.

Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляц

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2212
Скачать документ

1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО

Н???-??і?? і???т ???? ПРОБЛЕМ ?м’ї

ЧЕКА НАТАЛЯ ЕДУАРДІВНА

УДК 618.177:618.11–006.2]–616–089.819+612.017–085

К????а ??і???я ??????? ???ї у ??к з ??і?н-??????и ?р?? ???? ??????х
яєч??в ??я ???ру?і?? ???я?ї ??я?ї

14.01.01 – ????? ? ?????я

А в т о р е ф е р а т

????ії ? ???тя ?у??? ???я

????а ???? ??

Д???-2005

Д??т?ією є ???с

Р??а ????

в Н???-??і??у і???? ???? п??? ?м’ї

Д????о ????? ????о ?і????у ім. М. Г???о (м. Д???)

Н???й ????:

??? ???? ??, п???р

ЧАЙКА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

Н???-??і?? і???т ???? ???м ?м’ї МОЗ У???,

???? Н???-??і??о і???? ???? ???м ?м’ї

Д????о ????? ????о ?і????у ім. М. Г???о МОЗ У???

О???і ????:

??? ???? ??, п???р

СІМРОК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ,

Л????й ????й ???? ?і???? МОЗ У???,

???? ???и ??е??а ? ?????ї № 2

??? ???? ??, ????

Г??? І?р ЗІ????ч,

О???й ????й ???ий ?і???? МОЗ У???,

???? ???и ????? ? ????гії № 1

П???а ????:

Н?і???? ???? ?і???? ім. ??. О.О. Б????я МОЗ У???,??д? ????? ? ?????ї №
1, м. К?в

З??т ????ії ?????я “ 5 ” ??ня 2005 р. о 12.00 ?д. ? ????і
??і?і???ї ??? ?? Д 11.600.03 ?и Н???-??і??у і???? ???? ???м ?м’ї Д????о
????? ????о ?і????у ім. М. Г???о (83114, м. Д???, ???? П????, 3).

З ????ією ??а ?????ся в ??і??і Д????о ????? ?д??? ?і????у ім. М. Г???о
(83003, м. До??к, ???? І?і?, 16)

Ав????т ????? “ 5 ” ???я 2005 ??

У??й ????

??і?і???ї ??? ??,

???? ???? ??, ??? О.М. Р??а

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

А?????ь ??. Б??і?і?ь у ?ю? ???є ?д 10 ? 30%, ???у ? ?лю ???ї ??????
?????я, ? ???и ???, ?д 47 % ? 87 % (В. А?а, 1999; В.К. Ч??, 2004; Л.І.
І?ню?,2004; R.J. Chan et al., 2002). П??а ?? е?????о ???у ?????? ???є
20-50% (В.К. Ч??, 2001; В.В. Сі??, 2004; D. Nugent et al.,2000). Ч???
???? ??????х яє??ів (СПКЯ) в ????і ?????ї ?????? ся?є 60-75%; ??д ???,
я? ?????? ??ро??і?? ???? із ???у ?????ті, – 30-61 % ??д?в (Т.В. О?я???а,
2000; В.І. К?а?в, Б.В. Л??в., 2000; В.І. Г???о, Н.І. К??, 2000; А.В.
Ч??, 2004; M.J. Slowey et al., 2001; T. Tsilchorozidou et al., 2004).

СПКЯ – ???і??і?е, ???г?? ???ю??я (І.З. Г???, 1999; І.Б. М??ін і ?і??,
2001; R.J. Chang, 2002). В???ю ?? ????? ??вя?? ???? ???, ??к ??і??ня
і???о ???у ??є?? з СПКЯ ????і ? ?п???? (А.М. С?д, 1996; А.В. Ч??, 2003;
О.М. Ф???, О.В. Б??о, 2004; N. Rojansky et al.,1997; A. Dunaif, A.
Thomas, 2002). Ві??? ??і??ня з ?я??ня ??????? ?ж і??? ? ?????м ?????м, а
??ж іму????ою р?????ю й ????і?ю ?????я ????т??ї ???ї ?и СПКЯ. П? ??у
???а ???ня ????? у ??і?н-?????? ??є?? з СПКЯ ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї
???є ??? 40% (В.І. Г???о, Н.І. К??, 2000; А.В. Ч??, 2003; І.Б. М??ін і
?і??., 2004).

Т?у ????е ???? ????? ???ня і???????? ????су ?и СПКЯ, у ?? ??і, ?? і???
???? у ???? ?????? ?и ??у ???ю??і, а ??ж ?з??а ?? і?????ії ?я ????ня
?????? ?????я ??????? ???ї. Для і?????ії в ???ій ???? ?????ую?ся ??е??
??? ????я й ??????? ????и. С?? ????? ???в ??м з ??і?ш ???? ? е????х є
?????з (В.І. К???, 2001; В.А. В??в, 2004). В?ю??я ? ?????ї ??и ??я???і??
??і???ї ??є?? з ??і?н-?зи????и ???и СПКЯ ? ????і?ю ?????? ???о ??я?
????ню ?????? ?????я і???????? й р??????? ???у у ?єї ????ї ??их.

Зв’я?к ??? з ????и ?????, ???и, ???. Р??а ???? ?і?о ??у ???о-??і?? ??т
Д????о ????? ????о ?і?р??? ім. М. Г???о і Нау??-??і??о і???? ???? ???м
?м’ї, є ????? ?м ?і????я ????ти??о ???’я ??к з ??оя???и ????и й
?????і??и ????я? яє??ів ?я?м ???? і ?????ня ???? ??????х, ?????х і
??і????х ??о??? (№ ???є???ї 0100U006367, ?? ?? МК 01.06.01) і ????? ???и
?????я ???????о ???’я у ??к із ???ю??я? п???ів ??и ?????? ???, ? в??аю?
???і?? ???ії (№ ???є???ї 0103U007892, ?? ?? МК 04.06.01). А?? є ?і?????м
????? ?м.

М?а ??і??ня: Пі???ня ?????? ?????я ??????? ???ї у ?ціє?? з СПКЯ ??я
?????і?? ???я?ї ??я?ї ?я?м ?з??и ? ?????ня ?м???? ??и ??я???і?? ??і???ї
з ?????ням і?н???ую?ї ???ї, я? ?лю?є ?????з.

З??і ??і??ня.

1. В??? ?????і ?і??, ??х ???????о, ???????о ? ????і??о ??і??ня яє??ів у
??є?? з СПКЯ.

2. До?і?? ?????? ??і? ?????? ??і ??є?? з СПКЯ ? ? ??я ???е?я ?????і??
???я?ї ??я?ї.

3. Ви??и ?????і і???о ????? у ??є?? з СПКЯ ? ? ??я ????ня ??хі??і??
???я?ї ??я?ї.

4. Ви???и ??ля??і ????’я?и ?ж і??? ? ?????м ???? ??є?? з СПКЯ.

5. Уд????? ????? ??у ??і???ї ??є?? ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї з СПКЯ ?я?м
????о ?ґ????ня ? ?????ня і?????ю?ї ???ї, я? ?лю?є ?????з.

6. Оці?? ????і?ь ?????я і???????? ? ???????о ???у ??є?? з СПКЯ ?и ?лю??і
і?????ю?ї ???ї ? ?????ї ??и ??і???ї ??я ??хі??і?? ???я?ї ??я?ї.

Об’є? ??і??ня – ????і?ь у ??і?н-?????? ??к з СПКЯ.

П??? ??і??ня – ?і???, ??????, і??? ???, ??????і, ?д??о?ч? ? ????і?і
?????і яє??ів, ??????? ??? у ??і?н-?????? ??єн?к з СПКЯ.

М??и ??і??ня: ?і??і – ?я ????ня ?і??? ??????? ??, ??д ?нцю??ї ??????
???ї – ?я ?я??ня ?я??? ???і???х і???й, ??????? – ?я ?і?и ?????? ? ??і?в
яє??ів і ??и, ????????і – ?я ????ня ?іс? го??ів у ????і ?????? ??і,
???о??і, і???ю?????, і??????і ?то?, ??д ????? і?????ї – ?я ???ня ????ів
і??? ??????, ????????і – ?я ????? ді????и ????ї ???в ??? ??, ????і?і –
?я ???ня ????ук?? яє??ів, ?????і – ?я ?????? ???и ????х ?????в ??і??ня.

Н??? ???а ?р??? ?????в. У ????ії ????о ?? ???я ????ої ??? ???? ?????ї –
????ня ?????? ?????я ??????? ???ї у па?є?? з СПКЯ ??я ???р???? ???я?ї
??я?ї. Д???? ?? ?до ?????? ?і??, ?????? ? ??????? ???и яє??ів, ?????? ?
і???о ???у па?є?? з СПКЯ. В??е в??? ???????и ?ж ?????м й і?н?м ?????м ?и
СПКЯ. В??е ??????о, ???о ?ґ????о ? ?????о ?лю??я і?????ії ???м ?????? ?
?????ї ??и ??я???і?? ??і???ї ??є?? з СПКЯ. О??? ????і?ь ?лю??я і?????ії
? ?????ї ??и ??і???ї ??є?? з СПКЯ ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї ?? ?????я
ім???????о ? ??о????? ???у.

П???? ???ня ????х р????ів. Для ???в ??к??ів ??????о ?лю??я ? ??и ??е??я
??є?? з СПКЯ ??і??ня і???о ??ілю ?????? ??і і ? ??и ??і???ї ??є?? ?сля
?????і?? ???я?ї ??я?ї ??? ??? іму????ії як ?????з.

Р????и ????і?? ??? ??? ?????ня й ?????ня у Д????у ???а??? ??? ???и
?????а ? ????а, НДІ ???? ???м ?м’ї, ???? к???? ???ях м. Д???а. Р????и
???? ??і??ь ? ?????и ????ії ?????ую?ся в ?????у ???і ? ???і ?????,
?????ї ? ????л?ії з ??? ?тя?ї ?????ї ФПО Д????о ????? ????о ?і????у ім.
М.Г???о.

О???? ??? ????а. А??? ????? ??ір ??є?? з СПКЯ і ??к, ? ?і?? ? ?????ї
??и. П???? ?і??е, ??????е ????ня ? ?????і?е лі???я ??? з СПКЯ. В???о ??р
?? ???і??о ??рі?у – ??в?? ?????? ??і й ?????? ??? яє??ів. П???і??? ????я
і???????? ????? ??є?? з СПКЯ. О??? ????? ??і??ня, ????о ?????у ?р??
????х ??х. Н??? ?ґ????о, ????? й уп????о ?лю??я і?????ії ? ?????ї ??и
??я?е???? ??і???ї ??є?? з СПКЯ. О??? ????і?ь ?????я ??????? ???ї у
??????х ??є?? ??я?м ?? ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї ? ????ня ро????ї ??и
??я???і?? ??і????? ???ї.

А???ія ?????в ??і??ня. М?е??и ????і?? ??? ?????? ? ХVI Мі????? ???? з
????? ? гі????ї (В????, 2000); ХV Є?????? ?н??і з ????? ? ?????ї (Б??ь,
2000); ХІІІ Мі????? ???? ?????я в ?аг???і, ????і і ?????у ???х ???
(?????я, ?????, ??і????я, ?ко?????я, ????????я)” (М??а, 2000); ІІІ
В???ї??ій ???о-????ій ??е?н?ї з ??????ій ????ії (О??, 2001); Н???-????ій
?????ї ??і?ії ??е?в-?????в У??? ????? ???я ????о ?????” (Т????, 2002);
IV В?ук?ї??ій ???о-????ій ?????ї з ??????? ???о?ї (О??, 2003); I
Є???ат??? ?????? ???? ???ів і ?????в “The event of the year in
gynecology and obstetrics” (С??-П????, 2004); Н???-????ій ?????ї ??і?ії
??е?в-??к??ів У??? (Х??в, 2004); ?’є???у ?сі??і ???и ?????, ?????ї ?
?р????ії з ??? ?тя?ї ?????ї ФПО Д?ДМУ ім. М. Г???о ? ??? ?? Н?ко?-??і??о
і???? ???? ???м ?м’ї (2005).

П????ї. За ??ю ????ії ?????? 12 ????? ??ь: 6 ??т у ???ях ВАК, з я?х 5
с??й у ?????х ???? і 1 ??тя в ?і??у; 1 ????і?? ??? У???; 4 ?? ? 1 ??тя в
?і??у Р?і??? АМН.

О?яг ? ????а ????ії. Д?????а ??? ????а ? 140 ??і?? ?????о ???, ?лю?є
??п, ?ляд ?????, ?? ????ів ? ???в ??і??ня, 3 ??і? ???х ??і??ь, ??із ?
?????ня ?????в ??і??ь, ????, ????і ?????ії. Пе??к ?????? ??? ???є 224
?????ня (103 ???ня?х і 121 ?????) ? ??? 24 ??і?и. Р??а ілю?р??а 20
???я?, 14 ????и (??аю? ??і?ю 2 ??і?и).

ЗМІСТ РОБОТИ

М??і?и ? ???. У??о ????о 206 ??к р??????? ??: 173 ????? ??и з
??і?н-??????и ф??? СПКЯ, ??? ????а ?????і?а ???я?я ??я?ї, ? 33 ??и
?????ї ??и. К???я? ???у ??є?? у ??у з СПКЯ ?? ?ос???є ?і???я яє??ів,
????і?ь, ??і?а ???я?я, а ??ж ?????ь ???ю?? ???и, ц???? ???у ? я?ї-???
і?? ?????ї ????ї. Ді??з СПКЯ у ?іх ??д?х ?в ??????й ????і?о. У?м ??є??м
з СПКЯ ? ???ії ?? п???? ??ка???? ???я?я ?уля?ї ??і??м ? ?? ??х ??ів з
????? ?????м. П?ієн?и ?????я ?д ???я?ї ??я?ї ?????і?? ? ?д ????ня
?????????о ??і??ня. З ??і??ня ?? ?клю?? ??є?? з ?я?і?ю ???????х ???л й
?ти?л ? ???і??о ?????і?. О??? ??у (I) ??? 109 жі?к з СПКЯ, я?м ? ??и
?н?? ??я???і?? ??і???ї ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї ?в ?лю??й ??ма??з. До
??и ???я?я (II) ?і?? 64 ??є?? з СПКЯ, ??? ? ??и ???ї ??я??а??? ??і???ї
??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї ? ?лю??я ???ф??. К????у ??у (К) ??? 33 ????о й
??????о ???і ??и з ??ля?? ??я??? ???уа??м ???, ?з ????ї ?????ї ????ї ?
я?щ ????і?у.

П? ?і???у ????? ??є?? ?? ????я ?? ????о-???і??о с???, ?????о, ???????о,
??????, і???????о й ???????о ????. У?м ??? ?? ????о ??е ?і??-?????е
????ня. П???? ?і?а ????ет??? ??х з ????ням ?? ??, ??у ? ?????ням
??-????о і??? (МРІ) ? ???ою: МРІ=?? ??/??2. В ????? ?д ??е?я МРІ ?і ??и
???і?? ? ????????ою ???ою: ????а – МРІ18 ?/м2; ??????а – 18 ?/м20,05). В?? ?????х ???? ?і?н (CD16+) у
????я???у с??і ????ів ?????? ??і ?и СПКЯ ?в ???? ???я? з ?????ю ?у?ю ?
16,77 % (р0,05).

Рі?? ?????у у ??є?? з СПКЯ ? 27,35 % ?в ??? ??? в ???? (р0,05.

Як ??о з ????? в ??. 1 ??х, ?лю??я ?????? ? ?????ї ???ї пі?я???і??
??і???ї ???о з ?? ?????ї ???и ? ?р?і?о ???? ???ня ?????ії в ??ф???й ??і
??я ЛГ, ??і?є?а ?і?і?о??я ЛГ/ФСГ, ?????ії 17б-ГП, а ??ж ? ????о ????
???ня ??ів Т и А у ???? ???? ????о ??я ???я? з ???і?ою ??ою ??і???ї, ?
?і??? з ??ою В.І. К???а і ?і??. (1998), я? ??аю?, ? ?????з ???? ???і?ь
??ля??? н???????х ???, ???є ? ?????-?????о-яє???у ???у, ???і?є ?????і
?ак?ї ????у, ???? ????н? ??? яє??ів.

Т??ця 2

І??? ??і? ?????? ??і ??є?? ????? ??

? ? ??з ?ся? ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї (Mm)

П???кЧ? ві???

???іїГ?? І,

n=109Г?? ІІ,

n=64К???ь,

n=33CD3+,

у %?66,41±1,07 к65,56±1,40 к72,09±0,98пі?я69,82±0,75 с, д66,83±1,22
кCD4+,

у %?30,11±0,68 к30,77±0,75 к36,21±0,62пі?я35,39±0,55 с, д32,45±0,82
кCD8+,

у %?17,08±0,34 к18,17±0,50 к20,21±0,44пі?я19,52±0,33 с, д18,30±0,47
кCD4+ /CD8+?1,80±0,041,74±0,051,81±0,04пі?я1,86±0,041,83±0,06CD16+,

у %?12,37±0,40 к12,63±0,44 к14,55±0,50пі?я13,21±0,37 к13,05±0,45 кCD22+,

у %?12,42±0,33 к12,53±0,30 к13,88±0,44пі?я13,63±0,35 с, д12,69±0,32
кCD25+,

у %?13,62±0,53 к13,75±0,66 к11,67±0,83пі?я12,66±0,4013,20±0,63Ig G,

у г/л?10,050,25 к10,110,31 к11,830,35пі?я11,460,28 д,c10,570,31 кIg A,

у г/л?2,670,09 к2,590,16 к1,770,08пі?я1,890,05 д,c2,360,15 кIg M,

у г/л?1,590,04 к1,650,05 к1,140,04пі?я1,200,12 д,c1,460,05 к, дЦІК, в
???ях ???? ???с??84,513,22 к80,843,34 к52,853,85пі?я54,531,18 д,
с69,232,61 д, кК????т, в ???ях ? 50 % ????м?38,851,00 к40,101,46
к50,061,88пі?я45,161,65 д42,651,54 кАТ Ig G ? ?с????в, у МО/??6,720,48
к6,740,56 к3,820,36пі?я3,250,21 д,с4,790,29 к, дАТ Ig M до ???і??в, у
МО/??7,400,52 к7,560,52 к2,150,23пі?я3,870,30 к, д, с5,420,36 к, дАТ ?
b2-ГП-1,

у МО/??6,060,37 к5,550,42 к1,370,20пі?я2,720,17 к, д, с4,070,31 к,
дФНП-a,

у ?г /??4,70±0,33 к4,07±0,40 к0,56±0,17пі?я1,27±0,10 к, с, д2,13±0,26 к,
дП???и: 1. к, д, с – ?????о ????а ???я ???і?о з ????? ????н? ??и,
????? ? ???ії, ???и?м у ??і ???я?я, р0,05.

Як ??о з ??. 2, з ?? і??? ???и ?и ?лю??і ?????? ? ?????ї ??и ??і???ї
??є?ок з СПКЯ ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї ?????ю?ся ???и ???і??ї в ??ля?ї
????ів ?????? ??і ?ціє?? з СПКЯ ?і?у ?і?х Т-????ів, Т-???ів/і????в,
Т-????ів/??????х ?і?н, ?і?х В-????ів, ?????ії Ig G, Ig А и Ig М, ?і?у
ЦІК, ??я ?????у, ?????ії АТ Ig G ? ???і??в, а ??ж бі?? ???ня ?і?у ???л
Ig М, ???л ? в2-ГП-1 ? ???і??в і ФНП-б.

В????? ????і ?і? в і???????? ????? ???и у ?ою ??у ? ??ш ?????о й ???і??о
?????я ??я??? ? ??????? ???ї у ??є?? з СПКЯ з ?лю??ям ?????зу ? ?????ї
???ї ??і???ї ??я ?????і?? ???я?ї ??я?ї (??. 3).

Т??ця 3

Ві????я ??я??? ? ??????? ???ї у ??і???х ??є??

П???кКі??с? ??є??, n (%)??а I, n=109??а II, n=64Р I-IIВід???ня ??я???
???ї101 (92,66)52 (81,25)0,05П??и77 (70,64)29 (45,31)0,05П???а.
Рі??я ?ж ???и ????а ?и р0,05).

6. З?????я ?????? в ????і ??ь? ??я???і?? ??і???ї ??єн?к з СПКЯ ????ь ?
????? ???і??ї в ??ля?ї ????ів ?????? ??і ?і?у CD3+, CD4+, CD8+, CD22+,
?????ії Ig G, Ig А и Ig М, ЦІК, ?????у, ???л Ig G ? ???і??в, а ??ж ?
?ро??о ???? ???ня ?і?у ???л Ig М ? ???і??в у 1,37 (р0,002), ???л ?
в2-?і?????-1 у 1,64 (р0,001) і ??я ФНП-б у 1,94 (р0,002) ?? ???яно з
???і?ою ??ою ??і???ї.

7. Е??і??і?а ???я?я ??я?ї з к??м ???і?? ??я???і?? ??і????? ???ї у
??і?н-?????? ??є?? з СПКЯ, я? ???аю? ? ????і?ь, ????ь ? ?????я ??я???
???ї у 81,25 % ???ів, ??????? – у 53,66 %. В?ю??я ?аз???? ? ????у ???ї
??я???і?? ??і???ї ???? ????і?ь ???л?ня ??я??? ???ї ? 11,41 % (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020