.

Митне оформлення товару (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6830
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Митне оформлення товару”

ПЛАН

1. Мета митного оформлення

2. Місце і час здійснення митного оформлення

3. Початок митного оформлення

4. Присутність декларантів під час митного оформлення

5. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової
техніки

6. Взяття проб та зразків товарів

7. Подання митним органам актів, складених підприємствами

8. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та
митного оформлення

9. Строки митного оформлення

10. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

11. Обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких
забезпечує можливість митного оформлення

1. Мета митного оформлення

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час
митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а
також статистичного обліку ввезення на митну територію України,
вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і
транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами
митного органу.

Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних
декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного
оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом
Міністрів України.

2. Місце і час здійснення митного оформлення

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних
підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні
органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види
контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу.

Відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом
порядку, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України
може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України резидентами (крім громадян), крім випадків
переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у
режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких
розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів
України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за
письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні
діяльності якого розташований відповідний резидент.

Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян),
визначається Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за
місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію
України.

Товари, які при ввезенні на митну територію України були оформлені у
режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим
транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного
складу, на якому зберігаються зазначені товари.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
митної справи можуть визначатися ділянки території з комплексом
будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних
для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, – вантажні митні
комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс,
автопорт, автотермінал можуть входити до митної служби України як
спеціалізована митна організація або належати на праві власності
юридичній особі – резиденту, зареєстрованій як суб’єкт підприємницької
діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів,
автотерміналів суб’єктами підприємницької діяльності здійснюється за
погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади в галузі митної справи. Вимоги, яким повинен відповідати вантажний
митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі
митної території України громадянами, може здійснюватися у будь-якому
митному органі на всій митній території України.

Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у
несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну
територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через
митний кордон України.

Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України
громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами
за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну
територію України громадянами, визначаються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і
транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем
розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим
для митних органів, на умовах, визначених цим Кодексом.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем
розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для
митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється
плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних
органів на вчинення зазначених дій.

За рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади в галузі митної справи митне оформлення товарів окремих видів може
здійснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.

3. Початок митного оформлення

Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної
декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та
оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів,
які підлягають митному оформленню.

Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та
документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється
шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації та
товаросупровідних документах.

4. Присутність декларантів під час митного оформлення

Декларанти можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і
транспортних засобів, які пред’являються ними для такого оформлення.

У разі застосування заходів, передбачених статтями 55 і 56 цього
Кодексу, а також на вимогу митного органу присутність декларантів під
час митного оформлення є обов’язковою.

5. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової
техніки

Військова техніка, укомплектована повністю військовою командою, та
бойові повітряні судна, а також військові кораблі, судна забезпечення
Військово-Морських Сил, які перетинають митний кордон України,
підлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення військової техніки, військових кораблів (суден),
бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав
здійснюється митним органом за участю представників центрального органу
виконавчої влади з питань оборони.

6. Взяття проб та зразків товарів

З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним
органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного
митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки
зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата
проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.

Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу
митного органу можуть братися також декларантами та відповідними
органами державного контролю.

Проби та зразки товарів беруться у мінімальній кількості, що забезпечує
можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за
нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.

Про взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем,
складається акт за формою, встановленою спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Декларанти мають право бути присутніми під час взяття проб та зразків
товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного
контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним
контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами
здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти
зобов’язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб
та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші
необхідні операції.

Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за
умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка
подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон
України.

Декларанти мають право ознайомлюватися з результатами проведеного
дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та
отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз).

Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень
(аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним
контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також
декларантами. Митним органам також повинні надаватися копії результатів
таких досліджень (аналізів, експертиз).

Митні органи не відшкодовують витрат, понесених декларантом в результаті
взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем.
Витрати на проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків
товарів, понесені митними органами та митними лабораторіями, особою, яка
має повноваження щодо таких товарів, не відшкодовуються, крім випадків,
коли таке дослідження (аналіз, експертиза) проводиться з ініціативи
зазначеної особи.

Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження
(аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

7. Подання митним органам актів, складених підприємствами

Підприємства, що переміщують товари через митний кордон України, в
присутності посадової особи митного органу складають акти про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у необхідних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх
упаковки або маркування. Зазначені акти подаються відповідним митним
органам.

Форма акта встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.

8. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та
митного оформлення

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються
митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом
яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо
оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має
забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

9. Строки митного оформлення

Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом
однієї доби з часу пред’явлення товарів і транспортних засобів, що
підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх
необхідних документів і відомостей.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом
митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до
заявленого митного режиму.

10. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

У разі переміщення через митний кордон України товарів, необхідних для
подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, а
також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для
потреб трансплантації, товарів, що мають обмежений строк чи особливий
режим зберігання, радіоактивних матеріалів, фото-, аудіо- і
відеоматеріалів для засобів масової інформації, товарів міжнародної
технічної та гуманітарної допомоги, товарів, що слідують за процедурою
МДП, їх митне оформлення здійснюється першочергово у спрощеному порядку.

Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються
Кабінетом Міністрів України.

11. Обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких
забезпечує можливість митного оформлення

У разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон
України товарів і транспортних засобів митний орган зобов’язаний
видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням
причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких
забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і
транспортних засобів через митний кордон України.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних
вузлів до них при їх увезенні на митну територію України здійснюється в
повному обсязі лише після сплати мита, податку на додану вартість,
митних зборів і в установлених законодавством випадках акцизного збору,
якщо такі товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них
підлягають оподаткуванню. Відстрочення чи розстрочення їх сплати чинним
законодавством не передбачено.

Митне оформлення товарів, що ввозяться підприємствами з іноземними
інвестиціями, буде здійснюватись без застосування податкового векселя –
Держмитслужба України.

Використана література:

Митний Кодекс України. – К., 1999.

Основи митного регулювання. – К., 2000.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020