.

Обмін речовин та енергії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 11151
Скачать документ

Реферат з біології

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ

Процес обміну — основна властивість живого. У цитоплазмі клітин органів
і тканин постійно відбувається процес синтезу складних
високомолекулярних сполук і разом із цим — їх розпад з виділенням
енергії й утворенням простих низькомолекулярних речовин — вуглекислого
газу, води, аміаку та ін.

Процес синтезу органічних речовин називається асиміляцією, або
анаболізмом. У ході асиміляції поновлюються органоїди клітини й
накопичується запас енергії. Розпад структурних елементів клітини
супроводжується виділенням енергії, що міститься в хімічних зв’язках, а
кінцеві продукти розпаду, шкідливі для організму, виводяться за межі
клітини, а потім з організму.

Процес розпаду органічних речовин протилежний процесу асиміляції і
називається дисиміляцією, або катаболізмом. Такого типу реакції
відбуваються з поглинанням кисню, тому розщеплення органічних речовин
пов’язано з окисненням, а звільнена при цьому енергія йде на синтез АТФ
(аденозинтрифосфорна кислота), необхідної для асиміляції.

Таким чином, асиміляція і дисиміляція — це дві протилежні, але
взаємопов’язані сторони єдиного процесу — обміну речовин. При порушенні
асиміляції і дисиміляції розладнується весь обмін речовин.

В організмі людини безперервно проходять водний, сольовий, білковий,
жировий і вуглеводний обміни. Безперервний розпад і окиснення органічних
сполук можливі лише тоді, коли кількість цих речовин у клітинах постійно
поповнюється.

Проте потрібність у поживних речовинах неоднакова. Більша їх частина
використовується організмом для утворення енергії.

У процесі життєдіяльності організму енергетичні запаси безперервно
зменшуються, їх поповнення відбувається за рахунок їжі.

Співвідношення кількості енергії, що надходить з їжею, і енергії, що
витрачається організмом, називається енергетичним балансом. Кількість
їжі, що споживається, повинна відповідати енергетичним витратам людини.

Обмін білків. Білки — основний пластичний матеріал, з якого побудовані
клітини й тканини організму Вони нескінченно різноманітні, що обумовлено
різними комбінаціями 20 амінокислот, які їх утворюють.

Білки їжі розщеплюються в травному тракті до амінокислот. У клітинах з
амінокислот синтезуються специфічні для цієї тканини білки. Так, у
клітинах м’язів вибувається синтез білка міозину, у молочній залозі —
казеїну і т. ін. Частина білків, які входять до складу клітин органів і
тканин, а також амінокислоти, що надійшли до організму, але не були
використані в синтезі білка, підлягають розпаду зі звільненням 17,6 кДж
енергії на 1 г речовини з утворенням продуктів розпаду білка: води,
вуглекислого газу, аміаку, сечовини та ін. Усі продукти дисиміляції
білка виділяються з організму в складі сечі, поту й частково з
видихуваним повітрям. У запас білки не відаються. У дорослої людини їх
синтезується стільки, стільки необхідно для компенсації білків, що
розпалися. Іри надлишку білкової їжі вона перетворюється в й глікоген.
Потреба в білках на добу становить 100—118 г. У дитячому організмі
синтез білків перебільшує їх розпад, що враховується при складанні
раціону харчування.

Обмін вуглеводів. Вуглеводи надходять в організм чинною та, у меншій
мірі, з тваринною їжею, а також синтезуються в ньому з продуктів
розщеплення амінокислот і жирів. Вуглеводи рослинного походження в
організмі людини розщеплюються до глюкози, яка всмоктується в кров і
розноситься по всьому тілу.

Вміст глюкози в крові відносно постійний і не перебільшує 0,08—0,12%.
Якщо глюкоза потрапляє в крову великій кількості, то цей надлишок у
печінці перство ться у тваринний крохмаль — глікоген, який
накопичується, а потім при необхідності знову розпадається до глюкози.
При розщепленні 1 г вуглеводів звільнюється 17,6 кДж енергії ЇЇ витрата
збільшується із навантаження при фізичній роботі. Частина енергії
використовується для механічної роботи й

є джерелом тепла, інша частина йде на синтез молекул АТФ. При надлишку
вуглеводів в організмі вони перетворюються в жири. Добова потреба у
вуглеводах

складає 450-500 г.

Обмін жирів. Жири входять до складу рослинної і тваринної їжі. Частина
синтезованого в організмі жиру згадається в запас, інша частина
потрапляє в клітину, де разом із жироподібними речовинами (ліпоїдами)
слугують пластичним матеріалом, з якого будуються мембрами клітин і
органоїдів. Жири — важливе джерело енергії. При їх окисненні виділяється
вуглекислий газ, вода й звільнюється енергія. Розщеплення 1 г жирів
супроводжуйся виділенням 38,9 кДж енергії. Жири можуть синтезуватися в
організмі людини з вуглеводів і білків. Добова потреба в них для
дорослої людини — 100 г.

Обміни білків, жирів і вуглеводів взаємозв’язані. Відхилення від норми
обміну однієї з речовин тягне за собою осушення обміну інших речовин.
Наприклад, при розладі вуглеводів продукти їх неповного розпаду
порушують обмін білків і жирів, розщеплення яких теж відбувається не до
кінця, з утворенням речовин, що отруюють організм. Надлишок жиру в
організмі відкладається у вигляді запасів під шкірою в жировій
клітковині, у сальнику, що покриває органи черевної порожнини, і в
деяких інших органах. Жирова тканина захищає організм від пошкоджень,
служить теплоізолятором.

Поряд з обміном органічних речовин в організмі здійснюється водний і
сольовий обмін. Ці речовини є джерелом енергії і поживними речовинами,
але їх значення для організму дуже велике.

Вода входить до складу клітин, міжклітинної і тканинної рідини, плазми й
лімфи. Загальна її кількість в організмі людини становить до 75%. У
клітинах вода хімічно зв’язана з білками, вуглеводами та іншими
сполуками. Вона розчиняє органічні й неорганічні сполуки. Усмоктування
поживних речовин у кишечнику, їх поглинання клітинами з тканинної рідини
й виведення З клітин кінцевих продуктів обміну може здійснюватися тільки
в розчиненому стані й за участю води. Вода — безпосередній учасник усіх
реакцій гідролізу. Добова потреба у воді дорослої людини складає близько
40 г на 1 кг маси його тіла (2,5—3 л). Ця потреба залежить від умов і
температури середовища. Надходить вода в організм при питті й у складі
їжі. У тонкому й товстому відділах кишечнику вода всмоктується в кров,
звідки вона потрапляє в тканини, а з них разом із продуктами розпаду
проникає в кров і лімфу. З організму вода виводиться в основному через
нирки, а також шкіру, легені (у вигляді пари) і з калом.

Обмін води в організмі тісно пов’язаний з обміном солей.

Мінеральні речовини надходять в організм людини з їжею, відкладаються у
вигляді солей і входять до складу різних органічних сполук. Так, залізо
включене в молекулу гемоглобіну й бере участь у транспортуванні кисню й
вуглекислого газу, йод входить до складу гормону щитоподібної залози,
сірка й цинк містяться в гормонах підшлункової залози. Для кровотворення
необхідні залізо, кобальт, мідь; солі фтору й кальцію входять до складу
кісток; кальцій і натрій створюють певну концентрацію іонів у клітинній
мембрані й по обидва боки від неї і т. ін.

Загальна кількість мінеральних речовин у тілі людини становить близько
4,5%. Усі ці елементи надходять в організм з їжею і водою. Заліза багато
в яблуках, йоду — у морській капусті, кальцію — у молоці, сиру, бринзі,
яйцях і т. ін.

Людина потребує постійного надходження натрію та хлору. Натрій створює
певну концентрацію іонів у плазмі, тканинній рідині, хлор (складова
частина соляної кислоти) — компонент шлункового соку. Ці найважливіші
компоненти організм отримує з кухонною сіллю.

Вітаміни (від лат. «віта» — життя) — біологічно активні речовини,
необхідні для життєдіяльності організму. Вони сприяють нормальному
перебігу всіх життєвих процесів. Вітаміни були відкриті російським
лікарем М. 1. Луніним (1853—1937 pp.). Вітаміни сприяють зміцненню
здоров’я, збільшують опірність організму застудним та інфекційним
захворюванням, підвищують працездатність.

При нестачі того чи іншого вітаміну — гіповітамінозі — або при
відсутності вітамінів — авітамінозі — виникають глибокі порушення в
процесах обміну речовин, які ведуть до тяжких захворювань, до самої
загибелі організму. Організм людини не здатний синтезувати вітаміни й
повинен щодня одержувати їх з їжею, насамперед з рослинною.

Позначаються вітаміни великими літерами латинського алфавіту; А, В, С,
D, Е, К, РР, Н. Деякі букви, наприклад В1, охоплюють цілі групи: від В1
до В15.

Найважливіший з вітамінів — вітамін А. Його називають вітаміном росту,
він бере участь в окисно-відновних реакціях обміну. При нестачі вітаміну
А в організмі спостерігається сухість шкіри, сухість рогівки очей та ЇЇ
помутніння. З нестачею вітаміну А пов’язане порушення присмеркового зору
(«куряча сліпота»). Найбільш багаті вітаміном А печінка, вершкове масло,
молоко, морква, абрикоси та ін.

Вітамін С, або аскорбінова кислота, синтезується в рослинах і
накопичується в шипшині, лимоні, смородині, зеленій цибулі, плодах
журавлини та ін. У наш час розроблений промисловий синтез вітаміну С.
При його нестачі розвивається цинга, особливо відчувається нестача
вітаміну С навесні (у людини з’являються сонливість, втома, апатія).

Вітамін D відіграє важливу роль в обміні кальцію, фосфору й у цілому — у
процесі утворення кісток. При відсутності вітаміну D солі кальцію й
фосфору не відкладаються в кістках, а виводяться з організму, і тому
кістки, особливо в дітей, розм’якшуються. Під вагою тіла ноги
викривляються, на ребрах утворюються потовщення — чотки, затримується
розвиток зубів. Найбільш багаті вітаміном D печінка риб, вершкове масло,
ікра, жовток яєць. Рослини містять речовину, близьку до вітаміну D, —
ергостерин, який під впливом сонячних і ультрафіолетових променів
переходить у вітамін D.

Вітаміни групи В (B1, В2 В6, В12 та ін.) регулюють багато ферментативних
реакцій обміну речовин, особливо обміну білків, амінокислот, нуклеїнових
кислот. При їх нестачі порушуються функції нервової системи (хвороба
бері-бері), шлунково-кишкового тракту (проноси), кровотворних органів
(недокрів’я) та ін. Ці вітаміни містяться в печінці ссавців і деяких
риб, у нирках, петрушці та ін.

Вітамін РР необхідний для нормальної нервово-психічної діяльності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020