.

Техніка безпеки при виконанні електрозварювальних робіт (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
12 12874
Скачать документ

Реферат з БЖД

Тема: Техніка безпеки при виконанні електрозварювальних робіт.

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При провадженні електрозварювальних робіт на зварника діють промені
зварної дуги, на очі й частини тіла можуть попасти бризки розплавленого
металу й шлаку; йому загрожує небезпека враження електрострумом.

Безпека зварювальних робіт цілком залежить від рівня професійної
майстерності, знань і уміння виконання їх зварником.

До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше
18-літнього віку, які пройшли медичний огляд, навчені за програмою
теоретичної і практичної підготовки, склали іспит кваліфікаційній
комісії і мають посвідчення установленого зразка з вкладишем талона
пожежної безпеки та яким присвоєна II група з техніки безпеки.

Осіб жіночої статі можна допускати до виконання ручного електродугового
зварювання тільки на відкритих майданчиках, не в приміщенні.

Кожен електрозварник може бути допущений до роботи тільки після
проходження ним ввідного (загального) інструктажу з техніки безпеки,
виробничої санітарії та пожежобез-пеки, інструктажу на робочому місці,
який слід проводити при кожному переході на іншу роботу або при зміні
умов праці.

Повторний інструктаж провадиться не рідше одного разу на три місяці.
Проведення інструктажу реєструється у спеціальному журналі. Знання
зварниками правил техніки безпеки перевіряються щорічно.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Електрозварювальна установка (трансформатор, агрегат, перетворювач)
повинні мати паспорт, інструкцію по експлуатації та інвентарний номер.

Джерелами зварного току можуть бути спеціально призначені для
електрозварювальних робіт трансформатори, генератори і випрямлювачі. В
електричну мережу їх включають тільки за допомогою пускових пристроїв.
Здійснювати живлення зварною дугою від силової або освітлювальної
електромережі забороняється.

Включати в електромережу і відключати від неї електрозварювальні
установки, а також ремонтувати їх повинні тільки електромонтери.
Зварникам виконувати ці роботи забороняється.

При одночасному використанні кількох трансформаторів їх встановлюють не
ближче як 0,35 м один від одного. Відстань між ними і ацетиленовими
генераторами повинна бути не менше 3 м. Електрозварювальні
трансформатори слід перевіряти не рідше одного разу на місяць.

Оглядають і чистять установки пускової апаратури не рідше як один раз на
місяць. Ізоляцію струмоведучих частин зварного ланцюга перевіряють не
рідше як один раз на три місяці (при автоматичному зварюванні під шаром
флюса — один раз на місяць). При цьому витримується напруга 2 кВ
протягом 5 хв. Результати перевірки реєструються в журналі.

Електродотримач повинен бути легким, зручним у роботі, забезпечувати
надійний затиск і швидку зміну електродів, просто і надійно з’єднуватись
зі зварювальним проводом, а також мати козирок, який захищає руку
зварника.

Користуватися саморобними електродотримачами забороняється.

Держак електродотримача повинен бути з теплоізоляційного діелектричного
матеріалу.

Забороняється застосовувати електродотримачі з підвідними проводами в
держаку при силі току 600 А й більше. Як зворотний провід, який з’єднує
зварювальний виріб з джерелом току, можуть бути гнучкі проводи, а також,
де це можливо, стальні шини будь-якого профілю достатнього перерізу,
плити і сама зварювана конструкція. Використання як зворотного проводу
мережі заземлення металевих будівельних конструкцій, комунікацій і
незварюваного технологічного обладнання забороняється. Корпус
зварювального трансформатора і вторинну обмотку необхідно заземлювати
(занулювати). Діаметр заземлюючого гвинта — не менше 8 мм.

Виконують електрозварювальні роботи в спеціальному приміщенні, вільна
площа якого (без обладнання) повинна бути не менше 3 м2 для кожного
поста, підлога — щільна, з вогнестійких матеріалів, стіни пофарбовані
світлою матовою фарбою (сірою, голубою, жовтою), стіл — заземлений,
стілець — на ніжках з регулятором висоти сидіння, під ногами — килимок.

Працюючи на висоті, зварник повинен мати пенал для недогарків
електродів.

Роботу в закритих місткостях слід вести не менше як двом особам, причому
одна повинна мати кваліфікаційну групу не нижче II і знаходитися зовні
зварювальної місткості для контролю за безпечним веденням роботи
зварником. Електрозварник, який працює всередині місткості,
забезпечується запобіжним поясом з прив’язаною до нього вірьовкою,
кінець якої повинна тримати особа, що знаходиться за місткістю.

Електрозварювальні установки, що працюють в особливо небезпечних умовах,
повинні бути забезпечені пристроями автоматичного включення. Місця
провадження робіт при відсутності неспалимого захисного настилу- або
настилу, захищеного неспалимим матеріалом, повинні бути захищені від
спалимих матеріалів у радіусі не менше 5 м, а від вибухонебезпечних— 10
м.

Електрозварник повинен бути забезпечений необхідними засобами
індивідуального захисту — брезентовим костюмом, черевиками,
щитками-масками з світлофільтрами (табл. 5).

Таблиця 5. Характеристика світлофільтрів

Сила зварного

току, а Марка

світлофільтра Класифіка-

дійний номер Марка

скла

30—75

75—200

200—400

Більше 400

Е=1

Е=2

Е=3

Е=4

9

10

11

12

ТС-3

ТС-3

ТС-3

ТС-3

При зварюванні стелі, крім спецодягу, взуття та рукавиць, зварнику слід
користуватися шлемом, азбестовими або брезентовими нарукавниками, а при
зварюванні кольорових металів і сплавів з вмістом цинку, міді, свинцю —
респіраторами і хімічним фільтром.

З’єднують зварювальні проводи методом гарячого паяння, зварювання або за
допомогою з’єднувальних муфт з ізолюючою оболонкою. Над зварювальними
установками, які знаходяться на відкритому повітрі, повинні бути навіси,
у противному разі роботи під час дощу, снігопаду слід припиняти. Місця
електрозварювальних робіт треба огороджувати від дії електричної дуги на
оточуючих не менше, як з трьох боків.

Для видалення шкідливих речовин над робочим місцем зварника влаштовують
вентиляційні відсмоктувачі (зонти) на відстані не більше 0,5-—0,8 м від
зварної дуги.

У майстернях, на будівельних майданчиках, робочих місцях необхідно
вивішувати плакати, попереджувальні написи про небезпеку опромінення
очей і шкіри працюючих. Усі обертові частини зварних агрегатів повинні
бути огороджені.

Електрозварювальна установка повинна бути зареєстрована, паспорт та
інструкція по експлуатації знаходитися у головного механіка
підприємства. Кожен зварювальний агрегат слід підключати до
індивідуального рубильника з запобіжниками або до автомата.

Електрозварювальні установки, що знаходяться над землею або перекриттям
на висоті більше 2 м обладнуються освітленими робочими майданчиками з
настилом, драбинами і поручнями.

При провадженні зварювальних робіт забороняється:

працювати з несправною апаратурою, зварювати свіжопофарбовані
конструкції та вироби до повного висихання фарби, користуватися одягом і
рукавицями зі слідом на них масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих
рідин;

зберігати в зварювальних кабінах одяг, горючу рідину та інші
легкозаймисті предмети або матеріали, допускати стикання електричних
проводів з балонами зі стиснутими газами;

зварювати або нагрівати відкритим вогнем апарати і комунікації,
заповнені горючими і токсичними речовинами, а також знаходитися під
тиском негорючих рідин, газів, парів, повітря та електричної напруги.

АВТОМАТИЧНЕ І ПІВАВТОМАТИЧНЕ

ЗВАРЮВАННЯ

Перед пуском зварювального автомата необхідно перевірити справність
пускового пристрою (рубильника, вимикача), ізоляцію проводів і
переконатись в тому, що не виникне самовиключення. Корпус
трансформатора, апаратного ящика, затискач зворотного проводу і сама
зварювальна площадка повинні бути надійно заземлені (занулені). Про
помічені несправності обладнання треба доповісти майстру і без його
вказівки до роботи приступати не можна.

Не допускаються до роботи на автоматі або півавтоматі особи, які не
мають відношення до електрозварювання. Опиратися або сідати на
трансформатор і апаратний ящик автомата забороняється. Не можна
торкатися струмо-ведучих частин трансформатора і апаратного ящика
автомата і півавтомата. Тим, хто працює на автоматах, забороняється
усувати несправності — замінювати запобіжники, вкладиші струмовводу.

У перервах між подачею електроенергії, при відході робітника від
робочого місця (навіть на короткий час), несправностях автомата чи
пристроїв, чищенні, змазуванні автомата та прибиранні робочого місця
автомат обов’язково треба виключити.

При зварюванні на автоматі відкритою дугою для захисту очей слід
користуватися екраном з захисним склом, установленим на автоматі. Якщо
при зварюванні світло електричної дуги проскакує з-під флюсу, треба
підняти головку автомата і збільшити подачу флюсу;

стежити за рівнем флюсу в бункері та своєчасно його заповнювати. З
флюсом треба поводитися обережно з метою запобігання порізу рук.

Перед пуском автомата обов’язково засипають дугу флюсом.
Прибирають флюси зі шва в рукавицях флюсовідсмоктувачем або
совком зі стальною щіткою тільки після того, як потемніє шлакова корка
шва. Перевірений шов очищають від шлакової корки зубилом довжиною
не менше як 150 мм, розбиваючи корку легкими ударами.

Забороняється становитися ногами, колінами, опиратися і сідати на щойно
проварений шов. Зварювати кольорові метали слід при наявності місцевої
витяжної вентиляції.

ЛІТЕРАТУРА

Коцько Н.С. Газо- електрозварюваль6ні роботи і газорізальні роботи. –
К.: Будівельник, 1981, с. 21-28.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020