МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ЛЮБАРЕЦЬ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

УДК.616.314-085:616.441-002-036.12-053.6

Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з
хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології і
профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Хоменко Лариса Олександрівна,

кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики

стоматологічних захворювань Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

БОРИСЕНКО Анатолій Васильович,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

кафедра терапевтичної стоматології, завідувач

доктор медичних наук, доцент

КАСЬКОВА Людмила Федорівна,

Українська медична стоматологічна академія,

»

$

&

.

>

@

X

Z

\

B D \ ^ z | Oe U th N

?

a$

$

&

(

*

,

.

0

2

4

6

8

:

< >

@

X

\

?

O U

N

?

?

кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою

стоматологічних захворювань, завідувач

Провідна установа:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
(кафедра стоматології дитячого віку).

Захист дисертації відбудеться ” 5 “ травня_ 2004 р. о 13 год. 30
хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.05 у
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за адресою:
03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул.
Зоологічна,1, стоматологічний корпус.

Автореферат розісланий “ 1 ” квітня 2004 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради
О.І. Остапко

Похожие записи