Реферат на тему:

ЩО ВИВЧАЄ АСТРОНОМІЯ?

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ

Що вивчає астрономія. Зв’язок астрономії з іншими науками, її значення.
Астрономія1 — наука, що вивчає рух, будову, походження і розвиток
небесних тіл і їх систем. Нагромаджені нею знання застосовуються для
практичних потреб людства.

Астрономія е однією з найстародавніших наук, вона виникла на основі
практичних потреб людини й розвивалася разом з ними. Елементарні
астрономічні відомості вже тисячі років тому мали народи Вавілону,
Єгипту, Китаю і застосовували їх для вимірювання часу та орієнтування за
сторонами горизонту.

І в наш час астрономію використовують для визначення точного часу й
географічних координат (у навігації, авіації, космонавтиці, геодезії,
картографії). Астрономія допомагає досліджувати й освоювати космічний
простір, розвивати космонавтику й вивчати нашу планету з космосу. Однак
цим далеко не вичерпуються завдання, які вона розв’язує.

Наша Земля — частина Всесвіту. Місяць і Сонце спричиняють на ній
припливи і відпливи. Сонячне випромінювання та його зміни впливають на
процеси в земній атмосфері й на життєдіяльність організмів. Механізми
впливу різних космічних тіл на Землю також вивчає астрономія.

Курс астрономії завершує фізико-математичну і природничо-наукову освіту,
яку ви здобуваєте в школі.

Сучасна астрономія тісно пов’язана з математикою і фізикою, біологією і
хімією, географією, геологією і космонавтикою. Використовуючи досягнення
інших наук, вона в свою чергу збагачує їх, стимулює розвиток, висуваючи
перед ними все нові завдання.

Вивчаючи астрономію, слід звертати увагу на те, які відомості ?
достовірними фактами, а які — науковими припущеннями, що з часом можуть
змінитися.

Астрономія вивчає в космосі речовину в таких станах і масштабах, які не
можна створити в лабораторіях, і цим розширює фізичну картину світу,
наші уявлення про матерію. Усе це важливо для розвитку
діалектико-матеріалістичного уявлення про природу.

Наперед визначаючи настання затемнень Сонця і Місяця, появу комет,
показуючи можливість природничо-наукового пояснення походження й
еволюції Землі та інших небесних тіл, астрономія підтверджує, що межі
людському пізнанню немає.

У минулому столітті один з філософів-ідеалістів, доводячи обмеженість
людського пізнання, твердив, що, хоч люди й зуміли виміряти відстані до
деяких світил, вони ніколи не зможуть визначити хімічний склад зір.
Проте незабаром було відкрито спектральний аналіз, і астрономи не тільки
встановили хімічний склад атмосфер зір, а й визначили їх температуру.
Неспроможними виявилися й багато інших спроб установити межі людського
пізнання. Так, учені спочатку теоретично оцінили температуру місячної
поверхні, потім виміряли її із Землі за допомогою термоелемента і
радіометодів, згодом ці дані були підтверджені приладами автоматичних
станцій, що їх створили і послали на Місяць люди.

2. Масштаби Всесвіту. Ви вже знаєте, що природний супутник Землі —
Місяць — е найближчим до нас небесним тілом, що наша планета разом з
іншими великими і малими планетами входить до складу Сонячної системи,
що всі планети обертаються навколо Сонця. У свою чергу Сонце, як і всі
видимі на небі зорі, входить до складу нашої зоряної системи —
Галактики. Розміри Галактики настільки великі, що навіть світло,
поширюючись зі швидкістю 300 000 км/с, проходить відстань від одного її
краю до іншого за сто тисяч років. Таких галактик у Всесвіті безліч, але
вони дуже далеко, і ми неозброєним оком можемо бачити лише одну з них
—туманність Андромеди.

Відстані між окремими галактиками звичайно в десятка раз перевищують
їхні розміри. Щоб ясніше уявити собі масштаби Всесвіту, уважно вивчіть
малюнок 1.

Зорі є найпоширенішим типом небесних тіл у Всесвіті, а галактики і їх
скупчення — його основними структурними одиницями. Простір між зорями в
галактиках і між галактиками заповнений дуже розрідженою матерією у
вигляді газу, пилу, елементарних частинок, електромагнітного
випромінювання, гравітаційних та магнітних полів.

Вивчаючи закони руху, будову, походження й розвиток небесних тіл та їх
систем, астрономія дає нам уявлення про будову і розвиток Всесвіту в
цілому.

Проникнути в глибини Всесвіту, вивчити фізичну природу небесних тіл
можна за допомогою телескопів та інших приладів, що їх має у своєму
розпорядженні сучасна астрономія завдяки успіхам, досягнутим у різних
галузях науки і техніки.

ПЛАН м.МОСКВИ

Мал. Масштаби Всесвіту (показано, що вміщується в квадраті, сторона
якого більша від попереднього у 10* раз, а останнього у 105 раз. Межу
спостережуваної частини Всесвіту подано умовно, лише за порядком
величини).

Це слово походить від двох грецьких слів: а с т р о н —
світило, зоря і н 6 м о с — закон.

Похожие записи