РЕФЕРАТ

на тему:

“Особливості пенсійного забезпечення деяких категорій працівників
освіти, медицини, соціального захисту,

а також спортсменів та артистів”

РеРРе

Однією з категорій працівників, які мають право на призначення пенсії із
зниженням пенсійного віку, є особи, які працюють на роботах, що дають
право на призначення пенсії за вислугу років.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян,
зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної
працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію
за віком.

До прийняття окремого законодавчого акта щодо переведення фінансування
пенсій за вислугу років до недержавної пенсійної системи такі пенсії
призначаються за нормами раніше діючого законодавства органами
Пенсійного фонду України за місцем проживання особи, яка звертається за
таким видом пенсії.

Тобто до прийняття спеціального закону діятимуть статті 51—55 Закону №
1788-XII. Статтею 55 цього Закону визначено окремі категорії працівників
галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу
років.

Категорії працівників, які мають право на призначення пенсії за вислугу
років відповідно до ст. 55 Закону № 1788-XII, та умови її призначення

з/п Категорії

працівників Умови призначення

Вік виходу на пенсію Страховий стаж для:

жінки чоловіки жінок чоловіків

1 Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які
безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку
руху на залізничному транспорті та в метрополітенах, — за списком,
затвердженим постановою № 583 50 років 55 років Не менше 20 років, з
яких не менше 10 років — на зазначеній Не менше 25 років, з яких не
менше 12,5 років — на зазначеній

Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному
процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні
вугілля, сланцю, руди, породи     роботі роботі

2 Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад,
безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних,
лісовпорядних і розвідувальних роботах. При цьому період роботи
безпосередньо в польових умовах протягом півроку або понад півроку
зараховується за рік роботи, менше півроку — за фактичною тривалістю 50
років 55 років Не менше 20 років,

з них не менше

10 років — на зазначенійроботі Не менше 25 років,

з них не менше

12,5 років — на зазначеній роботі

3 Робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо
зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на
обслуговуванні механізмів і обладнання, — за списком, затвердженим № 583
50 років 55 років Не менше 20 років,

з них не менше 10 років — на зазначеній

роботі Не менше 25 років,

з них не менше 12,5 років — на зазначеній роботі

4 Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на
вантажно-розвантажувальних роботах у портах 50 років 55 років Не менше
20 років,

з них не менше

15 років — на зазначеній

роботі Не менше 25 років,

з них не менше

20 років — на

зазначеній

роботі

5 Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості
(крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту,
службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення)
50 років 55 років Не менше 20 років,

з них не менше

10 років — на зазначенійроботі Не менше 25 років,

з них не менше

12,5 років — на зазначеній роботі

6 Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден
морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості — за списком,
затвердженим постановою № 583 Незалежно від віку При стажі

роботи на цих суднах

за цими професіями

і посадами не менше

20 років При стажі

роботи на цих суднах

за цими професіями

і посадами не менше

25 років

7 Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, — за
переліком, затвердженим постановою № 909 Незалежно від віку Від 25 до 30
років

8 Спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного
класу — члени збірних команд (у порядку, затвердженому постановою № 583)
Незалежно від віку Не менше 20 років і перебування у складі збірних
команд України не менше 6 років

9 Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів,
підприємств і колек-тивів — за переліком, затвердженим постановою № 583
Незалежно від віку При стажі творчої діяльності від 20 до 30 років

Статтею 54 Закону № 1788-XII визначено окремі категорії працівників
авіації i льотно-випробного складу, які мають право на вислугу років.

Категорії працівників, які мають право на призначення пенсії за вислугу
років відповідно до ст. 54 Закону № 1788-XII, та умови її призначення

з/п Категорії

працівників Умови призначення

Вік виходу на пенсію Страховий стаж для:

жінки чоловіки жінок чоловіків

1 Працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років у
чоловіків і у жінок   Не менше 20 років на цих посадах Не менше 25 років
на цих посадах

працівники льотного і льотно-випробного складу, звільнені від льотної
роботи за станомздоров’я (через хворобу), мають право на пенсію
пропорційно відпрацьованому часу. Перелік посад працівників льотного
складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм
пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному
складу затверджено постановою № 418 Незалежно від віку Не менше 15 років
на цих посадах Не менше 20 років на цих посадах

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають
свідоцтво диспетчера 45 років 50 років Не менше 17,5 років, з них не
менше 10 років роботи по безпосе-редньому управлінню польотами
повітряних суден* Не менше 20 років, з них не менше 12,5 років роботи по
безпосе-редньому управлінню польотами повітряних суден*

2 Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають
свідоцтво диспетчера, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню
польотами повітряних суден за станом здоров’я (через хворобу), мають
право на пенсію за вислугу років пропорційно відпрацьованому часу
Незалежно від віку Не менше 7,5 років по безпосе-редньому управлінню
польотами повітряних суден* Не менше 10 років по безпосе-редньому
управлінню польотами повітряних суден*

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають
посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів). Порядок
обчислення строків вислуги для призначення пенсій особам, зазначеним у
другому стовпчику цієї таблиці, затверджено постановою № 418 Незалежно
від віку Не менше 17,5 років по безпосе-редньому управлінню польотами
повітряних суден* Не менше 20 років по безпосе-редньому управлінню
польотами повітряних суден*

3 Працівники інженерно-технічного складу авіації за переліком,
затвердженим постановою № 418 50 років 55 років Не менше 20 років, з них
не менше 15 років на зазначених посадах** Не менше 25 років, з них не
менше 20 років на зазначених посадах**

4 Бортпровідники 45 років 55 років Не менше 20 років, з них не менше 10
років як борт-провідник Не менше 25 років, з них не менше 15 років як
борт-провідник

__________________

*У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним
рухом, зараховується також робота, зазначена у першому стовпчику цієї
таблиці.

**У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу авіації
зараховується також робота, зазначена у першому та другому стовпчиках
цієї таблиці.

Звертаємо увагу на те, що пенсії за вислугу років призначаються лише за
умови звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі
зарахування особи (після призначення пенсії за вислугу років) на роботу,
яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється i
поновлюється після звільнення з такої роботи з дня, наступного за днем
звільнення. Така особа про своє працевлаштування обов’язково повинна
повідомити органи Пенсійного фонду за місцем знаходження пенсійної
справи.

Особливості обчислення пенсій за вислугу років

Особи, перелічені у наведених таблицях, матимуть право вийти на пенсію
до досягнення пенсійного віку (для чоловіків — 60 років, для жінок — 55
років) у разі дотримання зазначених умов щодо спеціального стажу роботи,
але обчислюватимуться ці пенсії за нормами Закону № 1058-IV (ст. 27 та з
урахуванням ст. 28).

Такий підхід суттєво вплине на розмір пенсій за вислугу років, адже
коефіцієнт страхового стажу в осіб, що виходять на таку пенсію,
здебільшого невисокий. Хоча якщо у застрахованої особи, яка звертається
за призначенням пенсії за вислугу років, висока заробітна плата, вона
отримуватиме гідну пенсію (доречно згадати, що максимального обмеження
пенсії не існує), тим більше що отримувати її можна більш тривалий
період (мінімум на п’ять років).

За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії за віком за
період страхового стажу, набутого до 01.01.2004 р., може бути визначена
відповідно до Закону № 1788-XII (з відповідним максимальним обмеженням
розміру пенсії, яке становить 150 грн.), а частина розміру пенсії за
період страхового стажу після 01.01.2004 р. — відповідно до Закону №
1058-IV. Саме ця норма іноді може допомогти збільшити розмір пенсії за
вислугу років при її призначенні (двоскладова формула визначення
пенсії).

До органів Пенсійного фонду для призначення пенсії за вислугу років
необхідно подавати такі документи: документи про спеціальний трудовий
та страховий стаж, що визначені

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженим постановою № 637 та Законом № 1058-IV;

довідки про заробітну плату (за період з липня 2000 р. інформація про
заробітну плату надходить із системи персоніфікованого обліку
відомостей);

документи про місце проживання заявника;

клопотання (направлення) центру зайнятості про достроковий вихід на
пенсію (для призначення пенсії відповідно до ст. 26 Закону № 803-XII,
якщо особу звільнено згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України).

Для призначення надбавок та підвищень до пенсії (якщо особа має на це
право) надаються такі документи:

про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

про визнання заявника одиноким i таким, що потребує постійного
стороннього догляду;

про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється
чинність Закону № 3551-XII, або особою, яка має особливі заслуги перед
Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12—16 Закону №
3551-XII);

про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною
(для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону № 3721-XII);

про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого
(для підвищення пенсії згідно з пп. «г» ст. 77 Закону № 1788-XII);

про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на
території населеного пункту, якому надано статус гірського.

Похожие записи