.

Тероризм і деякі аспекти забезпечення безпеки населення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6157
Скачать документ

Реферат на тему:

Тероризм і деякі аспекти забезпечення безпеки населення

Останні десятиріччя міжнародна спільнота знаходиться під впливом все
зростаючого тиску тероризму. Здійснюються замахи на життя і здоров’я
людей при зменшенні частки зазіхань на матеріальні об’єкти; ріст
масштабності, для якої характерні великі людські жертви; посилення
жорстокості і безоглядності дій терористів. Розширюється також
інформаційна, тактична, взаємна ресурсна підтримка терористичних груп як
в окремо узятій країні, так і в міжнародному масштабі. Відбувається
зрощування політичного і карного тероризму на тлі злиття і
співробітництва нелегальних і легальних структур екстремістської користі
з націоналістичними, релігійно-сектантськими, фундаменталістськими й
іншими співтовариствами на основі взаємовигідних інтересів. Тероризм
поширюється немов страшна, невідворотна епідемія XXІ сторіччя.

Однак, практично в жодній країні світу не вироблена на державному рівні
ефективна система заходів для захисту держави, суспільства і особистості
від актів тероризму.

На сьогоднішній день немає чіткого визначення тероризму як
соціально-правового явища. В якості елементів, що характеризують це
явище, виділяються: мета; мотив; зміст дій; намічувані і реальні
наслідки.

Тероризм може бути орієнтований на зміну політичного ладу, скинення
керівництва країни (регіону), порушення територіальної цілісності,
нав’язування як офіційну ідеологію визначених соціальних, релігійних,
етнічних стандартів і державних рішень, що випливають з них, інша
істотна зміна політики держави, звільнення арештованих терористів,
“розхитування” стабільності і залякування суспільства, окремих груп
населення, заподіяння збитку міждержавним відносинам і провокування
бойових дій (війни).

Використовуючи для характеристики тероризму як соціально-правового явища
такі елементи, як зміст і наслідки дій терористів, варто вказати на
обов’язковість наявності насильства чи його погрози; заподіяння або
погроза заподіяння такої шкоди (людському життю, здоров’ю, або
матеріальному та моральному збитку, чи всіх цих видів у сукупності), що
може привести до широкого резонансу, потрясти суспільство, залишити
глибокий слід у психіці населення, його значної групи, підірвати
атмосферу безпеки, спокою, стабільності в суспільстві, формувати почуття
беззахисності перед «усесиллям» терористів. Одночасно дії терористів по
їхніх наслідках зв’язані з ускладненням нормальної діяльності державного
апарата, важливих ланок або функціонування системи життєзабезпечення
населення.

Чітка характеристика тероризму як соціально-правового явища не є
самоціллю. Вона послужить наскрізним орієнтиром для того, щоб визначити
задачі, правові, організаційні і ресурсні аспекти боротьби з ним у
структурі розробки і здійснення великомасштабних заходів, що відносяться
до будь-якої сфери внутрішньої і зовнішньої політики країни. Іншими
словами, доцільно установити і законодавчо закріпити порядок, при якому
кожне політичне, ідеологічне, економічне рішення піддавалося би
експертизі на анти терористичний ефект. Такий підхід відповідав би
положенню про те, що боротьба з тероризмом стає однією з пріоритетних
завдань держави і суспільства.

Що стосується інформаційного забезпечення цих завдань, то доцільно було
б здійснити моніторинг тероризму й анти терористичної діяльності;
уніфікувати відомчі і міждержавні підходи до статистичного обліку,
розширення кола статистичних даних про учасників і посібників тероризму,
про потерпілих; створення єдиного банку інформації, включаючи і дані про
результати судового розгляду і режиму інформаційного обміну, узгодження
статистичної звітності про терористичні злочини і суміжні кримінальні
діяння, розробки і впровадження методики оцінки наслідків терористичних
злодіянь, включаючи збиток від зазіхань на життя і здоров’я, на
матеріальні об’єкти, на нормальну діяльність державного апарата, на
спокій населення.

Стосовно до правового забезпечення доцільно прийняття комплексного
закону про боротьбу з тероризмом з пакетом додатків до нього у виді
указів Президента, постанов Уряду, програмних документів, міжвідомчих і
відомчих нормативних актів.

Протягом останніх 200 років основним засобом терору є застосування
вибухових речовин (ВР) і вибухових пристроїв (ВП). В даний час відомо
більше сотні типів ВР, але застосування знаходять лише тридцять. У
військових цілях використовуються тротил, тетрил, гексоген, сплави
тротилу з гексогеном, різні суміші на їх основі. Агрегатні стани ВР
різні – тверді, рідкі, газоподібні. Треба помітити, що навіть
професіоналу складно візуально відрізнити ВР від якого-небудь схожого
інертного матеріалу, тому ідентифікація не може бути зроблена швидко і
без застосування спеціальних засобів.

ha0! h?

h?

h?

yyyy]„

??????????ss? що включає вибухові речовини, засоби їх вибухового
ініціювання, систему управління вибуховим ініціюванням, а також уражаючи
елементи. В процесі дії ВП утворюються уражаючи фактори.

Системи управління дією ВП різноманітні і постійно удосконалюються. У
1977 році в СРСР була відкрита нова сторінка в застосуванні вибухових
пристроїв як засіб терору 8 січня 1977 року у Москві прогриміли три
вибухи, при цьому найстрашніший – у метро. Терористи використовували
спосіб вибуху після закінчення заданого часу уповільнення. У якості
вибухача уповільненої дії вони застосували звичайний механічний
годинник. Для реалізації цього способу можуть застосовуватись електронні
схеми, прилади, що мають у своєму складі таймер.

Управління вибухом по радіосигналу терорист може здійснювати за
допомогою керованої по радіо іграшки, мобільного телефону, пейджера,
радіостанції і інших пристроїв.

Ініціюється також вибух шляхом подачі імпульсу струму на
електродетонатор по проводах. Типовий приклад – теракт на Котляковському
цвинтарі у Москві. Спосіб найбільш простий і застосовується для підриву
ВП з безпечної відстані, коли терорист візуально спостерігає жертву.

Велике поширення одержали ВП, що спрацьовують при підключенні споживачів
енергії (телевізорів, радіоприймачів) до мережі або при включенні
споживача електроенергії в автомобілі (фар, стоп-сигналу, звукового
сигналу та інших.). Вибух може також відбутися від безпосереднього
контакту людини з транспортним засобом, який обладнаний спеціальним
п’єзовибухачем.

Необхідно відзначити, що питома вага терактів з використанням ВП дуже
висока і оцінюється сотнями випадків на рік.

При вибуховому теракті, що готується, завжди є демаскуючі ознаки.
Найбільш поширені з них такі: припаркований у неналежному місці дуже
близько від будинку автомобіль; залишений причіп; покинутий предмет з
наявними на ньому джерелами живлення; дроти, розтяжки із дроту або
мотузки; шум, цокання з залишеної без хазяїна торби або пакета;
незвичайне розташування урн, контейнерів для сміття і інші.

При підозрі на закладку чи виявленні ВП необхідно негайно повідомити про
підозру можливого вибуху міліцію, органи влади, ізолювати місце з
потенційним ВП, не підходити до нього, не торкатися підозрілого
предмета. Якщо подія відбувається в приміщенні, евакуювати весь
персонал, по можливості відкрити усі вікна і двері для розосередження
ударної хвилі, виключити використання мобільних телефонів, радіозв’язку,
тому що це може привести до спрацьовування системи управління вибухом.

Ліквідація наслідків терористичних актів вибухового характеру
здійснюється за єдиною схемою ліквідації наслідків НС мирного і воєнного
часу. Однак необхідно пам’ятати, що мінно-вибухова травма відноситься до
числа найбільш важких видів бойової патології і травм мирного часу.

Для таких поранень характері крайні ступені травматичного шоку, гостра
масивна крововтрата. Особливими механізмами її виникнення є великі
ушкодження м’яких тканин, кісток, суглобів, часто з повним руйнуванням і
навіть відривом одного чи навіть декількох сегментів кінцівок,
сполучення ушкоджень органів грудей, живота, голови…

Важливо пам’ятати одне: у деяких випадках людину можна врятувати, якщо
допомога буде зроблена негайно.

За даними фізіологічних і лабораторних обстежень восьмисот потерпілих,
встановлено, що якщо протягом першої години після одержання
мінно-вибухової травми не надати першу допомогу (накласти джут, зупинити
кровотечу, увести протишокові препарати), то імовірність смерті
збільшується на 80%. Таким чином, надання медичної допомоги є
принциповим, життєво необхідним фактором.

ЛІТЕРАТУРА

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру: Закон України.– К.: – 2000.

Бабенко О.І., Задорожна О.М.,Черевко Р.І. Безпека життєдіяльності людини
в надзвичайних ситуаціях: Навч.посібник.– К.: ІЗМН. – 1996.– 224с.

Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому
середовищі: Навч. Посібник. – Кіровоград. – 1998.– 292с.

Чирва Ю.О.,Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч.посібник. – К.:
АТІКА.– 2001.– 304с.

Джигирей В.А. та ін. Безпека життєдіяльності: Навч.посібник. – Львов:
“Афіша”. – 1999.–254с.

Литвак С.М., Михайлик В.О. Безпека життєдіяльності: Навч.посібник. –
Миколаїв: ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230с.

Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів з курсу
“Безпека життєдіяльності людини”, КНЕУ.– 1998. –44с.

Каммерер Ю.Ю.,Кутырев А.К., Харкевич А.Е. Защитные сооружения
гражданской обороны :Учеб.пособие.– М.: Энергоатомиздат. – 1985.– 232с.

Шубин Е.П. Гражданская оборона : Учебное пособие. – М.: Просвещение. –
1991. – 223с.

Жалібо Е.П. Безпека життєдіяльності.– Львів.: “Новий світ”. – 2000.
–320с.

СтеблюкМ.І. Цивільна оборона.– Київ.: “Знання-прес”. –2003.– 430 с.

Алексеенко В.А. Биосфера и жизнедеятельность: Учеб.пособие. – Логос,
2002.– 212с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020