.

Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4327
Скачать документ

17

Мі????? ??? і ??и У???

У????а А???я Д????а

Р???

? ??:

«Сп??и ? ??? ???у ?д ?? в ????ії»

В???:

???т ?.ТЕ-5м

С??к В.С.

Л?ів-2010

Зміст

В??

1. Ш? і ?????т як ???і?і ???и.

2. В????й ?м.

3. Ві??ія.

5. В???ню??я ? і?і?ю?.

4. Висновок

Список використаної літератури.

Вступ

Здатність слухового аналізатора сприймати широкий діапазон звукових
тисків пояснюється тим, що він вирізняє не різницю, а стислість змін
абсолютних величин, які характеризують звук (східчастість сприйняття).
Тому вимірювати інтенсивність звуку і звуковий тиск в абсолютних
(фізичних) одиницях важко і незручно.

В акустиці для вимірювання інтенсивності звуків або шуму застосовують
спеціальну систему, яка враховує логарифмічну залежність між
подразненням і слуховим сприйняттям, — шкалу бел і децибел. Вона
відповідає фізіологічному сприйняттю і уможливлює різке скорочення
діапазону значень вимірюваних величин. За цією шкалою кожний наступний
ступінь звукової енергії перевищує попередній у 10 разів. Наприклад,
якщо інтенсивність звуку більша у 10,100,1000 разів, то за логарифмічною
шкалою вона відповідає збільшенню на 1, 2, З одиниці. Логарифмічна
одиниця, яка відбиває десятиразовий ступінь збільшення інтенсивності
звуку над рівнем моря, називається белом (Б), тобто є десятковим
логарифмом відношення інтенсивностей звуків.

Отже, при вимірюванні інтенсивності звуків використовують не абсолютні
величини звукової енергії або тиску, а відносні, які виражають
відношення енергії або тиску звуку до порогових для слуху значень
енергії або тиску. Діапазон енергії, який сприймається слухом як звук,
становить 13-14 Б. Для зручності використовують не бел, а одиницю, що в
10 разів менша — децибел (дБ). Децибел приблизно відповідає мінімальному
приросту інтенсивності звуку, який розрізняє вухо. Вимірювані в такий
спосіб величини називаються рівнями інтенсивності звуку, або рівнями
звукового тиску.

Інтенсивність звуку суб’єктивно відчувається як гучність. Характеристика
шуму в децибелах не дає повного уявлення про його гучність. Це залежить
від різної чутливості вуха до різних акустичних частот. Звуки однієї
інтенсивності, але різних частот сприймаються на слух як неоднаково
гучні. Слуховий аналізатор по-різному сприймає різні частоти. При рівнях
інтенсивності звуку до 70 дБ максимальна чутливість слухового
аналізатора становить 1-5 кГц і зменшується з підвищенням і зниженням
частоти. Тому звуки (тони) однакової інтенсивності на різних частотах
здаються на слух різними за гучністю. При великих рівнях інтенсивності
(80 дБ і вище) із збільшенням інтенсивності звуку вухо реагує майже
однаково на звуки різних частот чутного діапазону.

1. Шум і мікроклімат як екологічні фактори

Шум як професійний фактор спостерігається у промисловості, на
транспорті, у сільському господарстві тощо. З кожним роком збільшується
кількість професій, пов’язаних із шумом, а зростаюча спеціалізація праці
веде до збільшення тривалості його впливу на людину.

У машинобудуванні високий рівень шуму спостерігається при обробці
металів різанням. Найвищий рівень шуму — у цехах холодного висаджування
(101-105 дБ), цвяхівних (104-110 дБ), полірування швів (115-117 дБ),
токарно-револьверних (84-88 дБ), фрезерних верстатів (93-95 дБ). На
робочих місцях ковалів-штампувальників рівень шуму становить 110-115 дБ.
Інтенсивний шум з’являється при обрубуванні та очищенні лиття, роботі
пневматичних трамбівок, вибивних решіток тощо. У гірничорудній і
вугільній промисловості шум, що утворюється відбійними молотками, за
рівнем інтенсивності досягає 92-109 дБ, під час роботи пневматичних
перфораторів — 114-127 дБ. У текстильній промисловості найвищий рівень
шуму у ткацьких цехах (94-104 дБ), на робочих місцях швачок-мотористок
швейних фабрик він становить 90-95 дБ.

Отже, експлуатація різноманітних машин і механізмів у різних галузях
промисловості супроводжується виробничим шумом, що різниться
інтенсивністю і спектральним складом.

Вплив шуму на організм людини часто посилюється й іншими виробничими
факторами: вібрацією, інфра- і ультразвуком, несприятливим
мікрокліматом, токсичними речовинами, випромінюванням тощо. На сучасному
виробництві шум часто є причиною зниження рівня працездатності,
підвищення рівня загальної і професійної захворюваності, частоти
виробничих травм.

Шум як стрес-фактор є загальнобіологічним подразником, який негативно
впливає на всі органи і системи організму. У разі тривалого
систематичного впливу шуму може виникнути патологія з переважним
ураженням слуху, центральної нервової і серцево-судинної систем. В
основі змін лежить складний механізм нервово-рефлекторних і
нейрогуморальних порушень, які можуть призвести до порушення
регуляторних процесів з боку центральної нервової системи.

Вплив шуму на організм умовно поділяють на специфічний, що викликає
зміни в органі слуху, і неспецифічний, який викликає зміни в інших
органах і системах. Шум є однією з найчастіших причин зниження слуху
нейросенсорного характеру, приглухуватості — поширеного виду патології.

Шум як звуковий подразник впливає не лише на слуховий аналізатор, а й на
інші органи, зокрема переддверно-завитковий. Це відбувається внаслідок
того, що потік акустичної енергії великої інтенсивності викликає
коливання рідини не тільки у завитку, а й у переддвер’ї і напівкруглих
каналах.

Тривалий шум через провідні шляхи слухового аналізатора впливає на
відділи головного мозку, порушуючи процеси вищої нервової діяльності
людини. Спостерігаються зміни функціонального стану нервової системи у
вигляді астенічних реакцій та астено-вегетативного синдрому з
характерними скаргами на головний біль, швидку стомлюваність,
подразливість, порушення сну, загальне нездужання, зниження
працездатності тощо.

У працівників з невеликим стажем роботи зміни з боку нервової системи
спостерігаються частіше, ніж у слуховому аналізаторі. У них з’являється
головний біль, апатія, підвищуються стомлюваність, подразливість. У
працівників із стажем роботи 10 років і більше ці зміни посилюються,
виявляються стійкі ознаки астено-вегетативного синдрому за
гіпертонічним, гіпотонічним і кардіальним типами. В окремих випадках
спостерігаються зміни психомоторної працездатності, емоційної сфери і
розумової діяльності працівників, сповільнюється швидкість психічних
реакцій, послаблюється пам’ять, знижується темп розумової праці, її
якість і продуктивність; порушуються концентрація уваги, точність і
координація рухів; змінюються секреторна і моторна функції травного
каналу; порушується обмін речовин (основний, білковий, вуглеводний,
жировий, електролітний тощо); змінюється функціональний стан
серцево-судинної системи. Ступінь вираженості гіпертензивної дії шуму і
порушень гемодинаміки залежить від інтенсивності, тривалості, спектра
дії, а також від індивідуальних особливостей людини і супутніх факторів
виробничого середовища.

За санітарними нормами шум класифікується так:

• за характером спектра — широкосмуговий з безперервним спектром більш
як одна октава і тональний, у спектрі якого спостерігаються значні
дискретні тони;

• за характеристикою часу — постійний, рівень звуку якого за
восьмигодинний робочий день змінюється щонайбільше на 5 дБ, і
непостійний, рівень звуку якого за робочий день такої самої тривалості
змінюється більш як на 5 дБ.

Непостійний шум, у свою чергу, поділяється на:

• коливний, рівень звуку якого безперервно змінюється;

• переривчастий, рівень звуку якого східчасте змінюється (на 5 дБ і
більше), причому тривалість інтервалів, протягом яких рівень звуку
залишається постійним, становить 1 с і більше;

• імпульсний, що складається з одного або кількох звукових сигналів,
кожний тривалістю менше 1 с.

За санітарними нормами 80 дБ — допустимий рівень шуму на постійних
робочих місцях у виробничих приміщеннях і на території підприємства.

В????й ?м

Лю?й ????й ?я лю?? ??, ??? ????? ??в ? ???’я і ?????і?ь.

Як ???е я?щ ?? – ????і ????я ???? ?????, я? ?????ся люд??м ??м в і????
??? 16 – 20 000 Гц. До 16 Гц – ?????? ????я; ??д 20 000 Гц – ?????.

П???? ??.

1. ???а f, Гц

2. ???? ?? Р, Па – ????а ????? ?????? ??у, ? ??к? ?и ???ій ??і.

3. І????і?ь (?ла ??а) J, Вт/м – ???я ???а ??ею в ??ицю ?? ????а ? ????.

4. Ві???й ???? (??? з???? ??у) L.

– ????ь ?????, ??з я?й ????ь ??.

с – Ш??і?ь ????я ??а в ???в?і

Н????я ??.

З ??ю ????ня ???? ?????ся ? ???і ??и: f1, f2, f3, f4. У ??ій ??і ???я?ся
f?.

О???о ?????????і ???и: 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Н????ю
???????ю ?? є ??? ????о т?? L, ?? ? ?м? ???? ?? і і????і?ь ?інюю?ся в
???х ??х і їх ????и ??ж??. Т?? лю??е ?? ???я????ся ??? В??а – Ф???: ???п
?????і ???я?я ?? лю??ю. П???о ????й ??д ??і? ??. В?ір ??я ???о? ??у ?
?????????? ???? із ????м ???я?ям ? ГОСТ?.

М??и і ??? ???у ?д ??

З??т ?д ?? ?ся?є?ся ????ю ???з??? ??і?, ?????ням ???в і ???в і??і????о і
?????? ??с?, ?????-????и? ????. З??и ?????? ???у ?ля?ся ???? ???а ??:
???ю? ?м у ???і ????ня (??і?? ????о); ???ю? ?м ? ?я?х ?? ????я. По ???у
??і??ї:

А???? – ???ю?ся ? ?????у ??? ????ня і ? ????м ?ї пі??аю?ся ??? ????ля?ї,
???????я, ????ля?я, ??????я, ?????ня ????? ??.

Б?і???-????і ??? ????ую?: ??ни, ????ля?ю, ??? ??????я, ?????е ???ння,
???, ?і???я і т.д. Н???? ????і ????люю? ????и: т???т (????і?? ????);
?????? з ????ням з ??? ????, ??? і т.д. З????? ????и: ???, ??н, ?а?т,
???а, ДВП, ДСП, ???, ??????, ????и з ???ою ????ією.

А?і????-?????і: ?????е ??і??я ???х ??ь; ?????? ??м ??і і ?????.
О??і???о-??і?і.

А??? ??а ???у – ????я ?? в ?????я ? ???а. З??и і??і???о ???у: ????и, ??і
???и, ?е???, ??и.

Ві??ія

П??і??я ??и ?о ????? ???и ?и я?? ?????ся ????е ????я й ???ня в ?? ???ь
?? б ??єї ?????.

П???ю ????я ???ії є ???ю? ?и ??ті ??н ??і????і ??? ???: ??? ?????ня;
????-?????і ?????я; ????с. П???ю ????? є: ?????і?ь ????у; ??і?і?ь ???в
?с і о?й ????я; ????ія.

Бі??і?? ??в ???ії

Віб??я – ???????і?? ?ід??й ???, ? ????? ? ???х ???ю?? – ?????рю??ь,
????я ??? ???о ??? ? ??іх ??іях. Х??? ?????є?ся ?і??и ????я? в ????і
лю?? (???-???й ???, ????? ?і? в ???х і ????, ??и в ???ій ????і,
???о-??і?ій ??і). Лю?? ???? ?о ??? ???є ?????і?ь. По ?о?? ???? ? лю??
???ія ????ляєт?я ? ???? і ????. З???а – ?є ??з ??? ???? ?г ? ?? ???? у
???. Л???а – ? ??? ?ля?и ??. З???у ??ляю? ? ???е? ???? ?: ?????у (?и
?я???і ??н); ?????о-????і?у (?и ????і р??и ???ю ?я???я: ??, ????р);
????і?у (?и ??? ????ів і лю?? з????ся ??ч)

П???? ???ії

1. Ч???, Гц. Лю?? є ????ю ???ою з ???ою ???? 5-9 Гц. Я?о ???? ??і?і
????я з ?єї ж ???ою – ????: ??е ????ня ??? ??я.

2. А???? А, м.

3. С??? ?????? ???ня ??????і Vt, м/с.

4. С??? ?????? ???????ня wt, м/с.

5. Ві???й ???? ??????і Lv, Дб.

6. Ві???й ???? ???????ня Lw, Дб.

Н????я ???ій

Н?м???? ????????, ? ???ь ?я ?і?и ??? ???ій ? лю?? є:

С????????? ???ня ??????і і ???????ия ? ї?і ????и. П?? 10 Гц – ??ую?ся Vt
і wt. М?? 10 – Lw Lv.

По ???у ???? ? лю?? ???ія ??рює?ся в 3 ??????х ?ях: x, y, z. Н???ння
?і?нює?ся в ??? і????х ???:

Для ????ї ???ії – 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц

Для ????ї – 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц.

Мі? ????

У ?????? ?????? ??ю ???би є ?????е ????я (??ю?є ???т). У ????????
??????:

1. З???я ???ії в д???х ї?іх ????ь: ????ня ???? ??цю??я ???й; ?????я
????і??о п???; ????ня ?????ня.

2. Ві???? ?д ???в ??н?? (?і???я ????? ???и); ?????і???я (???? ????ля??).

3. П?і??ня ?????ї ??і ???????? ???ів: ???? ????ь ?? в ???? з ві??????ям
? ???о ?????? ?і?; ????? ?ю ? ???о ?????? ?я ????ї – 20 ???, ?я ????ї –
40 ???.

До ????? – ?о?????х ?р ???я?ся: ??ж; ???, ? ???? ???яю?; ???????и.
Ві??ія ?є ?????ь ??ля?и (???ю??я в ????і)

В???ню??я , ? і?і?ю?

До ???іню?? , ? і?і?ю?, ??ля?ся ????ля?і (?ю? ??) і ???????і. К????я?і:
, і ????. Е?????і?і: і ???н. В???ю? і?і??ю ?????.

-???іню??я: ??к ядер ?????ся ????ю ?и ??????? р??? ?о я??? ???ях. В??а
і?і?ю? і ?? ???аю? ????і?ь. П??г 8-9 мм у ???і і ???? ??? у ??й ???і.

-???іню??я: ??к ????ів ?о ??т??в ???ю?х ?и я???у ???і. С?????ь , ? і?і?є
, ?н?, ???аю? – ???, ?? ? ?? ??? ??е ?и ????й ???ї. У ???і ??іг 1.8 м, у
??й ???і 2.5 ?.

Н???и ????яю? ?ою ???ю у в?є??ю з ???? ???? і ??яють ????ю -???іню??я.
П???ю? ????і?ь ???? ?д ?? ??ів.

-???іню??я ???в ?є ????? ???аю? і ?? і?і?ю? ????і?ь. Ш??і?ь ????я ????і
?і?а.

Р???і??е ???іню??я ???є?ся з ????? і ????????о. Т???е і??к??ся ?и ?і?
????? ???ї ???, ???????е – ?и ?і? ??????о ??а я?а, ?єї ж ?????і, ? і .

Бі??і?а ?я

У ????? ????ння ??ї ???и в ?й ???є і?і??я ???л і ????ня ? і?и. І?і??я
?????є?ся ????ям ???л, як ?і??о ????ня ???ля?? ?’я?ів і ?і?ю ???? ????и
з’є??ь, ?? ? в ????у ?? – ? ??. В?а р???є?ся ? ??? ???? (???із ??). Ці
???? ?? ???і і ???дя? ? ?????? ???й і ??лю??я, у ????? ?? ?????ся ???ія
?і?н. Ві????ся ?????я ???ї ???в??х ???в, ???ня ???в, ??? ????-????о ???
й і??? ???и ???з?.

З???і і ????і ?????я

З???є ?????я – о??і??я, ?? ???о ???ії ?????я ?? ????? і ???ня ???іню??я
????у ??ю?є?ся – ???????, ???н, із ?????м ???? ???іню??я. П? з?????
?????і ?????м є , , ??????е, ????е ???іню??я. Бі??і?? ??т ???? ?д ??
?????я, ?? ??, ?? ???, ??і? ????, і??і???? ????? ????у.

О??и ?????я: ???ь ?і?, ??і?ь ???, ?і?? ?і?, ????і ???и. і ??????е
?????я ?? ????? ? ????? ??? ?з ??і?іх ??к. і ???аю? ?і?і ???и.

В??і?і ?????я – ?????ся ?и ???? ??????ї ???? ????у ????у ?и ???? ??????
???я, ч?? ????д, ??з ?і?. У ??у ??д? лю?? ????ся ?????у ?????ю ??, ??
???? ? ?????я ?о ? ?? ???? з ????у ?я?м ???о???о ???. В??і?? ?????я
?????, ?? ? ур?аю? ????і ???, ??. Н???? ????? .

П???? ???іню?? , ? і?і?ю?

1. Е?????а ??

d – ??о і?ів ??? ??а ???іню??я , ? ??ря?ся в ???і dm – ?? ???я в ??у
??????у ?ся?. Х – ????; [P] – ?????а.

2.
picscalex1050100090000030102000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003a0131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff60130000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002c20205000000
13020002d6040500000014020002f6050500000013020002bc0a1c000000fb02f3fde300
000000009001000000020002001053796d626f6c00009b1c0a0398f1120058b1f37761b1
f3772040f577751c66a9040000002d01010008000000320a5f02720b010000005b791c00
0000fb02f3fde300000000009001000000020002001053796d626f6c0000311c0ada98f1
120058b1f37761b1f3772040f577751c66a9040000002d01020004000000f00101000800
0000320a5f02fd0d010000005d791c000000fb02f3fde300000000009001000000020002
001053796d626f6c00009b1c0a0498f1120058b1f37761b1f3772040f577751c66a90400
00002d01010004000000f001020008000000320a5f02f90e010000005b791c000000fb02
f3fde300000000009001000000020002001053796d626f6c0000311c0adb98f1120058b1
f37761b1f3772040f577751c66a9040000002d01020004000000f001010008000000320a
5f021613010000005d791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e0058b1f37761b1f3772040f577751c66a9040000002d01
010004000000f001020009000000320a6002700f04000000cafef0e808000000320a6002
e90b02000000c1ca09000000320a8c03510703000000f1e5eae80a000000320a6e014006
06000000f0e0f1efe0e408000000320a8c03300302000000647408000000320a6e01dc02
02000000644e08000000320a6002580001000000c04e1c000000fb0280fe000000000000
9001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0058b1f37761b1f3772040
f577751c66a9040000002d01020004000000f001010008000000320a6002790e01000000
2c4e08000000320a6002f20a010000002c4e1c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c00009b1c0a0668f2120058b1f37761b1f3772040f577751c
66a9040000002d01010004000000f001020008000000320a60029001010000003d4e0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00a9751c66a900000a0021008a01000000000200000084f4
1200040000002d01020004000000f0010100030000000000П????ь ????і?? ??

3. А????ь ??????ї ????

4. П???? ??

d – ????ь ???ї, ????ї ???? в ?я?? ??????у ?ся?. dm – ?? ???? в ?ся?.

5. П????ь ????? ??

6. Е?і???? ??

Q – ??і?є? я??і, ? ???? ?д ???інюв?ня.

П?я?я ??????ї ?? ???о в зв’я?у з ?м, ? ??і ?? ???іню??я ?и ????й ????ій
?? ???аю? ????і?і ???і?і ???. Q ?а???ся ? ???ях Н?м Р?і?і?? Б???.

П???? ?н

Лю?? ??і?о ????ся ?????ю ????м ??м, ? ???єт?я з ??і??о ???іню??я і
???іню??я ???? ???і??х ????х, ??????х ???н (???, ??, ??т). П???? ?н
?????ся в ???ях ????? ????і?? ??. На ????ї Бє??? – ?д 4 ? 20 ?/?с.
Флю????я: 0.5 – 0.2 Р???а. Р??????я ???ї ?і??: 2 Р??е?. Р??????я ??: ? 5
Р???.

Т?тя ??ія – ??? ???и: ?ю??, т????? 40о – 41о, ????а з ?? і ????іх ???.
П?? 700 – ??? ?д ???? ? ??і.

Н????я ???іню?? , ? і?і?ю?

У ??? ??ув?ня ????? ????а:

– ? ?????я ???? ??;

– ?ня?и ???????? ?????я лю?й.

Г???? ?????? ?????и, ? ?????ю? ????? ??і ?????я є: ??а ?ді?і?? ???и –
НРБ-87; ???і ????і ???а р??и з ??????? ????? й і??и ????и ???іню?? , ?
і?і?ють , -ОСП 72-87.

Ві??і?о ? НРБ і ОСП ???? о?? ?ля?ся ? ??х ????ї:

– А – ??и, ? ??і?о ?о ????о ??юю? ??????о з ????и ???іню??я;

– Б – ???? ???а ????я, ? ??????о ? ??ює з ????и ???іню??я, ?е ? ???и
????ня ?о ??і??я ??? ?????я ?????ю.

– В – І?е ????я в ???і, ??, ?????.

У????? ?и ??и ???в, ?????я я?х ????ь ??і?? ??а ???ью в ?ря?у ???ня
?????: ?е ??, ???, ???? ????й ??к; ????а ???, ???а, ??и, ????а, ЖКТ,
??і, ???л? ?а, ??? ???а, м’я?; ?і?? ???, ???? ???а, ??ля, ?ед??ья.

У ????? ?д ??и ???в ?я ????у ????ї «А» – ПДД, ?я ????ї «Б» – ПД (?? ??),
?я «У» – ????й ?н.

ПДД ?????? ??і?? ???ня і??і???? ??????ї ?? ? ?к, ? ?и ???і??у ??? ??я?м
50 ??в ? ???? в ??і ???’я ????у ???я??? ?ін, ? ?я?яю?ся ????и ????. ПД
????ює?ся ??е ПДД – ?я ?????я ???????? ?????я ?іб ????ї «Б».

З??т ?д ???іню?? , ? і?і?ють

До ???? ?р ???у ???я?ся: ?????ня ??? із ?????м ???м ???іню??я (???
????ю); ????я ?? ??? (??? ??м); ?д??ня ???х ??ь ?д ??? (??? ????ю);
??????я ??? ?о ???х ?с?.

Р???яю? ???: ?д ??і??? ?????я, ? ???є ?и ??? з ????и ????и; ?д ??????
?????я, ? ???є ?и ??? з ????? ?е???.

З??? ???а – ???, ? ??ю?ю? ????я ??????х ???н у ?????.

П? ??? ????о ??? ?з?чаю? ??????? ???а і ???? ????? ??і ???іню??я.
П?????я ???у ???ю?ся з ????ням ?????я ????ня, ????ї ?іб, ? ???ю?ся,
????? ?????я. П? ??у ?????ся ????ь ????ня ????ння Ро –???і?ь ??, я?
??ряє?ся ? ???? ??і; Рх – ???? ????? ???іс? ??.

Т??? ??? ??????ся в ????ті ?д ???ї ???іню??я і ????і ????ня з ????ням
????і ????у. У ????? ?д ????у і ?????ї ??? ??є: ?дя?й; ??й; ?і??й.

Висновок

З??т ?д ?? ?ся?є?ся ????ю ??????ї ??і?, ???у??ям ???в і ???в і??і????о і
?????? ???у, ?????-?????и ????. З??и ?????? ???у ?ля?ся ???? ???а ??:
???ю? ?м у ???і ????ня (??і?? ????о); ???ю? ?м ? ?я?х ?? ????я. По ???у
??і??ї:

А???? – ???ю?ся ? ?????у ??? ????ня і ? ????м ?ї ???аю?ся ??? ??оі?ля?ї,
???????я, ????ля?я, ??????я, ?????ня ????? ??.

Б?і???-????і ??? ????ую?: ??ни, ????ля?ю, ??? ??????я, ?????е ????я,
???, ?і???я і т.д. Н??л?е ????і ????люю? ????и: ??л?т (????і?? ????);
?????? з ????ням з ??? ????, ??? і т.д. З????? ????и: ???, ??н, ??іт,
???а, ДВП, ДСП, ???, ??????, ????и з ???ою ????ією.

А?і????-?????і: ?????е ??і??я ???х ??ь; ?????? ??м ??і і ?????.
О??і???о-??і?і.

А??? ??а ???у – ????я ?? в ?????я ? ???а. З??и і??і???о ???у: ????и, ??і
???и, ????и, ??и.

С??к ????а?ї ?????

1. В????а Л.Е., В???? М.В., Г?? М.В. О??и ???и ??і: Пі???к. – К., 2001.

2. В???? В.А. П????я э???я. – У??? ???е ?я ????в ??в. – Р??в-?-Д?у: –
«Ф???, 1996.

3. Г????й Ю.Д., К??а С.А. Ги?????е ??вы ?????ия ???? ??ы. – М.:К?????я
???а, 1986.

4. Д??г Н.М. Г??? ????я и ??ля?и ??? и ?р??? ????и ???в. – М.: «БРЭ»,
1971.

5. Ді????й В.С. Ш? і ???ія. – К.: Н??? ??а, 1989.

6. О??и ?г??? ???ії. – М???? ??і?и і ???л?і ???ня ?я ????в І???? ?
д???і??о ???ня ? ??і???? 7.070801 ???гія ? ???а ??????о ?????”. – К?в
2002.

7. С??к К.М., Б??? А.В., Г????й А.В. Б???а. Э???я. О??а ???ы. – С????е
???е. – К?в: ???? ???, 1997.

8. Ф????е ????ы и ???ы ?????ия ??????й ????й ??ы. – А???. ?с. ? ??к. ?.
??. ??. ??. ?ук. – Чё?? К.А., С??-П????, 1999.

9. Т?ч? К.Н., Ів??к Д.Ф. ? ін. Д?і?? ? ???і п?? ? ?????? ???є??і. — К.:
Т???, 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019