.

Фондовий ринок як складова фінансової системи країни (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3500
Скачать документ

Реферат

на тему:

Фондовий ринок як складова фінансової системи країни

HYPERLINK
“file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\08.html
” \l “123#123”

1. Місце фондового ринку у фінансовій системі та його інструменти

Розвиток економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу і
перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій країні, де економіка
функціонує ефективно, цей процес здійснюється на ринку фінансових
ресурсів. Однак ринок фінансових ресурсів – це скоріше загальна назва
цілої системи ринків, що зосереджують попит і пропозицію на різні за
своїм характером платіжні засоби. Структуру ринку фінансових ресурсів
найкраще розглянути за графічною схемою.

Отже, як бачимо, поняття “ринок фінансових ресурсів” об’єднує три
головні складові: кредитний ринок, валютний ринок та ринок цінних
паперів. В свою чергу кожна з цих складових, або елементів, синтезує в
собі певну групу ринкових відносин, що взаємопов’язані в рамках
загальної системи. Які ж функції виконує в рамках цієї системи
(фінансового ринку) кожен із названих елементів?

Кредитний ринок – це механізм відносин між юридичними особами
(підприємствами), які потребують коштів для свого розвитку, з одного
боку, та організаціями і громадянами, які можуть надати (позичити) такі
кошти, – з іншого.

Цей ринок має кілька головних функцій. До них належить, по-перше,
об’єднання дрібних, відокремлених заощаджень населення, державних
органів, приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів і створення потужних
грошових фондів. По-друге, трансформація цих коштів у позиковий капітал,
що забезпечує зовнішні джерела фінансування капіталовкладень сфери
матеріального виробництва національної економіки. По-третє, надання
позик державним органам та населенню для вирішення таких важливих
завдань, як покриття державного дефіциту, фінансування житлового
будівництва тощо. Таким чином, кредитний ринок дозволяє здійснювати
нагромадження, обіг, розподіл і перерозподіл позикового капіталу між
сферами національної економіки.

Валютний ринок – це механізм встановлення правових та економічних
відносин між споживачами та продавцями валют. Попит на іноземну валюту
віддзеркалює міру залежності національної економіки від імпорту і
зумовлюється конвертованістю тієї чи іншої валюти. Тут існує пряма
залежність: чим нижчий рівень конвертованості національної валюти, тим
більшою мірою валютний ринок підлягає державному урегулюванню (методом
запровадження фіксованого курсу стосовно інших валют).

Ринок цінних паперів охоплює (об’єднує) частину кредитного ринку
(зокрема, ринок позикових боргових інструментів, або ринок боргових
зобов’язань) і повністю ринок інструментів власності. Іншими словами,
цей ринок інтегрує операції щодо випуску та обігу боргових інструментів,
інструментів власності, а також їхніх похідних. До боргових інструментів
належать передусім облігації, векселі, сертифікати. До інструментів
власності – всі види акцій, а до їх похідних -опціони, ф’ючерси та інші
аналогічні цінні папери. Отже, ринок інструментів позики, будучи
елементом кредитного ринку є сферою відносин, що стосуються позикового
капіталу, в той час як ринок інструментів власності стосується відносин
щодо власного капіталу, тобто пайових внесків власників у статутних
фондах підприємств.

2. Структура ринку цінних паперів

Ринок цінних паперів можна розмежувати на первинний і вторинний,
біржовий і позабіржовий. Первинний ринок – це ринок перших і повторних
емісій (випусків) цінних паперів, на якому здійснюється їх початкове
розміщення серед інвесторів.

Тобто рамки первинного ринку фактично обмежуються найпершим актом
купівлі-продажу того чи іншого цінного паперу. На цій стадії емітент
(організація, що випустила цінні папери) передає майнові права на свою
власність (чи частину власності) іншим особам, одержуючи натомість
грошові кошти для інвестицій.

Як правило, більшість цінних паперів (отже, і майнові права, що в них
виражені) згодом переходить від одного власника до іншого -відбувається
наступна їхня купівля-продаж, інші операції, що залежать і в свою чергу
впливають на кон’юнктуру ринку. Іншими словами, цінні папери надходять в
обіг. Обіг цінних паперів – це прерогатива вторинного ринку.

Одне із найважливіших завдань первинного ринку полягає у тому, щоб
звести до мінімуму ризик інвестора. На це спрямовані державні
законодавчі і нормативні акти, що регулюють діяльність ринку, вимоги
щодо опублікування інформації про емітента, підготовки проспекту емісії,
реєстрації цінних паперів та відповідних даних у фінансових органах
тощо. Головною метою вторинного ринку є забезпечення ліквідності цінних
паперів, тобто створення умов для найширшої торгівлі ними. Це в свою
чергу надає можливості власникові цінних паперів реалізувати їх у
найкоротший строк при незначних варіаціях курсів та невисоких витратах
на реалізацію.

Біржовий ринок нерозривно пов’язаний з поняттям фондова біржа, власне,
це терміни тотожні. Під обома розуміють ринок з найвищим рівнем
організації (як правило, вторинний), що максимально сприяє підвищенню
мобільності капіталу та формуванню реальних ринкових цін на фінансові
вклади, які перебувають в обігу.

Позабіржовий ринок охоплює, як видно із його назви, операції з цінними
паперами поза біржею. У більшості випадків на цьому ринку відбувається
первинне розміщення, а також перепродаж цінних паперів тих емітентів,
які не бажають чи з об’єктивних причин не можуть виставити свої активи
на біржу.

Крім наведеної класифікації, ринок цінних паперів можна диференціювати
ще за такими ознаками (за кожною ознакою ринок розподіляється на
сегменти):

– за категоріями емітентів (ринок цінних паперів корпорацій, ринок
державних цінних паперів тощо);

– за строками випуску (ринок цінних паперів без встановленого строку
обігу, ринок цінних паперів із встановленим строком обігу, ринок
безстрокових цінних паперів тощо);

– за територією розповсюдження (інтернаціональний, національний,
регіональний);

– за видами (категоріями) цінних паперів (ринок акцій, у тому числі за
їх видами, облігацій, інших цінних паперів).

Ринки цінних паперів в розвинутих країнах оперують в основному такими
інструментами, як акції, облігації, та похідними від них сертифікатами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019