.

Основи визначення надходжень місцевих бюджетів, їх аналіз (на прикладі Коломийського району) (дипломна)

Язык: украинский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 9822
Скачать документ

Магістерська робота

ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЇХ АНАЛІЗ (на прикладі Коломийського району)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1.1 Загальна характеристика доходів місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів є складовою державних доходів і публічними
фінансовими ресурсами місцевих органів влади.

Доходи місцевих бюджетів становлять фінансову основу місцевого
самоврядування. За своїм змістом вони формуються у процесі суспільного
відтворення і мобілізуються органами місцевої влади як доходи
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Доходи місцевих
бюджетів є підсистемою державних доходів і поділяються відповідно до
ланок бюджетної системи, зокрема на доходи:

• бюджету Автономної Республіки Крим;

• обласних бюджетів;

• бюджетів міст Києва та Севастополя;

• районних бюджетів;

• бюджетів міст обласного підпорядкування;

• бюджетів міст районного підпорядкування, бюджетів селищ, сіл та їх
об’єднань;

• бюджетів районів у містах.

Розмежування, закріплення та формування доходів місцевих бюджетів
здійснюється відповідно до положень і норм чинного законодавства і
зокрема, засад Бюджетного кодексу України. У період реформування
національної економіки здійснюється розмежування повноважень між
органами влади та закріплення відповідних джерел їх фінансування.
Закріплення доходних джерел мобілізації ресурсів за окремими бюджетами
України на довготривалій стабільній основі і застосування єдиних
формульних підходів при визначенні міжбюджетних трансфертів мас сприяти
зростанню ролі місцевих бюджетів і їх значення в бюджетній системі
України. За таких умов доходи місцевих бюджетів набирають нового змісту,
а їх форма вибудовується до принципів Європейської хартії місцевого
самоврядування.

З прийняттям Бюджетного кодексу відбувалось розмежування та закріплення
джерел мобілізації доходів Державного та місцевих бюджетів. Відбулось
закріплення податків, зборів та обов’язкових платежів за конкретними
місцевими бюджетами.

Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами
місцевого самоврядування, визначений у статтях 64, 66 та 69 Бюджетного
кодексу України. Саме цими статтями запропоновано нову схему та порядок
формування і планування доходів місцевих бюджетів. Доходи місцевих
бюджетів поділяються на дві групи:

– доходи, які враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів;

– доходи, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів полягають у
запровадженні Бюджетним кодексом такого поняття, як “кошик” доходів
місцевого самоврядування для бюджетів територіальних громад (сіл, селищ,
міст та їх об’єднань). Кошик доходів визначається як сукупність доходних
джерел, що закріплені на постійній основі за бюджетами місцевого
самоврядування і враховуються при визначенні обсягів, міжбюджетних
трансфертів відповідним бюджетам (частина Друга статті 64). У складі
доходів (кошика) передбачаються такі податки та збори:

1) прибутковий податок з громадян, який справляється на території: –
міст Києва і Севастополя, зараховується в обсязі 100 відсотків до

бюджетів цих міст;

– міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного
значення, зараховується в обсязі 75 відсотків до міських бюджетів, а 25
відсотків – відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та
обласного бюджету;

– міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань, зараховується в
обсязі 25 відсотків до бюджету місцевого самоврядування, 25 відсотків
надходить до бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, 50
відсотків – до районного бюджету;

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних
рад;

4) плата за державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами
відповідних рад;

5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів
підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових
патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами
відповідних рад;

6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями;

7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що
належить відповідним бюджетам.

Зазначені надходження (крім прибуткового податку з громадян) у повному
обсязі формують кошик доходів, який враховується у розрахунку визначення
трансфертів між Державним бюджетом та бюджетами місцевого
самоврядування. Перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян
за принципом територіального розташування підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, а також нормативи відрахувань до відповідних
бюджетів повинні здійснюватися відповідно до статей 65 і 66 Бюджетного
кодексу.

У статті 69 Бюджетного кодексу України для всіх видів місцевих бюджетів
передбачений перелік податків, зборів та обов’язкових платежів, які не
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До складу
таких платежів належать:

1) плата за землю в частині:

– 100 відсотків – для бюджетів міст Києва та Севастополя;

– 75 відсотків – для бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та міст обласного значення;

– 60 відсотків – до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх
об’єднань;

місцеві податки І збори, що зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними
коштами;

податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування;

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;

плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету;

кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній
власності, в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у
комунальній власності;

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до
бюджетів місцевого самоврядування;

плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній
власності;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених
статтею 17 Бюджетного кодексу;

гранти та дарунки у вартісному обчисленні;

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів відповідного бюджету;

податок на прибуток підприємств комунальної власності;

платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого
значення;

Інші надходження, передбачені законом.

Штрафи, накладені органами державної автоінспекції, зараховуються до
Державного бюджету. Надходження від штрафів та санкцій за порушення
податкового законодавства і штрафів, що сплачуються до місцевих
бюджетів, не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів.

Таким чином, наступна особливість формування доходів місцевих бюджетів
полягає в тому, що податок на прибуток підприємств комунальної власності
та плата за землю включені до доходів бюджетів місцевого самоврядування,
що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Прибутковий податок з громадян у частині, що належить бюджетам
місцевого самоврядування, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним
та районним бюджетам, включено до доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

У таблиці 1 і 2 подано склад доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Таблиця 1

Склад доходів бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районного
значення та їх об’єднань.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
25% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності
та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що
справляється виконавчими органами відповідних рад

Плата за торговий патент на здійснення деяких видів
підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання
торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими
органами відповідних рад;

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями;

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що
належить відповідним бюджетам

Місцеві податки і збори, зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування

60% плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
та їх об’єднань

20% податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів Надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами

Податок на промисел, що зараховується до бюджетів

місцевого самоврядування

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності,
в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній
власності;

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності

Надходження від місцевих грошово-речових лотерей

Плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених

статтею 17 Бюджетного Кодексу

Гранти та дарунки у вартісному обрахунку

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення

Інші надходження, передбачені законом

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України

Внутрішні запозичення

Таблиця 2

Склад доходів бюджетів міст обласного значення.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
75% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності
та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів

місцевого самоврядування

75 % плати за землю

Податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до
відповідного бюджету

Надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами

Податок на промисел, що зараховується до бюджетів

місцевого самоврядування

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності,
в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній
власності

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності

Надходження від місцевих грошово-речових лотерей

Плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених

статтею 17 Бюджетного Кодексу

Гранти та дарунки у вартісному обрахунку

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення

Інші надходження, передбачені Законом

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України

Внутрішні запозичення

Для забезпечення фінансування спільних соціально-економічних і
культурних програм територіальних громад відповідної території у
Бюджетному кодексі (стаття 66) передбачено склад доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

До складу доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів включається 25 відсотків плати за землю І 15 відсотків плати за
землю для районних бюджетів, що справляється на відповідних територіях.
Доходи бюджету Автономної Республіки Крим, обласного та районного
бюджетів формуються також за рахунок 25 відсотків прибуткового податку з
громадян, то справляється на території Автономної Республіки Крим чи
відповідної області та 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що
справляється на території району.

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності
та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними державними адміністраціями та районними державними
адміністраціями, входить до складу доходів відповідних бюджетів, які
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. До складу
доходів районних бюджетів включено: плату за державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності районними державними
адміністраціями; надходження адміністративних штрафів, що накладаються
районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями.

Перелік доходів, обсяги яких не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів та закріплюються за бюджетом Автономної
Республіки Крим, обласними та районними бюджетами, визначений у статті
69 Бюджетного кодексу.

Формування доходної частини бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
та районних бюджетів показано в табл. 3 і 4

Таблиця 3

Склад доходів обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
25 відсотків прибуткового податку з громадян, що

справляється на відповідній території

25 відсотків плати за землю, що справляється на території

Автономної Республіки Крим та відповідної області

Плата за ліцензії на провадження певних видів

господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними
адміністраціями

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів Податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до
відповідного бюджету

Надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності

Місцевий збір за проїзд по території прикордонних областей
автотранспорту, що прямує за кордон.

Гранти та дарунки у вартісному обчисленні

Плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених

статтею 17 Бюджетного Кодексу бюджету Автономної Республіки Крим

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення

Інші надходження, передбачені Законом

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України

Внутрішні запозичення (виключно для бюджету Автономної Республіки Крим)

Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах ( у разі їх
створення) визначається безпосередньо міською радою відповідно до
повноважень, переданих районним у містах радам. Особливості формування
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя
визначено у статті 67 Бюджетного кодексу України. Фінансові нормативи
бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя,
визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості
для обласних бюджетів, бюджетів міст республіканського та обласного
значення з урахуванням особливостей статусу міст Києва та Севастополя.

Формування доходної частини міських бюджетів міст Києва та Севастополя
показано в табл. 5.

Таблиця 4

Склад доходів районного бюджету

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
50% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці

15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст
районного значення та їх об’єднань

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності
та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що
справляється районними державними адміністраціями

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними
державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів Податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до
відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності,
в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній
власності

Надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності

Гранти та дарунки у вартісному обчисленні

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення

Інші надходження, передбачені Законом

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України

Таблиця 5

Склад доходів бюджетів міст Києва і Севастополя.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів
100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється
на території міста, селища

Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності
та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що
справляється виконавчими органами міських рад

Плата за торговий патент на здійснення деяких видів
підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання
торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими
органами міських рад;

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку
адміністративними комісіями;

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що
належить міським бюджетам

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів Місцеві податки і збори

100% плати за землю

Податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до
відповідного бюджету

Надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами

Податок на промисел

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади

Плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що
зараховується до відповідного бюджету

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності,
в тому числі від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній
власності;

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності

Надходження від місцевих грошово-речових лотерей

Плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених

статтею 17 Бюджетного Кодексу

Гранти та дарунки у вартісному обрахунку

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
коштів відповідного бюджету

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення

Інші надходження, передбачені законом

Міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів України

Внутрішні запозичення

Доходи місцевих бюджетів поділяються на доходи загального фонду та
доходи спеціального фонду. До спеціального фонду зараховуються власні
надходження бюджетних установ, окремі цільові фонди, податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та деяких
інших платежів, які мають спеціальне цільове використання.

Податки, збори та обов’язкові платежі, які не мають спеціального
використання зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів.

Доходи спеціального фонду складають 10-12 відсотків доходів місцевих,
бюджетів.

Доходи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації
поділяються на такі структурні розділи:

• податкові надходження;

• неподаткові надходження;

• офіційні трансферти;

• доходи від операцій з капіталом.

Податкові надходження – є основою всіх доходів місцевих бюджетів і мають
тенденцію до зростання.

Стан і рівень доходів місцевих органів влади значною мірою визначаються
способами їх формування. У способах формування доходів місцевих органів
влади є певні закономірності, властиві всім країнам, в економічній
системі яких функціонують фінанси місцевих органів влади.

Закономірним є те, що основним способом формування доходів місцевих
органів влади в більшості розвинутих країн є місцеві податки і
збори. Вони входять до переліку власних надходжень органів місцевого
самоврядування і повністю зараховуються до доходів місцевих бюджетів. З
певною часткою умовності до власних доходів місцевих бюджетів можна
віднести чинні нині місцеві податки і збори.

Так, до місцевих податків (зборів, обов’язкових платежів)

належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок;

3) готельний збір;

4) збір за припаркування автотранспорту;

5) ринковий збір;

6) збір на видачу ордера на квартиру;

7) курортний збір;

8) збір за участь у бігах на іподромі;

9) збір за виграш у бігах на іподромі;

10) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

11) збір за право використання місцевої символіки;

12) збір за право проведення кіно – і телезйомок;

13) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і
лотерей;

14) збір за проїзд по території прикордонних областей
автотранспорту, що прямує за кордон;

15) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг;

збір з власників собак.

Неподаткові надходження у доходах місцевих бюджетів становлять 10
відсотків і мають тенденцію до зниження.

Неподаткові надходження місцевих бюджетів включають платежі:

• надходження суми відсотків банків за користування тимчасово вільними
бюджетними коштами;

• дивіденди (дохід),нараховані на акції (частини, паї) господарських
товарів, які є у комунальній власності;

• надходження від приватизації;

• плата за оренду цілісних майнових комплексів;

• державне мито;

• адміністративні штрафи, санкції, фінансові санкції;

• власні надходження бюджетних установ та організацій;

• інші неподаткові надходження.

Важливим джерелом надходжень до місцевих бюджетів офіційні трансферти.
Вони надходять з Державного бюджету України до місцевих бюджетів у формі
дотації вирівнювання. Дотація місцевим бюджетам України складає п’яту
частину їх доходів.

Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу землі
і нематеріальних активів.

У практиці бюджетного планування і виконання бюджету мають місце і
цільові фонди.

До цільових фондів місцевих бюджетів входять:

– збір за забруднення навколишнього природного середовища (фонд охорони
навколишнього природного середовища);

– інші цільові фонди місцевих органів влади.

Основними характерними рисами доходів місцевих бюджетів є:

доходи місцевих бюджетів – це основа фінансової бази місцевих органів
влади.

склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами
місцевого самоврядування, визначений у статтях 64, 66 та 69 Бюджетного
кодексу України;

доходи місцевих бюджетів поділяються на ті, які враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів і ті, які не враховуються;

доходи місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації
поділяються на податкові надходження, неподаткові надходження,
офіційні трансферти та доходи від операцій з капіталом;

1.2 Чинна нормативно-правова база, що регулює сферу доходів місцевих
бюджетів

Сферу доходів місцевих бюджетів з різних сторін регулюють різноманітні
нормативно-правові акти. Основним узагальнюючим законодавчим документом
стосовно доходів місцевих бюджетів є Бюджетний кодекс України прийнятий
ВРУ від 21.06.2001 року № 2542-ІІІ.

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її
структура, принципи, правові засади функціонування, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства. Бюджетним кодексом України
регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду,
затвердження, виконання бюджетів різних рівнів та розгляду звітів про їх
виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та
місцевих бюджетів. Згідно Бюджетного кодексу до місцевих бюджетів
належать – бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні
бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування. Доходами місцевого бюджету вважаються усі податкові,
неподаткові та інші

надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено

законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

З точки зору характеристики доходів місцевих бюджетів найважливішим є
третій розділ кодексу “Місцеві бюджети”, який визначає:

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами

місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів(ст. 64);

Нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів
місцевого самоврядування(ст. 65);

Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних
бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів(ст. 66);

Склад доходів бюджетів районів у містах (ст. 68);

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів (ст. 69);

Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст.75);

Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього
додаються (ст. 76);

Вимоги до затвердження та виконання місцевих бюджетів(ст.ст.77–78);

Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі
несвоєчасного їх прийняття (ст. 79 );

Періодичність, структуру та терміни подання звітності про виконання
місцевих бюджетів ( ст.80 ).

Другим за важливістю, на мою думку, нормативно-правовим документом, що
регулює сферу доходів місцевого бюджету є Закон України про Державний
бюджет України на відповідний рік.

Розглянемо положення Закону України “ Про Державний бюджет на 2005 рік”
прийнятий ВРУ 23.12.2004 року за № 2285-ІV.

Зокрема, статтею 45 установлено, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів належать:

1) податок з доходів фізичних осіб ( крім податку з доходів фізичних
осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби,
за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються з
державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);

2) у повному обсязі єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва,
фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок;

3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з
вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що
сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
– до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

5)дотації та субвенції з Державного бюджету України;

6) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;

7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод з суб’єктами господарювання на
придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;

8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду

місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу

України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності,

засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,

обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується

до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних,

районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Стаття 60 п’ятого розділу вищевказаного закону встановлює джерела
формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які

включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній

Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній

власності (до розмежування земель державної і комунальної

власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності ( після розмежування земель державної і комунальної
власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної

територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного

бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України

та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за

рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних

проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі

30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних

бюджетів та 70 відсотків – до бюджету міста Сімферополя і бюджетів

міст – обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на

території цих міст; 50 відсотків – до бюджету Автономної Республіки Крим
і обласних бюджетів та 50 відсотків – до міських, селищних і сільських
бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній
території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів
(автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного

середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб’єктами

підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води

через системи централізованого водопостачання з відхиленням від

відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ

та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою

Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста

Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на заходи
щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні-послуги та
енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення
грошових заощаджень;

10) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;

11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним
сільським забудовникам;

14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на

заходи, передбачені законодавством.

Важливим документом є декрет Кабінету Міністрів України “ Про місцеві
податки і збори”, прийнятий 20 травня 1993 року за N 56-93.

Цей Декрет визначає види місцевих податків і зборів, їх

граничні розміри та порядок обчислення і спрямований на зміцнення

бюджетів місцевого самоврядування. Згідно з нормами даного Декрету,
органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і

визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до

переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції

мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю

скасовувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати
певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих
податків та зборів.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого

самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів,

якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений

термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним

законодавством.

У зв’язку з включенням починаючи з 2000 року до бюджетів усіх

рівнів позабюджетних коштів бюджетних установ та організацій,

розподілом бюджету на загальний і спеціальний фонди Кабінет

Міністрів України прийняв Постанову “Про Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ та організацій” від 9 січня 2000 р. N 17.

Даний нормативно-правовий документ визначає такі основні поняття
бюджетного процесу як кошторис доходів і видатків бюджетної установи,

організації; бюджетне призначення; бюджетне асигнування; зобов’язання;
головний розпорядник коштів бюджету. А також встановлює порядок
складання проектів кошторисів та порядок їх розгляду і затвердження.

Наказ Міністерства фінансів N 604 від 27.12.2001 року “Про
бюджетну класифікацію та її запровадження” і Постанова ВРУ №327/96-ВР
від 12.07.1996 року “Про структуру бюджетної класифікації України”

спрямовані на створення єдиної інформаційної системи зведення

державних доходів та видатків на всіх рівнях влади, забезпечення

загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних даних. Саме цими
документами було затверджено бюджетну класифікацію доходів та її
структуру ( дод.1).

Наказами Державного казначейства України № 205 від 04.11.2002 «Про
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та
№ 17 від 31.01.2002 «Про затвердження Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням

міжбюджетних трансфертів» регламентуються організаційні взаємовідносини
між органами Державного казначейства України, фінансовими органами,

платниками податків, зборів (обов’язкових платежів), що належать

місцевим бюджетам, розпорядниками бюджетних коштів у процесі
казначейського обслуговування органами Державного казначейства України
місцевих бюджетів.

Ґрунтовна правова база є дуже важливим елементом у забезпеченні розвитку
та фінансової самостійності місцевих бюджетів. Проте на даний час
існуючі нормативні акти не є досконалими і потребують значного
доопрацювання та зміни.

1.3 Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за
доходами

Процедура планування та виконанням місцевих бюджетів до 2001 року
залишалася без змін ще з часів Радянського Союзу. Так, наприклад, обсяги
видатків, а відповідно, і доходів (включаючи трансферти) на наступний
бюджетний рік планували на базі даних звітного року. Результатом такого
підходу було те, що місцеві органи намагалися збільшити обсяги видатків
і, тим самим, «закласти фундамент» на майбутній рік. Функцію розподілу
коштів місцевого бюджету виконували обласні фінансові управління, які
передавали трансферти нижчим рівням обласного бюджету. За відсутності
контролю над цим процесом значні обсяги коштів залишалися на рівні
обласних бюджетів, а місцеві бюджети нижчих рівнів недоотримували
достатнього фінансування для виконання своїх функцій.

З метою вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні,
забезпечення її стабільності й об’єктивності та увідповіднення до
європейських стандартів у HYPERLINK
“zakoni/bk_21-06-2001_№2542-III.htm” Бюджетному кодексі , прийнятому
2001 року, було врегульовано передусім проблемні питання, а саме:

? здійснено розмежування видатків між ланками бюджетної системи та
відповідальності органів влади за їх здійснення (статті 84, 86);

? визначено, що видатки за державними програмами соціального захисту та
соціального забезпечення населення фінансуватимуться за рахунок коштів
державного бюджету (стаття 102);

? місцевим органам влади надано право самостійно визначати напрями
використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону. Держава на
стадії формування обсягів міжбюджетних трансфертів встановлює обмежений
загальний обсяг видатків місцевих бюджетів, що дасть змогу контролювати
сумарні видатки (частина друга статті 94);

? види доходів місцевих бюджетів розмежовані на ті, що враховуються, і
ті, що не враховуються у визначенні міжбюджетних трансфертів (глава 14);

? встановлено прозорий, достатньо об’єктивний порядок розподілу
міжбюджетних трансфертів і диференціацію трансфертів за конкретними
напрямами та видами (стаття 98);

? передбачено компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих
державою податкових пільг (стаття 103).

Одним із підтверджень правильності визначення бюджетної політики з
питань міжбюджетних відносин можуть стати переваги казначейського
обслуговування місцевих бюджетів, які не тільки відповідають вимогам
Бюджетного кодексу, а і є необхідністю сьогодення.

Процес переведення на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
можна розглядати:

? і як реалізацію функцій управління ресурсів шляхом консолідації
ресурсів місцевих бюджетів у єдиній структурі органів системи Державного
казначейства і єдиній системі рахунків єдиного казначейства;

? і як реалізацію принципів, визначених Бюджетним кодексом у частині
дотримання єдиних правил здійснення контролю, бухгалтерського обліку,
звітності під час виконання бюджетів, кошторисів доходів і видатків
розпорядників бюджетних коштів.

З 1 січня 2002 року запроваджено казначейське обслуговування місцевих
бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних трансфертів було затверджено HYPERLINK
“zakoni/kazna_31-01-02_№17.htm” наказом Державного казначейства України
від 31 січня 2002 року за № 17 (зі змінами) та зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 181/6469 та 27
червня 2002 року за № 543/6831.

Цей Порядок регламентував організаційні взаємовідносини між органами
Державного казначейства України, фінансовими органами, платниками
податків, зборів (обов’язкових платежів), що належать місцевим бюджетам,
у процесі казначейського обслуговування органами ДКУ місцевих бюджетів
за доходами при функціонуванні внутрішньої платіжної системи
Держказначейства України.

У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та
перерахуванням міжбюджетних трансфертів органи Державного казначейства
України здійснювали такі функції:

1) Встановлення механізму відкриття та відкриття аналітичних рахунків в
управліннях Державного казначейства України для зарахування податків,
зборів (обов’язкових платежів) у розрізі видів платежів, що
зараховуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого
самоврядування).

2) Ведення бухгалтерського обліку доходів місцевих бюджетів (крім
власних надходжень) відповідно до HYPERLINK
“zakoni/kazna_28-11-00_№119_polog.htm” Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів , затвердженого наказом
Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, зі
змінами та доповненнями (надалі – План рахунків), у розрізі кодів
бюджетної класифікації доходів, типів проведених операцій і рівнів
бюджетів.

3) Розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до
нормативів відрахувань, визначених Бюджетним кодексом України та
рішенням ради про бюджет.

4) Розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів, у
розмірах, визначених законодавством, і перерахування розподілених коштів
за належністю.

5) Підготовка платіжних документів і повернення надмірно та/або
помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі
відповідних документів органів виконавчої влади, яким відповідно до
закону надано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов’язкових
платежів) та інших надходжень. Висновки щодо повернення надмірно та/або
помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів подаються органами
стягнення на виконання до відповідних органів Державного казначейства
України. Органи ДКУ протягом п’яти робочих днів виконують отримані
висновки. За умови надходження до органів Державного казначейства
України рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення
виконують органи Державного казначейства України відповідно до вимог
нормативно-правових актів, а копії цих рішень передають органи ДКУ до
органів стягнення з метою інформування цих органів.

6) Розрахунки за міжбюджетними трансфертами та перерахування їх до
відповідних бюджетів. Органи Державного казначейства України
відповідають за повноту і своєчасність проведення розрахунків за
міжбюджетними трансфертами бюджетів.

7) Щоденне перерахування залишків надходжень на рахунки зі здійснення
видатків для кожного місцевого бюджету.

Для зарахування платежів, що належать місцевим бюджетам, на балансі
управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі відкриваються аналітичні рахунки
за балансовими рахунками Плану рахунків відповідно до HYPERLINK
“zakoni/kazna_28-11-00_№119_instr.htm” Інструкції про відкриття
аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі
Держказначейства України , затвердженої наказом Державного казначейства
України від 28 листопада 2000 року за № 119, зі змінами та доповненнями.

Платники податків сплачують платежі до місцевих бюджетів через установи
банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує кошти
через систему електронних платежів Національного банку України на
аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі у розрізі місцевих бюджетів і кодів бюджетної класифікації
доходів.

Операції з опрацювання платежів, що надійшли до місцевих бюджетів,
здійснюються у такій послідовності:

а) повернення надмірно та/або помилково сплачених коштів;

б) розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним
кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

в) перерахування до державного та місцевих бюджетів коштів, що
передаються з місцевих бюджетів згідно з Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік і рішенням відповідної ради про
місцеві бюджети;

г) проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами бюджету;

ґ) перерахування залишків надходжень на рахунки для здійснення видатків
для кожного місцевого бюджету.

Підставою для зарахування платежів, сплачених до місцевого бюджету
готівкою, є такі документи:

? копії платіжних доручень відділень Ощадбанку або банку та корінці
прибуткових документів (повідомлення) про приймання установою банку
платежів місцевих бюджетів готівкою;

? копії квитанцій, видані органами місцевого самоврядування платникам
податків разом з описом до них;

? платіжні доручення установ Державного комітету зв’язку та
інформатизації України на перекази з доданими до них талонами поштових
переказів (під час сплати платежів через установи зв’язку).

Операції з платежами до загального фонду місцевих бюджетів

Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням ради є доходами
загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на
аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства
України за балансовим рахунком 3141 «Надходження до загального фонду
місцевих бюджетів» Плану рахунків. Інформація про ці надходження та
повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до місцевих
бюджетів одночасно відображається на відповідних аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 «Доходи загального фонду
місцевого бюджету».

Кредитовий залишок на рахунку бюджетного обліку 6121 «Доходи загального
фонду місцевого бюджету» відображає інформацію про надходження
наростаючим підсумком з початку року. На окремих аналітичних рахунках
допускається від’ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у
поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до
загального фонду) було більше, ніж надходжень. Від’ємний залишок на
рахунку бюджетного обліку 6121 «Доходи загального фонду місцевого
бюджету» у цілому не допускається.

Повернення надмірно та/або помилково сплачених до місцевого бюджету
платежів здійснюється управліннями Державного казначейства України у
порядку, аналогічному такій процедурі для виконання державного бюджету.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду
місцевих бюджетів, в управлінні Державного казначейства України
відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 «Кошти
загального фонду місцевих бюджетів» (на один із відкритих аналітичних
рахунків зараховуються доходи, що враховуються під час визначення
обсягів міжбюджетних трансфертів згідно зі статтею 66 Бюджетного кодексу
України, а кількість інших рахунків для акумулювання платежів залежить
від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його
виконання) для кожного місцевого бюджету.

На кінець операційного дня залишки коштів, що склалися на відповідних
аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком 3141, на підставі
меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3142 «Кошти загального фонду місцевих
бюджетів», окремо для кожного місцевого бюджету з подальшим спрямуванням
на здійснення видатків, передбачених місцевими бюджетами, шляхом
перерахування цих коштів у такій послідовності:

1) На рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів (дотацій
вирівнювання; субвенцій; коштів, що передаються до Державного бюджету
України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інших дотацій),
передбачених у відповідному бюджеті. Перерахування коштів до Державного
бюджету України з бюджету АРК, обласних, районних бюджетів, бюджетів
районів у містах і бюджетів місцевого самоврядування здійснюють органи
Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що
враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, з
окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142
«Кошти загального фонду місцевих бюджетів».

2) Залишок коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на
рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за
групою балансових рахунків 254 «Кошти місцевих бюджетів і бюджетні кошти
клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів» Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін
кошти з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142
«Кошти загального фонду місцевих бюджетів», можуть бути перераховані на
рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3922 «Інші рахунки фінансових
органів» Плану рахунків в органах Державного казначейства України, як в
установах банків, без надання підтвердних документів.

Операції з платежами спеціального фонду місцевих бюджетів

Платежі до місцевих бюджетів, які, згідно із Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної
ради, є доходами спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний
рік, крім власних надходжень розпорядників бюджетних коштів,
зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного
казначейства України за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні
видатки» Плану рахунків. Інформація про ці надходження одночасно
відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкритих за
рахунком бюджетного обліку 6122 «Доходи спеціального фонду місцевого
бюджету, які направляються на спеціальні видатки». Кредитовий залишок за
рахунком 6122 відображає інформацію про надходження (з урахуванням
повернень) доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим
підсумком з початку року. Кредитовий залишок відповідно за кожним
аналітичним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку,
відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного
виду доходів.

Надходження спеціального фонду місцевого бюджету щоденно акумулюються на
рахунках за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих
бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» (кількість рахунків
для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має
забезпечити процес його виконання) для кожного місцевого бюджету.
Зазначені кошти в подальшому направляються на здійснення відповідних
видатків шляхом перерахування:

1) Цих коштів на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів
(субвенцій на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування;
субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об’єднань; субвенцій на виконання інвестиційних
проектів; інших субвенцій), передбачених у відповідному бюджеті.

2) Залишків коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на
рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за
групою балансових рахунків 254 «Кошти місцевих бюджетів та бюджетні
кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів» Плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін
кошти з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152
«Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки», можуть бути перераховані на рахунок, відкритий за
балансовим рахунком 3922 «Інші рахунки фінансових органів» Плану
рахунків в органах Державного казначейства України, як в установах
банків, без подання підтвердних документів.

Операції з платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів

Платежі, які відповідно до рішення місцевої ради підлягають розподілу
між загальним і спеціальним фондами даного бюджету, зараховуються на
аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161 «Кошти, які
розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів»
Плану рахунків. Інформація про надходження одночасно відображається на
аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123
«Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним і
спеціальним фондами».

Відділення Державного казначейства України за місцем реєстрації платника
готує платіжне доручення про повернення надмірно та/або помилково
сплачених платежів до місцевого бюджету та щоденно передає його до
відповідного управління Державного казначейства України, яке здійснює
повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів

Залишки коштів за день з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим
рахунком 3161 «Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним
фондами місцевих бюджетів», розподіляються управліннями Державного
казначейства України між загальним і спеціальним фондами місцевих
бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету:

? кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3141 «Надходження до загального фонду місцевих бюджетів»;

? кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів,
перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки».

Операції з платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

Платежі, які згідно із Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік і рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються
між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки,
відкриті за балансовим рахунком 3321 «Кошти, які підлягають розподілу
між рівнями бюджету» Плану рахунків. Інформація про надходження (з
урахуванням повернень) одночасно відображається на аналітичних рахунках,
відкритих за рахунком бюджетного обліку 6221 «Доходи, які підлягають
розподілу між рівнями бюджету». Кредитовий залишок за рахунком
бюджетного обліку 6221 «Доходи, які підлягають розподілу між рівнями
бюджету» відображає інформацію про надходження платежів, що підлягають
розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує
платіжне доручення про повернення надмірно та/або помилково сплачених
платежів до місцевого бюджету та щоденно засобами телекомунікаційного
зв’язку передає його до відповідного управління Державного казначейства
України, яке перераховує кошти на поточні рахунки платників податків,
відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахунком
3321, наприкінці дня за встановленими нормативами розподіляються між
рівнями місцевих бюджетів.

Операції з коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету,
що підлягають розподілу

Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і
підлягають розподілу, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті
за балансовим рахунком 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу” Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно
відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету, що підлягають розподілу”. Кредитовий залишок за
рахунком бюджетного обліку 6421 “Кошти, тимчасово віднесені на
доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу” дає інформацію про
надходження платежів, які тимчасово відносяться на доходи місцевого
бюджету і підлягають розподілу, наростаючим підсумком з початку року.

Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які тимчасово
віднесені на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу,
здійснюється з відповідних аналітичних рахунків до їх розподілу в межах
поточних надходжень за день.

Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 3421 “Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, що підлягають розподілу”, у кінці дня розподіляються
за нормативами, установленими відповідними законодавчими актами
України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету,
засобами програмного забезпечення зараховуються:

на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”;

на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком
3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які
направляються на спеціальні видатки”.

Частина коштів, яка належить іншим одержувачам (фондам),
перераховується на рахунки власників.

Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету

Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 3422 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету” Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень інших платежів, які
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно
відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком
бюджетного обліку 6422 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи
місцевого бюджету”. Кредитовий залишок за рахунком бюджетного
обліку 6422 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету” відображає інформацію про надходження інших платежів, які

тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, наростаючим
підсумком з початку року.

Повернення надміру та/або помилково сплачених інших платежів, які
тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, здійснюється з
відповідних аналітичних рахунків у межах залишку коштів на цих
рахунках.

Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим
рахунком 3422 “Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого
бюджету”, у кінці дня розподіляються за нормативами,
установленими відповідними законодавчими актами України, та/або
перераховуються за призначенням.

Операції за власними надходженнями розпорядників коштів місцевих
бюджетів

Власні надходження розпорядників, які утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті в установах
банків на ім’я розпорядників коштів.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до фінансових
органів звіти про виконання спеціального фонду кошторису в
частині власних надходжень.

Фінансові органи на підставі даних звітів, отриманих від розпорядників,
відображають у бухгалтерському обліку з виконання місцевих бюджетів
операції щодо зарахування власних надходжень розпорядників до доходів
спеціального фонду місцевих бюджетів.

Операції з повернення у готівковій формі надміру та/або помилково
сплачених до місцевого бюджету платежів

Повернення у готівковій формі надміру та/або помилково сплачених
платежів до місцевих бюджетів здійснюється органами Державного
казначейства України на підставі висновків органів стягнення.

Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити
повернення, можуть перераховуватися платіжними дорученнями на вкладні
рахунки платників податків, відкриті в установах банків, або
відправлятися поштовими переказами. При поверненні платежів фізичним
особам у готівковій формі з рахунків, відкритих на ім’я органів
Державного казначейства України за групою 257 “Кошти до
виплати” Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України, органи Державного казначейства на підставі висновків
органів стягнення виписують чеки на отримання готівки особами, указаними
у висновках.

На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні
особи, на ім’я яких виписано чеки, отримують готівку з
рахунків, відкритих на ім’я органів Державного казначейства
України в установах банків за балансовими рахунками групи 257. Чеки
на отримання готівки вважаються дійсними протягом 10 днів.

На підставі виписки з рахунку групи 257 “Кошти до виплати”
проводиться списання коштів з відповідних аналітичних рахунків.

Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів за
доходами

Облік планових показників за доходами місцевого бюджету здійснюється на
підставі розпису місцевого бюджету на аналітичних рахунках, відкритих
за рахунками позабалансового обліку групи 932 “Планові показники за
доходами місцевого бюджету”.

Унесення змін до розпису місцевого бюджету можливе у випадках та
порядку, установлених Бюджетним кодексом України, законом України
про Державний бюджет України на відповідний рік, рішенням
місцевої ради про бюджет та іншими нормативно-правовими актами.

Фінансові органи надають управлінню (відділенню) Державного
казначейства України рішення місцевої ради щодо внесення змін у
розпис доходів загального та/або спеціального фонду відповідного
місцевого бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду
місцевого бюджету і повідомляють про внесені зміни довідкою
встановленої форми.

Управління (відділення) Державного казначейства України здійснюють
реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться
відбиток печатки, та відображають унесені зміни в обліку виконання
місцевого бюджету на відповідних аналітичних рахунках, відкритих
за рахунками позабалансового обліку.

Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та перерахуванням
трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів відкриваються особові
картки за формами, наведеними в додатках 8, 9. Зазначені картки
відкриваються до кожного аналітичного рахунку. Відображені в зазначених
вище особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним
даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості, що є
підставою для складання щоденної форми звіту “Звіт про виконання
місцевих бюджетів за доходами” (далі – звіт), яка складається
органами Державного казначейства України за кожним місцевим
бюджетом. Зазначений звіт передається фінансовим та податковим
органам у встановленому порядку. Дані звіту за останній робочий день
місяця є підставою для складання звітності про виконання
відповідних місцевих бюджетів (у частині доходів). Звіт про виконання
місцевих бюджетів (у частині доходів) на відповідну звітну дату
фінансові органи звіряють з бухгалтерським обліком органів
Державного казначейства України.

До повного запровадження казначейського обслуговування місцевих
бюджетів звітність про виконання місцевих бюджетів складалася
фінансовими органами за формами та порядком, установленими
Державним казначейством України.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів дає можливість щоденно
володіти достовірною інформацією про надходження в розрізі видів доходів
і бюджетів, надавати звітні дані зацікавленим органам з метою здійснення
аналізу та прийняття управлінських рішень, реалізувати на центральному
рівні механізм доведення бюджетних коштів до 595 місцевих бюджетів
шляхом автоматичного щоденного перерахування міжбюджетних трансфертів за
індивідуальними нормативами, а також здійснювати вилучення коштів до
державного бюджету з 91 місцевого бюджету. І цим досягається поєднання
зацікавленості обласного, міських і районних рівнів влади у надходженні
загальнодержавних податків і зборів та своєчасному і в повному обсязі
отриманні місцевими бюджетами дотацій вирівнювання.

2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ, ЩО ФОРМУЮТЬ ДОХІДНУ ЧАСТИНУ БЮДЖЕТУ
КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

2.1 Характеристика складу і структури доходів бюджетів Коломийського
району.

Склад і структуру доходів бюджетів Коломийського району у 2005 році
будемо розглядати в розрізі районного, селищного та сільського бюджетів.

До складу доходів загального фонду районного бюджету на 2005 рік
входять:

податок з доходів фізичних осіб в частині, що належить районному
бюджету;

податок на прибуток підприємств і організацій, що належить до
комунальної власності;

плата за землю в частині, що належить районному бюджету;

адміністративні штрафи;

інші доходи, що підлягають зарахуванню до районного бюджету згідно із
Бюджетним кодексом України;

дотація вирівнювання з державного бюджету;

кошти, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів;

інша субвенція з сільських рад;

субвенції з державного бюджету:

– на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам;

– на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам
війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів
органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових
обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебувають на їх
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули,
померли, або стали інвалідами при проходженні військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або
є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, пільг, передбачених пунктом, „ї” частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону здоров’я, частини другої статті 29 Основ
законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України „Про освіту” та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот;

– на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби а віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам
міліції, особам начальницького складу податкової міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу
податкової міліції рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або
померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним
членам сімей, які

перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які
стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали
інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам,
які стали інвалідами внаслідок репресій, або пенсіонерам,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
пільг передбачених пунктом „і” частини першої статті 77

Основ законодавства про охорону здоров’я, частини другої статті 29 Основ
законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57
Закону України „Про освіту” та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

– на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або пенсіонерам та громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з послуг зв’язку та інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян;

– будівництво і придбання житла військовослужбовцям та
особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у
запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у
зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за

місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час
виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в
Афганістані та воєнних конфліктів.

Джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2005 рік є:

у частині доходів:

власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів
районного бюджету.

у частині фінансування:

– кошти від відчуження майна спільної власності територіальних громад
району;

– 15 % надходження коштів від відшкодування втрат
сільсько-господарського і лісогосподарського виробництва;

кошти, яка передаються із загального фонду районного бюджету;

у частині кредитування:

повернення кредитів, наданих з бюджету індивідуальним сільським
забудовникам.

Кошти спеціального фонду районного, селищного та сільського бюджетів
витрачаються на заходи передбачені законодавством. При цьому власні
надходження бюджетних установ і організацій, які відповідно до листа МФУ
від 11.10.2001 р. № 050-205/1274 підлягають зарахуванню на спеціальні
бюджетні рахунки у повному обсязі без оподаткування та розподіляються
згідно із затвердженими кошторисами, спрямовуються на заходи, пов’язані
з організацією надання ними послуг, реалізації продукції, виконання
робіт та інші заходи з їх утримання відповідно до нормативно-правових
актів з цих питань.

Сумарне та відсоткове значення всіх вище перелічених доходів
відображено в таблиці № 6.

Таблиця № 6

Доходи районного бюджету на 2005 рік.

Найменування доходів Код бюджетної класифікації Сума, грн. Відсотки

Податкові надходження 10000000 3 622 070

1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 11000000 3 490 070

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 3 489 070 83%

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності 11020000 1 000 0,02%

2. Збори за використання природних ресурсів 13000000 132 000

Плата за землю 13050000 132 000 3,13%

Неподаткові надходження 20000000 583 770

1. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000 106 370

Адміністративні штрафи та санкції 23030000 106 370 2,50%

2. Інші неподаткові надходження 24000000 477 400

Інші надходження 24060300 2 000 0,05%

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва 2111000 3 800 0,09%

Власні надходження бюджетних установ 25000000 471 600 11,21%

Разом доходів

4 205 840 100%

Офіційні трансферти

40000000 68 947 014

Кошти, що надходять з інших бюджетів 41010000 328 370

Кошти, що надходять до районних та міських бюджетів з міських (міст
районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів
41010600 328 370

Дотації 41020000 50 837 100

Дотація вирівнювання, що одержується з Державного бюджету 41020100 50
837 100

Субвенції 41030000 17 333 044

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог
сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 41030600 9 495
800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, дітям ( до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим
з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження
військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців.
41030800 3 699 200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або пенсіонерам та
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з
послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг ( крім пільг
на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроене-ргії, природного
і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян. 41030900 842 200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового
палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових
відходів. 41031000 1 543 100

Інша субвенція з обласного бюджету на допомогу по догляду за
дітьми-інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу. 41035000
40 800

Інша субвенція з сільських та селищних бюджетів 41035000 1 711 944

Кошти одержані з загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціальний фонд) 43010000 448 500

Всього доходів

73 152 854

При визначення відсоткового співвідношення доходів бюджетів всіх ланок
не бралися до уваги офіційні трансферти, з метою детальнішого
відображення структури власних доходів.

Аналізуючи структуру дохідної частини районного бюджету, можна
однозначно сказати, що основним джерелом її наповнення є податок з
доходів фізичних осіб, якій становить 83% у загальній сумі власних
доходів, а в грошовому виразі 3409,07 тис.грн. Згідно з Бюджетним
кодексом України податок з доходів фізичних осіб зараховується до
районного бюджету у частині, що становить 50% його загального обсягу, що
справляється на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці

Другою за величиною складовою є: власні надходження бюджетних установ,
які формують спеціальний фонд районного бюджету і становлять 11,21%.
Наступними за значимістю є плата за землю, сума якої становить 132
тис.грн. або 3,13% та адміністративні штрафи та санкції –106,37 тис.грн
або 2,5%.

Незначні надходження до районного бюджету залучаються завдяки: податку
на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності-1 тис.грн.(0,02); надходженню коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 3,8тис.грн.
(0,09%) та іншим надходженням – 2 тис.грн. (0,05%).

З вищенаведених даних можна зробити висновок, що сума власних доходів у
загальній сумі доходів районного бюджету становить 5,7%, все інше це
субвенції з Державного бюджету та дотації вирівнювання.

За приклад селищного бюджету візьмемо дохідну частину бюджету
Отинійської селищної ради Коломийського району.

До доходів загального фонду селищного бюджету на 2005 рік належать:

податок з доходів фізичних осіб в частині, що належить селищному
бюджету;

податок на промисел;

плата за землю в частині, що належить селищному бюджету;

плата за торговий патент;

місцеві податки і збори;

фіксований сільськогосподарський податок;

єдиний податок;

адмінштрафи;

державне мито;

інші доходи, що підлягають зарахуванню до селищного бюджету згідно з
Бюджетним кодексом України;

дотація вирівнювання з районного бюджету;

додаткова дотація з районного бюджету.

Джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2005 рік є:

У частині доходів:

податок з власників транспортних засобів;

надходження від продажу землі;

збір за забруднення НПС;

інші надходження до фондів навколишнього середовища;

власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів
селищного бюджету, а саме:

плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями,

100% плати за оренду майна бюджетних установ.

У частині фінансування:

кошти, які передаються з загального фонду селищного бюджету;

надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності;

надходження коштів від відшкодування втрат сільсько-господарського і
лісогосподарського виробництва;

кошти віл продажу землі несільськогосподарського призначення.

Суми різних видів доходів відповідно до бюджетної класифікації,
заплановані на 2005 рік, та їх відсоткове співвідношення відображені в
таблиці № 7 .

Таблиця №7

Доходи бюджету Отинійської селищної ради на 2005 рік

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Код бюджетної
класифікації доходів Сума, грн. Відсотки

Податкові надходження 10000000 552 100

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
вартості 11000000 379 600

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 379 600 56,62

Податок з доходів найманих працівників 11010100 363 700 54,20

Податок з доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і
незалежної професійної діяльності 11010200 1 500 0,22

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької
діяльності 11010400 14 400 2,20

Податки на власність 12000000 36 500

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів 12020000 36 500 5,40

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (юридичних осіб) 12020100 22 200 3,30

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (з громадян) 12020200 14 300 2,10

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 46 600

Плата за землю 13050000 46 600 6,94

Земельний податок з юридичних осіб 13050100 20 500 3,10

Орендна плата з юридичних осіб 13050200 8 300 1,2

Земельний податок з фізичних осіб 13050300 13 500 2,00

Орендна плата з фізичних осіб 13050500 4 300 0,64

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 25 800

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 14060000 600
0,1

Податок на промисел 14060100 100 0,02

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
14060300 500 0,08

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
14070000 25 200 3,75

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена фізичними особами 14070100 9 000 1,34

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена юридичними особами 14070200 2 100 0,30

Плата за придбання торгового патенту на здійснення
торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена
фізичними особами 14070600 4 700 0,70

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі,
сплачена юридичними особами 14070700 2 000 0,30

Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення
торговельної діяльності 14070900 100 0,02

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами 14071700 6
500 0,97

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами 14071800
800 0,12

Інші податки 16000000 63 600

Місцеві податки і збори 16010000 33 500 5,00

Податок з реклами 16010100 100 0,02

Комунальний податок 16010200 5 800 0,87

Збір за припаркування автотранспорту 16010400 600 0,09

Ринковий збір 16010500 24 300 3,62

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
16011500 2 700 0,40

Фіксований сільськогосподарський податок 16040000 600 0,09

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1.01.2001
року 16040100 600 0,09

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 1605000 29 500 4,4

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб 16050100 3
000 0,45

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб 16050200 26
500 3,95

Неподаткові надходження 20000000 79 780

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та
побічного продажу 22000000 7 380

Державне мито 22090000 7 380 1,10

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування 22090100 7 380 1,10

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000 200

Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000 200 0,03

Адміністративні штрафи та інші санкції 23030300 200 0,03

Інші неподаткові надходження 24000000 200

Інші надходження 24060000 200 0,03

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24061600 200 0,03

Власні надходження бюджетних установ 25000000 72 000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000 72 000
10,74

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
функціональними повноваженнями 25010100 71 400 10,65

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 600 0,09

Доходи від операцій з капіталом 30000000 38 700

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 38 700
5,77

Надходження від продажу землі 33010000 38 700 5,77

Цільові фонди 50000000 200

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 50080000 200
0,03

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду
охорони навколишнього природного середовища 50080200 200 0,03

Разом доходів

670 780 100

Офіційні трансферти 40000000 406 622

Від органів державного управління 41000000 406 622

Дотації 41020000 406 622

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва
і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
41020300 262 180

Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і
Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
41020500 144 442

Всього доходів

1 077 402

Так само як в районному бюджеті, в бюджеті Отинійської селищної ради
основним наповнюючим елементом дохідної частини є податок з доходів
фізичних осіб, який становить 379,6 тис.грн. Проте його відсоткове
значення ( 56,62%) значно менше, ніж у районному бюджеті (83%).Це
зумовлено значно ширшим колом доходів, які формують дохідну частину
селищного бюджету. Зокрема, це такі елементи як плата за ліцензії на
певні види господарської діяльності, плата за торговий патент на деякі
види підприємницької діяльності, податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів та місцеві податки і
збори. Податок з доходів фізичних осіб складається з податку з доходів
найманих працівників, податку з доходів фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності та
фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької
діяльності. Найбільшу питому вагу має податок з доходів найманих
працівників –54,20%.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами становить 10,74% і
формує в основному спеціальний фонд дохідної частини бюджету Отинійської
селищної ради. Високий відсоток у загальній кількості займає плата за
землю ( майже 7%), основою якої є земельний податок з юридичних осіб –
20,5 тис.грн. та фізичних осіб – 13,5 тис.грн. Важливими складовими
бюджету селищної ради є надходження від продажу землі 38,7 тис.грн.,
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів –36,5 тис.грн., місцеві податки і збори –33,5 тис.грн.,
єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 29,5 тис.грн., та
плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності – 25,2
тис.грн.. У складі місцевих податків і зборів найзначнішим є ринковий
збір, який додадає до селищного бюджету 24,3 тис.грн. Отинійська
селищна рада є однією з не багатьох в якій повноцінно функціонує ринок і
збирається ринковий збір.

Стосовно офіційних трансфертів, то майже всі сільські та селищні ради
Коломийського району є дотаційними і потребують фінансової допомоги
району у вигляді дотацій вирівнювання та додаткових дотацій. Офіційні
трансферти від органів державного управління становлять 37% від усієї
суми доходів Отинійської селищної ради.

Хоч би які дохідні джерела були надані в розпорядження місцевих
бюджетів, окремі місцеві органи влади матимуть більшу
доходоспроможність, ніж інші. Ця нерівність зумовлена міжрегіональною
неоднаковістю обсягів баз оподаткування. Дотації вирівнювання мають на
меті усунути наслідки цієї нерівності і гарантувати кожному органу
місцевого самоврядування можливість надавати соціальні послуги на
приблизно однаковому рівні за однакових ставок оподаткування.

Для аналізу сільського бюджету обрано Черемхівську сільську раду
Коломийського району. До складу її доходів як загального, так і
спеціального фондів, входять такі ж самі види надходжень як до бюджету
Отинійської селищної ради. Згідно з Бюджетним кодексом України доходи як
до сільського, так і до селищного бюджетів зараховуються в однакових
відсоткових розмірах. Зокрема, податок з доходів фізичних осіб у розмірі
25% , плата за землю – 60% та податок з власників транспортних засобів
20%.

Суми різних видів доходів відповідно до бюджетної класифікації,
заплановані на 2005 рік, та їх відсоткове співвідношення відображені в
таблиці № 8 .

Таблиця № 8

Доходи бюджету Черемхівської сільської ради на 2005 рік.

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Код бюджетної
класифікації доходів Сума, грн. Відсотки

Податкові надходження 10000000 31 400

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
вартості 11000000 7 000

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 7 000 19,25

Податок з доходів найманих працівників 11010100 5 600 15,40

Податок з одходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і
незалежної професійної діяльності 11010200 200 0,55

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької
діяльності 11010400 1 200 3,30

Податки на власність 12000000 2 400

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів 12020000 2 400 6,63

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (юридичних осіб) 12020100 300 0,82

Податок з власників наземних транс-портних засобів та інших самохідних
машин і механізмів (з громадян) 12020200 2 100 5,81

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 13000000 16 500

Плата за землю 13050000 16 500 45,07

Земельний податок з юридичних осіб 13050100 7 200 19,77

Орендна плата з юридичних осіб 13050200 2 900 7,70

Земельний податок з фізичних осіб 13050300 4 800 13,20

Орендна плата з фізичних осіб 13050500 1 600 4,40

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 2 100

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 14060000 200
0,55

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності
14060300 200 0,55

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
14070000 1 900 5,27

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена фізичними особами 14070100 200 0,55

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі,
сплачена юридичними особами 14070200 500 1,37

Плата за придбання торгового патенту на здійснення
торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена
фізичними особами 14070600 200 0,55

Плата за придбання торгового патенту на здійснення
торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена
юридичними особами 14070800 1 000 2,80

Інші податки 16000000 3 400

Місцеві податки і збори 16010000 1 100 3,02

Комунальний податок 16010200 600 1,65

Збір за припаркування автотранспорту 16010400 200 0,55

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
16011500 300 0,82

Фіксований сільськогосподарський податок 16040000 300 0,82

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1.01.2001
року 16040100 300 0,82

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва 16050000 2 000 5,5

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб 16050200 2
000 5,50

Неподаткові надходження 20000000 4 930

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та
побічного продажу 22000000 1 730

Державне мито 22090000 1 730 4,75

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і
дарування 22090100 1 730 4,75

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000 100

Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000 100 0,30

Адміністративні штрафи та інші санкції 23030300 100 0,30

Інші неподаткові надходження 24000000 100

Інші надходження 24060000 100 0,30

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24061600 100 0,30

Власні надходження бюджетних установ 25000000 3 000

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000 3 000
8,24

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
функціональними повноваженнями 25010100 1 500 4,12

Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 1 500 4,12

Цільові фонди 50000000 100

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 50080000 100
0,30

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду
охорони навколишнього природного середовища 50080200 100 0,30

Разом доходів

36 430 100

Офіційні трансферти 40000000 77 720

Від органів державного управління 41000000 77 720

Дотації 41020000 77 720

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва
і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
41020300 77 720

Всього доходів

114 150

Cитуація з визначенням основного елементу дохідної частини у
Черемхівській сільській раді складається зовсім по-іншому, ніж у
попередньо розглянутих бюджетах. Визначальним дохідним джерелом
сільського бюджету є плата за землю, яка становить 45,07% від загальної
кількості власних доходів. Вона повинна забезпечити надходження до
бюджету у 2005 році у сумі 16,5 тис.грн. Така ситуація пояснюється тим,
що на території даної сільської ради розміщена лісова посадка, яка
належить Укрзалізниці ст. Коломия і вона платить за неї щомісячно
земельний податок в розмірі приблизно 600 грн. Також вагомим платником
з боку фізичних осіб є кафе „Лісова казка”, власником якого є приватний
підприємець ( фізична особа), оскільки воно займає велику площу
земельних в тому числі лісових угідь, які належать Черемхівській
сільській раді.

Другим по величині наповнювачем даного сільського бюджету є податок з
доходів фізичних осіб, який становить 19,25% бо 7 тис.грн.

Деякі поступлення отримуються за рахунок податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 2,4
тис.грн, плати за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності -1,9 тис.грн., єдиного податку для суб’єктів малого
підприємництва 2 тис.грн та державного мита, яке забезпечує 4,75%
власних доходів.

Важливим видом доходу, який спрямовується до спеціального фонду
сільського бюджету є плата за послуги, що надаються бюджетними
установами. Її складають плата за послуги, що надаються відповідно до
функціональних повноважень бюджетних установ (4,12%) та плата за оренду
їх майна ( такої самої величини).

Дотації вирівнювання, що одержуються з районного бюджету становлять
більшу половину всієї суми дохідної частини бюджету Черемхівської
сільської ради.

Проаналізувавши вищенаведені бюджети можна зробити наступний висновок.
Попри все законодавче регулювання – Закон України “Про систему
оподаткування”, Декрет КМУ “ Про місцеві податки та збори”, нинішню
структуру наповнення місцевих бюджетів не можна вважати досконалою, бо
питома вага надходжень від власних джерел, насамперед від місцевих
податків і зборів( для сільського та селищного бюджетів), порівняно
невелика. Районний бюджет майже повністю залежить від державного
бюджету.

Найбільша питома вага у власних доходах місцевих бюджетів сьогодні
належить надходженням від загальнодержавних податків, зборів,
обов’язкових платежів та інших надходжень, які практично не пов’язані з
власною діяльністю органів місцевого самоврядування.

Такий стан справ певною мірою суперечить одному з головних принципів
місцевого самоврядування, зафіксованому в Європейській хартії про
місцеве самоврядування, Конституції і законах України, – принципу
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності
місцевого самоврядування.

2.1 Аналіз виконання дохідної частини бюджету Коломийського району за
2001-2004 роки.

Виконання районного (сільського, селищного) бюджету починається з
моменту прийняття його районною (сільською, селищною) Радою народних
депутатів. Виконання бюджету полягає в забезпеченні повного і
своєчасного надходження запланованих доходів по всіх ланках бюджетної
системи і безперебійного фінансування заходів, передбачених планом
соціально-економічного розвитку.

Для виконання даної частини роботи скористаємося даними фінансового
управління Коломийського району, які містять планові та фактичні
показники дохідної частини бюджету за певні роки. Оскільки бюджет
Коломийського району складається з районного, сільського та селищного
бюджетів, то з метою його сукупного розгляду дані по всіх бюджетах були
об’єднані. В таблиці всі доходи поділені на доходи загального фонду та
спеціального фонду бюджету Коломийського району.

Розглянемо тепер детальніше виконання бюджетів по різних видах доходів.

Податок з доходів фізичних осіб у 2003 році як плановий, так і фактичний
через невиплати заробітної плати був меншим ніж у 2002 році. Проте у
2004 році в результаті підняття мінімальної заробітної плати та окладів
державним службовцям, даний вид поступлень по фактичних даних
перевищував поступлення 2002 року на 851 130 грн. або на 26 %.
Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб у 2004 році
були:

Відділ освіти райдержадміністрації – 855791 грн., що складає 20,7%
загального надходження;

Коломийська центральна районна лікарня – 708928 або 17,2%

СПНГК „Дельта” – 146639 грн., або 3,6%

Коломийське державне лісогосподарське підприємство – 135858 грн. або
3,3%

Ковалівське КП „Меткабель” – 75481 грн. або 1,8%.

Така стаття дохідної частини бюджету як “Податок на прибуток
підприємств” ( 11020000) складається в основному з податку на прибуток
підприємств і організацій, що належать до комунальної власності.
Постійний спад поступлення даного виду платежу спричинений збитковістю
та банкрутством підприємств комунальної власності ( Гвіздецький ККП,
Отинійський ККП).

Надходження такого виду платежу як “ Збори за використання природних
ресурсів” в основному залежить від поступлення плати за землю. Як видно
з даних таблиці № 8 її поступлення у 2004 році зменшилось у
порівнянні з 2003 роком на 7 995 грн. Така різниця пояснюється
порушенням справ про банкрутство трьох підприємств Коломийського району.

Що стосується внутрішніх податків на товари та послуги, то тут є
цікавими зміни в платі за ліцензії на певні види господарської
діяльності (14060000). Велика різниця між сумами надходжень у 2002 та
2003-2004 роках пов’язана з тим, що до даного виду доходу у
Коломийському районі належать податок на промисел та плата за видачу
ліцензій та сертифікатів, яка з 2003 року почала поступати у обласний
бюджет, а не районний.

Розглянемо ситуацію зі сплатою місцевих податків і зборів.

Органами місцевого самоврядування, які діють на території Коломийського
району, запроваджено 5 видів місцевих податків та зборів, а саме:

комунальний податок – 40 рад;

збір за паркування автомобілів – 3 ради;

ринковий збір – 4 ради;

готельний збір – 2 ради;

збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі – 41 рада у 2002
році та 47 рад у 2003 та 2004 роках.

Нараховані суми місцевих податків і зборів в повному обсязі
перераховуються на розрахункові рахунки органів місцевого
самоврядування.

При максимальній ставці до 20-ти неоподатковуваних мінімумів для видачі
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі у 2002 році у 41 сільських та
селищних радах застосовуються ставки до 6-ти неоподатковуваних
мінімумів; у 2003 – 2004 роках у 45 радах – до 6-ти неоподатковуваних
мінімумів, а в Підгайчиківській та Струпківській сільських радах
відповідно до 12- ти та 10-ти. Ставки ринкового збору в селищах Отинії,
Печеніжин та селі Коршів приведені до „Правил торгівлі на ринку”,
затвердженого наказом Міністерства економіки, ДПІ від 26.02.202 року №
57-188/84/105.

Як у 2002, так і в 2004 роках невиконання запланованої величини
поступлень місцевих податків і зборів зумовлене недопоступленням по
комунальному податку. Зокрема, у 2002 році при уточненому плані 99875
грн. фактично поступило 80267 грн., тобто не забезпечено поступлення на
19608 грн. або 19,6%. Недопоступення даного платежу пояснюється
недоїмкою станом на 01.01.2003 року в сумі 23900 грн. Найбільші суми
недоїмки допустили:

ВАТ „Печеніжинський МК” -7900 грн.

ВАТ „Колос” – 2700 грн.

ВАТ „Імпульс” -6900 грн.

Втрати доходів у 2002 році по комунальному податку зумовлені також
наданими пільгами в сумі 1 436 грн. ,зокрема, по

– Гвіздець ККП – 0,400 тис.грн.

– Печеніжин ККП – 0,166 тис.грн.

Виправна колонія № 41- 0,870 тис. грн.

Поступлення єдиного податку з кожним роком збільшується за рахунок
збільшення кількості підприємств (платників).

Розглянувши складові розділу “Податкові надходження” можна сказати, що
найвагомішою складовою доходів даного виду є податок з доходів фізичних
осіб, який становить 71,2% від усієї суми податкових надходжень.

Відсутність поступлення за кодом 21040000 “ Надходження до бюджету сум
відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами”
у 2004 році зумовлене переходом місцевих бюджетів на обслуговування за
видатками у органи Держказначейства.

Зменшення надходжень державного мита у 2004 році в порівнянні з 2003
роком на 244 549 грн. пояснюється сплатою державного мита, пов’язаного з
видачею паспортів, у бюджет міста Коломиї.

Основний вплив на суму неподаткових надходжень має такий вид доходів як
“Інші надходження”. Від’ємне значення даного виду доходів у 2004 році
пояснюється статтею 68 Закону України “Про державний бюджет України на
2004 рік “. Зокрема нею передбачається, що 50 відсотків доходів, що
закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні
розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до вищевказаного Закону,
акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого
спрямовування до місцевих бюджетів, по яких доходи, визначені цією
статтею, виконані не у повному обсязі, в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Надходження від продажу нематеріальних активів поступали тільки у 2002
році у зв’язку з відсутністю в наступні роки таких операцій.

Проаналізувавши загальний фонд дохідної частини бюджетів можна зробити
висновок про щорічне виконання бюджету. Проте у 2004 році
спостерігається значне зменшення суми надходжень порівняно з минулими
роками. Це пов’язано з від’ємним значенням такого виду доходу як “Інші
надходження”.

Поступлення податку з власників транспортних засобів і інших самохідних
машин і механізмів з кожним роком зростає. Так, у 2002 році відбулося
його 100%-ве виконання, у 2003 році його перевиконання становило 1,6%, а
у 2004 році недопоступлення дорівнювало 1% , що є допустимим рівнем.

Стосовно внутрішніх податків на товари та послуги до спеціального фонду
бюджету Коломийського району до 2003 року зараховувалась плата за
придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів. З 2003
року дане поступлення надходило до обласного бюджету. Від’ємне значення
платежу у 2003 році зумовлено поверненням невірно сплачених коштів
платникам даного виду платежу.

Такий вид доходу як “ Надходження коштів від відшкодування втрат с/г та
лісогосподарського виробництва “ почав поступати до бюджетів
Коломийського району з 2003 року. Коливання поступлень даного виду
платежу зумовлено різним рівнем ділової активності підприємств
стосовно використання земельних ділянок. Інші надходження до фондів
охорони навколишнього природного середовища в основному складаються зі
штрафів, передбачити поступлення яких практично не можливо.

Власні надходження бюджетних установ, зокрема, плата за послуги та інші
джерела власних надходжень становлять основну частину надходжень
поступлень спеціального фонду бюджету, яка в 2004 році дорівнювала 72,7%

Великі розриви між запланованими і фактичними надходженнями від продажу
землі зумовлені непередбачуваною поведінкою покупців. Зокрема, у 2002
році перевиконання по даному виду платежу становило 33,3%, у 2003 році
36,5 %, а у 2004 – 125,9 %.

Поступлення збору за забруднення навколишнього природного середовища
щороку збільшується. До прикладу, фактичне поступлення 2004 року в два
рази більше поступлення 2002 року.

З кожним роком частка спеціального фонду в загальній сумі доходів
поступово збільшувалась. Так, у 2002 році вона становила 12 %, у 2003
році 23 %, а у 2004 – завдяки значному збільшенню поступлень власних
надходжень бюджетних установ – досягла 42 %

Як видно з вищенаведених даних дохідна частина бюджетів 2002 – 2004
років завжди виконувалась. Зокрема, у 2002 році перевиконання дохідної
частини бюджету становило 73 702 грн. або 1,3 %, у 2003 році – 155 694
грн. ( 2,4%), а у 2004 році виконання було на рівні 105,7 %.

Ефективно проведений аналіз виконання дохідної частини бюджету за 2002 –
2004 роки, аналіз факторів впливу, виявлення джерел підвищення
дохідності бюджету дозволяє досить точно спрогнозувати та підвищити
показники надходжень на наступні роки. Саме тому дана аналітична робота
має таке велике значення.

3.3 Визначення і оцінка факторів, що впливають на величину доходів
бюджету Коломийського району.

До факторів, що справляють визначальний вплив на доходи належать:

Аналіз недоїмки по платежах до бюджету ( заходи по її ліквідації);

Аналіз зменшення заборгованості по виплаті заробітної плати на
підприємствах та бюджетних установах;

Аналіз тенденцій переходу на сплату єдиного податку;

Аналіз взаємних розрахунків між бюджетами;

Аналіз запозичень та погашення позик;

Аналіз повноти зарахування до бюджету плати населення за надані послуги
в бюджетних установах, спеціальних коштів та коштів за дорученнями;

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів;

Аналіз обґрунтованості звільнення від оподаткування підприємств,
установ, організацій.

Найменування доходів Код бюджетної класифікації 2002 рік 2003 рік 2004
рік

План Факт Відхи-лення, % План Факт Відхи-лення у % План Факт
Відхи-лення у %

Податкові надходження 10000000 4490056 4566122 101,7 4532300 4573937
100,9 5674623 5800953 102,2

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової
вартості 11000000 3239454 3282010 101,3 3070100 3072232 100,1 4042534
4127837 102,1

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 3234254 3276597 101,3 3068300
3070406 100,1 4041534 4127727 102,1

Податок на прибуток підприємств 11020000 5200 5413 104,1 1800 1826
101,4 1000 110 11,0

Збори за використання природних ресурсів 13000000 444956 514373 115,6
605000 625112 103,3 577233 617304 107,0

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 – -675 – –
2240 – 2662 2662 100,0

Платежі за коритсування надрами 13030000 1300 1587 122,1 – 1695 – 1400
1460 104,3

Плата за землю 13050000 443656 513461 115,7 605000 621177 102,7 573171
613182 107,0

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 351668 235441 66,9
144300 150948 104,6 162059 183075 113,0

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 14060000 221068
116951 52,9 15000 21534 143,6 21440 21271 99,2

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
14070000 130600 118490 90,7 129300 129414 100,1 140619 161804 115,1

Інші податки 16000000 453978 534298 117,7 712900 725645 101,8 892797
872737 97,8

Місцеві податки і збори 16010000 148172 138389 93,4 136300 142530 104,6
145926 125276 85,9

Податок з реклами 16010100 – – –

3

119 1257 1056,3

Комунальний податок 16010200 99875 80267 80,4 80100 85860 107,2 89155
65038 73,0

Готельний збір 16010300 1322 1340 101,4 1600 1734 108,4 – – –

Збір за припаркування автотранспорту 16010400 550 407 74,0 60 635 105,8
800 572 71,5

Ринковий збір 16010500 30712 32967 107,4 34700 34981 100,8 35380 35403
100,1

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
16011500 15713 23348 148,6 19300 19317 100,1 20472 23006 112,4

Реструктурована заборгованість із сплати місцевих податків 16011700 – 60
– – – – – –

Податки не віднесені до інших категорій 16030000 – 8 – – – – – – –

Інші податки 16030200 – 8 – – – – – – –

Фіксований сільсько-господарський податок 16040000 35806 66455 185,6
64200 68762 107,1 55892 50223 89,9

Єдиний податок 16050000 270000 329446 122,0 512400 514353 100,4 690979
697238 100,9

Неподаткові надходження 20000000 537684 476175 88,6 509800 478341 93,8
-1228088 -1177480

Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 33375 15720
47,1 10600 19949 188,2 6800 1630 24,0

Частина прибутку (доходу) господарських організацій(, які належать до
комунальної власності 21010300 – – – – – – 300 1630 543,3

Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово
вільними бюджетними коштами 21040000 33375 11295 33,8 10600 18491 174,4
6500 0 –

Інші надходження 21080000 – 4425 – – 1458 – – – –

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного
продажу 22000000 360076 341610 94,9 350000 351047 100,3 77679 106498
137,1

Державне мито 22090000 360076 341610 94,9 350000 351047 100,3 77679
106498 137,1

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000 103100 110562
107,2 124000 103124 83,2 108942 110033 101,0

Адміністративні штрафи та інші санкції 23030000 103100 110562 107,2
124000 103124 83,2 108942 110033 101,0

Інші неподаткові надходження 24000000 41133 8283 20,1 25200 4221 16,8
-1421509 -1395641

Надходження сум кре-диторської та депо-ненської заборгованості щодо
яких минув строк позовної давності 24030000 – 1380 – – – – – – –

Інші надходження 24060000 41133 6903 16,8 25200 4221 16,8 -1421509
-1395641

Доходи від операцій з капіталом 30000000 15916 17295 108,7 – – – – – –

Надходження від продажу нематеріальних активів 33020000 15916 17295
108,7 – – – – – –

Всього по загальному фонду 900101 5043656 5059592 100,3 5042100 5052278
100,2 4446535 4623473 104,0

Податки на власність 12000000 127324 127324 100,0 339399 344714 101,6
403355 399277 99,0

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів 12020000 127324 127324 100,0 339399 344714 101,6 403355
399277 99,0

Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 – 1520 – – -1280 – – – –

Плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів
14071500 – 1520 – – -1280 – – – –

Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000

90880 108234 119,1 17785 55627 312,8

Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, що є у власності
відповідної територіальної громади 21050400 – – – – 105 – – – –

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г та лісогосподарського
виробництва 21110000 – – – 90880 108129 119,0 17785 55627 312,8

Інші неподаткові надходження 24000000 – 921 – 100 6642 6642 6115 5525
90,4

Відсотки, сплачені за користування позиками, що надавались із місцевих
бюджетів 24110600 – – – 100 – – – – –

Інші надходження до фондів охорони НПС 24061600 – 921 – – 6642 – 6115
5525 90,4

Власні надходження бюджетних установ 25000000 443360 484605 109,3 723380
791764 109,5 2323975 2410862 103,7

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000 305840
335694 109,8 491898 538400 109,5 492567 639810 129,9

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 137520
148911 108,3 231482 253364 109,5 1831408 1771052 97,0

Доходи від операцій з капіталом 30000000 31280 42338 135,4 207142 251063
121,2 265607 399743 150,5

Надходження від продажу основного капіталу 31000000 4630 7628 164,8
105000 111666 106,3 179587 205420 114,4

Надходження від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що
знаходиться у комунальній власності. 31030000 4630 7628 164,8 105000
111666 106,3 179587 205420 114,4

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 26650
34710 130,3 102142 139397 136,5 86020 194323 225,9

Надходження від продажу землі 33010000 26650 34710 130,3 102142 139397
136,5 86020 194323 225,9

Цільові фонди 50000000 11440 14462 126,4 12019 17299 143,9 47520 45239
95,2

Збір за забруднення НПС 50080000 4800 5828 121,4 6385 7057 110,5 11105
12084 108,8

Інші фонди 50100000 6640 8634 130,0 5634 10242 181,8 36415 33155 91,1

Всього по спеціальному фонду

613404 671170 109,4 1372920 1518436 110,6 3064357 3316273 108,2

Разом по загальному та спеціальному фондах

5657060 5730762 101,3 6415020 6570714 102,4 7510892 7939746 105,7

Найбільше недопоступлення по місцевих податках і зборах допущено по
комунальному податку. При уточненому плані 99875 грн фактично поступило
80267 грн. тобто не забезпечено поступлення на 19608 грн. або 10,7%.
Недопоступення даного платежу пояснюється недоїмкою станом на 01,01,2003
року в сумі 23900 грн. найбільші суми недоїмки допустили:

ВАТ „Печеніжинський МК” -7900 грн.

ВАТ „Колос” – 2700 грн.

ВАТ „Імпульс” -6900 грн.

За 2002 рік промисловими підприємствами району вироблено продукції на
суму 40848,0 тис. грн, що на 10,4% або 3837,8 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року.

Збільшили випуск товарної продукції в порівнянні з відповідним періодом
минулого року наступні підприємства:

КП „ Меткабель” – на 1292,7 тис.грн.

ВАТ „Дятьківці” -638,4 тис.грн

Ветсанзавод” – на 55,8 тис.грн.

Виправна колонія № 41 – на 345,8 тис.грн.

Спиртзавод на – 3885,1 тис.грн.

ТзОВ „Консерваторія” на – 917,0 тис.грн.

ТзОВ „Коломиямясо” на -1961,1 тис.грн.

СП ТзОВ „Фелікс” на – 322,0 тис.грн

ВАТ „Імпульс” на -87,9 тис.грн.

Держлісгосп на – 19,2 тис. грн.

ТзОВ „Медікус” на – 137,1 тис. грн.

Знизили темпи росту слідуючі підприємства району:

ВАТ „Отинія МФ” на – 78,6%

„Нижньо-Вербізький виробничий комбінат” на – 31,5%

ВАТ „Печеніжинський МК” на – 81,9%

СП НГК „ Дельта” на – 21,5%

АТЗТ „ Ал-Прут” на – 22,9%

ДП „Імпульс-сервіс” на – 91,9%

ВАТ „Коломийський консервний завод” на – 93,3%.

Втрати доходів від наданих пільг за 2002 рік складають 6,151 тис.грн. в
тому числі:

По платі за землю надано пільги в сумі 4,175 тис.грн, з них по:

Отинія ККП – 3,600 тис. грн.

Гвіздець ККП – 0,872 тис. грн.

Печеніжин ККП – 0,243 тис. грн.

По комунальному податку надано пільги в сумі 1,436 тис.грн., з них по:

Гвіздець ККП – 0,400 тис.грн.

Печеніжин ККП-0,166 тис.грн.

Виправна колонія № 41- 0,870 тис. грн.

Надані також пільги 900 громадянам району на суму 18,798 тис. грн. Їх
звільнено від сплати державного мито 2-ою сесією районної ради
четвертого демократичного скликання від 23.05.2002 р. та 5-ою сесією
районної ради четвертого демократичного скликання від 30.12.2002 р.

Органами місцевого самоврядування, які діють на території Коломийського
району, запроваджено 5 видів місцевих податків та зборів, а саме:

комунальний податок – 40 рад;

збір за паркування автомобілів – 3 ради;

ринковий збір – 4 ради;

готельний збір – 2 ради;

збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі – 41 рада. 47 у
2003 році

Нараховані суми місцевих податків і зборів в повному обсязі
перераховуються на розрахункові рахунки органів місцевого
самоврядування.

При максимальній ставці до 20-ти неоподатковуваних мінімумів для видачі
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі у всіх сільських та селищних
радах застосовуються ставки до 6-ти неоподатковуваних мінімумів. Ставки
ринкового збору в селищах Отинії, Печеніжин та селі Коршів приведені до
„Правил торгівлі на ринку”, затвердженого наказом Міністерства
економіки, ДПІ від 26.02.202 року № 57-188/84/105.

За 2003 рік 18 промисловими підприємствами району вироблено продукції на
суму 45312,0 тис.грн., що на 5594,4 тис. грн. або 14,1% більше до
відповідного періоду минулого року.

Збільшили випуск товарної продукції в порівнянні з минулим роком
слідуючі підприємства:

СП НГК „Дельта” на – 1253,8 тис.грн.

КП „Меткабель” на – 1469,4 тис.грн.

Держлісгосп на – 123,1 тис. грн.

ТзОВ „Коломиямясо” на – 4240,6 тис. грн.

ВАТ „Імпульс” на – 389,5 тис.грн.

АФ „Карпати ЛТД” на – 1010,1 тис. грн.

ВАТ Отинія МФ” на – 289,0 тис.грн.

АТЗТ „Ал-Прут” на – 2130,1 тис.грн.

Спиртзавод на – 932,8 тис .грн.

Крім цього знизили темпи росту наступні підприємства району:

– „Нижньо-Вербізький виробничий комбінат” на – 66,7%

Виправна колонія № 41 на – 5,4%

Ветсанзавод на – 2,6%

ТзОВ „Консерваторія” на – 45,2%

Втрати доходів від наданих пільг за 2003 рік складають 19,5 тис.грн., в
тому числі:

по платі за землю – 4,2 тис.грн.

по прибутковому податку – 3,6 тис.грн.

по державному миту – 9,6 тис.грн.

по комунальному податку – 2,1 тис.грн.

відділ освіти райдержадміністрації – 855791 грн., що складає 20,7%
загального надходження;

Коломийська центральна районна лікарня – 708928 , або 17,2%

СПНГК „Дельта” – 146639 грн., або 3,6%

Коломийське державне лісогосподарське підприємство – 135858 грн. або
3,3%

Ковалівське КП „Меткабель” – 75481 грн. або 1,8%.

За даними Коломийської оДПІ в 2004 році в районі проведено 36 перевірок
по нарахуванню та перерахуванню податку з доходів фізичних осіб. В ході
перевірок виявлено 36 порушень та дораховано пені на суму 69212 грн.

У 2004 році органами місцевого самоврядування надано пільг на суму 10000
грн., що на 9500 грн. менше, ніж у 2003 році, а саме:

По платі за землю 4900 грн.

По податку з доходів фізичних осіб –

По державному миту

№ Найменування доходів 2003 рік 2004 рік Абсолютне відхилення, грн.
Відносне відхилення, %

1 Плата за землю 4200 4900 + 700 116,7

2 Податок з доходів фізичних осіб 3600 – -3600

3 Державне мито 9600 3400 – 6200 35,4

4 Комунальний податок 2100 1700 – 400 81,0

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020