.

Система державних органів регулювання РЦП України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2060
Скачать документ

Реферат на тему:

Система державних органів регулювання РЦП України

Характерною ознакою ринків капіталів у сучасному світі є глобалізація.
Щоб визначити особливості державного регулювання РЦП в Україні, доцільно
охарактеризувати стан і основні ознаки цього ринку. Назвемо основні
характерні ознаки:

• в обігу перебувають цінні папери як іменні, так і на пред’явника;

• здійснюється обіг як документарних, так і бездокументарних цінних
паперів;

• змішана форма участі як торговців цінними паперами (як банки, так і
небанківські установи);

• продовження приватизації, боротьба за контроль над об’єктами, що
приватизуються; як наслідок цього — первинне розміщення (у результаті
приватизації), первинна емісія і розподіл не через організовані ринки;
слабкість вторинного ринку;

• Україна має ознаки emerging market (ринку, що виникає) —
швид-козростаючий, високоризиковий; з інфраструктурою, що формується; з
переважанням іноземного інвестора; з низькими ліквідністю та прозорістю
ринку;

• слабкість внутрішнього інвестора.

Система органів, які в межах своїх повноважень та компетенції здійснюють
регулювання, контроль та інші функції управління фондового ринку й
інвестиційної діяльності в Україні, складається з чотирьох груп.

1. Верховна Рада України, Президент та Кабінет Міністрів України, які
шляхом прийняття законодавчих та нормативних актів з питань РЦП,
визначення напрямків державної політики на РЦП, призначення складу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечують
загальні засади державного регулювання РЦП в Україні.

2. Безпосереднє формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР).

3. Державні органи, що здійснюють контроль або функції управління на
РЦП. Зокрема, це Фонд державного майна, Міністерство фінансів,
Міністерство економіки, Національний банк України, Анти-монопольний
комітет, Державна податкова адміністрація України. Певні функції
управління інвестиційною діяльністю здійснюють Національне агентство з
реконструкції та розвитку та Державна інвестиційна компанія.

4. Державні органи, що виконують спеціальні функції контролю та нагляду
за дотриманням законодавства і правозастосування в державі. Ці функції
поширюються і на РЦП. Зокрема, як Міністерство внутрішніх справ,
Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Вищий арбітражний суд
України.

Згідно із Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні” координацію діяльності державних органів з питань фондового
ринку покладено на ДКЦПФР. До основних завдань комісії належать такі:

• формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо
розвитку та функціонування РЦП в Україні, координація державних органів
у цій сфері;

• державне регулювання та контроль за випуском та обігом цінних паперів
і їх похідних в Україні, запобігання і припинення порушень законодавства
на РЦП шляхом застосування санкцій;

• сприяння розвитку РЦП шляхом адаптації національного ринку до
міжнародних стандартів, розробка пропозицій щодо вдосконалення
законодавства.

У процесі реалізації цих завдань ДКЦПФР виконує такі основні функції:

• встановлює вимоги щодо випуску й обігу цінних паперів та їх похідних,
у тому числі іноземних емітентів; встановлює порядок реєстрації і
випуску цінних паперів та інформації про випуск;

• здійснює реєстрацію випусків цінних паперів та інформації про їх
випуск, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що перебувають
в обігу на території України;

• встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних
паперів;

• встановлює порядок і видає дозволи на здійснення діяльності з випуску
та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну,
клірингово-розрахункову діяльність з цінними паперами та інші
передбачені законодавством спеціальні дозволи на здійснення окремих
видів професійної діяльності на РЦП, анулює ці дозволи в разі порушення
вимог законодавства;

• встановлює порядок складання звітності учасників РЦП;

• реєструє правила функціонування організаційно оформлених РЦП. За
ДКЦПФР закріплено багато функцій і прав, які надають можливість
забезпечити повний комплекс регулятивних, наглядових і контрольних
заходів, що охоплюють практично всі аспекти та особливості діяльності на
ринку. Цій Комісії надано широкі повноваження у сфері правозастосування:
уповноважені особи Комісії мають право накладати штрафи та застосовувати
санкції до юридичних осіб за правопорушення на РЦП. Так, за випуск в
обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів передбачено штраф у
розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 150 %
прибутку (надходжень), одержаного в результаті цих дій. За діяльність на
ринку без ліцензії накладається штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; за ненадання, несвоєчасне надання або
надання недостовірної інформації— до 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Одним з аспектів діяльності ДКЦПФР є створення СРО. Як СРО зареєстровані
Українська Асоціація інвестиційного бізнесу, ПФТС та Професійна
асоціація реєстраторів та депозитаріїв.

Важливим кроком для процесу інтеграції українського фондового ринку в
міжнародні ринки капіталів став вступ ДКЦПФР у члени IOSCO, яка
координує діяльність на світовому ринку капіталів і об’єднує Комісії з
цінних паперів 78 країн світу.

Сучасний розвиток РЦП в Україні пов’язаний зі створенням розвиненого та
високоліквідного вітчизняного фондового ринку, інтегрованого в
міжнародні ринки капіталів, і вдосконаленням форм та методів його
регулювання, нагляду та контролю з метою захисту інтересів інвесторів,
держави і суспільства. Вирішення проблем розвитку фондового ринку в
межах визначеної єдиної державної політики можливо лише за умов
ефективної координації та взаємодії, насамперед органів державної влади,
а також усіх учасників ринку.

Список використаної та рекомендованої літератури

Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — ?.: ИНФРА-М,
1996.

Губсъкий Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.:
Наук, думка, 1998.

Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. —К.:
Алер-та, 2003.

Загорсъкий В. С. Ринок цінних паперів. — Львів, 1995.

Иванов В. М. Финансовый рынок. —К.: МАУП, 1999.

Інвестування: Навч.-метод, посіб. / А. А. Пересада та ін. — К.: Вид-во
КНЕУ,2001.

Калина А. В., Корнеев В. В. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. — К.:
МАУП, 1999.

Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — К.: ВІРА-Р, 1998.

МендрупО. Т.,ШевчукІ. А. Ринок цінних паперів: Навч.
посіб.—К.:Вид-воКНЕУ, 1998.

Мерпгенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. —
К.: Изд-во КИА, 1997.

Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок. — К.: Феникс, 1998.

Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. —К.: Феникс, 1997.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.,1993.

Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. — К.: Лібра, 1998.

Пилипенко І. І., Жук О. П. Цінні папери в Україні. — К., 2001.

Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестування. — К.: МАУП, 2000.

Фондовий ринок України: Навч. посіб. / За ред. акад. В. В. Оскольського.
— К.: Скарбниця, 1994.

Шарп У., Александер Г., БейлиДж. Инвестиции. —?.: ИНФРА-М, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019