.

Наслідки впливу на людей вражаючих факторів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5725
Скачать документ

Реферат на тему:

Наслідки впливу на людей вражаючих факторів

План

Вплив шуму на організм людини.

Вібрація та її вплив на організм людини.

Лазерне випромінювання та його вплив на організм людини.

Інфразвук.

Ультразвук.

Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини.

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

ВПЛИВ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер
з повною визначеністю. Ступінь такого впливу, в основному, залежить від
рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, а також
індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той
факт, що шум належить до загальнофізіологічних подразників, які за
певних обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму
людини. Так за даними медиків дія шуму може спричинити нервові,
серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних
процесів та функціонування органів слуху тощо. Із загальної кількості
захворювань, що перераховані вище останнім часом значно зросла частка
тих, які спричинені саме шумовим впливом. У зв’язку з цим, слід звернути
увагу на той факт, що протягом багатовікової еволюції людина так і не
набула здатності адаптуватись до дії шуму, як і не було створено
природного захисту для високочутливого та досконалого органу слуху
людини від дії інтенсивного шуму.

Медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем
шумів у години відпочинку і передовсім сну, коли найбільш повно повинні
відновлюватись сили людини. Не зайве нагадати, що у зв’язку з
вищезазначеним у нашій країні, як і у багатьох інших, діє заборона щодо
порушення тиші у житлових масивах з 23.00 до 7.00.

Найбільш повно вивчено вплив шуму на слуховий апарат людини. У
працівників «шумних» професій може виникнути професійне захворювання —
туговухість, основним симптомом якого є поступова втрата слуху, перш за
все в області високих частот з наступним поширенням на більш низькі
частоти.

Крім безпосереднього впливу на орган слуху шум впливає на різні відділи
головного мозку, змінюючи при цьому нормальні процеси вищої нервової
діяльності. Цей, так званий, неспецифічний вплив шуму може виникнути
навіть раніше ніж зміни в самому органі слуху. Характерними є скарги на
підвищену втомлюваність, загальну слабкість, роздратованість, апатію,
послаблення пам’яті, погану розумову діяльність і т. п.

Шкідливі та небезпечні наслідки дії шуму проявляються тим більше, чим
вищий рівень сили звуку та триваліша його дія.

Вібрація та її вплив на організм людини

Покращення умов праці та рослу продуктивності праці нерозривно зв’язані
з проблемою зменшення вібрації па виробництві.

Робота переважної більшості машин незмінно супроводжується вібрацією і
шумом, що генерується ними. Вібрація і шум наслідки переміщення та
рухів, закладених у принцип дії машини.

Вібрація це складини коливний процес пружних тіл, що характеризується
періодичністю зміни амплітуди коливань, віброшвидкості віброприскорення
та частоти коливань.

Встановлено, що вібрація передчасно виводить з ладу машини та
обладнання, обмежує їх технологічні можливості, негативно впливає на
організм людини.

Вібрація підвищеної частоти (> 16…20 Гц), як правило, проявляється у
вигляді шуму. В зв’язку з цим зниження вібрації звичайно рівнозначне
зниженню шуму, тобто можна говорити про віброакустичний комфорт.

Загальна вібрація залежно від джерела виникнення може бути трьох
категорій:

1 – транспортна вібрація, яка діє на операторів (водіїв) транспортних
засобів при перевезенні вантажів, на транспортних дорогах тощо;

2 – транспортно-технологічна вібрація, яка діє на операторів машин при
переміщенні вантажів, на виробничих майданчиках, платформах
(екскаваторів, баштових кранів, гірничих машин та ін.);

3 – технологічна вібрація, яка діє па операторів спеціальних верстатів
та верстатного обладнання, на яких відсутні джерела вібрації, що
перевищують гігієнічні нормативи.

Залежно від способу дії вібрації на тіло людини її поділяють на місцеву
(локальну) вібрацію, яка передасться через руки людини, та загальну, яка
передасться на тіло стоячої або сидячої людини через ноги. Як свідчить
практика, часто ці два фактори співпадають.

Ступінь та характер дії вібрації на організм людини залежить, від виду
вібрації, її параметрів та напрямку дії. Тіло людини можна вважати як
масу з пружними елементами.

Вібрація передасться людині як безпосередньо під час її контакту з
машиною, так і через конструкції, підлогу, спричиняючи при цьому
загальну вібрацію людського тіла, що проявляться в його коливаннях. Із
збільшенням амплітуди цих коливань (вібрації) збільшується енергія
коливних рухів, реакція людини на них сильнішає. Особливо шкідливі для
людини вібрації і частотою 6…9 Гц, близькою до частоти коливання її
тіла. Для людини, що стоїть на віброповерхні має два резонансні піки на
частотах 5…12 та 17…25 Гц, для сидячої — 4…6 Гц. Постійна дія
вібрації спричиняє вібраційну хворобу з втратою працездатності. Отож,
дуже важливо знизити вібраційну активність машини до можливо невеликих
рівнів, у всякому разі не допустити перевищення її гігієнічних
нормативів.

Загальна вібрація несприятливо впливає на нервову систему, викликає
зміни у серцево-судинній системі, вестибулярному апараті, а також
впливає на обмін речовин.

Лазерне випромінювання та його дія на організм людини

Лазери —- це потужні випромінювачі електромагнітної енергії оптичного
діапазону, які ще називаються квантовими оптичними генераторами. Принцип
роботи лазера базується на взаємодії електромагнітного поля з
електронами, які входять до складу атомів і молекул робочої речовини.
Випромінювання лазерів когерентне, воно має постійну різницю фаз між
коливаннями. Воно розповсюджується в середовищі вузьконапрямленим
променем і характеризується високою концентрацією енергії. Залежно від
робочої речовини лазери бувають газові, напівпровідникові, рідинні,
твердотілі.

Дія характером генерації випромінювання лазери діляться на імпульсні
(тривалість випромінювання 0,25 сек) і лазери безперервної дії
(тривалість випромінювання 0,25 сек і більше)

Дія лазерного випромінювання на організм людини має складний характер і
зумовлена безпосередньою дією лазерного променя на тканини.

Уражаюча дія залежить від потужності, довжини хвилі променя, Тривалості
імпульсу, частоти повторення імпульсів часу дії імпульсу, біологічних і
фізико-хімічних особливостей променевого ураження тканин і органів.

Термічна дія променів лазерів постійної дії має багато спільного п
звичайним нагріванням. На шкірі виникає опік а при енергії вище 100 Дж
виникають важкі опіки з руйнуванням тканин Характерною властивістю
лазерного опіку є мала площа ураження.

Нетермічна дія лазерного випромінювання обумовлена процесами, які
виникають внаслідок поглинання тканинами електромагнітної енергії, а
також електричними і фотоелектричними ефектами.

Уражаюча дія лазерного променя — нагрівання до високих температур
матеріалів об’єкта опромінення, їх розплавлений і навіть випаровування.
Пошкоджуються елементи обладнання на виробничих підприємствах, у людей
виникають опіки шкіри і сітківки очей. Лазерний проміні, не мас видимих
ознак (вогню диму звуку), діє приховано.

ІНФРАЗВУК

Інфразвук — це коливання в пружному середовищі, що мають однакову з
шумом фізичну природу, але поширюються з частотою меншою за 20 Гц.
Основними джерелами інфразвуку на виробництві є тихохідні масивні
установки та механізми (вентилятори, поршневі компресори, турбіни,
електроприводи та ін.), що здійснюють обертові та зворотно-поступальні
рухи з повторенням циклу менше ніж 20 разів за секунду (інфразвук
механічного походження). Інфразвук аеродинамічного походження виникає
при турбулентних процесах у потоках газів чи рідин.

Хоча людина і не чує інфразвуку, він чинить несприятливий вплив на весь
організм людини, в тому числі й на орган слуху, знижуючи його рівень
чутності практично на всьому частотному діапазоні звукових хвиль.
Інфразвукові коливання сприймаються людиною як фізичне навантаження, що
викликає передчасне втомлення, запаморочення, біль голови, порушення
функції вестибулярного апарату, зниження гостроти зору та слуху, появу
почуття страху, загальну немічність. Медики виявили, що інфразвук може
також впливати і на психіку людини.

Несприятливий вплив інфразвуку суттєво залежить від рівня звукового
тиску, тривалості впливу та діапазону частот

УЛЬТРАЗВУК

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості для
інтенсифікації процесів хімічного травлення, нанесення металевого
покриття, очищення, змивання та знежирення деталей і виробів,
дефектоскопії (оцінка якості зварних швів, структури сплаву) та ін.

Ультразвук так само як і інфразвук орган слуху людини не сприймає, однак
він може викликати біль голови, загальну втому, розлади серцево-судинної
та нервової систем.

За способом передачі від джерела до людини ультразвук поділяють на:
повітряний (передається через повітря) та контактний (передається на
руки людини, що працює через тверде чи рідинне середовище).

Для виключення впливу контактного ультразвуку роботи з коливними
рідинними середовищами (завантаження, вивантаження) необхідно проводити
при вимкненому джерелі ультразвуку, або використовувати для цього
спеціальні інструменти, що мають ручки з еластичним покриттям,
наприклад, гумовим. Як засоби індивідуального захисту, використовують
протишумові навушники (дія через повітря) та двошарові рукавички із
зовнішнім гумовим шаром (контактна дія).

Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини

Ступінь впливу ЕМП на організм людини залежить від діапазону частот,
інтенсивності та тривалості дії, характеру випромінювання (неперервне чи
модульоване), режиму опромінення, розміру опромінюваної поверхні тіла,
індивідуальних особливостей організму.

ЕМП можуть викликати біологічні та функціональні несприятливі ефекти в
організмі людини. Функціональні ефекти проявляються у передчасній
втомлюваності, частих болях голови, погіршенні сну, порушеннях
центральної нервової (ЦНС) та серцево-судинної систем. При
систематичному опроміненні ЕМП спостерігаються зміни кров’яного тиску,
сповільнення пульсу, нервово-психічні захворювання, деякі трофічні явища
(випадання волосся, ламкість нігтів та ін.). Сучасні дослідження
вказують на те, що радіочастотне випромінювання, впливаючи на ЦНС, є
вагомим стрес-чинником.

Біологічні несприятливі ефекти впливу ЕМП проявляються у тепловій та
нетепловій дії. Нині достатньо вивченою можна вважати лише теплову дію
ЕМП, яка призводить до підвищення температури тіла та місцевого
вибіркового нагрівання органів та тканин організму внаслідок переходу
електромагнітної енергії у теплову. Таке нагрівання особливо небезпечне
для органів із слабкою терморегуляцією (головний мозок, око, нирки,
шлунок, кишечник, сім’яники). Наприклад, випромінювання сантиметрового
діапазону призводять до появи катаракти, тобто до поступової втрати
зору.

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

При вивченні впливу іонізуючого випромінювання на організм людини були
виявлені наступні особливості:

1. Висока ефективність поглинутої енергії. Навіть невелика кількість
поглинутої енергії іонізуючого випромінювання може викликати суттєві
біологічні зміни в організмі людини.

2. Наявність прихованого (інкубаційного) періоду проявлення впливу
іонізуючого випромінювання. Цей період, який ще часто називають періодом
уявного благополуччя, тим менший, чим вища доза опромінення.

3. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання може накопичуватись
(кумулятивний ефект).

4. Іонізуюче випромінювання впливає не лише безпосередньо на саму
людину, а й на його майбутнє потомство (генетичний ефект).

5. Різні органи організму людини мають різну чутливість до іонізуючого
випромінювання

6. Ступінь впливу іонізуючого випромінювання залежить від індивідуальних
особливостей організму людини.

7. Наслідки опромінення істотно залежать від його дози та частоти.
Одноразова дія іонізуючого випромінювання великої дози викликає більші
зміни в організмі людини, ніж його фракціонована дія.

8. Залежно від еквівалентної дози опромінення та індивідуальних
особливостей, людини зміни в його організмі можуть бути незворотного та
невиліковного характеру.

Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини може бути зовнішнім,
внутрішнім (коли радіоактивна речовина потрапила в організм людини при
вдиханні чи з їжею) та комбінованим. Ступінь радіаційного ураження
залежить від виду випромінювання, тривалості та дози опромінення,
фізико-хімічних властивостей радіоактивної речовини та індивідуальних
особливостей організму людини.

Іонізуюче випромінювання проникаючи в організм людини, передає свою
енергію органам та тканинам шляхом збудження та іонізації атомів і
молекул, що входять до складу клітин організму. Це веде до зміни
хімічної структури різноманітних з’єднань, що призводить до порушення
біологічних процесів, обміну речовин, функції кровотворних органів, змін
у складі крові тощо. Радіаційні ураження можуть бути загальними та
місцевими (променеві опіки шкіри, слизових оболонок і т. п.).

Список використаної літератури

„Основи охорони праці” М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський.

В. Жидецький „Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії”.

„Охорона праці” Г.Н. Жарков

„Безпека життєдіяльності” Чирва, Баб’як.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020