.

Поняття ліквідації наслідків стихійних лих (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3823
Скачать документ

2

РЕФЕРАТ

на тему:

“Поняття ліквідації

наслідків стихійних лих”1. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Внаслідок НС виникають руйнування будинків, споруд, шляхів сполучення,
зараження місцевості радіоактивними та хімічними речовинами, затоплення,
пожежі тощо. Люди можуть опинитися у завалах, у пошкоджених, підтоплених
або палаючих будинках, інших не передбачуваних ситуаціях. У зв’язку з
цим необхідні заходи з рятування людей, надання їм допомоги, локалізації
аварій та усунення пошкоджень. При вирішенні цих проблем виходять з
того, що в осередках ураження і районах лиха будуть проводитися не
тільки суто рятувальні роботи, а й деякі невідкладні, не пов’язані з
рятуванням людей.

Рятувальні та інші невідкладні роботи (РіНР) проводяться з метою >
порятунку людей та надання допомоги ураженим, > локалізації аварій та
усунення пошкоджень, > створення умов для наступного проведення
відновлювальних робіт. При проведенні РіНР велике значення має
дотримання таких умов, як * своєчасне створення угруповань, сил, що
залучаються для проведення РіНР; *своєчасне ведення розвідки; *швидкий
рух і введення сил в осередок ураження; *безперервне проведення РіНР до
їх повного завершення; *тверде й оперативне управління силами, що
залучаються до проведення РіНР; * всебічне забезпечення їх діяльності.

Рятувальні роботи включають:

* розвідку маршрутів висування формувань і об’єктів робіт;

* локалізацію і гасіння пожеж на маршрутах висування і на ділянках
робіт;

* пошук уражених і витягування їх з пошкоджених та палаючих будинків,
загазованих, затоплених, задимлених приміщень, із завалів;

* розкриття зруйнованих, пошкоджених, завалених споруд та рятування
людей, які там знаходяться;

* подання повітря в завалені споруди з пошкодженою фільтровентиляційною
системою;

* надання першої долікарської допомоги ураженим та евакуація їх до
лікарських установ;

* виведення (вивезення) населення з небезпечних зон у безпечні райони;

* санітарну обробку людей, ветеринарну обробку сільськогосподарських
тварин, дезактивацію та дегазацію техніки, засобів захисту, одягу,
продовольства, води, фуражу.

Інші невідкладні роботи включають:

* прокладання колонних шляхів та влаштування проїздів (проходів) у
завалах та в зонах ураження;

* локалізацію аварій на газових, електричних мережах з метою
забезпечення умов для проведення рятувальних робіт;

* укріплення чи руйнування конструкцій будинків та споруд, які
загрожують обвалом та перешкоджають безпечному руху і проведенню
рятувальних робіт;

* ремонт та відновлення пошкоджених і зруйнованих ліній зв ‘язку та
комунально-енергетичних мереж з метою забезпечення рятувальних та інших
невідкладних робіт, а також захисних споруд для укриття людей у випадку
повторних НС;

* пошук, знешкодження та знищення боєприпасів, що не розірвалися, та
інших вибухонебезпечних предметів.

Рятувально-відновлювальні роботи проводяться безпосередньо в осередках
ураження за будь-якої погоди до повного їх завершення.

2. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

Згідно з Законом «Про цивільну оборону України» «громадяни України мають
право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф,
значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших
органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо
його реалізації.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має
своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і
катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру».

Головною функцією органів державної виконавчої влади, адміністрації
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та
господарювання у разі виникнення НС є захист населення та організація
його життєзабезпечення.

Заходи щодо захисту населення плануються та проводяться по всіх районах,
населених пунктах, охоплюють усе населення. Водночас характер та зміст
захисних засобів встановлюється залежно від ступеня загрози, місцевих
умов з урахуванням важливості виробництва для безпеки населення, інших
економічних та соціальних чинників. З цією метою міста розподіляються за
групами важливості, а об’єкти — за категоріями стосовно засобів захисту
населення у разі надзвичайної ситуації. Цей розподіл здійснює Кабінет
Міністрів України.

Для міст встановлені наступні групи:

> особливої важливості;

> першої групи;

> другої групи;

> третьої групи.

Для підприємств та організацій встановлені наступні категорії:

> особливої важливості;

> першої категорії;

> другої категорії.

Основні заходи щодо захисту населення плануються та здійснюються
завчасно і мають випереджувальний характер. Це стосується насамперед
підготовки, підтримання у постійній готовності індивідуальних та
колективних засобів захисту, їх накопичення, а також підготовки до
проведення евакуації населення із зон підвищеного ризику.

Для організації життєзабезпечення населення в умовах НС та організації
робіт з ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих
створюються Державні комісії з надзвичайних ситуацій — ДКНС. ДКНС діють
при Кабінеті Міністрів України, в областях, містах, регіонах як на
постійній основі, так і у випадку виникнення НС. До їх функцій входить

забезпечення постійної готовності до дій аварійно-рятувальних служб,
контроль за розробкою та реалізацією заходів з попередження можливих
аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС виконуються по черзі У
максимально короткі строки.

Передусім вирішуються завдання щодо термінового захисту населення,
запобігання розвитку чи зменшення впливу надзвичайної ситуації і
завдання з підготовки та виконання рятувальних та інших невідкладних
робіт.

* Організація життєзабезпечення населення в умовах НС — це комплекс
заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя,
здоров’я і, працездатності людей,

Цей комплекс включає:

• управління діяльністю робітників та службовців, всього населення при
загрозі та виникненні НС;

• захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф,
стихійного лиха;

• забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і
предметами першої необхідності;

• захист продовольства, .харчової сировини, фуражу, вододжерел від
радіаційного, хімічного та біологічного зараження (забруднення);

• житлове забезпечення і працевлаштування;

• комунально-побутове обслуговування;

• медичне обслуговування;

• навчання населення способам захисту і діям в умовах НС;

• розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах
радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

• санітарну обробку;

• знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання,
сировини, матеріалів і готової продукції;

• підготовку сил та засобів і ведення рятувальних та інших невідкладних
робіт в районах лиха і осередках ураження;

• забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки,
правила поведінки; морально-психологічну підготовку і заходи щодо
підтримання високої психологічної стійкості людей в екстремальних
умовах;

• заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення
несприятливих для людей екологічних наслідків НС та інші заходи.

Усі ці заходи організовують державна виконавча влада, органи управління
цивільної оборони при чіткому погодженні між собою заходів, що
проводяться. Керівники підприємств, установ і організацій є
безпосередніми виконавцями цих заходів. Заходи розробляються завчасно,
відображаються в планах цивільної оборони і виконуються в період загрози
та після виникнення НС.

3 метою недопущення загибелі людей, забезпечення їх нормальної
життєдіяльності у НС передусім повинно бути проведено сповіщення
населення про можливу загрозу, а якщо необхідно, організовано евакуацію.

Сповіщення населення здійснюється усіма доступними способами: *через
телебачення, *радіомережу, *радіотрансляційну провідну мережу,
*спеціальними сигналами (гудки, сирени). Передбачається спеціальна схема
повідомлення посадових осіб та осіб, задіяних у системі цивільної
оборони.

* Евакуація — це організоване виведення чи вивезення населення з
небезпечних зон. Безпосередньо евакуацією займається штаб цивільної
оборони, усі організаційні питання вирішують евакуаційні комісії.
Евакуація розпочинається після прийняття рішення начальником цивільної
оборони, надзвичайною комісією або органами влади.

Евакуація працюючого населення здійснюється за * виробничим принципом, а
населення, яке не пов’язане з виробництвом, — за *територіальним
принципом через домоуправління, ЖЕУ, ЖЕК тощо. Діти евакуюються разом з
батьками, але можливе їх вивезення зі школами, дитсадками.

Для проведення евакуації використовуються всі види транспорту:
залізничний, автомобільний, водний та індивідуальний. Автотранспорт
використовується для вивезення на короткі відстані. В деяких випадках
частина населення може виводитися пішки колонами по шляхах, які не
зайняті перевезеннями.

Евакуація населення здійснюється через збірні евакуаційні пункти, які
розташовують поблизу місць посадки на транспорт або на вихідних пунктах
пішого руху, в школах, клубах, кінотеатрах та інших громадських
закладах.

Про початок та порядок евакуації населення сповіщається по мережі
сповіщення. Отримавши повідомлення про початок евакуації, необхідно
взяти документи, гроші, речі та продукти і у визначений час прибути на
збірний евакуаційний пункт, де населення реєструють; групують та ведуть
до пункту посадки.

Для організації приймання, розташування населення, а також забезпечення
його всім необхідним створюються евакуаційні комісії та приймальні
евакуаційні пункти, які вирішують проблему розташування, забезпечення та
обслуговування прибулого населення.

Тимчасове розселення громадян у безпечних районах передбачає
максимальний захист людей від радіоактивного забруднення, хімічного
ураження при аваріях або катастрофах на радіаційне або хімічно
небезпечних об’єктах, а також запобігає загибелі людей у випадках
катастрофічного затоплення районів проживання. В місцях розселення
звільняються приміщення для розміщення евакуйованих громадян, готуються
(за необхідності) колективні засоби захисту. Якщо сховищ недостатньо, то
організовується їх додаткове будівництво, пристосування існуючих
підвалів, гірських виробок, для чого залучається усе працездатне
населення, в тому числі евакуйовані.

Забезпечення населення продуктами харчування і предметами першої
необхідності здійснюється службою торгівлі і харчування цивільної
оборони сільського або іншого району, який прийняв евакуйованих.

Перші дві доби люди повинні харчуватися запасами продуктів, привезеними
з собою. В разі їх відсутності харчування здійснюється через мережу
громадського харчування або в сім’ях, в яких вони підселені.

Список використаної літератури

1. Основи безпеки життєдіяльності людини. – К., 2002.

2. БЖД. Підручник. – К., 2001.

3. Стихійні лиха та ліквідація стихійних лих. – Львів, 2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020