реєстрації ВМД. Декларації Присвоюється реєстраційний номер, який
заноситься у відповідні графи декларації посадовою особою митного
органу. Реєстрація стверджується проставленням у ній штампа митного
органу.

Висновки

Отже, перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
пiдлягає митному оформленню.

Митне оформлення здiйснюється службовими особами митницi з метою
забезпечення митного контролю та для застосування засобiв державного
регулювання ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i
транзиту через територiю України товарiв та iнших предметiв.

Операцiї, що входять до митного оформлення, i порядок їх здiйснення
визначаються Державною митною службою України вiдповiдно до цього
Кодексу.

Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування митниць протягом
часу, що його встановлює митниця спiльно з заiнтересованими державними
органами.

Митне оформлення здiйснюється митницями, в зонi дiяльностi яких
розташованi власники товарiв та iнших предметiв, якщо iнше не
передбачено цим Кодексом та законодавством України.

На прохання пiдприємств, що перемiщують через митний кордон України
товари та iншi предмети, митне оформлення може здiйснюватися в зонах
митного контролю, зазначених у частинi третiй статтi 23 цього Кодексу.

За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв та
iнших предметiв окремих видiв може здiйснюватися в окремо визначених для
цього митницях.

Представники пiдприємств, а також громадяни, якi мають належним чином
оформленi повноваження щодо товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають
митному оформленню, можуть бути присутнiми пiд час такого оформлення.

У випадках, передбачених Статтями 29, 30 Митного Кодексу, присутнiсть
представникiв пiдприємств, а також громадян при митному оформленнi є
обов’язковою.

Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi
предмети, складають акти про невiдповiднiсть товарiв та iнших предметiв
даним, зазначеним у документах, необхiдних для митного контролю, про
пошкодження товарiв та iнших предметiв чи їх упаковки або маркiрування.

Акти, про якi йдеться у частинi першiй цiєї статтi, подаються
вiдповiдним митницям України.

З метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби
та зразки товарiв та iнших предметiв для проведення їх дослiдження.

Проби i зразки товарiв та iнших предметiв беруться в мiнiмальних
кiлькостях, що забезпечують їх дослiдження. Взяття проб та зразкiв, їх
дослiдження, а також розпорядження ними не повинно необгрунтовано
затримувати пропуск товарiв та iнших предметiв.

Пiдприємство чи громадянин мають право ознайомитися з результатами
проведеного дослiдження та подальшим розпорядженням взятими у них
пробами та зразками.

Проби та зразки товарiв та iнших предметiв, щодо яких митне оформлення
не було закiнчено, можуть братися для контролю державними органами,
зазначеними у статтi 18 Митного Кодексу, тiльки за згодою митницi.

Порядок взяття проб та зразкiв, строки i порядок їх дослiдження, а також
розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Список використаної літератури:

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації (у
редакції наказу Держмитслужби України від 18 квітня 2002 р. N 207)

Основи митного права України. Посібник / За ред. Коваленко Р.М. – К.,
2002.

Основи митного регулювання / За ред. Рибчука О.М. – Харків, 2002.

PAGE

PAGE 15

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020