.

Суспільна, комерційна й бюджетна ефективність інвестиційних проектів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2988
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Суспільна, комерційна й бюджетна ефективність інвестиційних проектів

Принципову двоетапну схему оцінки ефективності інвестиційних проектів
представлено на рис. 7.8. На першому етапі розраховуються показники
ефективності проекту загалом для детальної економічної оцінки проектних
рішень і створення умов для пошуку інвесторів. Особливістю цього етапу є
оцінка ефективності проекту з позицій єдиного учасника, що реалізовує
його за рахунок власних коштів. У загальному випадку таким учасником
може бути і держава, і підприємство-одержувач інвестицій, і
інституціональний інвестор. На другому етапі уточнюється склад учасників
проекту й визначається фінансова реалізованість та ефективність участі в
проекті кожного з них.

Рис. 7.8. Схема оцінки ефективності інвестиційних проектів

При цьому використовуються такі базові визначення:

Суспільна ефективність інвестиційного проекту — система показників, що
враховують соціально-економічні наслідки здійснення проекту для
суспільства загалом, включаючи зовнішні ефекти й суспільні блага.

Комерційна ефективність інвестиційного проекту — система показників, що
характеризують доцільність реалізації проекту для
підприємства-ініціатора проекту й/або зовнішнього приватного інвестора.

Бюджетна ефективність інвестиційного проекту — система показників, що
характеризують доцільність реалізації проекту для бюджетів різних рівнів
(визначається за використання бюджетних коштів для фінансування
капіталовкладень за проектом).

За визначення показників суспільної ефективності потрібно враховувати,
що:

а) за прогнозування грошових потоків особлива увага приділяється
вартісній оцінці наслідків здійснення певного проекту в суміжних сферах
економіки, зокрема соціальній та екологічній;

б) у складі оборотного капіталу відбиваються тільки запаси й резерви
грошових коштів;

в) за визначення грошових надходжень і виплат за операційною й
фінансовою діяльністю до їх складу не включаються будь-які види
платежів, за яких фінансові ресурси переходять від одного учасника
проекту, включаючи державу, до іншого (платежі, пов’язані з отриманням і
обслуговуванням кредитів; субсидії; дотації; податкові пільги і т. д.).

При цьому вартісна оцінка товарів проводиться з урахуванням їхньої ролі
в зовнішньоторговельному обороті країни:

а) експортна продукція оцінюється за реальними цінами
зовнішньоторговельних контрактів без митних зборів, акцизів і витрат на
доставку товару до кордону;

б) продукція, яка заміняє імпорт, і товари, що купуються за ним,
оцінюються за вартістю продукції, що заміняється (ураховуючи витрати на
страховку й доставку);

в) товари, що реалізовуються на внутрішньому ринку, оцінюються за
ринковими цінами з ПДВ і без урахування акцизів;

г) ціна нової продукції, що не має аналогів, установлюється на основі
маркетингових досліджень експертним способом.

Бюджетна ефективність реалізації інвестиційних проектів оцінюється у
всіх випадках, коли держава через регіональні органи виконавчої влади
інвестує проект (якщо вона не вкладає його в реалізацію грошових коштів
і не є гарантом приватних інвестицій, що залучаються, у визначенні
бюджетної ефективності немає потреби, оскільки вона явно позитивна за
рахунок податкових надходжень) або надає гарантії за приватними
інвестиціями. Приплив грошових коштів для розрахунку бюджетної
ефективності охоплює:

надходження від податків, мита, зборів і платежів у позабюджетні фонди,
передбачені чинним законодавством;

доходи від ліцензування, передбачених проектом конкурсів і тендерів на
проектування, будівництво й експлуатацію об’єктів;

доходи від надання державних гарантій приватним інвесторам;

платежі в погашення різних видів кредитів (інвестиційних, податкових),
виданих з бюджету учасникам проекту;

дивіденди за акціями або облігаціями, які належать виконавчим органам
управління державного й регіонального рівнів і випущені у зв’язку з
реалізацією інвестиційного проекту.

Зауважимо, що під час оцінювання ефективності здійснення проектів за
зниженням ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного й
техногенного характеру не для консолідованого бюджету загалом, а для
бюджету певного рівня (державного, регіонального, місцевого), у складі
прибутків мають ураховуватися не всі без винятку бюджетні надходження, а
лише ті, які стосуються безпосередньо даного бюджету. Це означає
необхідність обліку законодавчо оформленого міжбюджетного розподілу
доходів і трансфертної політики. Аналогічний підхід застосовується до
наведених нижче бюджетних витрат.

Відпливом бюджетних коштів є надання:

бюджетних коштів для купівлі частини акцій акціонерного товариства (яке
створюється для реалізації інвестиційного проекту), що закріпляються в
державній власності;

бюджетних коштів у вигляді інвестиційного кредиту;

бюджетних субсидій і дотацій для реалізації проекту.

Додатковому обліку за визначення грошових потоків для розрахунку
бюджетної ефективності інвестиційного проекту підлягають зміна
податкових надходжень від підприємств, діяльність яких поліпшується або
погіршується внаслідок здійснення інвестиційного проекту; виплати
особам, що втрачають роботу внаслідок його реалізації; економія виплат з
безробіття внаслідок здійснення інвестиційного проекту нових робочих
місць; виділення коштів з бюджету для переселення й працевлаштування
громадян у випадках, передбачених проектом.

Можна також виокремити низку специфічних принципів, що використовуються
для розрахунку показників комерційної ефективності інвестиційних
проектів. Серед них такі:

використання передбачених проектом поточних (ринкових) або прогнозних
цін на продукти, послуги й матеріальні ресурси;

розрахунок грошових потоків у валюті, у якій проектом

передбачається придбання ресурсів та оплата продукції;

заробітна плата разом з відрахуваннями включається до складу операційних
витрат;

якщо проект передбачає одночасно і виробництво, і споживання продукції,
то під час моделювання потоків реальних грошей відображаються тільки
витрати на її виробництво;

облік податків, зборів і відрахувань, передбачених законодавством;

якщо проектом передбачене повне або часткове скріплення грошових коштів
(депонування, купівля цінних паперів і т. д.), то вкладення відповідних
сум враховується як стік у грошових потоках від інвестиційної
діяльності, а надходження (припливи) — у грошових потоках від
операційної діяльності;

якщо проектом передбачається здійснення кількох видів діяльності, то в
розрахунках беруться до уваги надходження й виплати з кожного з них.

У загальному вигляді характеристику грошових потоків, що
використовуються за визначення комерційної та бюджетної ефективності
інвестиційного проекту, який реалізовується за участі
підприємства-ініціатора, банку-кредитора й держави, наведено в
табл. 7.5.

Зауважимо, що для визначення суспільної, комерційної та бюджетної
ефективності реалізації інвестиційного проекту, застосовується єдина
система оцінних показників, серед яких основними є чиста теперішня
вартість, термін окупності, внутрішня норма прибутковості та індекс
прибутковості інвестицій.

Література

Аньшин В. М. Инвестиционный анализ: Учеб-практ. пособие. — М.: Дело,
2000. — 280 с. — (Библиотека современного менеджера).

Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учебник для вузов. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 423 с.

Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. — СПб.: Изд-во
Михайлова В. А., 1999. — 172 с.

Кредитование инвестиционных проектов: рекомендации для предприятий и
коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с., ил.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. —
472 c.

Проектний аналіз. — К.: Лібра, 1999. — 368 с.

Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Организация и финансирование
инвестиций: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. —
272 с., ил.

Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко,
В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. — Т. 2. — 416 с.

PAGE

Оцінка суспільної значимості проекту

Перший етап

+

Оцінка комерційної ефективності

Оцінка ефективності

для кожного учасника

+

Оцінка комерційної ефективності

+

Оцінка суспільної ефективності

+

Проект

неефективний

Розгляд варіантів підтримки проекту.

Оцінка комерційної ефективності

з урахуванням підтримки

Другий етап

Визначення організаційно-економічного механізму реалізації проекту

та складу його учасників. Розроблення схеми фінансування,

що забезпечує фінансову реалізацію проекту

Проект

неефективний

Проект

неефективний

Проект

неможливо

реалізувати

+

Проект

неефективний

+

+

Кінець

розрахунку

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020