.

Механізм угод з купівлі-продажу ф\’ючерсних контрактів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2207
Скачать документ

Реферат

на тему:

Механізм угод з купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\11.html
” \l “123#123”

Кожна біржа, що організовує купівлю-продаж ф’ючерсних контрактів, має
право встановлювати свій порядок їх укладання і виконання згідно з
біржовим законодавством конкретної біржі. Для укладення ф’ючерсної угоди
передусім визначаються його учасники. До них належать.

1. Клієнти, що бажають взяти участь у процесі торгівлі. Ними можуть бути
члени будь-якої біржі, постійні або разові її відвідувачі, будь-які інші
фізичні або юридичні особи. Безпосередньої участі у торгівлі ф’ючерсними
контрактами вони не беруть, а діють через посередників, які перебувають
на розрахунковому обслуговуванні в Розрахунковій палаті.

2. Посередницька фірма – це юридична або фізична особа, яка самостійно
або за дорученням клієнта бере участь у процесі біржових торгів або
укладає угоди поза ними і здійснює всі розрахунки по них з клієнтами і
членами Розрахункової палати у відповідності з Правилами біржової
торгівлі.

3. Розрахункова палата (РП) – це організація, яка у відповідності з
договором між біржею і посередницькими фірмами через членів РП здійснює
реєстрацію угод з ф’ючерсними контрактами і всі розрахунки по них.

4. Члени Розрахункової палати, тобто юридичні особи, що її організували
виконують завдання клієнтів щодо купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів і
проведення всіх необхідних розрахунків, пов’язаних із нею.

5. Біржа, яка організовує торгівлю ф’ючерсами і контролює весь процес
торгівлі.

Процес купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів можна умовно поділити на
ряд послідовних етапів. Порядок укладання і виконання угод з ф’ючерсними
контрактами представлений схемою (схема 16).

1. Рішення клієнта. Клієнт оцінює ліквідність ринку ф’ючерсних
контрактів, тобто їх вільну і швидку купівлю-продаж, визначає витрати,
пов’язані із здійсненням купівлі-продажу, а саме внесення маржі,
комісійних зборів, що стягуються за укладення угод і їх реєстрацію, та
податки. Після цього клієнт приймає рішення про купівлю-продаж
ф’ючерсних контрактів, тобто про участь у ф’ючерсних торгах.

2. Укладення договору на брокерське обслуговування. Клієнт встановлює
договірні відносини з фірмою, яка є посередником на ф’ючерсному ринку.
Між ними укладається договір щодо брокерського обслуговування.
Відповідно до договору клієнт довіряє посередницькій фірмі:

* укладати угоди на купівлю-продаж ф’ючерсних контрактів від імені і за
кошти клієнта (або в іншій дозволеній законом формі);

* здійснювати через члена Розрахункової палати всі розрахунки, пов’язані
з купівлею-продажем ф’ючерсних контрактів за кошти клієнта;

* оформляти від імені клієнта всі необхідні документи на ф’ючерсному
ринку.

Згідно з договором обслуговування сторони підтверджують свою обізнаність
щодо ризику, з чим пов’язана діяльність на ф’ючерсному ринку, і не
будуть мати претензій одна до одної у разі можливих збитків. Згідно
світової практики клієнт підписує спеціальний документ “Повідомлення про
ризик”, в якому він бере на себе ризик втрати суми, виділеної ним на
ф’ючерсну торгівлю при несприятливій для нього зміні цін на об’єкт
контракту.

Договором також визначаються права і обов’язки сторін, тобто клієнта і
посередницької фірми, термін дії договору і умови його припинення,
порядок виконання доручень клієнта, здійснення розрахунків,
відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а також вказуються
реквізити обох сторін.

3. Укладення договору на обслуговування з членом РП. Посередницька фірма
встановлює договірні відносини з членом РП (банком) шляхом укладення
відповідного договору. Зазвичай посередницька фірма має договір з членом
РП і не переукладає його для кожного нового клієнта.

4. Кошти резервування ф’ючерсної торгівлі. Клієнт вносить кошти,
необхідні для здійснення ф’ючерсних операцій, які є “коштами
резервування ф’ючерсної торгівлі”. Клієнт надає кошти члену РП через
посередницьку фірму.

Кошти резервування ф’ючерсної торгівлі повинні бути достатніми для
покриття первинної маржі, комісійних зборів і послуг РП.

5. Замовлення клієнта. Для того щоб біржовий посередник виконав завдання
клієнта, останній повинен надати йому заявку на виконання певних угод
протягом біржових торгів. У практиці біржової торгівлі такі заявки
називаються торговими дорученнями. Вони повинні містити точні вказівки,
що стосуються виду угоди (купівля або продаж), кількості контрактів,
терміну і форми поставки, форми сплати, дати і кількостей торгів та умов
щодо ціни.

Рівень ціни, як правило, не встановлюється, а дається лише вказівка,
відповідно до якої ціну встановлює брокер під час біржових торгів. При
виконанні торгових доручень брокер повинен керуватися Правилами біржової
торгівлі, що діють на даній біржі.

У світовій практиці використовуються різноманітні види торгових
доручень. При організації ф’ючерсних торгів найбільше поширення мають
такі види торгових доручень:

* купити або продати за біржовою (ринковою) ціною. На бланку заявки ціна
не ставиться;

* купити або продати за “найкращою ціною дня” – виконується за найнижчою
для купівлі і найвищою для продажу ціною за результатами сесій біржового
дня (як правило, після завершення біржових торгів);

* купити або продати за певною ціною. Виконується брокером відразу ж
після отримання або в той момент, коли ціна досягне певного рівня.

6. Виконання замовлення. Замовлення виконується в процесі торгів на
біржі або між біржовими сесіями. У першому випадку ціна впливає на ціну
закриття, а у другому – вона не враховується при котируванні.

7. Відомості про минулі торги. Біржа передає відомості про укладені
ф’ючерсні угоди у відповідні інформаційні системи, які розповсюджують
котирування цін на весь світ.

8. Розрахунки по угодах. Вказані розрахунки здійснюються Розрахунковою
палатою, механізм функціонування якої був розглянутий вище.

9. Перерахунок маржі. Відомості про зміну маржі повідомляються до кінця
біржового дня, а після його закінчення починають діяти нові ставки
маржі. Термін їх дії – до чергової зміни ставок маржі, її перерахунок
грунтується на основі ставок первинної маржі.

10. Довнесення коштів згідно розрахунків з РП. На основі перерахунків
маржі і встановлення дії нових її ставок клієнт зобов’язаний довнести
через посередницьку фірму і члена РП на кліринговий рахунок певну суму
для забезпечення подальшої роботи на ринку ф’ючерсних контрактів. Ця
сума називається змінною маржею.

11. Поставка за ф’ючерсним контрактом. Незважаючи на фіктивний характер
угод ф’ючерсної торгівлі, іноді за ф’ючерсними контрактами все ж
відбувається поставка товару.

Світова практика біржової торгівлі розрізняє два типи поставки товару:
первинну і повторну. Первинна поставка – це поставка товару на склад
біржі або отримання товару з біржового складу. Повторна поставка має
місце в тих випадках, коли одна і та ж партія товару без вилучення зі
складу біржі знову поставляється за біржовим контрактом протягом того ж
місяця. Частка такої поставки становить на біржах 20-40%. На більшості
бірж продавець може поставити тільки той товар, що знаходяться на її
офіційних складах, в сейфах зареєстрованих банків, із заводів, що
отримали відповідний сертифікат. Якість такого товару повинна бути
засвідчена спеціальним сертифікатом і відповідати вимогам, що
встановлені біржовим контрактом. До поставки дозволена, як правило, лише
частина сортів товару, що поступають у сферу міжнародної торгівлі. Крім
того, продавець повинен представити відомості про партію товару, що
поставляється, а саме:

* вид транспорту, яким буде доставлено товар;

* країна походження;

* кількість мішків, коробок і т. д.;

* затверджений біржею склад зберігання товару;

* дата поставки товару на склад;

* загальна вага партії;

* дата переважування;

* номер варанта;

* дата взяття зразків і т. д.

Продавець повинен також надіслати покупцеві через РП нотіс. У кожному
нотесі повідомляється ціна, дата контракту, час отримання нотесу РП і
час його видачі покупцеві біржового контракту. Після пред’явлення нотесу
в РП його вже не можна ні вилучити, ні замінити без згоди покупця або
прийняття рішення Арбітражного комітету. Всі нотеси, що пройшли РП, в
обов’язковому порядку приймаються покупцями до виконання. Після цього
одержувач зобов’язаний протягом певного часу сплатити товар готівкою в
повному обсязі. При внесенні платежу в РП покупець отримує варант, або
складське свідоцтво, документ, що дає право власності на товар на
певному складі. Продавець повинен сплатити всі витрати, передбачені
умовами поставки протягом певного періоду часу з дати виставлення
нотесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.:
Финансы и статистика, 1981.- 210 с.

2. Баскакова М. А. Толковый юридический словарь бизнесмена
(русско-английский, английско-русский).-6-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 1994.- 640 с.

3. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф.
Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.-
240 с.

4. Биржи в СССР: первый год работы.- М., 1991.- 240 с.

5. Бланк И. А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические
основы биржевой торговли.- К., 1992.- 230 с.

6. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная
фондовая биржа, 1992.- 320 с.

7. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой
деятельности.- Частное право, 1991.- 92 с.

8. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола,
1995.- 240с.

9. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? – Красноярск:
1991.- 463с.

10. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой
торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

11. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. – М.: Высшая школа,
1991.-112с.

12. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.:
Внешторгиздат, 1990.- 263 с.

13. ГолубовичА. Д., Миримская О. М. Биржевая торговля и инвестирование в
США.- М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1991.-184 с.

14. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с
ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.- 94 с.

15. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с
долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

16. Дебора Дж. Блек. Успіх та невдача ф’ючерсних контрактів: Теорія і
практика. Матеріали компанії “Кемонікс”. 1995.- 45 с.

17. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело – М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997.-184с.

18. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютою 1993 року “Про
систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості ВР
України, 1993, № 17.

19. Драчев С. Н. Фондовые рынки США. Основные понятия, механизмы,
терминология.- М.: Церих-ПЭЛ, 1989.- 184 с.

20. Економічний словник-довідник: За ред. д-ра. екон. наук, проф. С.В.
Мочерного.- К.: Феміна,1995.- 386с.

21. Ермошенко Н. Н., Скворцов Н. Н., Назимова Н. К. Словарь
предпринимателя.-К.: УкрИНТЗИ, 1992.- 143 с.

22. Закон України “Про товарну біржу”, відЮ грудня 1991 року //
Відомості ВР 1992, № 10.

23. Закон України “Про банкрутство” від 14 травня 1992 року//Відомості
ВР України, 1992, №31.

24. Закон України “Про цінні напери та фондову біржу” від 18 червня 1991
року //Відомості ВР України ,1991, №38. Із змінами та доповненнями
//Галицькі контракти, 1996, № 42.

25. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року
// Відомості ВР України, 1991, № 49. Із змінами та доповненнями
//Галицькі контракти, 1996, №42.

26. Закон України “ГІро банки і банківську діяльність” від 20 березня
1991 року // Відомості ВР України, 1991, № 25. Із змінами та
доповненнями //Додаток до журналу “Вісник НБУ”, 1996, № 1.

27. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року //
Відомості ВР України, 1991, № 31. Із змінами та доповненнями // Голос
України, 1997, 25 березня, № 52.

28. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні” від 30 жовтня 1996 року //Голос України, 1996, 26 листопада №
221.

29. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року //
Відомості ВР України ,1991, №14. Із змінами та доповненнями //Галицькі
контракти, 1996, №42.

30. Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М,
1996.- 144 с.

31. Иванов К. Фьючерсы и опционы: механизм хеджирования.- М., 1993.-
168с.

32. Иванов К. А. Карманная книга брокера.- М.: Московский университет,
1991.-200с.

33. Иващенко А. А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли).- М.:
Международные отношения, 1991.- 272 с.

34. Инвестиционно-финансовый портфель.- М.: СОМИНТЕК, 1993.- 752 с.

35. Инкотермс 1990: Принятое в мировой практике толкование терминов,
определяющих базис условия поставки товаров.- Белая Церковь, 1994.- 71
с.

36. Каратуев А. Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. // Учебное
пособие.- М.: Деловая литература, 1997.- 256 с.

37. Карлор Б. Деловая стратегия.- М.: Экономика, 1991.-239 с.

38. КлочкоА. Н., Выходцев В. Н. Оптовые ярмарки. Изд. 2-е, перераб.- М.:
Экономика, 1977.-120 с.

39. Ковни Де. Ш., Такки К. Стратегия хеджирования.- М.: ИНФРА-М, 1996.-
186с.

40. Колб Роберт У. Финансовые деривативы// Учебник.- М.: Изд. “Филинъ”,
1997.-360с.

41. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг- К.: А. Л. Д.,
1995.-176 с.

42. Колесник В, В. Акционерный рынок в Украине.- К.: ИГП АН Украины,
1993. С. 3-5.

43. Колесник В. В. Ринок цінних паперів і принципи правового
регулювання.- ІДП АН України, 1993. С.12.

44. Конституція України //Голос України, 1996, 18 липня, № 38.

45. Л.С.Сміян та ін. Ринок біржі: поняття та організація їх роботи. –
К., 1994.-232с.

46. Левшин Ф. М. Внешнеторговые цены. М.: Внешторгиздат, 1990.-136 с.

47.Лисенков Ю. М., Ляшко В. П. Вексель у господарському обігу.- К.:
Агенція “Прес-центр”, 1994.– 256 с.

48. Лисенков Ю. М., Фетюхіна Н. Б. Ринок цінних паперів: Основні поняття
і терміни.- К.: Київський інститут банкірів банку “Україна”, 1996.- 168
с.

49. Лысенков Ю. М., Фетюхина Н. В., Зельцер Е. Р. Международный фондовый
рынок.- К.: Киевский институт банкиров банка “Украина”, 1995.- 140с.

50. Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой
политики в условиях перехода к рынку // Вопросы экономики. 1991, № 10.

51. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран.- М.:
Финстатинформ, 1994.-248 с.

52. Машина М. В. Фондовая биржа.- М.: Международные отношения,
1993.-167с.

53. Международные товарные биржи и биржевые операции.- М.: Факт,
1991.-Вып. 1,2.

54. Международные товарные биржи. Структура товарных бирж. Техника
биржевой операции // Методические рекомендации.- Санкт-Петербург, 1992.-
130с.

55 Менеджмент фермерського господарства. Вступ до сільськогосподарського
хеджування. Робоча книга // Навчальний посібник.- К.: 1995.-36с.

56. Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой
теории.- К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.- 416 с.

57. Механізм біржової торгівлі продукцією АПК – елемент ринкової
інфраструктури / Під ред. Шпичака О. М.- К., 1995.- 86 с.

58. Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рынкам.- М.:
Инвестиционная компания “Атон”, 1995.- 84 с.

59. Мозговой О. Н. Профессионалы фондового рынка //Учебное пособие.-
Киев, УАННП “Феникс”, 1997.- 38 с.

60. Мозговой О. Н. Сделки на фондовом рынке//Учебное пособие.- Киев,
УАННП “Феникс”, 1997.- 34 с.

61. Мозговой О. Н. Стоимость ценных бумаг- Киев, УАННП “Феникс”, 1998.-
49с.

62. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины.- Киев, УАННП “Феникс”,
1997.-276с.

63. Мозговой О. Н. Ценные бумаги // Учебное пособие.- Киев, УАННП
“Феникс”, 1997.- 35 с.

64. Мусатов В. Т. США: биржа и экономика.- М.: Наука, 1985.- 180 с.

65. Мусатов В., Шевцов А. Школа акционера и биржевика: Вторинний рынок
ценных бумаг.- Экономика и жизнь. 1992. С. 10.

66. Кузнецова Н. С., Назарук I. Р. Ринок цінних паперів в Україні.
Правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998.-
128 с.

67. О’БрайенДж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными
бумагами.- М.: Дело ЛТД, 1995.- 208 с.

68. Оскольський В. В. Міжнародні стандарти фондової торгівлі та
український ринок цінних паперів.- К.: УФБ, 1994.- 96 с.

69. Основы внешнеэкономических знаний. Словарь-справочник /С. И. Долгов,
В. В. Васильєв, С. П. Гончарова и др.-М.: Высшая школа, 1990.- 432 с.

70. Павлова Л. Н. Операции с корпоративными ценными бумагами.- М.: ЗАО
“Бухгалтерский бюллетень”, 1997.- 400 с.

71. Положення про валютну біржу Національного банку України.
(Затверджена наказом по НБУ №55 від 25.08.1992 р. //Контракт, 1992, №
21.

72. Правова система України: теорія і практика //Тези доповідей і
наукових повідомлень науково-практичної конференції. Київ, 7-8 жовтня
1993 р.- К., 1993.- С.53-54.

73. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.-
М.: Де-Юре, 1994.- 96 с.

74. Практическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков.- М.:
Азимут Плюс, 1995.- 78 с.

75. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.
Інструкція № 7 Національного банку України. (Затверджено постановою
Правління НБУ від 2 серпня 1996 року № 204) //Галицькі контракти, 1996,
№ 41.

76. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог
законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. (Наказ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2 від
9.01.1997р.).

77. Ринг “быков” и “медведей”.- М.: Политиздат, 1982.- 128 с.

78. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле,
перспективи розвитку/За ред. Саблука П. Т., Шпичака О. М.- К., 1997.-424
с.

79. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. М., 1986.-
212с.

80. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура,
механизм функционирования.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 304 с.

81. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги / Пер.
с англ. М. И. Сороко, А. С. Каменского; Под ред. А. А. Белозерцева.- М.:
Агропромиздат, 1991.- 256 с.

82. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты / Под ред. В. С.
Торкановского.- Спб.: АО “Комплекс”, 1994.- 421 с.

83. Рынок ценных бумаг: учебник (под ред. В. А. Галанова и А. И.
Басова.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 352 с.

84. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический
словарь /Сост. В. А. Калашников. Под. общей ред. Л. П. Дашкова.-М.:
Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1994.-136 с.

85. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками.- М.: ИНФРА-М,
1996.-188с.

86. Сарычев А. М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике.- М.:
Финансы и статистика, 1992.- 248 с.

87. Словарь коммерсанта: Толковый русско-английский и англо-русский /
Сост. И. В. Липсиц. – М.: Машиностроение: ИНФРА-М, 1996.-204 с.

88. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Зареєстровано Мінюстом України, 16 квітня 1996 року.

89. Товарная биржа: Как ее создать? Как организовать работу ? Как
участвовать в биржевых торгах ? – М.: Экономика, 1991.-153 с.

90. Узун В. Я. Товарная биржа.- М.: Знание, сер. “Экономика”, 1991,
№9.-64 с.

91. Українська фондова біржа. Цінні папери. Сутність, біржові операції,
обіг. (Збірник нормативних документів та методичних матеріалів). – К.:
РВО “Поліграфкнига”, 1992.- 172 с.

92. Улыбин К. А., Андрошина Й. С., Харисова Н. Л. Брокер и биржа //
Пособие для брокеров и их клиентов.- М.: Информбизнес, 1991.- 240 с.

93. Фединский Ю. И., Юлдашев Р. Т, Биржа: вчера, сегодня и завтра.- М.:
Знание, 1991.-64 с.

94. Фельдман А. Б. Основы рынка производных ценных бумаг //
Учебно-практическое пособие.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 96 с.

95. Фондовые рынки США. Основные понятия, механизмы, терминология.- М.:
Церих-ПЭЛ, 1992.- 184 с.

96. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК / Під ред.
П. Т. Саблука, О. М. Шпичака.- К.: Віпол, 1997. – 500 с.

97. Черников Г. П. Фондовая биржа: международный опыт.-М.:
Междунар.отношения, 1991.- 192 с.

98. Чирков В. Г. Впереди рынок опционов.- К.: Журнал “Фондовый рынок”,
№39, 1997.-С. 39.

99. Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада.- М.: Аи Кью, 1992.

100. Шерри Де Ковни, Кристиан Такки. Стратегии хеджирования.- М.:
ИНФРА-М, 1996.-208с.

101. Эрлих Анна. Технический анализ товарных и финансовых рынков //
Прикладное пособие. М.: 1996.- 330 с.

102. Эрлих Л. Технический анализ товарных и финансовых рынков.- М.:
ИНФРА-М, 1996.-256с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019