.

Суть і фактори важкості праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2853
Скачать документ

Реферат на тему:

Суть і фактори важкості праці

Теоретичне і практичне значення дослідження проблеми важкості праці

Фізіологічно обгрунтована оцінка важкості різних видів праці та
відповідна їх класифікація мають важливе теоретичне і практичне
значення.

Теоретичне обґрунтування сутності важкості праці, розробка єдиної
методології і методики її оцінки дають можливість класифікувати за
ступенем важкості всі роботи, які відрізняються характером і структурою
трудових навантажень та умовами виробничого середовища. Обґрунтована
оцінка важкості різних робіт необхідна для вирішення таких конкретних
проблем організації праці, як:

оптимізація трудових навантажень і нормування праці різних категорій
працівників;

оптимізація умов праці;

організація оплати праці та об’єктивне встановлення пільг і компенсацій
працівникам;

регламентація режимів праці і відпочинку;

скорочення і ліквідація важкої ручної праці.

Фактори важкості праці

Відомо, що роботи відрізняються величиною і структурою навантажень,
умовами виробничого середовища, що викликає певне трудове напруження
організму працівника та функціональні зрушення, тобто відповідну
фізіологічну вартість роботи.

Відмінності в напруженні певних фізіологічних систем зумовлені різними
факторами та їх комбінаціями. Фактори важкості праці такі:

— особливості трудового процесу;

— умови виробничого середовища.

Фактори трудового процесу визначають навантаження на м’язову і нервову
системи; співвідношення між динамічними і статичними навантаженнями;
ритм і темп; кількість інформації, що надходить та перероблюється;
монотонність; робочу позу; змінність роботи тощо.

Фактори умов праці формують певну сукупність санітарно-гігієнічних,
психологічних та естетичних елементів виробничого середовища, які діють
на працівника під час роботи. Основні з них такі:

метеорологічні умови (температура, вологість, рух повітря);

стан повітряного середовища (наявність пилу, загазованість);

шум і вібрація;

освітлення;

випромінювання;

контакт з отруйними речовинами;

небезпека травматизму.

Класифікація робіт за характером впливу окремих факторів та її оцінка

В кожному конкретному випадку домінуючим може бути той чи інший фактор
при різних поєднаннях інших факторів. Виходячи з цього, розрізняють
важкі, напружені, шкідливі, непривабливі, небезпечні, гарячі роботи.

Важкими вважаються роботи, які пов’язані з великими навантаженнями на
м’язову систему і вимагають значних енергетичних затрат.

Роботи, які вимагають інтенсивного нервового напруження для переробки
інформації, належать до напружених.

Шкідливими вважаються роботи, які виконуються в контакті з токсичними,
іонізуючими, інфекційними агентами і негативно впливають на організм
людини.

Небезпечні роботи виконуються в умовах потенційної загрози здоров’ю або
життю працівника.

Непривабливі роботи викликають негативні емоції у людини через простоту
виконуваних операцій, низьку соціальну престижність, відсутність
можливості для творчого зростання.

Гарячі роботи виконуються в приміщеннях, де висока температура повітря.

Таке розмежування робіт є досить умовним, оскільки в реальному
виробничому процесі на працівника одночасно діє багато різних факторів.

Крім того, ця класифікація, відображаючи характер впливу на людину тих
чи інших агентів виробничого середовища, не дає кількісних оцінок такого
впливу.

Певним винятком є фізичні роботи, оцінка важкості яких базувалася на
затратах людиною енергії та обсягах виконаної механічної роботи. Однак,
як показали подальші дослідження, між величиною енергетичних затрат і
ступенем важкості праці немає безпосереднього прямого зв’язку. Практика
свідчить, що роботи, які вимагають невеликих затрат енергії (наприклад,
на конвеєрах), легшими не стали, а стомленість працівників навіть
зросла. Вказана методика не враховує затрат нервово-психічної енергії,
які відіграють вирішальну роль у все більшій кількості видів праці.
Недоліком цієї методики є також і те, що вона не враховує факторів умов
праці, вплив яких на деяких роботах може бути вирішальним. Так, робота
текстильниць за затратами енергії не належить до важких. Однак велике
нервове напруження, пов’язане з виконанням коротких швидких рухів,
несприятливий вплив шуму і мікроклімату роблять їх роботу відносно
важкою. Мають місце випадки, коли аналогічні за трудовими навантаженнями
роботи виконуються в різних санітарно-гігієнічних умовах, що зумовлює
відмінності в функціональному напруженні працівників. Неприйнятним є
енергетичний підхід до оцінки важкості розумової і нервово-напруженої
праці, втомлива дія яких на людину є більш значною, ніж фізичної праці.

Оцінка впливу факторів умов праці на організм людини здійснювалася
аналітичним методом, тобто визначався вплив кожного фактора окремо.
Однак практикою доведено, що сукупний вплив декількох факторів на
організм людини є більш сильним, ніж сума ізольованої дії кожного з них.

Сучасна концепція важкості праці

У конкретних умовах важкість праці зумовлюється сукупністю різних
факторів. В той же час однакові за важкістю зрушення в організмі можуть
бути викликані різними факторами. В одному випадку це можуть бути
особливо несприятливі умови праці, в другому — надмірне фізичне
навантаження, в третьому — високий темп роботи, в четвертому —
нервово-емоційне напруження і т. п.

Отже, завдання полягає в тому, щоб знайти такі критерії важкості праці,
які дозволяли б будь-яку роботу віднести до того чи іншого класу.
Основою для реалізації цього підходу є реакція організму на дію факторів
трудового процесу і умов праці, яка виражається в зрушеннях
фізіологічних функцій під час роботи і змінах в стані здоров’я
працівника. У зв’язку з цим розрізняють два біологічних критерії:

безпосередні реакції організму в процесі роботи — виробнича втома;

віддалені реакції на роботу (її наслідки), які можуть виражатися в
покращанні або погіршенні здоров’я, розвитку професійних та виробничо
зумовлених захворювань, передчасному старінні, втраті працездатності.

Професійними захворюваннями називаються такі хвороби, які розвиваються
внаслідок впливу на організм працівника специфічних для даної роботи
професійних шкідливостей і без контакту з ними виникнути не можуть
(наприклад, силікози, вібраційна хвороба, інтоксикації та ін.).
Виробничо зумовленими захворюваннями вважаються такі хвороби, які
виникають внаслідок неспецифічного впливу на організм працівника умов
праці та підвищених м’язових і нервово-емоційних навантажень
(гіпертонічна, виразкова хвороби, атеросклероз, радикуліти, дистонії та
ін.).

Згідно із сучасними науковими дослідженнями, під важкістю праці
розуміють ступінь сукупного впливу всіх факторів трудового процесу та
умов праці на працездатність і здоров’я людини, її життєдіяльність і
відтворення робочої сили.

Важкість праці виражається функціональним напруженням організму, яке
виникає під впливом м’язового і нервово-емоційного навантаження, а також
зовнішніх виробничих умов. У такому розумінні поняття «важкість праці»
можна застосовувати як до фізичних, так і розумових та
нервово-напружених робіт.

Література

Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. — Самара, 1991. —
149 с.

Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. — М.:
Экономика, 1974. — 191 с.

Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под
редакцией А. О. Навакатикяна. — К.: Здоров’я, 1984. — 144 с.

Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в
физиологии труда. — М.: Медицина, 1974. — 311 с.

Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. — М.: Экономика,
1980. — 343 с.

Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде
(Метод. рекомендации) / Е. А. Деревянко, В. К. Хухлаев и др. — М.:
Экономика, 1976. — 76 с.

Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для

ВУЗов. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. — 350 с.

Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические
рекомендации / Составители В. Г. Макушин и др. — М.: Экономика, 1988. —
116 с.

Косилов С. А. Очерки физиологии труда. — М.: Медицина, 1965. — 371 с.

Косилов С. А. Физиологические основы НОТ. — М.: Экономика, 1969. —
302 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020