.

Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної ситуації на об\’єкті (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4113
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Організаційно-управлінські заходи запобігання й усунення надзвичайної
ситуації на об’єкті

Головною метою розвитку і удосконалення системи цивільної оборони та з
надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської діяльності є створення
дійсної високоефективної системи попередження виникнення надзвичайних
ситуацій на території СГД, яка спрямована на проведення профілактичних
робіт, захист працівників і службовців, підготовку органів управління і
сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та зменшення
фінансових і матеріальних витрат на ці заходи.

При створенні системи розвитку та удосконалення цивільної оборони
суб’єкта господарської діяльності необхідно приділити особливу увагу на
вирішення наступних важливих проблем:

1. Удосконалення роботи органів управління ЦО суб’єкта господарської
діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та екологічного характеру:

1.1. Створення автоматизованої системи управління ЦО і банку даних з
питань надзвичайних ситуацій.

1.2. Розробка науково обґрунтованих прогнозів можливого впливу
надзвичайних ситуацій:

– на господарську та іншу діяльність суб’єкта господарської діяльності
внаслідок:

– аварій на АЕС;

– аварій на гідровузлах (шлюзах, греблях);

– аварій з викидом хімічно небезпечних речовин на об’єктах і транспорті,
що перевозить ХНР;

– виникнення пожеж і вибухів;

– інших надзвичайних ситуацій.

1.3. Розробка і здійснення інженерно-технічних заходів щодо захисту (на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій) виробництва, зберігання і
транспортування продукції, що виробляється суб’єктом господарської
діяльності.

1.4. Створення, розвиток та удосконалення локальних систем виявлення та
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території суб’єкта
господарської діяльності.

1.5. Створення, розвиток та удосконалення локальних систем оповіщення
працівників, службовців та населення, яке мешкає у відомчому житловому
фонді, про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно,
радіаційно, вибухо-, пожежонебезпечних об’єктах.

2. Захист працівників, службовців та населення, яке мешкає у житловому
відомчому секторі, що потрапляють у можливі осередки ураження та райони
стихійного лиха:

2.1. Інженерний захист:

а) накопичення фонду захисних споруд суб’єктом господарської діяльності:

– нове будівництво сховищ;

– нове будівництво ПРУ;

б) дообладнання (пристосування) під сховища і ПРУ інших споруд та
приміщень;

в) поточний ремонт сховищ і ПРУ.

2.2. Радіаційний і хімічний захист:

а) поточний ремонт складів та інших приміщень, які використовуються
для зберігання засобів індивідуального захисту та майна сил цивільної
оборони;

б) поповнення запасів засобів індивідуального захисту, заміна застарілих
ЗІЗ та тих, у яких минув термін зберігання;

в) придбання перспективних приборів радіаційної і хімічної розвідки та
дозиметричного контролю.

2.3. Медичний захист:

а) обновлення медичних засобів захисту і спеціального майна:

– аптечок (індивідуальних і колективних);

– йодистих препаратів;

– знеболювальних препаратів;

б) придбання медичного обладнання для сил цивільної оборони. 2.4.
Евакуаційні заходи:

а) створення евакоорганів суб’єкта господарської діяльності з
визначенням потрібної чисельності і складу;

б) підготовка автотранспорту для проведення евакозаходів;

в) підготовка місць для розміщення евакуйованих людей у випадках
виникнення НС.

3. Організація життєзабезпечення працюючого персоналу суб’єкта
господарської діяльності і населення, яке мешкає у відомчому житловому
фонді, у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

3.1. Створення матеріального, продовольчого і фінансового резерву для
життєзабезпечення працюючого персоналу суб’єкта господарської діяльності
на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2. Створення резерву рухомих і стаціонарних дизельних електростанцій
для систем життєзабезпечення суб’єкта господарської діяльності.

3.3. Підготовка систем життєзабезпечення суб’єкта господарської
діяльності для сталого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій.

4. Забезпечення готовності сил ЦО для дій в умовах надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та екологічного характеру:

4.1. Створення і підтримка в готовності до дій в умовах надзвичайних
ситуацій сил ЦО.

4.2. Організація всіх видів забезпечення діяльності сил ЦО.

4.3. Створення резерву витратних ресурсів матеріального забезпечення сил
ЦО.

5. Удосконалення системи управління, оповіщення і зв’язку цивільної
оборони суб’єкта господарської діяльності:

5.1. Удосконалення і розвиток системи пунктів управління:

а) нове будівництво пунктів управління (у місцях постійної дислокації);

б) нове будівництво заміських запасних пунктів управління;

в) поточний ремонт запасних пунктів управління.

5.2. Оснащення запасних пунктів управління сучасними засобами зв’язку і
оповіщення працюючого персоналу суб’єкта господарської діяльності,
організація їх експлуатації:

а) придбання засобів зв’язку;

б) придбання засобів оповіщення;

в) створення рухомого пункту управління;

г) організація та проведення поточного ремонту засобів зв’язку та
оповіщення працюючого персоналу суб’єкта господарської діяльності.

6. Удосконалення роботи органів управління з підготовки суб’єкта
господарської діяльності до сталого функціонування в умовах
надзвичайних ситуацій:

6.1. Підвищення захисних характеристик будинків і споруд при проведенні
капітального ремонту будинків і споруд.

6.2. Резервування систем енергозабезпечення суб’єкта господарської
діяльності.

6.3. Створення резерву матеріально-технічних засобів на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій.

7. Організація підготовки і перепідготовки керівного складу суб’єкта
господарської діяльності до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій:

7.1. Планова підготовка керівного складу органів управління по ЦО:

а) на центральних державних курсах цивільної оборони і промислової
безпеки;

б) на обласних (міських) курсах ЦО.

7.2. Планова підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО та з MC на
факультетах підвищення кваліфікації.

7.3. Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах.

7.4. Інші планові заходи з підготовки керівників та спеціалістів при
проведенні навчань і перевірок з питань цивільної оборони

8. Удосконалення навчальної матеріальної бази ЦО і проведення пропаганди
з питань ЦО та з НС:

8.1. Створення навчального класу з ЦО.

8.2. Придбання спеціальної навчально-методичної літератури і
відеофільмів та створення куточків з цивільної оборони.

На основі вище викладеного складаються відповідні плани розвитку і
удосконалення цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності, які
розроблені згідно з Законом України “Про цивільну оборону України” і
внесенням змін та доповнень до нього, “Положенням про цивільну оборону
України”, постановами KM У, іншими нормативними актами та вказівками МНС
України.

У цих планах подаються:

зведені кошториси витрат на виконання заходів розвитку і вдосконалення
систем цивільної оборони та попередження виникнення надзвичайних
ситуацій на об’єкті господарської діяльності;

перелік основних заходів розвитку і вдосконалення систем цивільної
оборони та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті
господарської діяльності;

довідкові дані про стан і забезпеченість виконання основних заходів
цивільної оборони на об’єкті господарської діяльності.

Ці плани підписуються начальником штабу цивільної оборони, головним
бухгалтером та заступником начальника цивільної оборони з економічних
питань на об’єкті господарської діяльності.

Роботодавець незалежно від форм власності і господарювання надає своїм
працівникам сховище, забезпечує засобами індивідуального захисту, сприяє
здійсненню евакозаходів, створенню сил для подолання наслідків
надзвичайних ситуацій та їх готовності до практичних дій, а також
виконанню заходів з цивільної оборони.

Роботодавець, який дійсно піклується за безпеку своїх працівників, а
Закон зобов’язує його це робити, знайде кошти, матеріальні ресурси і
змогу тримати за рахунок підприємства штатну одиницю, яка б займалась
справами захисту, невеличкий позаштатний загін для надання першої
необхідної допомоги своїм працівникам у разі виникнення надзвичайних
ситуацій.

Для керівників потенційно небезпечних підприємств Законом передбачено
додаткові заходи і визначається відповідальність за безпеку населення,
яке мешкає поряд з цими об’єктами.

На радіаційно, хімічно і вибухонебезпечних підприємствах додатково
створюються локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайної
ситуації та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах
можливого ураження, запроваджуються інженерно-технічні заходи, що
зменшують ступінь ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів і несуть
витрати щодо їх здійснення.

Контроль за виконанням заходів щодо розвитку і удосконалення системи
цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської
діяльності здійснює один із заступників начальника цивільної оборони СГД
через керівників структурних підрозділів, начальників управлінь
(відділів) адміністрації та начальника штабу цивільної оборони.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ

Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник
для вузов. – М.: Высшая школа, 1986.

Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и
оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных
электростанций. – М., 1989.

Губський А. І. Цивільна оборона. – К., 1995.

Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства
от оружия масового поражения. Справочник. – К., 1989.

Деміденко Г.П., Захист об’є ктів народного господарства від зброї
масового ураження. – К., 1996.

Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За
редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. – Львів: Афіша, 2001.

Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. – К., 1997.

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах
харчування (ДР-97). МОЗ України. – К., 1997.

Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних
виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного
походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України
С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. – К.: НАНУ, 1995.

Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., 1999.

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных
объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і
катастрофах. – М., 1990.

Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта
В.Ф. Гречанінова. – К., 1997.

Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. – M.; Воеииздат, 1978.

Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и
экологического характера. В 3-х частях. – М., 1990.

Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. – М.:
Воениздат, 1986.

Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом
генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020