.

Надзвичайні ситуації природного характеру та їх можливі наслідки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 11731
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Надзвичайні ситуації природного характеру та їх можливі наслідки

Справжнім лихом є землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі,
урагани, снігові заноси, лісові пожежі. Тільки за останні 20 років вони
забрали життя більше трьох мільйонів чоловік. За даними ООН, за цей
період майже один мільярд жителів нашої планети зазнали збитків від
стихійних лих. Для ліквідації їх наслідків залучаються сили і засоби
цивільної оборони, часто значна частина населення і військові
формування, а на відновлювальні роботи витрачаються багато сил і великі
матеріальні кошти.

Нa території України можливе виникнення практично всього спектру
небезпечних природних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного та
метеорологічного походження. До них належать великі повені,
катастрофічні затоплення, землетруси та зсувні процеси, лісові та
польові пожежі, великі снігопади та ожеледі, урагани, смерчі та шквальні
вітри тощо.

Серед надзвичайних ситуацій природного походження в Україні найчастіше
трапляються:

геологічна небезпечні явища, такі, як зсуви, обвали та осипи, просадки
земної поверхні різного походження та ін.;

метеорологічна небезпечні явища, такі, як зливи, урагани, сильні
снігопади, сильний град, ожеледь;

гідрологічна небезпечні явища, такі, як повені, паводки, підвищення
рівня ґрунтових вод та ін.;

природні пожежі лісових та хлібних масивів;

масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин.

Виходячи з визначення стихійного лиха як природного явища, що
безпосередньо впливає на стан навколишнього середовища і добробут
населення та є екстремальним екологічним фактором, територія України
характеризується дуже складними умовами, що визначає полігенетичний
характер стихійних лих та певні просторові закономірності їх прояву в
різних географічних зонах і районах.

Особливості географічного положення України, атмосферні процеси,
наявність гірських масивів, підвищень, близькість теплих морів зумовлює
різноманітність кліматичних умов: від надлишкового зволоження в
західному Поліссі до посушливого в Південній Степовій зоні. Виняткові
кліматичні умови на Південному березі Криму, в горах Українських Карпат
та Криму. У результаті взаємодії всіх цих факторів виникають небезпечні
стихійні явища. В окремих випадках вони носять катастрофічний характер
для навколишнього природного середовища та населення.

Стихійні явища, як правило, виникають у комплексі, що значно посилює їх
негативний вплив. Небезпечні природні явища, в основному, визначаються
проявом трьох головних груп факторів – ендогенних, екзогенних та
гідрометеорологічних процесів.

Стихійні лиха, що мають місце на території України, можна поділити на
прості, що включають один елемент, наприклад, сильний вітер, зсув або
землетрус, та складні, що включають декілька одночасно діючих процесів
однієї групи або кількох груп, наприклад, негативних атмосферних та
геодинамічних екзогенних процесів, ендогенних, екзогенних та
гідрометеорологічних процесів у поєднанні з техногенними.

Аварії природного характеру класифікуються за такими основними ознаками:

за масштабами наслідків відповідно до територіального поширення;

Рис. 1. Надзвичайні ситуації природного характеру

за розмірами заподіяних (очікуваних) економічних збитків та людських
втрат;

за кваліфікаційними ознаками надзвичайних ситуацій.

Природні надзвичайні ситуації класифікують за видами можливих природних
явищ, що призводять до їх виникнення: * небезпечні геологічні, *
метеорологічні, * гідрологічні морські та прісноводні явища, *
деградація ґрунтів чи надр, * природні пожежі, * зміна стану повітряного
басейну, * інфекційна захворюваність людей та сільськогосподарських
тварин, * масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами і
збудниками, * зміна стану водних ресурсів і біосфери тощо.

Кожний клас стихійних лих класифікується за характеристиками явища, які
визначають особливості дії факторів ураження на людей, навколишнє
природне середовище та суб’єкти господарської діяльності.

Природна надзвичайна ситуація – це обстановка на визначеній території
або акваторії, що склалася у разі виникнення джерела природної
надзвичайної ситуації, яка може потягти або потягла за собою людські
жертви, завдати шкоди здоров’ю людей і довкіллю, а також призвести до
значних матеріальних втрат і порушення життєдіяльності людей.

Джерело природної НС – це небезпечне природне явище або процес,
внаслідок якого па визначеній території або акваторії виникла або може
виникнути НС.

Фактор ураження джерела природної НС – це складова небезпечного
природного явища або процесу, що викликана джерелом природної НС і
характеризується фізичними, хімічними, біологічними діями і проявами,
які визначені або виражені відповідними параметрами.

Дія джерела ураження природної НС – це негативний вплив одного або
сполучених факторів ураження джерела природної надзвичайної ситуації
нажиття і здоров’я людей, сільськогосподарських тварин і рослин, об’єкти
економіки та довкілля.

Небезпечне природне явище – це подія природного походження або результат
діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом
поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та
довкілля.

Перелік факторів ураження джерел природних надзвичайних ситуацій та
характер їх дії

Джерелом природної надзвичайної ситуації є небезпечне природне явище або
процес, причиною виникнення якого може бути: * землетрус, * викид
вулкану, * обвал, сель, * провал ґрунту, * ерозія, * перероблення
берегів, * цунамі, * лавина, * повінь, * підтоплення, * затор, *
штормовий пагін води, * сильний вітер, * смерч, * пильна буря, *
суховій, * сильні опади, * засуха, заморозки, * туман, * гроза, *
природні пожежі, * зміни стану суші, * зміни складу і властивостей
атмосфери, * зміни стану гідросфери та біосфери тощо.

Перелік основних факторів ураження джерел природних надзвичайних
ситуацій, характер їх дії та проявлення наведені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Перелік факторів ураження джерел природних НС, характер їх дії і
проявлення

Джерело природної НС Назва фактора ураження Характеристика дії або
проявлення фактора ураження

1. Небезпечні геологічні процеси

1.1. Землетрус Сейсмічний

Фізичний Сейсмічний удар. Деформація гірських порід. Вибухова хвиля.

Викид вулкану. Нагін хвилі (цунамі). Гравітаційне зміщення гірських
порід, сніжних мас і льодовиків.

Затоплення поверхневими водами.

Деформація русел рік.

Електромагнітне поле.

1.2. Викид вулкану Динамічний

Тепловий (термічний) Хімічний або теплофізичний Фізичний Струс земної
поверхні. Деформація земної поверхні. Викид та випадання продуктів
виверження. Рух лави, грязьових чи камінних потоків.

Гравітаційне зміщення гірських порід. Пекуча хмара. Лава, тепфа, пар,
гази. Забруднення атмосфери, ґрунтів, гідросфери. Грозові розряди.

1.3. Зсув, обвал Динамічний Гравітаційний Зміщення (рух) гірських порід.

Струс земної поверхні.

Динамічний, механічний тиск зміщених мас. Удар.

1.4. Карст (карстовий суфозійний процес) Хімічний Гідродинамічний
Гравітаційний Розчинення структури порід.

Руйнування структури порід. Переміщення (вимивання) часток породи.

Зміщення (обвалення) породи.

Деформація земної поверхні.

1.5. Провал ґрунтів Гравітаційний Деформація земної поверхні.

Деформація ґрунтів.

1.6. Розроблення берегів Гідродинамічний Гравітаційний Удар хвилі.
Розмивання ґрунтів.

Перенесення (перевідкладення) часток ґрунту. Зміщення (обвалення) порід
берегової частини.

2. Небезпечні гідрологічні явища і процеси

2.1. Підтоплення Гідростатичний Гідродинамічний Гідрохімічний Підвищення
рівня ґрунтових вод.

Гідродинамічний тиск потоку фунтових вод. Забруднення (засолення)
ґрунтів.

Корозія підземних металевих конструкцій.

2.2. Ерозія русла Гідродинамічний Гідродинамічний тиск потоку води.

Деформація русла ріки.

2.3. Цунамі, штормовий нагін води Гідродинамічний Удар хвилі.
Гідродинамічний тиск потоку води. Розмивання ґрунтів.

Затоплення території. Підпор води в ріках.

2.4. Сель Динамічний Гравітаційний Гідродинамічний Аеродинамічний
Зміщення (рух) гірських порід.

Удар.

Механічний тиск потоку селю.

Гідродинамічний тиск потоку селю.

Ударна хвиля.

2.5. Повінь, паводок, затоплення Гідродинамічний Гідрохімічний Потік
(плин) води.

Забруднення гідросфери, ґрунтів.

2.6. Затор Гідродинамічний Підйом рівня води.

Гідродинамічний тиск води.

2.7. Сніжна лавина Гравітаційний Динамічний Аеродинамічний Зміщення
(рух) мас снігу. Удар.

Тиск зміщених мас снігу. Ударна (повітряна) хвиля. Звуковий удар.

3. Небезпечні метеорологічні явища і процеси

3.1. Сильний вітер, шторм, ураган Аеродинамічний Вітровий потік. Вітрове
навантаження. Аеродинамічний тиск.

Вібрація.

3.2. Смерч, вихор Аеродинамічний Сильний розряд повітря. Підйом потоку
вихору. Вітрове навантаження.

3.3. Пильна буря Аеродинамічний Видування і засипання верхнього шару
ґрунту, посівів.

3.4. Сильні опади: дощ (злива), сильний снігопад,

сильна завірюха, ожеледь, град Гідродинамічний Гідродинамічний
Гідродинамічний

Гравітаційний

Динамічний Динамічний Потік (плин) води. Затоплення території. Снігове
навантаження. Сніжні заноси.

Снігове навантаження. Вітрове навантаження. Сніжні заноси. Навантаження
ожеледі.

Вібрація. Удар.

3.5. Туман Теплофізичний Зниження видимості (помутніння повітря).

3.6. Заморозок Тепловий Охолодження ґрунтів, повітря.

3.7. Засуха Тепловий Нагрів ґрунтів, повітря.

3.8. Суховій Аеродинамічний і тепловий Висихання ґрунтів.

3.9. Гроза Електрофізичний Електричні розряди.

4. Природні пожежі

4.1. Пожежа Теплофізичний Хімічний Полум’я. Нагрів тепловим потоком.

Помутніння повітря.

Небезпечні дими. Забруднення атмосфери, ґрунтів, гідросфери.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ

Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник
для вузов. – М.: Высшая школа, 1986.

Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и
оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных
электростанций. – М., 1989.

Губський А. І. Цивільна оборона. – К., 1995.

Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства
от оружия масового поражения. Справочник. – К., 1989.

Деміденко Г.П., Захист об’є ктів народного господарства від зброї
масового ураження. – К., 1996.

Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За
редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. – Львів: Афіша, 2001.

Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. – К., 1997.

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах
харчування (ДР-97). МОЗ України. – К., 1997.

Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних
виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного
походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України
С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. – К.: НАНУ, 1995.

Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., 1999.

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных
объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і
катастрофах. – М., 1990.

Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта
В.Ф. Гречанінова. – К., 1997.

Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. – M.; Воеииздат, 1978.

Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и
экологического характера. В 3-х частях. – М., 1990.

Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. – М.:
Воениздат, 1986.

Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом
генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020