.

Успіхи та невдачі мікробіології другої половини ХХст. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5072
Скачать документ

Реферат

на тему:

Успіхи та невдачі мікробіології другої половини ХХст.

Мікробіологія, як і будь-яка інша наука, має свою історію. Багато
тисячоліть налічує історія людської культури. Вже в творіннях
стародавніх цивілізацій – єгипетської, вавілонської, грецької, римської,
китайської – знаходимо зародки біологічних наук, початки наївних
примітивних, але досить конкретних медичних знань. Отже, справедливо
вважають, що медицина така ж стара, як і саме людство. Мікробіологія ж є
порівняно молодою наукою. Вона налічує трохи більше 100 років. Однак ще
за довго до відкриття мікробного світу людям були відомі процеси, що
викликали мікроорганізми (скисання молока, випікання хліба, виготовлення
вина, спирту і т.п.). Пізніше стали запідозрювати, що і заразні хвороби
також спричиняють невидимі живі агенти.

Основних обертів вивчення мікробіології здобуло в ХХ ст. Успіхам
зробленими в мікробіології ми дякуємо вченому Д.І.Іванівському.

Основні підсумки спостережень і изучеия анатомії і фізіології хворих
рослин ( “Про хвороби тютюнових рослин”-Праці С. Петербурзького
суспільства натуралістів , т. 19 ) були повідомлені Д. И. Іванівськими в
1888 році на засіданні С. Петербурзького суспільства натуралістів і
викладені в статті Д. И. Іванівського і В. В. Половцева,а також
опубліковані в Працях імператорського Вільного економічного суспільства
в 1889 році, а потім у брошурі “Рябуха-хвороба тютюну,її причини засобу
боротьби з нею” ( Спб.,1890 ) у тому ж році перевиданої німецькою мовою
Російською академією наук. У результаті цих спостережень Д.И.
Іванівський і В.В. Половцов уперше висловили припущення, що хвороба
тютюну, описана в 1886 році А. Mayer у Голландії за назвою мозаїчної ,
представляє не одне, а два зовсім різних захворювання того самого
рослини; одне з вони-рябуха, збудником якого є грибок, а інше невідомого
походження.На основі досвіду селян, власних спостережень і вивчення
хворих рослин Д.И.Іванівський і В.В.Половців прийшли до висновку , що
хвороба рябуха уражає рослини, висаджені на старих плантаціях тютюну, і
дали рекомендації з уведенню сівозміни і підвищенню культури земляделия.
і засіб боротьби з нею”

У 1888 році Д. И. Іванівський закінчив Петербурзький університет, ще
наприкінці 1887 року успішно здавши усні іспити на ступінь кандидата, і
1 березня 1888 року представив дисертацію “Про хвороби тютюну”. У
формулярі Д. И. Іванівського , що зберігався в Державному
ленінградському відділення архіву, значиться:

Закінчив повний курс в імператорському Петербурзькому університеті зі
ступенем кандидата наук. У відгуках про кандидата наук Д. И.
Іванівському відзначається відмінна теоретична підготовка, здатність до
критичного мислення, умінню ставити і вирішувати наукові питання.
А.С.Фамицын, А.Н. Бекетов і Х.Я. Гобі рекомендували Д.И. Іванівського
для підготовки до професорського звання.

Дослідження мозаїчної хвороби тютюну Д.И.Іванівський продовжує в
Никитском ботанічному саду (під Ялтою) і ботанічної лабораторій Академії
наук ( створена в 1891 році ; руковадитель – академік А.С.Фамицын,
єдиний штатний співробітник – лаборант Д. И. Іванівський ). Після
революції 1917 року реорганізована в лабораторію біохімії і фізіології
рослин, а згодом перетворена в Інститут фізіології рослин імені К.А.
Тимерязева А.Н. С.С.С.Р. Результати цих досліджень викладені в доповіді
“Про дві хвороби тютюну”, зробленому 14 лютого 1892 року в Академії наук
, і опубліковані в журналі “Сільське господарства і лесоводств”, а також
окремим виданням “Про дві хвороби тютюну”.У цій роботі, датованої 1892
роком, Д. И. Іванівський дійде висновку, що мозаїчна хвороба тютюну
викликається бактеріями, що проходять через фільтр Шамберлана, которые,
однако, не способны расти на искусственных субстратах. Впервые
представлены данные о возбудителе табачной мозайки, которые длительное
время являлись критериями для отнесения возбудителей болезней к
”вирусам”: фильтруемость через ”бактериальные” фильтры, неспособность
расти на искусственных средах, воспроизведения картины заболевания
фильтратом, освобожденным от бактерий и грибов. Возбудитель мозаичной
болезни называется Д. И. Ивановским то “фильтрующимися бактериями, то
микроорганизмами, и это понятно ,так как сформулировать сразу
существование особого мира вирусов было весьма трудно. M.W.Beijerink,
которому многие зарубежные ученые приписывали честь открывателя вирусов,
признал в 1889 году приоритет Д.И. Ивановского. В связи с завершением
своей магистерской диссертацией “Исследования спиртового брожения” (Рада
Петербурзького університету в 1895 році затвердив Д.И. Іванівського в
ступені магістра ботаніки) Д.И. Іванівський змушений був тимчасово
припинити дослідження з мозаїчної хвороби тютюну і повертається до них
через кілька років, закінчивши до 1900 року. 14 вересня 1901 року Д.И.
Іванівський призначається екстраординарним професором Варшавського
імператорського університету по кафедрі ботаніки ( курс анатомії і
фізіології рослин ). Ґрунтуючись на численних досвідах і повторних
дослідженнях, розвиваючи головні положення , опубліковані в 1892 році,
він узагальнює них у докторській дисертації на тему “мозаїчна хвороба
тютюну”, що він захистив у Київському університеті 16 березня 1903 року.
Д.И. Іванівський не сумнівався у важливості свого відкриття принципово
нового класу явищ. Підкреслюючи, що збудник мозаїчної хвороби тютюну не
міг бути виявлений у тканинах хворих рослин за допомогою мікроскопа і не
культивувався на штучних живильних . середовищах Д.И. Іванівський писав,
що його припущення про живу й організовану природу збудника”формовано в
целую теорію особливого роду інфекційних захворювань” представниками
яких, крім тютюнової мозаїки, є ящур. Використовувавши той же метод
фільтрації, яким Іванівський відкрив у 1892 році збудника тютюнової
мозайки, у 1898 році-F.Lofler і P.Frosch установили фильтрируемость
збудниками хвороби животных-ящура. Однак скромність Іванівського цілком
виключала найменші спроби самореклами. У той же час блискуча і точна
техніка експерименту, бездоганно відпрацьовані методики, принциповість і
стійкість у відстоювання істини були характерними рисами цього
дослідника. Крім капітальних висновків , що затверджують існування
нового, невідомого раніше класу мікроорганізмів, щодають критерії і
методи для їхнього визначення, тобто основи наукової дисципліни, що
закладає, що одержала назва вірусології, у дисертації Іванівського
утримуються й інші важливі дані. Так, у главі 4 описується
цитопатитическое дія збудника тютюнової мозаїки; у цій же главі і
прикладених мікрофотографіях дана характеристика кристалів, що у 1935
року були ідентифіковані як кристали вірусу тютюнової мозаїки. Тут же
мається опис внутрішньоклітинних включень , що поклало початок навчанню
про включення при вірусних інфекціях, що і в даний час зберіг своє
значення для діагностики вірусних захворювань. З 1 травня
Д.И.Іванівський призначається ординарним професором Варшавського
імператорського університету. Надалі він проводить наукове дослідження
повітряного харчування рослин, зосередивши увагу на вивченні стану
хлорофілу рослин, значенні каротину і ксантофилла для рослин, стійкості
хлорофілу до світла в живому листі і другому максимумі асиміляції. Ці
дослідження Іванівський проводив разом з М.С. Кольором – творцем методу
адсорбованого хроматограграфического аналізу.

Крім наукової і педагогічної діяльності в університеті, Іванівський
викладав на Вищих жіночих курсах і завідував Ботанічним садом. У Варшаві
родина Іванівських пережила велике горе: їхній син Микола , студент
Московського університету, умер від туберкульозу в Ялті. Пережите горе
зробило Іванівського замкнутим і тільки читання лекцій і робота трохи
відвернули його . З 1908 по 1910 рік він був секретарем
фізико-математичного факультету, у 1913 році Рада університету обрала
Іванівського головою редакційної комісії і редактаром “Варшавських
університетських звісток “. Іванівський був дуже уважним редактором,
багаторазово переглядав номери, що випускаються, просиджував над ними
ночами. У період роботи у Варшавському уневерситете Іванівський
неоднакратно виїжджав за кордон для ознайомлення з організацією
викладання, а також наукової праці фізіологічних і мікробіологічних
лабораторій.

У 1915 році Варшавський університет був евакуйований у Ростову-на-Дону .
Спішно і погано організована евакуація не дозволила перевести
лабораторію, що Іванівський протягом багатьох літ створював у Варшаві. У
це важке для країни час Іванівському довелося усі заново організовувати.
У грудні почалося читання лекцій. Незважаючи на поганий стан здоров’я,
Іванівський при активної допомоги свого асистента Е.А. Жемчужникова
багато і напружено працював, налагоджував організацію навчального
процесу і лабораторії. З великим захопленням Іванівський трудився над
підручником”Фізіологія рослин”, для якого підготовляв і збирав матеріали
протягом багатьох літ. Перший тім цього підручника вийшов у світло в
1917 році, а в 1919 році. Іванівським дана в ньому історія зародження
фізіології рослин як науки,докладно викладені всі її
досягнення,освітлені найближчі задачі . Підручник Д.И.Іванівського , що
витримав два видання (друге в 1924 році), і в даний час є коштовним
посібником для студентів. Працюючи в Донському університеті ,
Іванівський брав участь у його громадському житті, як голова відділення
біології Суспільства натуралістів природи.

Д.И.Іванівський помер у віці 56 років 20 червня 1920 року від цирозу
печінки. Поховано він у Ростову-на-Дону на Новопоселенском цвинтар, де
йому встановлений пам’ятник. На будинку N-87 по Соціалістичній вулиці,де
жив учений,укріплена меморіальна дошка з написом:”У цьому будинку жив
найбільший росіянин учений, засновник науки про віруси Дмитро Йосипович
Іванівський ( народився в 1864 році; вмер у 1920 році )”.

Д.И.Іванівський відкрив віруси – нову форму існування життя . Своїми
дослідженнями він заклав основи ряду наукових напрямків
вірусології:вивчення природи вірусів, цитопотология вірусних інфекцій,
що фільтруються форм мікроорганізмів, хронічного і латентного
вирусоносительства. Один з видатних радянських фітовірусологів
В.Л.Рыжков писав: “Заслуги Іванівського не тільки в тім , що він відкрив
зовсім новий вид захворювання, але і що він дав методи їхнього вивчення,
з’явився засновником патологоанатомічного методу вивчення хвороб рослин
і патологічної цитології вірусних захворювань”.Всесвітньо відомий
американський учений лауреат Нобелівської премії W.Stenly дав високу
оцінку дослідженням Іванівського: “Право Іванівського на славу росте з
роками. Я вважаю , що його відношенні до вірусів повинне розглядатися в
тому ж світлі ,як ми дивимося на відношенні Пастера і Коха до бактерій”.

Поряд з роботами Іванівського по вірусології, що принесли йому світову
популярність , він проводив і інші дослідження. Його перу належить 180
публікацій, у тому числі ряд робіт в області ґрунтової мікробіології,
фізіології й анатомії рослин, 30 статей у энцеклопедическом словнику
Брокгауза і Эфрона і двотомний підручник по фізіології рослин. Наукова
діяльність Іванівського сполучилася з педагогічної : він був прекрасним
лектором і педагогом , що виховав не одне покоління студентів
Петербурского, Варшавського і Донського університетів. Його учнями і
співробітниками були В.В. Лепешкин, С.П. Костычев, А.И. Набоких, М.С.
Колір , Н.А. Максимов, А.С. Мерджанян і інші . Прямими продовжувачами
Іванівського у вивченні вірусних хвороб тютюну є В.Л. Рыжков, К.С.
Сухов, И.П. Худына, М.С. Терновский, П.А. Агатів, М.И. Гольдин і інші .
У знак визнання видатних заслуг Д.И. Іванівського перед вірусологічною
наукою Інститутові вірусології АМН СРСР (нині РАМН) у 1950 році було
привласнено його ім’я, в Академії медичних наук заснована премія імені
Іванівського , присуджувані один раз у три роки за кращу наукову працю
по вірусології. У річницю сторіччя з дня народження Іванівського на
кафедрі фізіології рослин Ростовського педагогічного інституту
встановлена меморіальна дошка.

У 1964 році проведена наукова ювілейна сесія, випущена ювілейна медаль,
який були визнані гідними вчені і діячі науки, внесшие внесок у розвиток
вірусології, а також ювілейна марка з зображенням Д.И. Іванівського .
Наприкінці 70-х років перед будинком Інституту вірусології встановлене
погруддя Д.И. Іванівського .

Перша половина нашого сторіччя була присвячена пильному вивченню
вірусів – збудників гострих пропасних захворювань, розробці методів
боротьби з цими захворюваннями і методів їхнього попередження.

Відкриття вірусів сипалися як з рогу достатку: у 1892 році був відкритий
вірус тютюнової мозайки-год народження вірусології як науки; 1898
рік-відкритий вірус ящура,1901 рік-вірус жовтої лихоманки,1907 року
-вірус натуральної віспи, 1909 рік-вірус поліомієліту, 1911 рік-вірус
саркоми Рауса, 1912 рік-вірус герпеса, 1926 рік-вірус везикулярного
стоматиту, 1931 рік-вірус грипу свиней і вірус західного энцефаломиелита
коней,1933 рік-вірус грипу людини і вірус східного энцефаломиелита
коней, 1934 рік-вірус японського енцефаліту і вірус паротиту, 1936
рік-вірус раку молочних залоз мишей, 1937рік-вірус кліщового енцефаліту,
1945 рік-вірус кримської геморрагической лихоманки, 1948 року – віруси
Коксаки, 1951 роки-віруси лейкозу мишей і віруси ЕСНО, 1953
роки-аденовіруси і вірус бородавок людини , 1954 рік-вірус краснухи і
вірус кору, 1956 роки-віруси парагриппа,вірус цитомегалии і
респираторно-синцитиальный вірус, 1957 году-полиомы, 1959 рік-вірус
аргентинської геморрагической лихоманки, 1960 году-риновирусы. Цей майже
безперервний список відкриттів буде виглядати ще внушительнее, якщо до
500 вірусів людини і тварин додати не менший (якщо не більший !) список
уже відкритих на той час вірусів рослин ( більш 300 ), комах і бактерій.
Тому перша половина нашого сторіччя воістину виявилася ерою великих
вірусологічних відкриттів. Прагнення вчених якомога швидше знайти і
виділити вірус при будь-якому невідомому й особливо важкому захворюванні
цілком зрозуміло і виправдано , тому що перший крок у боротьбі з
хвороб-це з’ясування її причини. І вірус-цьому страшні вбивц-зробили
зрештою людству неоціненну послугу в справі боротьби з початок з
вірусами, а потім і з іншими (наприклад, бактеріальними) інфекційними
захворюваннями.

Тысячилетия назад, коли люди не мали поняття про віруси, страшні
хвороби, викликані ними змушували шукати шляхи рятування від них . Ще
3500 років тому в Древньому Китаєві було помічено, що люди перенесшие
легку форму віспи, надалі ніколи більше нею не занедужували. Побоюючись
важкої форми цієї хвороби,що не тільки несла із собою неменуемое
спотворювання особи , але нерідко і смерть, древні вирішили штучно
заражати дітей легкою формою віспи.

На маленьких дітей надягали сорочки хворих людей, у яких віспа протекла
в легкій формі; у ніс удмухували здрібнені і підсушені скоринки віспяних
хворих; нарешті, віспу”купували”- дитини вели до хворого з міцно
затиснутої в руці монеткою, замість дитина одержувала кілька скоринок з
віспяних пустул, що по дорозі додому повинний був міцно стискати в тій
же руці. Цей метод попередження, відомий за назвою варіоляція, не
одержав широкого распостранения. Зберігалася велика опастность
захворювання важкою формою віспи, і смертність серед щеплених досягала
10%. При щепленнях було дуже важко дозувати заразний матеріал від
хворого, і іноді такі щеплення приводили до розвитку вогнищ віспи.
Проблема запобігання від віспи була вирішена тільки в кінці 18 століття
англійським лікарем Эдвардом Дженнером. Він установив, що деякі доярки
ніколи не хворіють на віспу, а, саме, ті з них , що попередньо перенесли
легке заболевание – коров’ячу віспу, або , як неї називали, вакцину (
від грецького vacca, що означає “корова”)

Будучи глибоко переконаним у правильності своїх висновків Э. Джиннер у
1796 році провів публічний експеримент по щепленню вмісту пустули з руки
доярки на шкіру плеча 8-літнього хлопчика Джемса Фиппса. На місці
щеплення разилось лише кілька пухирців. Через півтора місяці Дженнер
увів Фиппсу гнійний уміст шкірного пухирця від хворого натуральної
віспи. Хлопчик не занедужав.

Так у 1798 році була вперше доведена можливість надійного попередження
віспи,а з 1840 року вакцину для щеплень почали одержувати зараженням
телят.

Вакцина проти віспи виявилася першою противірусною вакциною, хоча вірус
натуральної віспи був відкритий 57 років спустя.

У боротьбі з вірусними захворюваннями вчені прагнули насамперед знайти і
виділити збудника.Вивчивши його властивості,приступали до готування
вакцини. Так у боротьбі за здоров’я і життя людини ставала молода наука
про віруси, щомає древню драматичну передісторію.

Вище згадані і багато інших вірусів міцно ввійшли в підручники і
рукаводства як збудники гострих пропасних захворювань. Досить,
наприклад, згадати вірус грипу з його світовими гігантськими епідеміями;
вірус кору асоціює з картиною важко хворого дитини , вірус полиемиелита
– важке захворювання дітей, інвалідність, прикованность до колясок
нещасливих. Трохи докладніше про вірус грипу, що викликає світові
пандемії грипу. Є противогрипозная вакцина. Її застосування зразкове
вдвічі знижує захворюваність щеплених, але:по-перше, захворюваність
грипом перевершує захворюваність усіма відомими інфекційними хворобами,
разом узятими, а по-друге,вірус грипу часто змінює свої властивості, і
це змушує замість приготовленої заздалегідь вакцини готувати в
терміновому порядку нову . Усі ці причини пояснюють високу
захворюваність грипом. Під час останньої пандемії 1972 – 1973 роках в
усім світі грипом перехворіло не менш 2,5 мільярдів чоловік. Серед усіх
відомих вірусів людини і тварин саму численну групу представляють ті з
них , що переносяться членистоногими – комарами, москітами, кліщами. Ця
група одержала спеціальну назву -“арбовирусы”, що означає”віруси,
стерпні членистоногими”.Основними хоронителями різних арбовирусов можуть
бути ящірки, змії, їжаки, кроти, полівки, миші, білки, зайці, єноти,
лисиці, вівці, кози, олені, свині і птахи. Особливу роль у збереження
арбовирусов грають ті тварини, у яких інфекція протікає в латентній
формі.

Членистоногие, харчуючи кров’ю заражених тварин, самі виявляються
зараженими, але не занедужують, а підтримують (іноді протягом усього
життя ) латентну інфекцію. Тому членистоногие, кусаючи здорових тварин ,
передають їм віруси й у такий спосіб забезпечують постійна підтримка
арбовирусов у природі і широке їхній распостранение.

Цьому в більшій мері сприяють також і птаха , що здійснюють регулярне
трансконтинентальне распостранение арбовирусов. Заражені через укуси
кліщів, де-небудь у країнах Африки птаха ,підтримуючи у своєму організмі
латентну інфекцію, прилітають ранньої навесні в наші краї. От чому в
дельті Волги виявляються віруси, що носять такі назви ,як наприклад,
вірус Західного Нілу , вірус Синдбис і багато інші , але здебільшого
виявляються з далекого Єгипту ( акад.Чумаків і ін.,1964 ). Таким чином,
латентна форма інфекції необхідна для збереження вірусу в природі як
виду .

Серед безлічі арбовирусов, що викликають легкі пропасні захворювання з
успішним результатом ( лихоманки Денге, Західного Нілу й інші ) існують
важкі ( нерідко з литальным результатом ) арбовірусні захворювання
подібні до жовтої лихоманки, лихоманці долини Рифт, Киазонурской лісової
хвороби , лихоманці Конго, геморрагической лихоманці, а також японському
і кліщовому енцефалітам. На останньому варто зупинитися докладніше,
оскільки це захворювання характерне для нашої країни й у весняно-літні
сезони представляє опастность на величезних територіях Уралу, Сибіру і
Далекого Сходу, а також у районах Прибалтійських країн.

Кліщовий енцефаліт ( у деяких джерелах весняно-літній енцефаліт ) є
важкої нейроинфекцией вражаючу центральну нервову систему, що викликає
паралічі, іноді з летальним результатом

Вірус кліщового енцефаліту був виділений у 1937 році групою радянських
учених, що відправилися з експедицією на Далекий Схід (Л.А.Зильбер,
Е.Н.Левкович, М.П.Чумаків і інші 1938 рік ). Вірус був уперше виділений
з мозку померлого хворого. З цього моменту дотепер вивченню питань по
кліщовому енцефаліті надається велике значення. За 60 років здавалося б
не залишилося нічого невідомого про це захворювання. Це так. Але
величезна безліч вірусів комплексу кліщового енцефаліту не дозволяє
послабляти увага вчених-вірусологів.

В даний час пройдені всі етапи дослідження даного вірусу. Вивчено
властивості вірусологічні , серологические, иммунопатологические,
мікроскопічні, электронномикроскопи- ческие, біохімічні і
молекулярно-біологічні.

Створено й успішно використовується вакцина проти кліщового енцефаліту.
Але захворювання є і будуть існувати доти поки буде джерело і
переносник.

За даними різного років відсоток захворюваності в ендемічних районах має
різні показники з великими коливаннями, але в цілому по країні
захворюваність перевищує 5000 чоловік у рік. Особливо високий відсоток
захворюваності завжди відзначається на Уралі і Західному Сибіру .

Cледует відзначити, що в останні роки, у зв’язку зі зниженням рівня
вакцинації й обробці лісових територій інсектицидами рівень
захворюваності росте . Особливе значення в профілактиці захворювання
кліщовим енцефалітом мають наступні запобіжні заходи : саме і
взаимоосмотры після відвідування місць обитания кліщів і вакцинація.
Існують дані, що показують меншу імовірність захворювання зв’язану з
тривалістю присасывания кліща, а також кількісної поразки від укусів.
Останнє говорить про дуже високий відсоток зараженості кліщів ( до 70% у
різних районах Уралу ). Вакцинований контингент у меншому ступені
піддається розвиткові захворювання і перебігові хвороби у важкій формі з
наступним розвитком стійких паралічів.

Досягнення вірусології, як науки наочно демонструє поліомієліт

3500 років тому полиемиелит ( дитячий параліч ) уражав дітей Древнього
Єгипту. Вічна пам’ять цього страждання була виявлена на кістах мумій
дітей фараонів і на кістах жрецов Древньої Сирії.

У середині ХХ сторіччя захворюваність поліомієлітом швидко росте в
країнах Європи й Америки й особливо в С.Ш.А., де в 1956 році було
офіційно зареєстроване понад 300000 тільки одних інвалідів після
перенесеного полимиелита. От чому полимиелит у ті роки був названий у
Сполучених Штатах національним нещастям N-1.

Але тільки з моменту відкриття вірусу в 1909 році могли бути початі
тривалі, непрості дослідження як самого вірусу так і його можливостей.
Спустя сорок із зайвим років зазначена вище цифра інвалідів відбивала
состаяние наукових досягнень в області поліомієліту. Багаторічні зусилля
великої армії вірусологів досягли свого головного нарешті , була
створена полиомиелитная вакцини-фабрики і заводи С.Ш.А. своїми сиренами
сповістили світ про перемогу над цим важким захворюванням. Якщо в джерел
цього досягнення стояли американські вчені, що створили полиомиелитную
вакцину, то на наступному, немаловажному етапі пуску цієї вакцини у
виробництво , стояв наш вітчизняний вірусолог М.П.Чумаків. Він почав
свій науковий шлях з вищезгаданої експедиції в 1937 році по дослідженню
кліщового енцефаліту на Далекому Сході, де він здійснюючи свій науковий
і людський подвиг, рятуючи під час повені безцінний вірусологічний
матеріал сам постраждав, занедужавши кліщовим енцефалітом. Тоді він був
молодшим науковим співробітником. Вакцини ще не було. Йому вводили
сироватку перехворілих хворих. Завдяки богатирському здоров’ю він вижив,
залишившись інвалідом: параліч правої руки і слабеюший слух. У такому
стан він продовжує працювати, організовує, уже будучи професором, у 1955
році Інститут поліомієліту і вірусних енцефалітів А.М.Н. С.С.С.Р.( у
даний час носящий його ім’я ) розширює виробництво полиомиелитной
вакцини.

Цією вакциною донині користуються не тільки наші співвітчизники, але і
цілий ряд закордонних країн на різних континентах

У 70-80 ми могли з гордістю говорити, що поліомієліт цілком переможений
у нашій країні. Санаторії по реабілітації наслідків поліомієліту
пустували.

В даний час, у зв’язку з нестабільною соціальною обстановкою в деяких
регіонах ( наприклад у Чечні ), у результаті відсутності поголовної
вакцинації в цих районах у минулому 1996 року був відзначений спалах
поліомієліту з летальныи і паралітичними формами плину (Е.В.Лещинская,
1996 рік ). В другій половині ХХ століття , важко представити, що ще
може бути відкрите захворювання, викликане новим , не відомим раніше
вірусом. За останні тридцять років це траплялося тричі.

У 1967 році в Марбурге і Франкфурте-на-Майне, а також у Белгграде
зненацька спалахнуло захворювання, серед співробітників
науково-дослідних інститутів, що займалися готуванням і вивченням
клітинних культур з органів африканських зелених мавп, привезених з
Уганди. Сім чоловік загинуло від цієї невідомої хвороби.

Два роки спустя в Нігерії (містечко Ласса) від невідомого інфекційного
захворювання гине медична сестра. Ухаживавшие за нею дві інші медсестри
теж занедужали, одна з них умерла. Загинув лікар, що розкривав трупи
померлих медсестер. У 1970 році під час спалаху цього захворювання в
Нігерії смертність досягла 52%. Пізніше були описані спалахи хвороби в
Ліберії і Сьерра-Лионе. За увесь час з 20 захворілих медработников 9
загинуло.

Перше з описаних захворювань відомо тепер за назвою ” вірусна хвороба
Марбурга”, друге- “лихоманка Ласса” .

Наприкінці ХХ сторіччя людство продовжує дізнаватися нові страшні
хвороби. Одна з них – С.Н.І.Д. швидко стає, так називаною “чумою ХХ
століття “. Інший-вірусний лейкоз-ні так відома , але не менш
небезпечна, і бороти з нею треба вже зараз.

Віруси, що викликають С.Н.І.Д. і Т-клеточный лейкоз людини стали відомі
зовсім недавно, на початку 80-х років. Вони мають багато загального за
структурою, пристроєві генома, закономірностям розмноження в клітці,
шляхам распостранения. Розрізняються ж вони насамперед тим, що вірус
С.Н.І.Д.а руйнують лімфоцити крові, порушуючи імунітет, створюючи його
дифицит, а вірус Т-клеточного лейкозу людини приводить до злоякісного
переродження лімфоцитів і лейкозові. Але в обох випадках при розвитку
захворювання результат летальний .

ПРО С.Н.І.Д.е написано вже дуже багато. Менш відомо усе, що
касаетсявируса Т-клеточного лейкозу. Однак вірус цей , мабуть, існує вже
давно і зустрічається на всіх континентах. Є він і в наших країнах, але
його дослідження ведеться в нас малими силами – невеликою групою
наукових співробітників.

В останні роки в лабораторії вірусів лейкозів Інституту вірусології
імені Д.І.Іванівського Р.А.М.Н. у Москві й у лабораторії ретровирусов
інституту мікробіології Медичного Університету ( Угорщина )
розробляються методи для виявлення вірусу Т-клеточного лейкозу людини і
досліджуються захворювання, зв’язані з ним.

Підводячи підсумок викладеному матеріалові по “Виникнення вірусології як
науки” уперше відкритим Д.І.Іванівським вірусу тютюнової мозайки до
сучасних відкритті і досягнень можна укласти: вірусологія займає не
тільки гідне місце серед фундаментальних наук, як навчання про віруси,
але і є значною мірою медичною наукою.

Список литературы

1) Зильбер Л.А., Левкович Е.Н., Шубладзе А.К., Чумаков М.П.

Архив биол. наук, 1938, 52, 1, 162 – 183.

2) Зуев В.А.

Третий лик, М.,Издательство Знание( Жизнь замечательных идей ), 1979
г.,с. 6-7

3) Ивановский Д.И.

О болезнях табачных растений -Тр.С-Петер., Об-ва естествоиспытат., т.
19 протоколы за 1888 г., с. 19-21.

4) Ивановский Д.И. Половцев В.В.

Рябуха – болезнь табака, ее причины и средства борьбы с нею – С-Пб.,
1890 г.-c. 203. ( там же )

5) Ивановский Д.И.

О двух болезнях табака -М., Медгиз, 1949 – 181 с.

6) Левкович Е.Н., Погодина В.В., Засухина Г.Д., Карпович Л.М.

В кн.: Вирусы комплекса клещевого энцефалита Изд. Медицина, М., 1969 г.,
с. 4-5.

7) Лещинская Е.В.

О вспышке полиомиелита в Чечне – устное сообщение 1996 год.

8) Матухин Г.Р., Ивановский Д.И.

В кн.: Ростов-на-Дону, 1964 г., 136 c.

9) Жданова В.М., Гайдамович С.Я.

Общая и частная вирусология Изд. Медицина, М., 1982 г. с. 5-11.

10) Парфанович М.И., Тодд Ф.

“Еще один губительный вирус”.Международный ежегодник: Наука и
человечество. 1990 г. с. 247-248.

11) Погодина В.В., Фролова М.П., Ерман Б.А.

Хронический клещевой энцефалит, Изд. Наука, с. 6-12.

12) Рыжков В.Л.

Научное наследство Д.И.Ивановского М., Изд. АМН СССР, 1952 г. c. 31-34.

13) Чумаков М.П., Львов Д.К. и др.,

Вопросы вирусологии, 1964 г., 5.c.601.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019