.

Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства (бланк)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1095
Скачать документ

ДОГОВІР TC “ДОГОВІР ”

про обслуговування комерційним банком

довірчого товариства TC “про обслуговування комерційним банком

довірчого товариства”

м. ____________
“___”_________199__ р.

Довірче товариство “_____________________________________” (далі –
Товариство),

в
особі___________________________________________________________________
_____,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та
комерційний банк “________” (далі – Банк), в особі
__________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по
батькові)

який діє на підставі статуту Банку, з іншої сторони,

уклали цей Договір про наступне.

1. Умова договору

1.1. Товариство доручає, а Банк зобов’язується проводити такі банківські
операції:

________________________________________________________________________
______.

1.2. Товариство, відповідно до умов договору, передає, а Банк приймає до
схову такі види майна:
___________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______

(грошові кошти, цінні папери, документи,

________________________________________________________________________
______.

які посвідчують право власності довірителів)

Передача майна до схову в Банк відбувається на основі підписаних
сторонами актів прийому-передачі, які повинні містити: опис майна,
переданого до схову, його вартість (згідно з домовленістю сторін,
оцінкою аудиторської фірми, діючими нормативними актами), дату та місце
передачі, інші умови. З часу підписання акт прийому-передачі є
невід’ємною часткою цього Договору (Додаток №1).

1.3. У разі необхідності на окремі види банківських операцій сторони
можуть укладати додатковий договір.

2. Права Товариства

2.1. Встановлювати умови схову майна в Банку. Ці умови мають такий
зміст: _______

________________________________________________________________________
______.

2.2. Одержувати від Банку інформацію щодо своїх наказів.

2.3. Інші права
Товариства:__________________________________________________.

3. Обов’язки Товариства

3.1. Надавати Банку письмові накази відносно умов Договору. Накази
оформляти відповідно до вимог діючого законодавства України.

3.2. У тримісячний термін після реєстрації Товариства повністю сплатити
внески засновників у статутний фонд.

3.3. Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна
України на право здійснення представницької діяльності з
приватизаційними паперами.

3.4. Надати Банку належним чином засвідчені копії установчих документів
Товариства (статуту, установчого договору, реєстраційного свідоцтва), а
також повідомляти Банк про всі зміни та доповнення, які вносяться в
установчі документи Товариства і до складу довірених осіб, у 5-денний
строк з моменту внесення їх у державний реєстр, якщо ці зміни потребують
перереєстрації Товариства, а в інших випадках – з моменту їх прийняття.

3.5. Відшкодовувати видатки Банку, пов’язані з виконанням його функцій у
залежності від
______________________________________________________________________

(кількості або суми здійснених операцій,

________________________________________________________________________
______

строку схову майна, інших показників)

у розмірі__________________________________________ (грн., відсотків).
Перерахування

(літерами)

коштів Банку здійснюється до “_______” числа кожного місяця шляхом
оплати платіжних документів, які подаються Банком.

3.6. Надати Банку, згідно з діючим законодавством України, картки
зразків підписів довірених або вповноважених осіб, які мають право
давати розпорядження від імені Товариства на здійснення операцій з його
майном та майном довірителів.

3.7. Інші обов’язки
Товариства_______________________________________________.

4. Права Банку

4.1. Припинити ведення рахунків Товариства, якщо в тримісячний строк
після його реєстрації засновники повністю не внесли кошти в статутний
фонд Товариства.

4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи, одержані від
Товариства, не відповідають вимогам чинного законодавства України.

4.3. Вносити пропозиції Товариства з питань його діяльності та брати
участь у їх розгляді.

4.4. За письмовим розпорядженням Товариства здійснювати операції з
викоростанням
вільних_________________________________________________________________
______.

(грошових коштів та цінних паперів)

Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на таких
умовах: _______
________________________________________________________________________
______.

4.5. Вимагати компенсації витрат, пов’язаних з виконанням Договору.

4.6. Інші права Банку:
______________________________________________________.

5. Обов’язки Банку

5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі банківські
рахунки: _____
________________________________________________________________________
______.

(назви рахунків)

5.2. Здійснювати банківські операції відповідно до діючого законодавства
України, на підставі письмових розпоряджень Товариства, погоджених з
усіма довіреними особами, якщо інше не перебачене установчим договором
Товариства.

5.3. Забезпечувати схов та своєчасне повернення майна Товариства та його
довірителів у термін ______ днів з моменту звернення Товариства.

5.4. Не проводити ніяких операцій з майном Товариства та його
довірителів, які суперечать діючому законодавству або не регламентовані
цим Договором та розпорядженнями Товариства.

5.5. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, яка є комерційною
таємницею Товариства. Відповідальність посадових осіб у разі
розголошення цих даних визначається згідно з чинним законодавством
України.

5.6. Надавати Товариству до “______” числа кожного місяця платіжні
документи для відшкодування витрат за здійснені банківські операції.

5.7. Інші обов’язки Банку:
__________________________________________________.

6. Відповідальність сторін

6.1. Кожна сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним
чином, сприяти іншій стороні в їх виконанні.

6.2. Сторона, яка порушила обов’язки, згідно з цим Договором, повинна
усунути порушення.

6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов’язань. Збитки, нанесені Товариству або
Банку в цьому випадку, відшкодовуються в порядку, визначеному чинним
законодавством України.

6.4. Банк не несе відповідальності перед Товариством, якщо збитки є
наслідком дій, здійснених у відповідності з письмовими розпорядженнями
Товариства.

7. Інші умови

7.1. Суперечки, які виникають у ході виконання сторонами цього Договору,
але не врегульовані його умовами, підлягають розгляду в порядку,
встановленому чинним законодавством.

7.2. У всьому іншому, що не передбачене Договором, сторони керуються
чинним законодавством України.

7.3. Додаткові умови:
______________________________________________________.

8. Термін дії Договору

8.1. Договір стає чинним з моменту його підписання і діє до “___”
________ 199___ р.

8.2. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку,
передбаченому чинним законодавством.

8.3. У разі скасування даного Договору в установленому порядку Банк у
тижневий термін передає Товариству або Банку-правонаступнику майно, яке
знаходиться на відповідальному схові, а також перераховує залишки
коштів, які належать Товариству та його довірителям, на рахунки,
заздалегідь повідомлені Товариством.

8.4. У разі припинення дії Договору Банк має право на відшкодування
своїх витрат за цим Договором перш ніж він поверне Товариству його
майно, згідно з домовленістю між сторонами. Відшкодування не може бути
проведено за рахунок майна довірителів.

8.5. Зміни в умови Договору вносяться за взаємною домовленістю сторін у
письмовій формі.

8.6. Термін дії Договору може бути продовжено на наступний рік на
підставі письмової згоди сторін.

Повні юридичні адреси сторін

GOTOBUTTON context ******* Перейти в початок документу (Зміст) *******

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020