.

Регулювання офертно-тендерних відносин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3823
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Регулювання офертно-тендерних відносин

Для створення ринку інвестиційних товарів усі замовлення на підрядні
роботи потрібно розміщувати через механізм тендерних торгів. Головне
завдання цього механізму — звести покупців (замовників, або інвесторів)
і продавців (підрядчиків, які пропонують замовникам свої послуги).

Тендери (торги) — це форма розміщення замовлення на будівництво, яка
передбачає визначення підрядчика конкурсним відбором кращої тендерної
пропозиції (оферти) за критеріями, що встановлюються замовником.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.98 «Про проведення
торгів (тендерів) у будівництві» встановлено, що підрядні контракти на
будівництво нових об’єктів та споруд; розширення, реконструкцію,
технічне переоснащення діючих підприємств; капітальний ремонт об’єктів і
споруд; реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, що
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджетних позик,
державних позабюджетних фондів, коштів підприємств і організацій, понад
50 % статутного фонду яких належить державі, а також іноземних кредитів,
що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України; укладаються
тільки за результатами торгів (тендерів).

Рішення про проведення тендерів приймається замовником за наявності
достатніх інвестицій для здійснення будівництва або документально
підтверджених фінансових гарантій щодо своєчасного одержання необхідних
для виконання замовлення коштів. Замовлення на будівництво може
розміщуватися проведенням тендерів на виконання проекту в цілому, а за
значного обсягу робіт — на спорудження комплексів, виконання черг,
етапів будівництва, визначених проектною документацією. Не дозволяється
поділяти замовлення на частини для штучного зменшення його вартості й
уникнення проведення тендерів.

Проведення тендерів організовує замовник, який не повинен вчиняти
дискримінаційних дій щодо підрядчиків чи претендентів. До участі в
тендерах підрядчики або не допускаються, або цю участь може бути
припинено, якщо підрядчиків визнано банкрутами чи стосовно них порушено
справу про банкрутство; якщо вони перебувають у стадії ліквідації,
припинили свою господарську діяльність, не мають ліцензії на виконання
відповідних робіт в Україні, подали необ’єктивну інформацію про свою
професійну готовність виконати замовлення, а також щодо наявності
виробничих потужностей і фінансової надійності.

Існує три способи проведення тендерів. За очікуваної (розрахункової)
вартості будівництва, що дорівнює або перевищує 200 тис. грн, тендери
можуть бути відкритими, коли всі заінтересовані підрядчики мають право
подавати тендерні пропозиції; відкритими з попередньою кваліфікацією,
коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки претенденти, яких
за результатами попередньої кваліфікації допущено до участі в тендерах;
закритими, коли тендерні пропозиції мають право подавати тільки ті
підрядчики, які одержали від замовника запрошення до тендерів.

Основним видом проведення тендерів є відкритий спосіб. Відкриті тендери
з попередньою кваліфікацією претендентів проводяться, коли кількість
претендентів перевищує шість осіб або коли це передбачено умовами
тендерів. Закриті тендери проводяться, якщо: кількість підрядчиків,
здатних виконати контракт, обмежена; витрати на проведення відкритих
тендерів будуть невиправдано великими порівняно з вартістю замовлення;
проведення відкритих тендерів недоцільне через інші причини (таємність,
терміновість робіт тощо). У зазначених випадках замовник запрошує до
участі в тендерах таку кількість підрядчиків, яка б забезпечила
збереження конкуренції, але не менше трьох. Рішення щодо проведення
закритих тендерів приймається замовником за погодженням з органом, який
забезпечує фінансування замовлення.

Важливе значення за проведення тендерів має організаційна робота
замовника. Підготовку й проведення тендерів забезпечує або сам замовник,
або за його дорученням організатор, які формують тендерний комітет, до
складу якого входять представники замовника, міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
виконавчих органів рад, проектних і громадських організацій тощо. Склад
тендерного комітету затверджується замовником. Головою тендерного
комітету є керівник підприємства, установи, організації-замовника
тендерів або інша посадова особа, яка ним призначається.

Замовник або організатор публікує оголошення про проведення тендерів або
надсилає запрошення підрядчикам; приймає й реєструє заявки підрядчиків
на участь у тендерах; розробляє документацію щодо попередньої
кваліфікації претендентів та надсилає її їм; організовує відвідування
претендентами будівельного майданчика.

На тендерний комітет покладаються: проведення попередньої кваліфікації
претендентів; прийняття, реєстрація та зберігання тендерних пропозицій
(оферт), прийняття рішень за результатами оцінки; визначення переможця
тендерів; документальне оформлення інформації щодо процедури й
результатів їхнього проведення, підготовка звіту.

Замовник контролює хід роботи, пов’язаної з проведення тендерів, вирішує
найважливіші питання, що виникають у цьому процесі, затверджує протоколи
засідань тендерного комітету, тендерну документацію, результати
тендерів, розглядає скарги від претендентів, остаточні умови контракту з
переможцем та підписує з ним контракт.

Оголошення про відкриті тендери та запрошення підрядчиків до участі в
закритих тендерах або конкурентних переговорах дається замовником або
організатором за умови готовності тендерної документації. Оголошення про
тендери, крім вітчизняних газет і бюлетенів, підлягають обов’язковій
публікації в офіційних міжнародних виданнях, якщо очікувана вартість
замовлення перевищує 1 млн. доларів США.

Публікація оголошення про відкриті тендери або відправлення запрошень
підрядчикам до участі в закритих тендерах мають здійснюватися за 1 — 6
місяців до закінчення строку подання та реєстрації тендерних пропозицій,
залежно від складності замовлення й необхідного часу. Оголошення або
запрошення мають містити інформацію щодо пропозиції: назву, адресу,
телефони замовника або організатора й тендерного комітету; назву й опис
замовлення; джерело фінансування замовлення; строки, адресу й спосіб
подання тендерних пропозицій (оферт) тощо.

За проведення відкритих тендерів з попередньою кваліфікацією
претендентів тендерний комітет визначає склад інформації, яку повинні
надати претенденти, готує та передає їм відповідні форми. Інформація
претендентів має містити: копії документів, що засвідчують юридичний
статус; місце реєстрації організації; копію ліцензії; довідку про
щорічні обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт за останні 3 роки у
вартісному вираженні; перелік основних будівельних матеріалів, які
передбачається використати для виконання замовлення із зазначенням
їхнього виробника; відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів,
які братимуть участь у виконанні замовлення; звіт про фінансово-майновий
стан, фінансові результати та баланс підприємства (претендента);
пропозиції щодо залучення субпідрядчиків.

Після проведення попередньої кваліфікації складається список
претендентів, які можуть взяти участь у тендері. Їх кількість доцільно
обмежити шістьма учасниками. Список затверджується замовником, і кожному
з претендентів, що залишилися в списку, надсилається офіційне запрошення
взяти участь у тендері.

Тендерна документація має бути однаковою для всіх претендентів, а також
недискримінаційною, однозначною для розуміння, містити вичерпну
інформацію, необхідну для розроблення тендерних пропозицій, і не
створювати ризику для підрядчиків за обставин та подій, які вони не
можуть передбачати під час визначення ціни й на які не мають впливу.
Тендерна документація затверджується замовником та містить такі
документи: інструкцію для претендентів, форми контракту, тендерної
пропозиції (оферти), кваліфікаційної оцінки претендентів, проектну
документацію, перелік робіт, інформацію щодо способу надання тендерного
забезпечення. Передача претендентам тендерної документації здійснюється
за відповідну плату, яка охоплює витрати, безпосередньо пов’язані з її
друкуванням та відправкою претендентам. Витрати замовника, пов’язані з
розробленням тендерної документації, у зазначену суму не входять.

Порядок укладання договору полягає в тому, що одна зі сторін посилає
іншій свою пропозицію про укладання угоди (оферту), а інша сторона за
отримання оферти приймає рішення укласти договір (акцепт). Відповідно
особа, яка робить пропозицію, є оферентом, а особа, яка приймає її, —
акцептантом (адресатом).

Оферта — це пропозиція про укладання договору, що відповідає такими
обов’язковим вимогам:

У пропозиції повинні бути вказані істотні умови договору, тобто вона має
бути достатньо визначеною.

Пропозицію має бути зроблено з наміром укласти договір з акцептантом,
який прийме її.

Пропозицію має бути зроблено одній або кільком конкретним особам.

Оферта має відповідати вимогам, визначеним у тендерній документації.
Кожен претендент може подати тільки одну тендерну пропозицію (до того ж
мовою, визначеною замовником в оголошенні та інструкції для
претендентів), яка має містити: по два примірники заповнених форм
тендерної пропозиції (оферти) та кваліфікаційної оцінки, тендерне
забезпечення, перелік робіт з розрахунком їхньої вартості, альтернативні
пропозиції (якщо такі передбачено). Альтернативна пропозиція — це
пропозиція, яка надається разом з основною й містить умови, що
відрізняються від неї.

Оферта складається з двох конвертів. У зовнішньому конверті міститься
заявка на участь у торгах, копія платіжного документа, що підтверджує
внесення першого завдатку. У внутрішньому конверті знаходяться
пропозиції претендента й банківська гарантія. Оферта може бути
представлена листом, телеграмою, факсом, а також проектом договору,
розробленого стороною, яка пропонує його укласти.

У табл. 2.1 наведено структуру оферти.

Таблиця 2.1

СТРУКТУРА ОФЕРТИ

Загальні

відомості про

претендента повне найменування організації (претендента), його
реквізити, адреса, телефон, телефакс тощо;

профілюючий напрям діяльності;

завірені копії реєстраційних і статутних документів;

ліцензії на певні види діяльності;

структура організації (фірми), наявність філіалів і дочірніх
організацій;

річний обсяг робіт за останні три роки, аналогічних роботам, що є
предметом тендера, зокрема виконаних власними силами;

банківські реквізити;

дані по складу і кваліфікації технічного й виробничого персоналу за
останні три роки;

чисельність адміністративно-управлінського складу;

перелік обладнання, необхідного для виконання робіт, що підлягають
розгляду;

дані про фінансовий стан, зокрема баланс, розрахунок прибутків за
останні три роки;

відомості про платоспроможність претендента, підписані вповноваженим
банком;

перелік офісних і виробничих приміщень;

досвід і стаж роботи претендента в галузі, визначеній предметом тендера;

фотографії, книги, статті, відгуки замовників, що підтверджують досвід
претендента і його спроможність виконати представлені на тендері роботи

Технічна

частина схеми й графіки робіт;

графіки поставки будівельної техніки й технологічного обладнання;

календарні плани виконання робіт;

склад залучених матеріальних і трудових ресурсів, будівельних машин;

перелік залучених субпідрядних і транспортних організацій;

режим робочого часу, підготовка кадрів;

забезпечення працівників житлом і об’єктами соціальної інфраструктури;

пропозиції з охорони довкілля, техніки безпеки

Комерційна

частина ціна, запропонована претендентом з предмета тендера, умови й
склад перегляду цін;

умови, види й методи внесення платежів залежно від рівня цін,
запропонованої форми оплати, порядок фінансування, умови кредитування
робіт

Відповідь особи (акцепт), якій направили оферту, має бути повною й
безповоротною.

Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж ті, які
запропоновані в оферті, не є акцептом. Вона є, з одного боку, відмовою
від акцепту, а з іншого, — новою офертою.

Договір вважаються укладеним, якщо оферент отримав акцепт у межах
зазначеного в оферті строку. За відсутності строку для акцепту договір
вважають укладеним, якщо оферент отримав акцепт до закінчення строку,
установленого законом або іншими нормативними актами. Проте бувають
випадки, коли строк для акцепту не визначений ні офертою, ні законом або
іншими нормативними актами. У цьому випадку договір буде вважатися
укладеним, якщо отримання повідомлення про акцепт оферти здійснюється в
час, необхідний для проходження листа, телеграми або іншої
кореспонденції у дві сторони.

У розрахунку ціни, за яку претендент згоден виконати замовлення,
ураховуються всі види робіт згідно з переліком, зокрема ті, які
доручаються для виконання субпідрядчиками. Претендент для кожного виду
робіт визначає розцінку та загальну вартість. Не врахована претендентом
вартість окремих видів робіт не оплачується замовником окремо; затрати
на їх виконання входять у загальну ціну тендерної пропозиції. До неї
включаються всі витрати претендента, зокрема прямі та накладні,
прибуток, що його планує одержати претендент, а також витрати на оплату
робіт, що передаються для виконання субпідрядчикам.

Для підтвердження серйозності намірів взяти участь у тендерах претендент
подає відповідне тендерне забезпечення. Його розмір установлюється
замовником в обсязі не більш як 1 % очікуваної (розрахункової) ціни
замовлення. Замовник повинен зазначити в тендерній документації спосіб
надання тендерного забезпечення (у вигляді завіреного чека, векселя,
гарантії банку, державних облігацій тощо), яке він повертає претендентам
протягом 10 днів після прийняття одного з таких рішень:

невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам;

претендента не визнано переможцем тендерів;

про дострокове припинення тендерів.

Замовник має право прийняти рішення про проведення тендерів без надання
претендентам тендерного забезпечення.

Порядок підписання та подання тендерних пропозицій

Тендерні пропозиції підписуються особою або особами, уповноваженими
підписувати ці документи, у порядку, установленому інструкцією для
претендентів, і подаються тендерному комітету за зазначеною замовником
адресою. Замовник повинен терміново зареєструвати подані тендерні
пропозиції із зазначенням дати й часу їх отримання та повідомити про це
претендента способом, передбаченим у тендерній документації. Претендент
зобов’язаний подати тендерну пропозицію в установлений для цього строк.
Він має право вносити зміни та відкликати свої тендерні пропозиції в
письмовій формі до закінчення кінцевого терміну їхнього подання, без
втрати свого тендерного забезпечення.

Розкриття конвертів з тендерними пропозиціями претендентів здійснюється
тендерним комітетом у порядку, передбаченому інструкцією для
претендентів. Під час розкриття конвертів перевіряється наявність усіх
необхідних документів, правильність їх оформлення та оголошуються
найменування претендента, ціна тендерної продукції, ціна альтернативної
пропозиції (якщо її було передбачено) та інші відомості. Процедура
розкриття тендерних пропозицій та оголошення їхнього змісту оформляється
протоколом, копію якого тендерний комітет повинен надати претендентам за
їхнім проханням.

Після розкриття тендерних пропозицій і оголошення їхніх основних
показників, тендерний комітет проводить їх детальне вивчення, яке
починається з визначення правомірності участі претендента в тендерах,
згідно з кваліфікаційними вимогами та відповідності тендерних пропозицій
вимогам тендерної документації. У разі невідповідності претендента
кваліфікаційним вимогам або поданої ним тендерної пропозиції вимогам
тендерної документації її відхиляють.

Відповідальним етапом є оцінка та зіставлення тендерних пропозицій
(оферт). Критерії оцінки тендерних пропозицій визначаються в інструкції
для претендентів. Це можуть бути: ціна виконання замовлення; терміни
виконання замовлення; експлуатаційні витрати, пов’язані з використанням
завершеного об’єкта; рівень використання місцевих матеріальних та
трудових ресурсів; рентабельність, технічний рівень нових виробничих
фондів, інші показники. Якщо ціна виконання замовлення, зазначена в
тендерних пропозиціях українських претендентів, перевищує ціну,
запропоновану іноземним претендентом, не більш як на 15 %, — перевага в
цьому вартісному показнику віддається вітчизняним претендентам
(застосування преференційної поправки). Тендерні пропозиції претендентів
після їх оцінки та зіставлення вносяться до списку в порядку визначених
місць згідно з установленими критеріями.

Переможцем тендерів визнається претендент, який за оцінкою та
зіставленням тендерних пропозицій зайняв у списку перше місце. За
відмови цього претендента укладати контракт переможцем тендерів
вважається претендент, що зайняв наступне місце. Якщо ціни всіх
тендерних пропозицій перевищують ціну, орієнтовно визначену замовником,
вони можуть бути відхилені, а тендери визнані такими, що не визначили
переможця.

Рішення про результати тендерів оформляється протоколом і затверджується
замовником за погодженням з органом, який забезпечує фінансування
замовлення у строк, передбачений умовами тендерів, але не пізніш як
через 45 календарних днів від дня розкриття тендерних пропозицій.
Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції переможця торгів має бути
надіслано йому не пізніш як через 3 дні після затвердження рішення про
результати тендерів. Переможець після одержання акцепту тендерної
пропозиції надає замовнику гарантії виконання контрактних зобов’язань,
після чого сторони остаточно узгоджують і укладають контракт.

Контракт, підписаний замовником, надсилається переможцю тендерів
протягом 10 календарних днів після акцепту його тендерної пропозиції.
Переможець зобов’язаний підписати контракт протягом 14 календарних днів
після його одержання від замовника. Після підписання контракту або
визнання тендерів такими, що не визначили переможця, замовник повинен
протягом не більш як 5 днів надіслати претендентам, які взяли участь у
тендерах, але не стали переможцями, копію рішення про результати
тендерів, а органу, який забезпечує фінансування замовлення, —
відповідну інформацію.

Витрати на організацію та проведення тендерів проводяться за рахунок
коштів замовника й ураховуються у вартості будівництва. Кошторис на
організацію й проведення тендерів складається та затверджується
замовником за погодженням з органом, який забезпечує фінансування
замовлення. Коли тендери не відбулися або переможця не було визначено, і
в подальшому замовник відмовився від здійснення будівництва, його
витрати на проведення тендера відшкодовуються: підприємствами — за
рахунок основної діяльності; управліннями (відділами) капітального
будівництва місцевих органів виконавчої влади — за рахунок коштів
місцевого бюджету; дирекціями підприємств, що будуються, — за рахунок
коштів на будівництво або інших джерел, визначених органом, що створив
зазначену дирекцію.

Витрати підрядчика на підготовку тендерної пропозиції відносять до його
накладних витрат.

Про проведення торгів (тендерів) у будівництві. Постанова Кабінету
Міністрів України від 01 вер. 1998 р. № 1369.

Про проведення торгів (тендерів) у будівництві. Постанова Кабінету
Міністрів України від 01 вер. 1998 р. № 1369.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020