.

Обслуговування робочого місця бухгалтера, удосконалення робочого місця (контрольна робота)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 3789
Скачать документ

Контрольна робота

Обслуговування робочого місця бухгалтера, удосконалення робочого місця.

Зміст

Вступ

1 Обслуговування робочого місця.

2 Удосконалення робочого місця.

Висновок

Література

Україна починає входити в нову епоху свого розвитку – епоху
ринкових відносин. Цей факт зіграв виняткову роль на всій економіці
нинішньої України. Як відомо, економіка країни існує за рахунок різних
підприємств, установ, тобто за рахунок всього того, що може приносити
прибуток державі у вигляді податкових надходжень до державного бюджету.
У свою чергу, кожна з таких організацій володіє своєю економікою, яка
складається з сукупності всіх підрозділів в неї що входять. Але і вони в
своїй структурі не однорідні і складаються з більш дрібних складових, а
саме робочих місць. Таким чином, робоче місце є заключною ланкою в
ланцюзі структур складових єдине ціле – організацію.

Під робочим місцем розуміється обмежена частина території (або
простори), оснащена необхідними засобами виробництва (знаряддями і
предметами праці), на якій скоюється трудова діяльність працівника або
групи з’єднаних одним завданням працівників. Кажучи про територію,
мається на увазі, перш за все територія підприємства, на якому працює
людина, але він може працювати і за межами території підприємства,
наприклад, робоче місце надомника. Далі, у визначенні відзначений і
простір. Дійсно, що буде робочим місцем, припустимо, будівника або
монтажника-висотника? Звичайно не територія, а деякий простір.

1 Обслуговування робочого місця

Одним з елементів організації праці, разом з організацією робочих місць,
є організація їх обслуговування. В деяких посібниках з організації праці
ці два елементи подаються як один – «організація і обслуговування
робочих місць», при цьому усередині елемента питання розділяють на
організацію робочих місць і обслуговування робочих місць, що не можна
вважати за правильне. Річ у тому, що обслуговування робочих місць – це
задача технічна. До організації праці відноситься не обслуговування
робочих місць, а організація їх обслуговування. Цей нюанс має принципове
значення. Організація робочого місця – це формування виробничого
середовища для працівника, його речовинне оточення. Організація ж
обслуговування робочого місця пов’язана зі встановленням системи
взаємодії якого-небудь робочого місця і працівника, зайнятого на ньому,
з іншими робочими місцями і працівниками, які покликані забезпечувати
його безперебійну і якісну роботу.

У складі системи обслуговування виділяється енергетична функція —
забезпечення робочих місць всіма видами енергії (електроенергія, пара,
стисле повітря, вода і т. д.).

У всякому виробництві існує і такий вид обслуговування, як наладка,
підналадка і регулювання технологічного устаткування.

Процес виробництва пов’язаний з міжремонтним профілактичним і
аварійно-ремонтним обслуговуванням всіх видів технологічного
устаткування. Це приводить до виділення в обслуговуванні робочих місць
ремонтної функції.

В процесі виробництва разом із стадією власне виробництва існує і
контроль якості продукції, у тому числі контроль якості сировини,
матеріалів і напівфабрикатів, видаваних на робоче місце, а також
контроль готової продукції, що поступає з робочих місць. Тим самим
обслуговування робочих місць включає і контрольну функцію.

Обслуговування працівників складається з проведення заходів щодо охорони
праці і техніки безпеки, забезпеченню нормальних санітарно-гігієнічних
умов на робочому місці (температури і вогкості повітря, освітленості і
ін.). Працівники мають потребу в наявності питного водопостачання,
туалетів. Для працівників на виробництві може бути організовано медичне
обслуговування, громадське харчування, господарсько-побутове
обслуговування (наявність роздягалень, душей, прання, хімчистка і ремонт
спецодягу, ремонт спецвзутті і т.п.).

В зміст робіт по здійсненню ремонтного обслуговування устаткування
входить складання дефектних відомостей – документа, в якому
висловлюється докладний перелік всіх ремонтних робіт по видах
устаткування. На підставі дефектних відомостей проводиться планування
ремонтних робіт і їх проведення по видах ремонту (дрібного, середнього,
капітального).

Міжремонтне обслуговування устаткування включає профілактичні його
огляди з метою встановлення стану окремих вузлів і частин машин і
механізмів, різних з’єднань, частин, електроустаткуванні, огорож, що
рухаються, пристроїв по забезпеченню безпеки і усунення виявлених
несправностей.

Наладка і настройка устаткування проводиться на початку роботи і, з
потреби, під час роботи. Таку роботу часто закріплюють за основними
працівниками. Застосовуються наступні форми організації налагоджувальних
робіт: індивідуальна, коли за тим, що налагоджує закріплюється певна
кількість устаткування, яке він обслуговує один; змішана, коли наладку і
переналагодження здійснює той, що налагоджує, а підналадку – основний
працівник; бригадна, коли всі роботи по наладці, переналагодженню і
підналадці здійснює бригада.

Підтримка в робочому стані, зберігання і видача технологічного і
організаційного оснащення припускає виконання робіт по інструментальному
обслуговуванню робочих місць, яке складається з отримання і
раціонального зберігання інструменту, видачі або доставки його до
робочих місць, обмін що вийшов з ладу інструменту, його відновлення.
Подібні дії необхідно проводити з обслуговуванням робочих місць
інструментом, запасними частинами, організаційним оснащенням.

Підтримка в робочому стані і прибирання будівель, споруд, території
включає, по-перше, ремонтно-будівельні роботи, що полягають в ремонті
будівель і споруд, де розташовуються робочі місця (стін, стель, полови,
дверей, віконних отворів, сходових кліток і т.д.), в проведенні
малярних, штукатурних, покрівельних і інших будівельних робіт при
монтажі або демонтажі устаткування; по-друге, прибиральні роботи в
приміщеннях і на території, вивіз сміття.

Велике значення має підготовчо-технологічна функція, що складається з
робіт по забезпеченню робочих місць сировиною, матеріалами,
напівфабрикатами, комплектуючими виробами, канцелярськими товарами і
іншими предметами праці. Тут проводяться роботи, пов’язані з отриманням,
зберіганням, сортуванням, комплектацією і видачею необхідних предметів
праці.

Транспортні і навантажувально-розвантажувальні роботи на підприємстві
забезпечують переміщення з одного підрозділу в інший і між робочими
місцями предметів праці, оснащення, устаткування, готових виробів і
пов’язані з цим їх вантаження і розвантаження.

Контрольна функція обслуговування направлена на здійснення контролю
якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Тут
проводиться стартовий контроль засобів, що поступили, міжопераційний
проміжний контроль виробів, що проходять різні стадії виробництва,
фінішний контроль готової продукції, таврування годних деталей і
виробів.

Функції обслуговування безпосередньо працівників полягають в створенні
на робочих місцях відповідних санітарно-гігієнічних і інших умов, про що
було сказане вище.

Щоб організувати обслуговування робочого місця відповідно до вимог НОТ,
необхідно вирішити наступні чотири взаємозв’язані групи питань:

встановити, яких видах обслуговування потребує дане

робоче місце і його працівник;

по кожному виду обслуговування визначити фізичну

норму обслуговування, обгрунтувати його об’єм в зміну (місяць, рік);

визначити регламент обслуговування, його графік з вказівкою

часу, послідовності і періодичності обслуговування;

персоніфікувати обслуговування, тобто закріпити види за певними
виконавцями або підрозділами.

Фізична норма обслуговування може бути представлений різними
показниками. Для сировини, матеріалів, напівфабрикатів це може бути
об’єм їх разової доставки або величина їх незнижуваного запасу на
робочому місці. Для ремонтних робіт може бути вказаний вид ремонту:
дрібний, середній, капітальний і його тривалість. Для
енергообслуговування указуються його параметри (напруга і сила струму,
тиск і температура пари і гарячої води і ін.)- Для міжремонтного
обслуговування устаткування, господарського обслуговування робочого
місця указуються види робіт і їх тривалість і т.д.

Регламент обслуговування для кожного виду обслуговування також може мати
свій вигляд. В одному випадку це може бути вказівка на періодичність
обслуговування (наприклад, «раз в зміну», «кожну годину», двічі в місяць
і т. д.), в другом випадку може бути вказаний конкретний час
обслуговування. Можуть бути вказівки типу: «по виклику» або «постійно»,
«безперервно».

Таким чином, добре організованим буде таке обслуговування, при якому
працівники, робоче місце яких обслуговують, знають, хто їх обслуговує, в
якому об’ємі і коли. А працівники, які обслуговують, знають, кого вони
обслуговують, в якому об’ємі і в який час. Все це повинне бути
зафіксовано в організаційних документах.

2 Удосконалення організації обслуговування робочих місць

Удосконалення організація обслуговування робочих місць досягається
шляхом дотримання принципів. Основні з них – системність, комплексність,
плановість, запобігливість, своєчасність, надійність, оперативність,
економічність.

Системність -є найважливіший принцип при побудові або проектуванні
обслуговування. Полягає в тому, що організація обслуговування повинна
бути продумана досконально, тут не повинно бути другорядних питань.
Кожний вид обслуговування повинен ретельно пропрацювати з погляду
організації роботи усередині функціонального підрозділу, зайнятого його
виконанням, а також з урахуванням його взаємозв’язку з іншими видами
обслуговування і з організацією роботи того робочого місця, яке підлягає
обслуговуванню.

При удосконалені системного підходу важливо точно сформулювати мету
роботи. А вона полягає в тому, що робота по обслуговуванню повинна бути
підлеглий потребам обслуговуваних робочих місць..

Комплексність обслуговування полягає в тому, що необхідно організувати в
рівному ступені добре всі види обслуговування. комплексного
опрацьовування організації обслуговування означає її обхват всіх питань
обслуговування по всіх виробничий значущим функціям обслуговування.
Повнота обслуговування досягається узгодженістю за часом всіх видів
обслуговування.

Плановість обслуговування означає, що воно повинне бути частиною
внутрішньовиробничого планування. Обслуговування не повинне бути
стихійним, його слід організовувати на основі розрахунків потреби у
видах, термінах і об’ємах обслуговування для кожного робочого місця.
Планування обслуговування необхідно проводити завчасно, регулярно, в
певні проміжки часу. Плановість досягається тоді, коли система
обслуговування повністю узгоджується з системою оперативного планування
змінних завдань і забезпечує чітку послідовність роботи допоміжних служб
і робітників відповідно до змісту основного процесу.

Запобігливість обслуговування означає таку його організацію, яка не
допускає зупинки виробництва через невчасне виконання робіт по
обслуговуванню робочого місця. Запобігливість – це попереджувальне
обслуговування, засноване на розрахунках ресурсів роботи устаткування і
окремих його частин, на розрахунках запасів сировини, матеріалів,
палива, інструментів на робочому місці, необхідних для безперебійної
роботи.

Керуючись принципом запобігливості, ремонтувати устаткування слід не
тоді, коли воно вийшло з ладу, а тоді, коли підійшов час для
попереджувального ремонту, не дивлячись на те, що устаткування ще можна
використовувати. Те ж відноситься до запасів на робочому місці предметів
праці, технологічного оснащення і ін. Вони повинні постійно
поповнюватися і бути такими, які забезпечують безперервність виробничого
процесу. Щоб досягти запобігливості обслуговування, предмети змінного
оснащення робочого місця комплектуються наперед: до початку роботи все
необхідне повинне знаходитися на робочому місці.

Своєчасність обслуговування полягає в строгому дотриманні встановленого
регламенту обслуговування. Все повинне робитися вчасно, у встановлений
термін. Від цього залежить чіткість роботи обслуговуваного робочого
місця, тому дотримання такого принципу має велике значення.

Надійність обслуговування – це така його якість, яка досягається
системою дублювання, підстраховування на випадок непередбачених порушень
у виконанні функції обслуговування. Працівник, одержуючий
обслуговування, повинен бути упевнений в тому, що воно відбудеться
вчасно, в потрібному об’ємі і необхідної якості. Надійність
обслуговування – це ознака високої його організації.

Оперативність полягає в здатності системи обслуговування швидко
реагувати на непередбачені збої в обслуговуванні і усувати недоліки. Цей
принцип безпосередньо пов’язаний з принципом надійності, вони доповнюють
один одного.

Економічність означає, що організовуючи систему обслуговування,
необхідно розраховувати різні варіанти її здійснення і вибрати той з
них, який при дотриманні всіх вище перерахованих принципів зажадає
якнайменші витрати праці і матеріальних засобів. Принцип економічності
забезпечується використовуванням найдосконаліших технологій
обслуговування і встановленням величини трудових і матеріальних витрат
на основі науково обгрунтованих нормативів для розрахунку таких витрат.

На підприємствах розрізняють також форми організації обслуговування
робочих місць. Ними можуть бути чергове, планово-запобіжне і стандартне
обслуговування.

Чергове обслуговування – це обслуговування по виклику, його
організовують, як правило, в умовах одиничного і дрібносерійного
виробництва. При цьому обслуговуючий персонал викликають на робоче місце
у міру необхідності. Така організація обслуговування не завжди гарантує
його своєчасність, допускає можливість зупинок виробничого процесу,
непродуктивних втрат робочого часу, але відрізняється відносною
простотою.

Планово-попереджувальна обслуговування найбільш часто застосовується в
серійному виробництві і проводиться по планах-графікам (розкладу). Ця
форма організації обслуговування вимагає більшої підготовчої роботи, ніж
чергове обслуговування, характеризується чітким ритмом роботи служб
обслуговування і мінімальною вірогідністю простоїв робочого місця через
невчасність обслуговування.

Стандартне обслуговування використовують в потоково-масових
виробництвах. Це найдосконаліша форма організації обслуговування робочих
місць. Воно проводиться в строго регламентованому порядку по стандартних
розкладах і стандарт-планах. Цю форму організації обслуговування
називають стандартною ще і тому що, будучи обгрунтованою і розробленою,
система обслуговування включається в стандарт підприємства, який є
обов’язковий для всього персоналу документом.

Стандартне обслуговування характеризується високою економічністю,
відсутністю простоїв з вини обслуговуючих робочих, але вимагає чіткої
організації основного виробництва.

Розробку організації обслуговування робочих місць доцільно проводити в
наступній послідовності:

встановлюється склад і об’єм робіт по обслуговуванню в цілому для
підрозділу;

виділяються роботи по обслуговуванню, які доцільно передати основним
працівникам;

виходячи з складу і об’єму робіт розраховуються норми витрат праці
допоміжних працівників для обслуговування робочих місць (норми
чисельності, норми обслуговування, норми часу обслуговування);

склад і об’єм робіт по обслуговуванню розподіляються між допоміжними
працівниками з урахуванням функціонального розділення праці між ними і
норм витрат праці;

встановлюються форми обслуговування (індивідуальна, колективна) і
розробляються умови їх застосування;

розраховуються фізичні норми обслуговування;

розробляються регламенти обслуговування (графіки, розклади, маршрути
руху);

проектується організація стаціонарних і пересувних робочих місць
допоміжних працівників В результаті удосконалення принципів може бути
сформована оптимальна система обслуговування, забезпечуюча
безперервність всього виробничого процесу.

Удосконалення робочого місця бухгалтера

Розглянемо ефективність пропонованих заходів на прикладі робочого місця
бухгалтера – економіста:

1. Збільшення і доведення до необхідної норми освітлення дозволить
працівнику не напружувати зір і істотно підняти продуктивність його
роботи.

2. Оснащення даного робочого місця додатковими засобами естетизації,
зокрема жалюзі або штори, дозволить уникнути підвищення температури
повітря в приміщення (особливо в літній період) і запобігти передчасному
виходу з ладу організаційної і основного технологічного устаткування.

3. Оснащення господарський – побутовими обладнаннями для прибирання
приміщення істотно понизило б зміст пилу в повітрі, а так само бруду і
сміття на даному робочому місці. Це привело б до зменшення стомлюваності
працівника, до пониження ризику захворювання дихальних шляхів, а так
само запобігло передчасній поломці комп’ютерної і копіювальної техніки.

4. Наладка і регламентація постачання канцелярськими товарами дозволила
б уникнути затримок в роботі бухгалтера – економіста.

5. Підбір потрібних меблів, дозволило б істотно понизити стомлюваність
виконавця, що привело б до зростання його продуктивності.

6. Оснащення робочою тарою дозволило б скоротити час на пошуки потрібних
документів.

7. Оснащення сканером дозволило б істотно підвищити продуктивність
роботи за рахунок ліквідації часу, який працівник витрачає на відлучення
від роботи для сканування документа, а так само ліквідовувало б
непотрібні відволікання директора.

8 Оснащення засобом(и) механічної вентиляції (кондиціонер, винтиляторів)
приміщення, збільшило б комфортність роботи і, як наслідок, підвищило б
її якість і терміни виконання.

Висновок

Всі поняття, окрім робочого місця, є в тій чи іншій мірі досить
абстрактними, оскільки виражаються через інші поняття. Наприклад,
якомога описати робочу ділянку? Це є ніщо інше як сума робочих місць. У
свою чергу з суми робочих ділянок формується цех, а з останніх
складається сама організація. Ми бачимо, що робоча ділянка є сумою
характеристик робочих місць, тобто він напряму залежить від робочих
місць розташованих на ньому. Так, якість виробництва в цеху знаходяться
в безпосередній залежності від якості виробництва на робочій ділянці. А
продуктивність всієї організації в цілому знаходитися в тісному
взаємозв’язку з продуктивністю що входять в неї цехів. З цього всього
можна зробити висновок про те, що якість роботи на робочому місці
впливає на всю організацію в цілому. Тому раціоналізація робіт на
низовій ланці – робочому місці, є самим обгрунтованим з тієї точки зору,
що покращуючи показники роботи на робочих місцях, ми покращуємо роботу
всієї організації вцелом. Окрім цього організація робочого місця
безпосередньо формує обстановку і роботу, в якій постійно знаходиться
працівник на виробництві, що впливає на самопочуття, настрій,
працездатність і, кінець кінцем, на продуктивність праці.

Будь-яка робота немислима без обслуговування як трудового процесу, так і
самого працівника. Обслуговування займає одну з ключових ролей в
раціоналізації робочого місця, оскільки саме вона часто визначає ту
атмосферу, в якій знаходитиметься той або оний працівник. Тому дуже
важливо надати належну увагу цьому аспекту наукової організації праці.

Література:

Безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Н.А. Белова – К.: Знание, 2000
– 364с

Иванов Б.С. Человек и среда обитания: Учебное пособие, К.- 1999.

Рофе А.И. Научная организация труда: Учебное пособие.-К.: 2000.

П.С.Пушкин, С.И.Овчинников «Научная организация труда и техническое
нормирование», К., 2002 г.

К.В. Кутепова, Г.В. Побединский. «Научная организация труда и
нормирование труда в промышленности». Учебник для ВУЗов. К.,1999

Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. К.: Экономика, 1999 г.

Автоматизированные рабочие места. Учебник / Под ред. проф. Г. А.
Титоренко. К.: 2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020