.

Котирування. Комісійні та поставка на валютній біржі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1259
Скачать документ

Реферат

на тему:

Котирування. Комісійні та поставка на валютній біржі

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\09.html
” \l “123#123”

Різні контракти мають різні угоди про ціни. Розглянемо декілька
прикладів.

* Облігаційні контракти

До них належать американські казначейські папери і надійні цінні папери,
гарантія яких надається за допомогою купона і які оцінюються так само,
як і на ринку торгових угод із сплатою готівкою, -у вигляді процентів
від номінальної ціни. Кожний процентний пункт поділяється на 32 частини,
або очка. 1/32 частина – це мінімальний рух ціни, або відмітка. Ціна
95,25 означає не 95 1/4%, а 95 25/32%. Якщо ж ціна падає з 95,05 до
94,30 (візьмемо для прикладу “довгий” надійний цінний папір), це
означає, що втрата готівки на контракт складає: 95 5/32-94 30/32 = 7/32.

Вартість відмітки = 50 000 ф. ст./ 3200 = 15,625 ф. ст.; 7 відміток *
15,625 ф. ст. = 109,38 ф. ст. Однак японські або німецькі урядові
облігаційні контракти оцінюються в 1/100 частинах;

* Короткострокові контракти за нормами процента

Ці контракти оцінюються по-різному, залежно від ринку торгових операцій
зі сплатою готівкою. Внаслідок того, що задіяні (короткострокові) цінні
папери ринку торгових операцій зі сплатою у готівці випускаються в обіг
нижче номінальної ціни, що відображає норму процента, яку необхідно
досягти, ціни приводяться за умовами відповідної норми, наприклад 7,50.
Це означає, що ціна цінного паперу встановлюється нижче номінальної
ціни, яка буде забезпечувати щорічний процентний прибуток 7,5%. Якщо ж
ціни на цінні папери з фіксованим прибутком змінюються в протилежному
напрямі щодо процентних прибутків, а квота змінюється з 7,50 до 7,52, то
ціна фактично знижується. Однак котирування на облігаційних ринках
встановлюється за умовами ціни облігації так, що коли квота змінюється з
95,30 до 96,02, то ціна підвищується. З метою підтримки стабільності
Міжнародний валютний ринок, на якому здійснюється торгівля контрактами
основного грошового ринку, ухвалив рішення визначати “короткі” контракти
за нормами процента у вигляді процентів від номінальної ціни. Така ціна
завжди рівна 100 мінус щорічний процентний прибуток.

На відміну від “довгих” контрактів з норм процента знак після
десятичного знака є десятичним з розміром відмітки 1/100. Таким чином,
на ринку строкових угод з тримісячними казначейськими векселями ціна
91,25 дійсно означає 91 1/4%, а зміна ціни з 91,25 до 91,30 буде
означати зміну суми готівки:

1 000 000 дол. х 91,30 – 91,25% + 4 = 125 дол. США.

Цим пояснюється той факт, що на ринках строкових угод знижується
номінальна ціна короткострокових норм процента нижче за 9%, в той час як
ціни на строкові угоди з короткострокових норм процента становлять,
скажімо, 91,05.

* Фондові арбітражні операції (спред)

Хоча торговцям на ринках строкових операцій не доводиться оголошувати
двосторонні ціни, завжди є краща пропозиція і краща ціна, які
знаходяться, як правило, набагато ближче одна до одної, ніж на інших
ринках (виключення складає ринок валютних строкових операцій). Фактично,
за винятком випадків, коли на ринках спокійні обставини, фондова
арбітражна операція, як правило, складає одну відмітку, іншими словами,
мінімально можливу фондову арбітражну операцію. Це призводить до
значного здешевлення входження в ринок і виходу з нього, купівлі і
продажу в швидкій послідовності, що стимулює надзвичайно високий оборот
і ліквідність ринків строкових операцій загалом.

* Щоденні цінові обмеження

Певні контракти на деяких біржах підлягають обмеженню (що встановлюється
біржею) в обсязі, в якому ціна може змінитися навіть за один день.
Наприклад, казначейський облігаційний контракт у Чиказькій торговій
палаті не може змінитися більше, ніж на три повних процентних пункти
(втрата прибутку становить 3000 дол. США на контракт). Якщо ціна порушує
обмеження, то ринок за цим контрактом припиняє функціонування і не
відкривається до наступного дня. Це здійснюється з метою підтримки
цілісності угоди, що укладається, а також системи різниць. Обмеження, в
цілому, змінюються відповідно до правил, що визначаються біржею.

* Укладання угод і вимоги різниці (маржі)

Всі операції з строкових угод укладаються на щоденній основі за
допомогою механізму різниці (залишкового механізму). Кожний член біржі
строкових угод, що бере участь в операції з строкових угод, повинен
внести (депонувати) на біржу суму, відому як початкова різниця
(залишок). Вимоги щодо різниці відрізняються залежно від біржі.
Наприклад, на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф’ючерсів вимоги
щодо різниці змінюються від 500 дол. США (0,05%) для євродоларового
контракту на 1 млн. дол. США до 2000 дол. США (2%) для казначейського
облігаційного контракту на 100 000 дол. США, і 2500 ф. ст. (біля 5%) для
контракту ФТФБ – 100 (вартістю близько 50 000 ф. ст. на рівні 200 000
станом на квітень 1989 p.). Сума підраховується таким чином, що при
встановлених обмеженнях на зміну ціни у будь-якій з укладених угод дня
(або аналогічні максимальні зміни, де відсутні обмеження), торговець не
може втратити набагато більше депонованої суми (при наявності такої).

Після закінчення щоденної торгівлі кожна позиція відмічається біржею на
ринку, вона оцінюється за курсом на момент закриття біржі, а прибуток
або втрата на даний день заносяться на рахунок з різницею (маржею).
Особи, які заробили гроші, можуть зняти надлишок, але на початок
наступного дня торговці, що втратили гроші, повинні вкласти (депонувати)
свіжі фонди (відомі під назвою “змінна різниця”), щоб повернути свою
різницю на встановлений рівень. Якщо вони цього не зроблять, то біржа
закриє їх позицію з рівної і протилежної операцій і стягуватиме різницю.
Однак це відбувається рідко, а в Чиказькій торговій палаті з 1925 p.,
коли була введена система різниць, не було випадку, щоб торговці не
виконали своїх зобов’язань.

КОМІСІЙНІ ТА ПОСТАВКА НА ВАЛЮТНІЙ БІРЖІ

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\09.html
” \l “123#123”

Комісійні проценти при укладанні угод з валютою, як правило, дуже
низькі. Однак було б помилково порівнювати комісійні з номінальною ціною
контракту, в той час як насправді їх потрібно порівнювати з величиною
ризику, що страхується. Комісійні певним чином впливають на ефективність
страхування від втрат (хеджування).

Брокери, як правило, визначають комісійні у вигляді доларів США за
оборот на контракт, тобто на компенсаційні купівлю і продаж. Ціни можуть
змінюватися приблизно з 8 дол. США для основних клієнтів, які укладають
великі угоди, до 100 дол. США для дрібних клієнтів, які діють через
брокерів, послуги яких коштують значно більше.

Розрахунок за фінансові контракти з строкових угод здійснюється
готівкою, відповідно не виникає питання про фізичну поставку. Розрахунок
готівкою означає, що одна сторона повинна сплатити іншій різницю
готівкою між ціною, за якою контракт був куплений, і ціною розрахунку за
поставку на біржу. Ціна розрахунку за поставку на біржу є останньою
ціною, яка приймається перед закінченням операцій за контрактом, і
залежно від типу контракту більшою або меншою мірою є аналогічною ціні
ринку торгових операцій зі сплатою готівкою. Фізична передача власності,
як правило, стосується лише контрактів за нормами процента, де товаром,
що поставляється є облігації, білети, векселі.

Складність, яка виникає при укладенні стандартного контракту, що
визначає поставку урядових облігацій, які мають купони, викликана тим,
що в якийсь момент у кожній країні частина державних облігацій
знаходиться в емісії, кожний новий випуск державних облігацій
здійснюється у різний час при різній економічній кон’юнктурі, з різними
купонами і різними термінами погашення.

Тому не слід вимагати поставки облігацій з єдиними, заздалегідь
встановленими терміном погашення і купоном. У цьому полягає їх
відмінність від контрактів із строкових операцій для короткострокових
векселів, виданих нижче номінальної ціни, де один вексель з тримісячним
запасом використання аналогічний будь-якому іншому, хоча вони могли
видаватися у різний час.

Проблема посилюється укладанням контракту на основі фіктивних і умовних
облігації з певним купоном і часом до терміну погашення. Поточний
контракт з “довгих” надійних паперів, наприклад травень 1990 p.,
грунтується на умовному цінному папері з 9%-м купоном і 20-ма роками
терміну погашення. Продавцям контракту дозволяється поставити будь-які
облігації з періодом дії між 15 і 25 роками загальною вартістю 50 000 ф.
ст. на контракт. Не всі укладені контракти завершуються поставкою. Однак
якщо ціни на строкові операції починають виділятися у порівнянні з
цінами ринку готівки, то покупці цінних паперів швидко скористаються цим
відхиленням, здійснять купівлю або продаж і (при необхідності) доведуть
контракт до поставки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019