.

Евакуація людей із будівель і приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів. (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 8878
Скачать документ

Евакуація людей із будівель і приміщень. Вимоги до евакуаційних
виходів.

ЗМІСТ

TOC \o “1-2” \h \z \u HYPERLINK \l “_Toc70943768” ВСТУП PAGEREF
_Toc70943768 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc70943769” ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ І
БУДІВЕЛЬ PAGEREF _Toc70943769 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc70943770” ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОНТЕКСТІ
ЕВАКУАЦІЇ PAGEREF _Toc70943770 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc70943771” Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів
PAGEREF _Toc70943771 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc70943772” ВИСНОВОК PAGEREF _Toc70943772 \h 8

HYPERLINK \l “_Toc70943773” ЛІТЕРАТУРА PAGEREF _Toc70943773 \h 9

ВСТУП

Евакуація [ лат. еvacuatio – вивільнювати] – організований вивіз людей,
майна та обладнання підприємств та установ з місця, що знаходиться під
загрозою техногенної катастрофи, стихійного лиха і т.д.

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших
населених пунктах, що мають об’єкти підвищеної небезпеки, основним
засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є
безпечними для проживання людей.

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що
знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого
небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах
виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає
безпосередня загроза життю та здоров’ю людей).

Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або
часткову евакуацію населення тимчасового або безповоротного характеру.

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України
для всіх категорій населення і планується на випадок:

можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо
атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та
здоров’ю людей, які проживають в зоні ураження);

виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з
чотиригодинним добіганням проривної хвилі.

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у
разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру. Евакуаційні заходи здійснюються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування.

В даній роботі буде розглядатись такий вид евакуації, як евакуація людей
з приміщень і будівель.

ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ З ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ

Проведення організованої евакуації з виробничих та інших приміщень і
будівель, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей
забезпечується шляхом:

планування евакуації людей (складання плану евакуації з приміщення);

визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно
небезпечних зон;

організації оповіщення керівників підприємств і людей про початок
евакуації;

організації управління евакуацією;

навчання населення діям під час проведення евакуації.

Евакуація населення з будівель і приміщень проводиться способом, який
передбачає організоване виведення основної частини людей із секторів
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру через усі
можливі виходи пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.

ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В КОНТЕКСТІ ЕВАКУАЦІЇ

Під час проектування і експлуатації споруд та інших об’єктів
господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на
безпеку населення та довкілля, обов’язково розробляються і здійснюються
заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайної
ситуації техногенного та природного характеру.

До всіх будівель і споруд має бути забезпечений вільний доступ.
Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками
для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам
будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для
складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та
встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі інвентарних
побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

Територія підприємств та інших об’єктів повинна мати зовнішнє
освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин,
протипожежного обладнання, евакуаційних виходів будинків та споруд.

На території промислової будівлі чи споруди на видних місцях повинні
бути розміщені плани евакуації, встановлені таблички із зазначенням
порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних
засобів пожежогасіння.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення,
застосування нового технологічного устаткування необхідно дотримуватися
протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та
технологічного проектування. Не дозволяється зниження проектних меж
вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації людей.
Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі
на дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися постійно
справними, бути пофарбованими.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають
люди, гратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися.
Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені
(зняті).

Під час виробничих приміщень з масовим перебуванням людей слід
дотримуватись таких вимог – при кількості людей понад 50 осіб
використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними
виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах
глухих грат і розташовані не вище другого поверху в будівлях з горючими
перекриттями.

Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не
захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати
безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях
будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні
конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення
незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання
(оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

У разі розміщення технологічного, експозиційного та іншого обладнання в
приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових
кліток та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно
розміщати (дозволяється перебування) не більше 50 осіб.

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з
будівель (приміщень).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення в
разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у
санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів
(за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової
клітки).

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть
замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Килими, килимові доріжки й інші покриття підлоги у приміщеннях з масовим
перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути
малонебезпечними щодо токсичності продуктів горіння, а також мати
помірну димоутворюючу здатність (за ГОСТ 12.1.044-89).

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поручнями, котрі
не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових
маршів і площадок.

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи
та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням
відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування
електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися
з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно
освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

У готелях, театрально-видовищних, лікувальних закладах, приміщеннях
інших громадських і допоміжних будівель, де можуть перебувати одночасно
більше 100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного освітлення за
наявності більше 50 працюючих (або якщо площа перевищує 150 м ), а також
в інших випадках, зазначених у нормативних документах, евакуаційні
виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом “Вихід”
білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення
евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на
нього автоматично в разі зникнення живлення на їх основних джерелах
живлення.

Світлові покажчики “Вихід” повинні постійно бути справними. У
глядачевих, виставочних та інших подібних приміщеннях (залах) їх слід
вмикати на весь час перебування людей (проведення заходу).

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель,
де у вечірній та нічний час можливе масове перебування людей (театри,
кінотеатри, готелі, гуртожитки, ресторани, лікарні, інтернати, дитячі
дошкільні заклади та ін.), повинен мати електричні ліхтарі. Кількість
ліхтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об’єкта,
наявності чергового персоналу, кількості людей у будівлі (але не менше
одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об’єкті у вечірній
або нічний час).

Не допускається:

– влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні,
підйомні двері, такі двері, що обертаються, та інші пристрої, які
перешкоджають вільній евакуації людей;

– захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і
площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними
матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують
нормативну ширину;

– забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та
інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері
будівель;

– застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня
вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також
сходів та сходових площадок;

– розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та
індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні,
пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі
тимчасового, будь-якого інвентаря та матеріалу;

– захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки
на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні
евакуаційні драбини;

– знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;

– влаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення, у
т.ч. кіоски, ларки, а також виходи з вантажних ліфтів (підйомників),
прокладати промислові газопроводи, трубопроводи з ЛЗР та ГР,
повітроводи;

– влаштовувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за
винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для
інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

– розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки і т.ін.;

– робити засклення або закладання жалюзі і отворів повітряних зон у
незадимлюваних сходових клітках;

– знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і
сходових кліток;

– знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів,
холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому
положенні;

– розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо.

ВИСНОВОК

Для оптимального здійснення евакуації з будівель та споруд різного
призначення створюються відповідні комісії. Вони скеровуються з
Міністерства з назвичайних ситуацій України.

Основними завданнями комісій з евакуації відповідних суб’єктів
господарської діяльності є: розроблення планів евакуації працівників,
службовців та населення, яке мешкає у відповідному житловому секторі, на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру; організація та проведення у евакуації працівників, службовців
та населення, яке мешкає у відомчому житловому секторі; координація в
межах її діяльності структурних підрозділів підприємства, установи чи
організації щодо забезпечення проведення евакозаходів; визначення
основних напрямів роботи щодо проведення евакозаходів; підготовка і
перепідготовка особового складу евакокомісії суб’єкта господарської
діяльності до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру”, УПУ № 1809 -ІІІ, 2000 р.

2. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, Указ Президента України,1999 р., Київ;

3. Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози
або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, постанова КМУ, №1432, Київ, 2001 р.;

4. Довідник з цивільної оборони, Укртехногрупа, 1998 р., Київ;

5. Правила пожежної безпеки в Україні, МНС, К., 2003 р.;

6. Рекомендації з питань евакуації населення в умовах надзвичайних
ситуацій, Укртехногрупа, Київ, 1998 р.

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020