.

Історія кліматології (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 1256
Скачать документ

Історія кліматології

Вивчаючи ту чи іншу науку, неможливо осягнути її основи, не розглянувши
історію її розвитку.

На всьому протязі історії людства розвиток науки було одним з елементів
цієї історії. Вже з тієї далекої і темної для нас епохи, коли перші
зачатки людського пізнання втілилися в найдавніших міфах і в обрядах
первісних релігій, ми можемо простежити, як разом з громадськими
формаціями, в тісному зв’язку з ними. Розвивалися і природничі науки.
Вони зароджувалися з повсякденної практики землеробів і пастухів, з
досвіду ремісників і мореплавців. Першими носіями науки були жерці,
ватажки племен і знахарі. Лише антична епоха побачила людей, імена яких
прославили саме заняття наукою і широту їхніх знань – імена великих
учених.

Людство з незапам’ятних часів цікавилося питаннями клімату, так як з
кліматом були пов’язані умови життя людини і його побут.

На даному етапі розвитку кліматологію розуміють як географічну науку про
сукупність атмосферних умов, властивих тому чи іншому місцю в залежності
від його географічного положення.

Розвиток клiматології

Клiматології стародавнього свiту

Ще на зорі свого існування людина намагалася розібратися в навколишніх
явищах природи, які часто були йому незрозумілі й ворожі. Жалюгідні
хатини погано захищали його від негоди, посіви його страждали від посухи
або від дуже сильних дощів. Жерці первісних релігій вчили його
обожнювати стихії, з натиском яких людина був безсилий боротися. Першими
богами всіх народів були боги сонця і місяця, грому і блискавки, вітрів
і морів.

У епічної та філософської літературі стародавності, що донесли до нашого
часу деякі ідеї і поняття давно минулих століть, нерідко зустрічаються
відомості про погоду, про різні атмосферні явища і пр., що
характеризують їх авторів як уважних спостерігачів.

В області метеорології перше закономірність, яка була відома, звичайно,
з незапам’ятних часів, був річний цикл погоди. Сказання древніх слов’ян
не раз згадували про постійну боротьбу доброго і злого початку, літа та
зими, світла й темряви, Білобога з Чорнобогом. Цей мотив нерідко
зустрічається і в переказах інших народів.

Згадка про річному циклі погоди зіграло особливу роль у створенні перших
метеорологічних записів давнини.

Вже з часів астронома Метона (близько 433 р. до н.е.) в грецьких містах
виставлялися в громадських місцях календарі з записами про явища погоди,
зроблених у попередні роки. Ці календарі називалися парапегмамі. Деякі з
цих парапегм дійшли до нас, наприклад в працях відомого
олександрійського астронома Клавдія Птоломея (нар. приблизно в 150 р. до
н.е.), римського землевласника Колумелли та інших письменників давнини.
У них ми знаходимо здебільшого дані про вітрах, опадах, холодах і про
деякі фенологічних явищах.

Найбільших успіхів, систематичності і ясності наука давнину досягла в
античній Греції, перш за все в Афінах. Завдяки своїм колоніям, що
поширилося, починаючи з VI ст. до н.е., по Середземному і Чорному морях,
від Марселя до сучасних Феодосії і Сухумі, греки змогли познайомитися з
культурою західного світу того часу. Вони сприйняли багато що від своїх
попередників – єгиптян і фінікійців, але зуміли з порівняно уривчастих
елементів створити вже науку в сучасному розумінні слова. Греки
приділили велику увагу зібраному перш матеріалу, проявили вміння глибоко
проникати в суть речей і знаходити в них найважливіше і просте і
здатність до абстракції. Природничі науки в них були тісно пов’язані з
філософією. У той же час великі філософи, наприклад Піфагор і Платон,
бачили в математиці (і особливо в геометрії) ключ до істинного
загальному пізнання.

Метеорологічні спостереження древніх народів та їхніх спадкоємців греків
привели їх до вивчення та фізичних закономірностей природи. Тепло і
холод, світло і темрява, їх регулярна зміна і взаємна залежність були
першими фізичними поняттями давнини. Протягом століть фізика не була
відокремлена від метеорології.

Перша книга про атмосферні явища була написана одним з найбільших учених
античної Греції Арістотелем (384 – 322 рр.. До н.е.) під назвою
«Метеорологія». Вона становила, як вважав Арістотель, істотну частину
загального вчення про природу. Він писав на початку книги, що «…
залишається розглянути ще ту частину, яку передували автори називали
метеорологією». Звідси видно, що ця наука отримала свою назву ще задовго
до Аристотеля і що він, ймовірно, використовував багато колишніх
спостереження, привівши їх у систему.

Перша книга «Метеорологія» трактувала про явища, що відбуваються, на
думку автора, у верхніх шарах атмосфери (кометах, падаючих зірок тощо),
а також про гідрометеорах. Верхні шари, як вважав Арістотель, були
сухими і гарячими, на відміну від вологих нижніх шарів.

Друга книга була присвячена морю, знову вітрам, землетрусів, блискавки і
грому. Третя – описувала бурі й вихори, а також світлові явища в
атмосфері. Четверта книга була присвячена «Теорії чотирьох стихій».
Зміст «Метеорології» показує, що греки часів Аристотеля були знайомі з
багатьма найважливішими метеорологічними явищами. Вони були настільки
спостережливі, що мали чітке уявлення навіть про північних сяйвах.
Аристотель знав, що град утворюється частіше навесні, ніж влітку, і
частіше восени, ніж взимку, що, наприклад, в Аравії та Ефіопії дощі
випадають влітку, а не взимку (як у Греції), що «блискавка здається
випереджаючої грім, тому що зір випереджає слух », що кольори веселки
завжди одні й ті ж що і у зовнішній, більш слабкою веселці, вони
розташовані у зворотному порядку, що роса утворюється при слабкому вітрі
і т.д.

Вже в першому чи в другому столітті нашої ери намітився величезний
занепад античної науки. Причини його були громадського порядку.
Рабовласницький лад, що зосередив всю владу над величезною імперією в
руках невеликої жменьки аристократів, йшов по шляху розпаду та
зростаючого безсилля. Безправ’я рабів, бідність римського пролетаріату,
злидні пригноблених провінцій, занепад торгівлі і виробництва вели до
занепаду ремесел. Стимулу для прогресу науки майже не було, і її
розвиток, можна сказати припинилося. Це сталося ще задовго до того, як
сама римська імперія загинула під ударами навал готів і вандалів.

У подальші століття центр цивілізації і культури перемістився далеко на
схід, в арабські країни, Індію, Хорезм і Іран.

На жаль, внесок, який зробили країни Сходу в першому тисячолітті нашої
ери в розвиток науки про атмосферу ще дуже мало вивчений. Ми маємо про
нього тільки досить уривчасті несистематизовані відомості. Це тим більш
гідно жалю, що, безсумнівно, численні факти з цієї галузі науки вже були
відомі і вчені Сходу робили спроби їх пояснити і привести в систему.

Кліматології середнiх вiкiв

Коли сутінки середньовіччя змінили яскравий день розквіту античної
цивілізації, в Європі надовго були забуті науки греко-римського світу.
Забуті були численні зроблені тоді спостереження за явищами природи,
прикмети про погоду, вислів народної мудрості та наукові трактати
грецьких і римських учених. В епоху раннього середньовіччя були забуті і
творіння Аристотеля. Вони залишилися жити на Сході в перекладах на
арабський і вірменська мови і лише значно пізніше за посередництвом
арабів повернулися до Європи. Найсумнішим для доль цивілізації виявилося
те, що його залишили науковий метод, заснований на спостереженні явищ
природи і на спробах їх правильного тлумачення. Науку ранніх століть
змінила схоластика середніх століть, скована авторитетом букви
священного писання. Містична філософія Біблії міцно володіла розумами
вчених і цілих народів протягом століть. Церква змушувала вірити, що всі
явища природи – лише прояв волі божества, що користується ними для того,
щоб висловити свій гнів або свою милість.

Пишним цвітом розквітло в середні століття особливе «вчення», нині вже
грунтовно забуте, – астрометеорологія. Це був розділ астрології, дуже
популярної тоді. Астрологією називалося фантастичне вчення про
«пророкуванні» подій в житті людини і природних явищ з руху планет серед
зірок. Розділ цієї «науки», що називався «натуральної астрологією», або
астрометеорологіей, займався спеціально пророкуванням погоди поряд з
іншими явищами природи.

Панування астрології, в тому числі в області передбачення погоди,
тривало дуже довго, до початку XVII ст.

У XVII ст. наука ніби почала створюватися заново. Те, що нова наука
повинна була завоювати право на існування, викликало у вчених того часу
величезний ентузіазм. Так, Леонардо да Вінчі був не тільки великим
художником, механіком і інженером, він був конструктором ряду фізичних
приладів, одним із засновників атмосферної оптики, і те, що він написав
про дальність видимості забарвлених об’єктів зберігає свій інтерес до
цих пір. Паскаль – філософ, що проголосив, що думка людини дозволить
йому підкорити могутні сили природи, видатний математик і творець
гідростатики – перший довів експериментально спадання атмосферного тиску
з висотою. Декарт і Локк, Ньютон і Лейбніц – великі уми XVII ст., Що
прославилися своїми філософськими та математичними дослідженнями –
внесли великі вклади у фізику, зокрема, у науку про атмосферу, яка тоді
майже не відокремлювалася від фізики.

На чолі цього перевороту стояла Італія, де жив і творив Галілей і його
учні Торрічеллі, Маджіотті і Нарди, Вівіані і Кастеллі. Великим вченим
Галілеєм і його учнями були винайдені термометр (1610г.), барометр,
дощоміри, тобто з’явилася нова можливість інструментальних спостережень.
Починаючи з середини XVII ст. академія експериментування в Тоскані
організувало перший нечисленну мережу інструментальних спостережень, що
проводилися в кількох пунктах Європи. Крім того, неодмінною частиною
програм усіх морських плавань було проведення спостережень за погодою.

Для експериментальної науки першої половини XVII ст., В тому числі і для
метеорології, найбільше зробив Галілей. Створення термометра, барометра,
дощоміри заклало фундамент всієї сучасної метеорології.

Інші країни теж внесли великий внесок у метеорологію того часу; досить
згадати Ф. Бекона, Е. Маріотта, Р. Бойля, Хр. Гюйгенса, О. Геріке –
цілий ряд видатних мислителів.

Глашатаєм нового наукового методу був Ф. Бекон (1561 – 1626 рр..) –
«Родоначальник англійського матеріалізму і всієї дослідної науки нашого
часу». Бекон проголосив, що науку поведе вперед союз досвіду і розуму,
очищає досвід і витягає з нього закони природи, витлумачені останньої.

Кліматології в Россії

Епоху в історії кліматології склало винахід термометра і барометра (XVI,
XVII ст.), Але лише з XVIII ст. метеорологічні спостереження набули
більш-менш науковий характер. Спочатку спостереження велися окремими
особами, в більшості випадків ученими, які цікавилися метеорологією, і в
багатьох випадках ці спостереження були нетривалими. Лише у великих
містах – Петербурзі, Парижі, Упсалі, Празі, Берліні та
Лондоні-спостереження велися майже без перерв з початку XVIII ст.
Найбільш довгий, майже безперервний ряд інструментальних метеорологічних
спостережень в Росії був початий в Петербурзі в 1725 р. академіками
щойно створеної Петром I Академії наук. XVIII ст. було століттям
найбільших географічних відкриттів, які мали великий вплив і на розвиток
кліматології, так як дали великий матеріал для вивчення клімату: За
ініціативою Петра I була почата перша інструментальна зйомка країни. У
1725 р. він же власноруч написав припис Берингу побудувати на Камчатці
суду, плисти на них на північ уздовж землі і “шукати, де она зійшлася з
Америкою”. Це питання цікавило Петра з точки зору можливості знайти шлях
через Льодовитий океан у Китай та Індію . Дві експедиції Берінга, що
тривали з 1725 по 1743г.; ознаменовані рядом найбільших відкриттів і
наукових досліджень, які дали багатий географічний, картографічний та
гідрографічний матеріал. У числі учасників цих експедицій були
натураліст Гмелін і астроном Деліль. Вони організували метеорологічні
станції в Казані, Єкатеринбурзі ( нині Свердловськ), Тобольську,
Єнісейські, Томську, Туруханска, Іркутську, Якутську, Селенгінську,
Нерчинську. Ряди спостережень на цих станціях, хоча і не були
безперервними з часу їх організації, все ж таки є одними з найбільш
довгих рядів спостережень і ще у XVIII ст . дозволили отримати уявлення
про клімат величезній території, абсолютно до тих пір недослідженою.
Спостереження велися за інструкцією, яка встановлювала їх терміни, а
також метеорологічні елементи та явища, що підлягають спостереженню.
Спостереження проводилися до 1749 р., і матеріали багатьох з них
надруковані Академією наук .

Зіставляючи серйозну підготовку, цілеспрямованість і розмах зазначених
вище робіт в Росії зі станом метеорологічних спостережень в той час в
інших країнах і з огляду на виняткові труднощі організації
метеорологічної мережі в Сибіру, ??слід визнати, що нічого подібного в
інших країнах не було. Скоро, однак, вчені стали розуміти, що для
розвитку метеорології і кліматології істотно важливим є зіставлення
даних про погоду різних пунктів між собою. Геніальний російський учений
М. В. Ломоносов раніше за всіх оцінив значення такого зіставлення.

Роботи М. В. Ломоносова показують, як високо оцінював він ту користь,
яку може принести людству знання метеорології.

М. В. Ломоносов вважав метеорологію самостійною наукою, головним
завданням якої було “передзнання погоди”. Було організовано за приватною
ініціативою Маннгеймский метеорологічне товариство, яке створило в
Європі на добровільній основі мережу з 39 метеорологічних станцій (в
тому числі три в Росії – Санкт-Петербурзі, Москві, Пишменскій завод),
укомплектованих єдиних і проградуйовані приладами. Мережа функціонувала
12 років.

Геніальний Ломоносов зазначив в ту епоху на цілий ряд факторів і
залежностей, які пізніше лягли в основу кліматологічної науки.

Таким чином, до кінця XVIII ст. старе уявлення про різноманітність
кліматів землі вже було підкріплено рядами інструментальних
спостережень, абсолютно ясно визначилися найважливіші загальні причини
існування різних кліматів, а також намітилися і деякі проблеми
практичної кліматології. Все це були зародки ідей, яким судилося
отримати повний розвиток у наступному столітті, коли вже стало можливим
застосовувати паралельні ряди спостережень метеорологічних станцій для
порівняння кліматів.

Органiзацiя метеорологiчнi установ

Великим етапом в історії розвитку кліматології було виникнення
центральних метеорологічних установ, в обов’язок яких входила
організація мережі метеорологічних станцій, постачання їх приладами та
інструкціями для спостережень, збір, контроль та опублікування
матеріалів цих спостереженні. Ці установи більшою чи меншою мірою
забезпечували якість і порівнянність спостережень, шляхом публікації
матеріалів робили їх доступними широкому колу дослідників, що дозволяло
зробити великі кліматологічні роботи.

У Росії на самому початку XIX ст. передові вчені прийшли до думки про
необхідність організації центрального метеорологічного установи. У
1810р. засновник Харківського університету В. Н. Каразін виклав у
доповіді Московському суспільству любителів єство знання ідею про
необхідність централізованого керівництва мережею метеорологічних
станцій та наукової обробки їхніх спостережень а в 1818г. запропонував
план організації Державного метеорологічного комітету, в який повинні
були надходити і там оброблятися результати спостережень ряду
метеорологічних станцій, що знаходяться в різних частинах країни.
Основною метою цієї організації він вважав “сприяння розвитку торгівлі,
мореплавства і військового мистецтва”, але особливо він звертав увагу на
користь метеорології для землеробства. Ідеї Каразіна нескоро втілилися в
життя.

У міру накопичення метеорологічних спостережень робилися спроби
охарактеризувати географічний розподіл окремих кліматичних показників,
насамперед температури і тиску повітря.

У середині XIX ст. виникають державні мережі станцій. А на початку
століття працями А. Гумбольдта і Г. Дове в Німеччині закладаються основи
кліматології.

Перша карта ізотерм (річних) всієї земної кулі була побудована
натуралістом і мандрівником А. Гумбольдтом в 1817р. на підставі даних
всього 57 станцій, і лише в 1848г. Дове побудував ізотерми січня і
липня. Перші ізобари з даними про переважаючих вітрах всієї земної кулі
були побудовані гупання в 1869 р.

Так, наприклад, карти розподілу температури і тиску дали
чіткі вказівки про місцезнаходження стійких областей підвищеного і
зниженого тиску і виявили вплив розподілу на земній кулі води і суші на
температуру і тиск повітря, залежність температури від висоти над рівнем
моря і т. п. Ці знання у свою чергу стимулювали подальше вивчення
климатообразующих-щих чинників і побудова перших класифікацій кліматів.
Аналіз розподілу температури на земній кулі в окремі роки дозволив Дове
встановити існування областей позитивних і негативних аномалій,
географічне положення яких змінюється від місяця до місяця і від року до
року. Слід також відзначити дослідження Північного Льодовитого океану А.
Е. Норденшельдом і плідну ідею льодового дрейфу, здійснену Ф. Нансеном,
а також Р. Амундсеном.

Подальше накопичення матеріалів спостережень зробило можливим
поглиблення кліматологічної теорії, що знайшло яскраве відображення в
класичних роботах А. І. Воєйкова про сніговому покриві (1871 і 1889),
про атмосферної циркуляції (1874), про климатах земної кулі (1884), у
ряді робіт австрійського метеоролога Ю. Ханна (що відносяться до клімату
різних частин світу), вперше який пояснив походження фена, в роботах В.
Кеппена та ін.

Однією з перших робіт з кліматології Росії є робота професора фізики
Московського університету М. Ф. Спаського “Про клімат Москви”,
опублікована в 1847 р. У цій роботі Спаський визначає завдання
кліматології, яка тоді щойно почала формуватися у самостійний розділ
метеорології. Він бачить завдання її в тому, щоб на основі результатів
спостережень дослідити закономірності і зв’язки між окремими явищами в
атмосфері, і проводить цю ідею у своїй роботі.

Велике значення мала праця К. С. Веселовського «Про клімат Росії»,
випущений в світ у 1857 р. Це був перший клімаологіческое опис Росії. За
своїй повноті і величезному яічеству наведених даних, а також за
глибиною аналізу ний закономірностей монографія Веселовського той час не
мала собі рівних, у світовій літературі. Крім 1го, ця праця мав і
практичну спрямованість. У ньому-ольшое увага приділялася впливу клімату
на економіку Росії, особливо на сільське господарство.

Величезну роль у розвитку кліматології в Росії відіграла головна
фізична (тепер геофізична) обсерваторія, заснована в Петербурзі в 1849
р. Під її керівництвом була со-, дано широку мережу метеорологічних
станцій. Російська мережа етеорологіческйх станцій за якістю проведених
нею робіт тояла на дуже високому науковому рівні, за її зразком будів-^
(ись мережі станцій в інших країнах. Дані багаторічних спостережень
метеорологічних станцій, оброблені в обсерваторії, згодом лягли в основу
багатьох кліматологічних праць як з вивчення окремих елементів
(температури, опадів, хмарності, вітрів і т. д.), так і за загальним
опису кліматів Росії і СРСР.

Основоположником кліматології в Росії був геніальний географ і
кліматолог Олександр Іванович Воєйков (1842 – 1916 рр..). Він написав
величезну кількість робіт з самим раз-; дообразним питань кліматології.
Невтомна діяльність І. Воєйкова прославила російську кліматологію. Його
роботи лределялі рівень світової науки про клімат. Так, капітальні праця
А. І. Воєйкова «Клімати земної кулі, в особливо-ти Росії» здобув світову
популярність і склав епоху. Науці. У ньому було дано перший докладний і
глибоке за зі підтримання опис кліматів земної кулі. Ця праця не втратив
свого значення і в даний час.

Цінність робіт Воєйкова полягає насамперед у тому,: то в них всі явища,
що відбуваються в атмосфері, розглядали ись в нерозривному зв’язку з
географічним середовищем, вперше> ила розкрито сутність процесів, що
створюють клімат. Крім> го, роботи Воєйкова мали практичну
спрямованість, апример, в них вперше була висловлена ??думка про
організованої анном втручанні людини в кліматичний процес метою зміни
клімату. Воєйков указив’ал ще в 1908 р. Вна необхідність використання
вод басейну Аралу в маловодні роки для штучного зрошення, так як це, на
його думку, має змінити місцевий клімат. Однак ідеї А. І. Воєйкова, як
ідеї та інших передових російських вчених, в той час не могли
здійснитися.

Багато уваги Воєйков приділяв вивченню курортних місць і підкреслював
перевагу курортів Криму та Кавказу перед закордонними. Він вказував (ще
в 1870-х роках) на необхідність вивчення полярних районів н передбачав
можливість навігації вздовж північних околиць Сибіру. Воєйков вважав, що
явища в високих широтах повинні впливати на клімат і погоду середніх
широт. Він також вперше порушив питання про необхідність вивчення
снігового покриву. Роботи Воєйкова про сніговому покриві не втратили
свого значення і до цих пір. З робіт з кліматології, виконаних до
Великої Жовтневої соціалістичної революції, слід також відзначити роботи
І. В. Фнгуровского з вивчення клімату Кавказу, А. В. Вознесенського і В.
Б. Шостаковича з клімату Східної Сибіру, ??Б. І. Срезневського з
вивчення бур і хвиль холоду.

Кліматології XX столiття

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції кліматологія в нашій
країні отримала великий розвиток. У Головній фізичній обсерваторії був
створений відділ кліматології, який приступив до роботи по більш повному
вивченню клімату СРСР і розробці різних теоретичних питань і проблем з
кліматології. Кліматологією почали займатися також в Інституті Географії
Академії наук СРСР, Арктичному і антарктичному ‘науково-дослідному
інституті, Інституті аерокліматологіі (нині Московське відділення
Все-“союзної науково-дослідного інституту гідрометеорологічної
інформації – Світового центру даних) та інших; наукових установах.

Велике і постійна увага стала приділятися правильному розміщенню станцій
з тим, щоб територія СРСР була висвітлена повністю. Було організовано
багато полярних, морських, сільськогосподарських, курортних, гірських та
інших метеорологічних станцій і обсерваторій. З 1937 р. в Арктиці на
багаторічних льодах стали створюватися дрейфуючі станції. Спостереження
нх мали велике значення в пізнанні природних умов Полярного басейну.

У 1956 р. низкою держав, у тому числі і СРСР були оргат
нізованной-великі метеорологічні спостереження на всьому просторі земної
кулі, включаючи й Антарктику, а також спостереження в-високих шарах
атмосфери. Ці спостереження в період 1957-1958 рр.. входили в програму
Міжнародного геофізичного року, а потім продовжилися в порядку
міжнародного геофізичного співробітництва. Вони мали величезне значення
у з’ясуванні природи різних атмосферних явищ, зокрема процесів, що
відбуваються в південному околополюсной районі, а також кліматичних умов
Антарктики (роботи Н. П. Русина та ін.) .

Для вивчення припливу променистої енергії Сонця в СРСР була створена
велика кількість актінометричних станцій. Центром робіт по актинометри
була магнітна і метеорологічна обсерваторія в Павловську (під
Ленінградом). Розробкою актінометричних приладів, якими потім були
оснащені метеорологічні станції, займалися С. І. Савінов, М. М. Калита,
Ю. Д. Янншевскнй та інші.

Результати актінометрпческіх спостережень дозволили досліджувати умови
надходження сонячної енергії на земну поверхню і її подальші
перетворення, а також вивчити закономірності і географічний розподіл
теплового балансу н його складових на поверхні землі. Ці роботи (М. І.
Будико, Т. Г. Берлянд, В. Л. Гаєвського, 3. І. Півоваровою та ін) мали
велике значення для пояснення процесів, що відбуваються в атмосфері і на
поверхні землі, так як сонячна енергія є найголовнішим
климатообразующих-щим чинником.

Значний розвиток мережі метеорологічних і актінометричних станцій
дозволило кліматологам після Великої Жовтневої соціалістичної революції
всебічно обслуговувати різні галузі народного господарства. Для
задоволення запитів Головною геофізичною обсерваторією ще в 1931-1932
рр.. були опубліковані два випуски кліматологічного довідника СРСР, а з
1938 р. почалися роботи по складанню випусків нового довідника
(Довідника з клімату СРСР). У них публікувалися кліматологічні дані по
республікам, краях і областях СРСР. Крім того, в Головній геофізичної
обсерваторії була складена серія кліматичних карт для Великого
радянського атласу світу і Морського атласу. У 1955 р. випущений у світ
Атлас теплового балансу, потім-послідувало видання Атласу теплового
балансу земної кулі. Головною геофізичною обсерваторією спільно з
Державним гідрологічним інститутом в 1974 р, був опублікований Атлас
світового водного балансу.

Крім Довідників н Атласів було написано значну кількість робіт з клімату
СРСР і його окремих частин. З них відзначимо праці А. А. Камінського про
розподіл тиску повітря на території Радянського Союзу, про клімат і
погоду рівнинній місцевості, про перенесення водяної пари з морів на
Європейську територію СРСР н ін Велике значення для розвитку вітчизняної
кліматології мали роботи Л. С. Берга.

Берг розробив географічну класифікацію кліматів і склав карту кліматів
земної кулі. Він висвітлив питання про зміну клімату в різні геологічні
епохи та історичний період, крім того, дав кліматичні опису окремих
районів нашої країни – Іссик-Куля, Байкалу, Аральського моря,
Туркестану. Цінність робіт Берга в тому, що в них тісно пов’язаний
клімат з географічним середовищем і типами ландшафту.

З робіт з кліматології слід відзначити також праці В. Ю. Візе з клімату
Арктики і Якутії, монографію Є. С. Рубінштейн про розподіл температури
повітря на території Радянського Союзу, монографії про зміну клімату (Є.
С. Рубінштейн, Л. Г. Полозова , М. І. Будико), роботи О. А. Дроздова про
розподіл атмосферних опадів на території СРСР та ін Були складені
кліматичні опису Радянського Союзу по великих фізико-географічних
районах (Європейська частина, Західна Сибір, Східний Сибір і ін.) В
останні роки вийшла в їде велика серія кліматичних описів і довідників
зарубіжних країн світу, систематизована по континентах.

Розроблено класифікацію клімату у зв’язку з географічною зональністю (М.
І. Будико, А. А. Григор ‘єв). Велике значення має розроблена Б. П.
Алісова генетична класифікація клімату, в основу якої покладені
походження повітряних мас і характер їх циркуляції. З цієї точки зору їм
написані роботи з клімату СРСР і зарубіжних країн. В області синоптичної
кліматології слід відзначити роботи Г. Я. Вангенгейм, Л. А. Вітельса, Б.
Л. Дзердзеев-ського, X. П. Догосяна, С. П. Хромова. У цих роботах
розглянуті загальні питання зв’язку клімату з циркуляцією атмосфери,
зокрема закономірності виникнення аномалій окремих років і коливань
клімату, а також висвітлено окремі важливі сторони кліматообразованія,
наприклад утворення мусонів.

У зв’язку з тим, що характеристики клімату по окремих елементах не для
всіх цілей достатні, виник напрям, що отримало назву комплексної
кліматології, згідно з якою клімат характеризується повторюваністю типів
погоди, тобто певними поєднаннями метеорологічних елементів. Комплексна
кліматологія в СРСР була розроблена Є. Є. Федоровим і Л. О. Чубукова.

У СРСР в 40-х роках великий розвиток отримала ще одна Галузь
метеорології – фізика приземного шару повітря. Процеси, що відбуваються
в цьому шарі, роблять значний вплив на умови формування погоди,
мікроклімату і клімату. Фізика приземного шару повітря має велике
практичне значення оскільки в цьому шарі протікає майже вся господарська
діяльність людини. В царині цієї науки та застосування її у кліматології
важливі результати були отримані М. І. Будико, І. А. Гольцберг, Є. Н.
Романової, М. П. Тимофєєвим, С. О. Сапожнікова. Ці результати мають
велике значення для мікрокліматологіі і агрокліматології, а також для
будівельної кліматології. Останній напрям особливо активно розроблялося
М. В. Заваріной і Л. С. Гандіні.

Велику роль у розвитку кліматології зіграли також і роботи зарубіжних
вчених – А. Гумбольдта, Г. Дове (Німеччина), Ю. Ганна (Австрія) та ін
Гумбольдт ще в 1817 р. побудував першу карту ізотерм і вказав на важливу
роль рельєфу країни в процесі кліматообразованія. Він вперше став
приводити температуру повітря до рівня моря. Дове першим з кліматологів
став вважати загальну циркуляцію атмосфери найважливішим
климатообразующих чинником. Ганн написав низку грунтовних робіт з
кліматології. З них дуже важливе значення мало «Керівництво з
кліматології», випущене в 1883 р. Ця праця, неодноразово перевидавалися,
був присвячений опису кліматів земної кулі.

Великий внесок у вивчення кліматів минулого часу зробили К. Брукс, X.
Флен, Дж. М. Мітчелл, Г. Ландсберг і ін Останнім часом велика увага
приділяється вивченню сучасної зміни клімату під впливом господарської
діяльності людини. Зростаюча швидкими темпами промисловість і техніка
викликали спалювання палива у величезній кількості. Завдяки цьому
атмосфера тепер стала отримувати додаткове тепло, а також вуглекислий
газ, концентрація якого в атмосфері почала поступово збільшуватися. Цей
газ поглинає довгохвильову радіацію, що також призводить до підвищення
температури в земної поверхні. Крім, того, господарська діяльність
людини в цей час викликала надходження в атмосферу у великій кількості
аерозолю у вигляді твердих і рідких частинок різного хімічного складу.
Особливо багато такого аерозолю викидається в повітря в промислових
містах. Це також робить великий вплив на температурний режим повітря. З
питання вивчення впливу всіх цих антропогенних факторів на клімат є
роботи М. І. Будико, К. Я. Кондратьєва, Л. Р. Ракіповоі та ін.

Одним з методів вивчення антропогенних впливів служить виникло в
останні роки напрямок, що носить назву моделювання клімату. Загальною
його завданням є встановлення середніх характеристик клімату і
протікання кліматичних процесів на підставі законів і рівнянь
гідродинаміки з широким використанням в якості вихідних даних відомостей
про фізичну та хімічному стані підстилаючої поверхні, особливо океанів,
і атмосфери. Моделювання дозволяє проводити експерименти по відновленню
ходу кліматичних процесів у минулому і передобчислювання їх на майбутнє.
Слід зазначити, що ряд теоретичних моделей клімату був створений ще в
довоєнні роки А. А. Фрідманом, Н. Є. Кочін, Є. М. Блінової. В. даний час
можливості моделювання незмірно зростають завдяки застосуванню
електронно-обчислювальних машин.

Бурхливе зростання промисловості в другій половині 20-го століття надав
несприятливий вплив на атмосферу. Величезне значення набули проблеми
забруднення атмосфери і розповсюдження домішок як природного, так і
антропогенного походження. Знадобилося створення спеціальної служби
забруднень, під керівництвом Є. К. Федорова і Ю. А. Ізраеля.

Розвиток народного господарства призвело до необхідності більш
ретельного врахування властивостей атмосферних процесів. Тому стали
інтенсивно розвиватися багато галузей прикладної кліматології, такі, як
авіаційна, медична, будівельна та ін .

У всьому світі обсяг метеорологічних досліджень зростає, накопичений
великий досвід міжнародного співробітництва в проведенні таких
міжнародних програм, як Програма дослідження глобальних атмосферних
процесів, і унікальних експериментів, подібних Міжнародному геофізичному
році (1957-1958), Атлантичного тропічного експерименту (1974) і т.д .

Висновок

Ми розглянули зародження кліматології, і її розвиток аж до XIX ст. У цей
час, коли були зроблені перші тривалі ряди метеорологічних
інструментальних спостережень і зародилися деякі основні поняття
кліматології. Її практичне значення було ясно лише трохи найбільш
освіченим умам. Так Ломоносов з рідкісною проникливістю побачив у
кліматології науку, важливу для практики, і тому не раз звертався до
дослідження клімату. Швидкими кроками кліматологія стала розвиватися в
XIX ст. в цей час стало ясним, кажучи словами Веселовського, «…
нездоланну і багатобічний вплив клімату на людину і на цілі суспільства
та народи» і особливо на землеробські роботи.

У наступні роки розвиток кліматології йшло вперед: мережа
кліматологічних станцій росла дуже швидко, охопивши всю земну кулю, в
тому числі і Арктику; на цій мережі отримали розвиток стандартні методи
спостережень, основи яких були закладені в кінці XIX і на початку XX
ст.; Методи математичної (статистичної) обробки даних стали більш
досконалими. Численні дослідження про климатах окремих країн, вікових
коливаннях клімату, класифікаціях кліматів, найкращих методах
систематизації кліматологічних даних набули великого розмаху. Отримали
розвиток нові розділи науки, наприклад мікрокліматологія, яка внесла
великий внесок у загальну теорію кліматів.

Список лiтератури

  1. Аскіназі В. О. Головна геофізична обсерваторія, її завдання і
    діяльність. Л., 1927
  2. Дроздов О.А., Васильєв В.А., Кобишев Н.В., Раєвський О.М., Смекалова
    Я.К., Шкільний В.П. Кліматологія. Л.: Гидрометеоиздат, 1989

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020