.

Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай

Язык: русский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 2695
Скачать документ

6

З??

У??і?………………………………………………………………..………… 3

1.Ф????е ??????е і сяля??я ????? Б???і у XVII-XVIII с???зях. С????а
сяля??а. ……………………………………………..4

2. Р???е ???у Б???і . А??і??я ?мя?? і ??лю. ……………..9

3.С?ія??я ???? у XVII-XVIII ????ях. …………………………….15

З?лючэ?е ………………………………………………………………………19

С?с ?????? ????? …………………………………………………20

У??і?

1569 ?д ??? ???к ??й ???? у ???? Б???і. У гэ? ?д ? ????? ??е Е??ы
з’я??ся ??я ?я??а – Рэч П??лі?я. Гэ? ?????я ??ея ???ся у ?ні? Лю?і??й
?іі, я?я ?вя?і? ? і?????і Вя??? ?я?? Лі???? у П??? і ??рэ?і Рэ? П????й.
Гі??ыя Б???і у ???е Рэ? П????й – ??н з ???? ???х і ????х ??я?у ????
Б?????ы.

Тэ? ???? ????? ??? ??ыя?на-э????? ??і?е Б???і у ???е Рэчы ???і??. У ёй
??? ?????ы ?с??ыя ???і: 1.Ф????е ??????е і сялян?ая ????? Б???і у
XVII-XVIII с???зях. Ст??і?а сяля??а.; 2. Р???е ???у Б???і . А??і??я
?мя?? і ??лю.; 3.С?ія??я ???? у XVII-XVIII ????ях.

1.Ф????е ??????е і сяля??я ????? Б???і у XVII- XVIII ???дзях. С????а
сяля??а.

У ??? ??? XVI – ??? ??ве XVII ?. ? бe???іх ??ях у цэ?м ?вя??ся ??эс
??і???я i ю????а ?????я ?с ????? ??э?: ??ю?? ??а ? ????е зя?ёй, а??я
????я ??і?і i ??я?і ?я?ы; ?????е сялян ??а ? зя?ю i ?????е ix ? зя?ёй,
??э????? ???э?е сялян ? п??.

Вя??я ????ь зя?? ???? ???? (?я?е). Шля??? ?с?? ?я??ся ? ???? ???е э?????
?? і ????? ?? у ?????е. Б?? ? 42% сяля??х ????? ???? 29 ???? ??? ????,
?о ???? ?ля 0,7% ????????у. Да іх ???ліся ??а ??у , ?о ?? ???і ? ??ш ?
500 ???”. Гэ?я ?? ??ы ф???у ???? 48,4% сяля??х ?????.

Сярэ?і ??т ?я?ы ???? 650 ????, я?я ???? ? 21 ? 500 сяля??х ??у і ????
16% ??ю?? ??а.

Д??ая ?я?а ?? ??й ????й ??? ????, я?я н?і??а ????а ??ш 3000 ???к, 70%
??ю?? ??а, ?е ??? 28% сяля??х ????? ?????ся у іх ??х.

Сі?э? ?зя???х ??сін, я?я ??ій? ??д??ся ? ??я? ????яу у ??е ???? рэ??ы
??? ??? XVI —??? ??? XVII ?. ?? у?????а. А?ін?й ????????я ??а ??? зя?і.
Сялян?ія ?м’і ???у?ліся ? ???й ? яе ???й, ???і?ся як ? ???? ? яе, ???й
???с? ????????.

Э????? ??ё ??? у ??ы XVI – ??ай ??? XVII ?. ????? ?д ???м ?вя?э?е у 1583
г. ??у???й Лі???й ??ы з М????й ?я??? i ??я?? у 1588 г. ????а ??? ?я??ы –
Трэця? С??? ВКЛ. Гэ? ???? ????? ? ??і??ю i ?? э??мі? ?я?а?, у ??ую ??у
яе ???? ?ліны – ???? ????кі.

У гэ? ?с ???ая ?????, я?я ?????я ???й э???? ???, ????? пэ?ы ??м, ?????
як ??рэ?? ??ы ???а-??о?х ???н, ??? ??? ? ????????ую ????ю ? ????м i ???м
???, ?к i ?вя?э?? у ???? ???? рэ??ы. Ф???кі, ????я ? ???е i у цэ??, ??лі
??ць ????.

На ???е Б???і у гэ? ?с ???ся ??ш ???? ??я??? ?р??х ????рэ?яу, у ?м лі? i
???р зя?і. Р?? гэ? ? ?біл?я, ? i?a ??а з М????й ?я??? i ????я ??і ?лі
?ня? яе ???мі. А???я ????рэні ? ???е ?лі ??лі?с?. Т? ?????а-????ая
cicтэ? ? ??а ????ю?й.Ф??? ???? ??ы ?з i у ??? ??н? ???у ??ы ?я ix ???
?????ня. Т?ім ??м к сярэ?і? XVII ????я ??ля??ся ?? ???я ??ы ?????ня:
?я??? ????? і ?я??? ???? у я??і ???? ?????, ???? ???д сялян ? ???ую
рэ?у. У ??? ??? XVII ??о?зя ?вя??аю?а ??? ???? зя?і, ??е ?????ь ???з
????і.

Д??я ??? XVII ??ая ??? XVIII ????яу ???эрэ??? ???ім э????? ?ня??м і ????
?????м ???? ?????. П???? гэ?? ????я:

1. Ш??і?я ??ы (??????ая ??а 1648-1654, ??а Р?іі з Рэ?у ???і?й 1654-1667,
???а-???ая ??а 1655-1660, П???ая ??а 1700-1721).

2.С??чэ?е ????і ?????? у ??? ??? і ??і??х і? ?у??аяу, э?дэ?й , ???.З
????? 2,9 ?н. ?????? ???а ?ля 1,4 ?н. ???к.

3. З??а ???і?ся ???ая ??і.

4. У?а??? ????? э?????і сяля??а. Да сярэ?? XVIII ?. ??? ??а ся?д сяля???
????яу ???а ???? (? 8—12 i ??т 16 ?ён з ця?? ??? у ???ь). А??я ??, сяля?
???ы 6?і ????ь ?????ю ?????, ????ь ?ё??, ?????ь ??? i ??ы, ???ні?? у
???х, ???х, ????ь ? ???х ????. З????я ?????я ??? i ???ы ??. А??і? ця??
???і?а ?? у ?х сялян, ?о ????і ? ??ях ????-?????у. А????, я? і???я ? ?с
??? ???ня ???? ? ?ё??у ????ы ??д, нярэ?а ?вя??? ????? ?? ?я?х ???

5. Ня???і?я ????ыя ???і?, ???? ???? ??ж ??й ? у??.

А???я ?і????ь э?????а ??і?я ????іх зя?? у ??д? Рэ? П????й ??? ??? XVIII
?. у ?к ??рэ?я ???а-???? ???н ??я? ????ню i ??у ????? ?????. А???й яе
??? з’я?я?я ????к. У ??ую ??у гэ? ?? ????? ??? цэн ? ??е ? ???м ??у.
Ф???? ????? ???у ? ???????х з?лях, у ????? ??????і гэ? ?у ???ы ??.

У ?о?яй ?э?і XVIII ?. ????я ?? ????? ??????я ?л??а ??ь 80 %. А???я ??і
???? ??? i ?я??е.

Г???і?а ?????ая ????? ????? ?ю тэ???ю Б???і К?і ? ???е i у цэ?? ????іх
зя?? ????к ????у я?э у XVI ?., ? ? ???е ????ая ???сю???? гэ?й ??ы ?????а
?????ня ????а ? ??ую ??? XVIII ?. У гэ? ?с ????я ?? ???няу, я?я ? ?лі
?????? ???у, ???? ?я? ?ля 20 % . А? ?????ая ????? ? ???е Б??у? ??? ???у
ня??? ???? i у ???? ?????? я? ????я ??э? у ????????? ???ц?. У гэ?й ??
Б??у? у ????? ???а ???ую ?лю ????лі ?????ыя ????. В???? ?лі?й ?????????
????с? у ????? ???нях ? ??й ??? ???с?х зям?ь ?? ??я???а.

Ва ycix рэ?ё?х Б???і ??ю?й ??э?й з?ля???а з’я?я?ся ????е. А?? у ???х
?ё??х (Ш??ы І.Х???І?, В?я??і? (В??? Р??я) А.А???? i ????х і??), ????ся
?о ??і?я ??э? ?????х ??????.

Ф?????я ???і ?ся??ся ????і, ???? i тэ?і??і ????? .Б?? ? ??? ??ч ???у ?
сярэ?і? XVIII ?. у ???іх i цэ????х ?ё?х Б???і ???а ?і?е ??.

Д??й ????й ????????? ???й ?? ??????я.У ???? ????ая ????? ?? ?бя???а як
????й ?к і ???ц??й ???й. Н???ш ????? ??ую ???ю ???, ?і?й, ???, ??юю ???.

Н????й ???й ????? ????? з’я?я?ся ??????, ?????а, ??я?т?, ?????а. З 80-х
??у XVIII ????я ? ????х ??ях Б???і з’яляе?а ???.

Р????ся ???а і ?????ыя ?????я ?ня?і, ??я як, ??к?э?е, ?????, ???я?я ???а
??.

Для ?ля??а ??яд XVI- XVIII ????яу ?у ня??і ?я ??я і ??ы. Х?я ?????а
??ю?м ??? і ?? ????а ?????е ????е зя?? , сяля?, ??і?ю?ся ? ????е ??а,
я?э у ??? ??? XVIII ????я ????? ????я ???? з зя??. А? гэ? з’я? ?? ??эй
?????? ????і? у ня?т. К? ????? сям’ю і ??? ???? ??? ????у , сяля?? ???,
? ??і?х ????? э????? , ???н ?у ?? ? ??й 0,5 ??? зя?і (??у ??й ? 10
????). Як ???? ????ы, ??? сярэ?я? сялянс?? ???у у ??? ??? XVII – ??? ???
XVIII ????я ?э?у ?у ??ы ?м 0,5 ???. К?і ??? ?у ??? , ? ???я?я ?к ???і
????і ??я?, ? я?я ????і м??ыя ???і. З???ся ???і ?? сяля? ???? ??ыя
??????ыя ??і, ?б ??? ? ???? з іх ?я?х ?????й.

Сяля?? ?? ?у ??у ??” , ?о ?на?? сям’ю, ??? ???? ??яу. В???? ???? ??я???
??ы з’я?я?ся ?? і ??.

За ?? ?ля?? ??іся ?я?а, ?я??а і ???. На іх ???ь ???ныя ?????? ????я
?????. Г???я з іх ?? ????, ?я?а і ??

П???у ???? ??й і ??м, ???ы і ???ы. На ???? сяля? ???ы ?? ???і? ? з ???й
???й, ? ?з яе – ? ??????. Па???я ????ы ??ь з ???? ??а, ????ся з ???м.
С???не ? ? ??д ? ???? ???а ???я.

На ??я? XVII—XVIII ??. ??а ???? ????? ??ы у ????? ???а, я?ю ?й ????? ?
сялян, ?вялі???я. Т?, у ?ё?? Р?зівіл? К?э?? Н?????? ?я???а цяг?я сяля? у
1672 г. ??в?і ?н??у 4 д? з ??? i 5-ы ??ь з ?? ? ???ь. Да 1746 г. у ????
гэ?? ???ня ???? ?вялі??ся ? 12 ?ён ? ???ь з ??? ? сям’ю.

Сяля? ????і у XVII – XVIII ????ях ?????ыя ?????, ? ???, ???, ??ы. На
гэ?я ??? ???і? ?? сям’?, ???ю? ?? ??? ??? ?а ??? ня?????. Т??? ?????я
????я ?????. К? яе ???? ???? ?ві?н ?у ? ???? ??? ???і? ???я ??ы ? ??а
???чэ?я.. П???ая ????? ? ??і ?с ???? ?я?? ? ??й зя?і. А??я ?я? ??????
????я ???? ?к ??ыя ??????, ?р?? (??? і ???і?? ??г, ????). Б?о і ?? і??
????к.

Ся?д ???? ???? ??? ??а ??? ??. Ч???я сяля? ?? к?ы ???ю ?????ю ??????ь,
?м ????ыя.???ыя ??? ?? ? ?????? ? ??? тэ???і, ?е ??? ???я. С?я?н ??іу
??мя ??а я?э ???а ????: ????(??н ?? ???? ???а, ?о і?у ? ??), ???е, я????
(? ????? ля??і ???я?), ???е (? ??б ???лю). Уся? ????? ????і ?ля 56
???няу ??? ???? ???у.

С????м ?????м ???м з’я?я?ся ?я?а (ж?а, я??ь,??, ???,я?і, ??ь і і?.).

А??я ?????? ???? ? ця??? ?????а ?ля?? ??р?ь і ?е, ?о ? ?у ????а ?????ы
у ???? сэ?е. С?янін, ???е ??????а Вялік?а ?я?? Лі????, ??? ???у ? ???а
зя?, ? я?й ён ????. С???ыя ??ы ?????і ???????? ??? ??а ????жэ?я ????мі
????і А?ш?м ???ня?ся ???? ? ????ь зя?ю (? ????, ??к, гэ? ??а ??м
????ся), лю?я ???н? ????? ?кін?ь у???е ?????а ???ня?ся. У лю? ?с ????с?к
?г ???? у ??? ????а зя??? ???, ??сяліць я? у і?? ??а, ???ь ????? з ?ёй
я? ?ё??ю, зя?ёй i ?з яе і??у ???у, ???? ?д ??ю ???ую ??.

Т?ім ??м у ????ы ??яд ????? ????ся ?????а ?а???е ??????е. С?я?н ??
???цю ???ы ? ??????ні?, ?? ????м ? зя?і. На ??ы ????х ???ся ?е ???ы ?
а??ячэ?ю ?я?ы, ?я??ы і ???. Н????я ??ы ??я ???? сяля??а ? ???? ? ?ля?э?я
??? ???і?а, як ???ю ???бу, ?к і ???ую – ????і.

2. Р???е ???у Б???і . А??і??я ?мя?? і ??лю.

Ст??і?а і ?ля ???у у ?я??е і іх ??у ? ????ую і э?н?і?ую ???ыю ???ы
з’я?я?я ??з??м ????а э?????а ??у. Г??ы ??э???? у ?? ?мя?? і ???ь , ????
????ы ??у ? ??і?е ????.

П??я ??? XVII ????я з’я??ся у Б???і ??м ???а ??і?я ???у. У сярэ?і? XVII
????я ? тэ???і Б???і ?????я ? ?? як 462 ???кія ????ы (у ??? ??? XVI ?.-
382).У гэ? ??яд ??? ????і ????я ???і: ?????я, ??????ая, ????ая, ???я.

Р???ё ???у Б???і у ??? ??? XVIII ?. ????? ?д ??? ?????ня ????а ??і?, я?
?у ???м ???х ???і?? сярэ?і? XVII—???у XVIII ?. З??ыя ???шэ?і ????ім ???м
???і? i ???? ?г??іх ????.

С??? мяш?н ???? ?вялі???я ? ?? ???х сялян, ???? i ????х.

Да ??? ??? XVIII ?. я? ?лі ?е ??ыя i ?? якія з сярэд?х ???у. З??а з
??лeycкiмi ????і ? ??э???? ??а, ????т ?у ?шэ?? ???м ??????я, ?д ??у я??
?р???ся у? ??? ???. На ??? ?д ю?с??ыю ?гі??? ? ??я?лі сяля?, якіх ?сяліу
у ???е ??? (мя??е ?ы??? “ю??к”), а ???а ??? i я?эі, ?о ?лі ???мі ????і i
?лі ?? ???-?міні????ыя ???. П?? з ??э???ім ??? і???і мя??ыя ??ы ??а,
???? ??аі ???????? ??я.

Сярэ??я?? ????і ??д ?у ?пярэ???, я?я з’я?я?ся ????м ???й ???? ??ж
?????і. Да ix ?? ????ся ????я: 1) ?ё??ая ня????; 2) ??п ???я? ????й ??ы
i ?????? яе у cвaix мэ?х; 3) ????ыя “ю??т”, ? ?????ыя ?????; 4) ????я???
??д мя??.

С??? мя?? ????ся з ???? вяр?у (???я ??ы i ??? ????), сярэ?я? ??? (????ая
??? ??т?у i ??ля?у) i ???ы. За ??? ????й ???ы ???і?ся ??я ?я???ая i
бя???ая ??? ???? — ?ё?ыя лю?і з?я?я ? ??ё?? ???х (??я??, ????, ???кі,
?????і i т.д.). Пля?і ? ?лі ??? ????, i т?у ? ix ? ???ліся ????я ??ы i
??і?і.

К???ю?ся ?????м ???у у цэ?м i ??н? ix ??????я у ?????і ???ы i ??????
?????й ????р?? ????ся у ??? ?????у, ???аю? ?м ??м ??ы ????х ???. Ж??ы
???у ??ілі ???і, ????і ?????я ??н?с?, ??і ???ую ??у ?р??, ??лі ???ы ?я
????кіх ???, ??э? ????м ??? i ???? ?ы ??оі. Ця?імі ?я мя?? ?лі ??ыя ??ы,
якія ???яліся ??с??? ?я ???кіх ??эб. Б??еі з ?гіс??а, вя??, ?????і ??ь
ця?р ???? i ???у ? ???а-???? люд. Гэ? вя? ? ????няу ?між ?гі???мі i
?????і, з ??? ??, i ???? мя?? у ?????? ??кіх ?о ???? ???? — з ???а. Т?у,
ня??зя? ? ???? ???? ? ?????е ю?с??іі ???? , ???ь?я ????ь у ???х ? ?л?і
????ся, ?е я?э i ???а. Да сярэ?? XVII ?. ?д ????мі “ю???мі” у Г??е i
Ві??? ???зі?ся ??ш ? ??? мя??. П??? ???? ?д ?ы?т?ю ю?с??ыю ???ляу ix ?
???у i ???, якія ????і?ліся ?гі???м ? ?я ? і?ыя ??эбы ???, у ?й ? ?с ?
??а?у ????й ???? i ????й ???с?, ???й ??і?? ?а??.

А??? э?????а ??я ???у ?? ???? i ???ь. У ??іц? ?? ?? у??н??а ?ля 200
???ій i ??ыя??с?й: ? ????ы ??? — 41, ?э? – 27, ???? i ???? ?????і — 25 i
г.д. Б????я ???ы ?? ???і ???? ??й ???, ix ??? ?з???ся ?????ю, ????цю,
???цю ????і. Б?а ????? ??ыя???я ???х ???у. Для Г??а, ????д, ?? ???э?ы
???і?я ???іі, Віц?? i П??к ?? ??? ??ыя??? ? ??????ю р??х ???, Мін? i С??
??і?ся ????? i ????і? ??е?я?.

Г???я р???? ?? ?д ??ая?? ?г??й ????ня, ?????? i ????яу ?я?ы. З ??? ???
XVI ????я ???і? ?я ???ы ??х і??э?у ?’я???ю?а у ?к ??ыя цэ?. З???а у цэ?
????? 60 – 70 ???к, ?е ?лі цэ? i ? 130 — 150 ???і?у я?я ?я??ся ? ??т?у,
?ля??у i ??яу, ??ж iмi т??? ?????? ?? ????.М??? ?? ? ????і ???ы ??ы і
??тэ?і, ????а ???? ???іяй. Цаxi ?? ?? ??у: ??ыя????я (??й ????), ?’я??ыя
(д?юх i ??ш ?і?іх ????й), ???я (??? ???ій). Цэ??я ???ы ? ??ю рэ??????
????ю ????ь цэ?, ?е i і???ся ???? cвaix ???і?у ? ???э?? ? ??у.

3 ??? ??? XVIII ?. ???а т????ь ?мя??, ?о у ?аю ??у ?????а ?????ню ?ё??
р???і?у, ?о ???? ? ???у ??і?я ???????х ???н. У гэ? ??яд ????? ???э?е
цэ??й ??э? ?мя??. К???? цэ?у ????а ????ся ? ??а XVIII ?. К?і у Ма???,
????д, ??й ?лі???я 17 цэ?у, ? У 80-я ?. XVIII ?. ix ?? ??? 9. У ?й ? ?с
????ь ???і?у, я?я ? ???зя? у цэ??ю ?????ю, ??? у???. Т?? ?а?ві?а
?вялі??а ???э?ыю i ?????а ???э?ю сярэ??я??й а?а?з?? в?????.

Н?? з’я?й у э????? ??і Б???і ?? ???э?е у XVIII ?. ??????й ?????і, ?????
? ?з?я??і ??ы i ??? тэ?іцы. М????? ?????а ??шэ?ю ??????? ??ы i ?????ю яе
?????а ??зя??я, ?????? ? ???? ?????і

П??? ??рэ?ю ? Б???і ??????й ??????і ???і ?й?я ???ы, яюя ???? ???я? i
??ую ???ю ?? – ????х сялян. П??м ??????? ??????? ?? ? тэ??р? Б??у? лі?ц?
?ля? ??д у Н?і??х . З?? ?у ????? у ??т? 20-х ?. XVIII ?. ??? ????
Вялік?а ?я?? Лі???? Г??й Р?зівіл. У ??ы XVIII ?. ? ???е ????і ???? ??я??
???к i ???ялі ??ш ? 100 ??ау ??? ???у.

Д??й ?????? ? Б??у? ? ?? ??рэ?я б? Урэц? ?ля? ??д, які ??у ????ь у ??ы
30-х ?. XVIII ?. На гэ?м ??????е ??у?ю ??у ?я??і ? ?????ь ??г? ?????й
???, дэ???у?х ?ля?х ???у.А??і? ??іся ??д c?і? лю?э?амі.

У 1751 г. ?я? Мі?іл-К?і?р Р?і?л ???? у С??у ???у ?я?у, я?я ????іся вя??м
???м. На ???ы ?? 24 ???, я?я ?????? ?у?ія мя??е i ????я сяля?. У ??ы
XVIII ?. ???я ?я? э????ліся у П??ы ? ????й ???е i ???лі ???ю ?з??.

М????? Б???і у XVIII ?. у ??й ??ве б?і ф????мі ???????і. Б???? з ix
???і?у ???лі ????я сяляне. А?? ????я ?????ы ?лі ??лі?с?, ???э?ыя ?я
???лі???й ????с? — ??у??? ??? у???ь ????? ???я??я, тэ??? р??я??е ??ы,
??? ??ы з ?і?м ??іфік??, а у ???х ???? – ????я ???.

К??, як і ???і? ???? ?? ?’я??? – ???ы ? ???і. ???ія ?????і і???ся ?
????і у ??х ??? ??? і я? ????і. Ч?? ???іх ?????у ???і? ??я? ? ???? ??? і
?а?у цэ?, ????іся пэ??і ???ея? , ?? ? ????і ?? ? ???? ????х ????. З ??
як ??ы вя?? ???ь ??я?? ??????”, якія ??ля?? ??? ? ???, ??я?? ????я ????,
???ія і ???а ????я ??, бяз??, я??ь ???у і г. д.

Г??ё?я ?вя? Б???і у сярэ?я??ы ?? ?????ыя, ?е ???? ???ыя i ??я?ыя ?? ?вя?
з Р?іяй, П???й, Л??ярэ?? У???й, Р??, з ???і З??няй Е??ы. У З??нюю Е??у з
Б??у? в??і?я ??, пя??, ?с i ін?я ??? ???? i ляс?й ????кі. З??ы ?? ???я у
????у з??я? ??лю, я?м ????я ????е ???? 3 Pacii ? Б???ь ??зі?ся ф?? i
????? ??о, ??? ???о, ???, ??хі, ??і, ?? i г.д., з П??? – ??о, ???о, ???,
??ь, ?ін?, ??ь, ??? i г.д. На ???у XVII ?. ???? ???м ????я ?ля 800 ??? з
30 ???у Б???і П??я?? ???? ?я ????, як i ?я ??с??у, ?? ?????? ???? i
?я?ы, якія ???лі ???, ???ялі кі??ы i ????я ?????і У ???? з ??????м ????
з мэ?й ??ы c?ix ??ля?кіх і??э?у у шэ?? ???у (Магі?у, Пі?к i інш.)
???ліся цэхі ?п?у, якія рэ?ля?лі ???к ??і i ???у ???у, ???? ?між ???і i
і?ыя ???.

У ??? ??ве XVIII ????я ???ь ??і?я. Гэ?? ?????? ????? ???? ????? , ??і?е
?????ы, ?ля?э?е ???у ?о?н. На ????м ??у ???ю ?лю ????ю? ???ы, ???? ??ыя
у Мі??, Ш??е, Б?????х, Зэ??. А???ню ??лю ???і?у шэ?г ?р , ??я?х ?я??? у
гэ?м ????. У 1766г. ? В????м ??е ?? ??я? ????а ? ??ля??і у ВКЛ ???х ?р і
??. П????і?м ???? ??ф.

У ???? ??яд, м??і? у XVII – XVIII ????ях ?л???я ??? ???і у ?? ??шэ??а
???э?я, ?о ???? ???????я ??а 1648-1667 ?. З??а ???і?ся ????ь ?????
??л?і??. Т? ????д у Н?????м ?я???е ?? ?і??а 42,8% ??й, ? 50 ? 70% ??у
??і? ? ????? П???е, Ві???е , М?і???? ?я???ы. С???мі ????а? 60-х ??у XVII
?. 20 ????іх ???у, у ?м ліку i ??я ?й?я, ?лі ????ы ? 4 ?? ??ь ? ycix
?я???х ?він??ей. А????е ???у ???і?ся ?????і i э?????і ???і ?????а ??я:
????? ??м Рэ? П????й, ??????м ?я?ы, ??рэ?? ?????а-????? ??э?.

П?ш ? ?ё п?ля ???? ???шэ?я ??? ??? ???я?а мя?э?і, а з ??? ???у – М?і?у,
Ві??к i Г??а. Б??а?ь ???у i мястэ?к ? сярэ?? XVIII ?. ?????я я?э у
?ня??е, я? ?у ?????ы ????і i ???ц?й ???й ?я ??рэ?я ?aix ???няу. У ???у
70-х ??у 18 ????я ? ???е і у цэ?? Б???і у п???? ????і ?????с 58 ???у і
мя?э?к. Н???? Р???лы ???? С???, Ня?і?м, ???м, Грэ??, Ці??і??, С???ню.
Ня??зя? ? ???? ?????у ? ??? ?д ?аю ю????ю ???м ????? ????х зя??, зя??ныя
???? ???? у ???х ? сярэ?іны XVIII ?. ?? ??шыя ? ?????ую.

Б???іся ??я ?я? ??ін. У 1784 г. ?? ????а ???і?? ??? А????, я? ??? Н?? з
П?пя?ю. У 1781 г. ???ся ???і?? Д??а-Б???а ???.

3 ???у XVIII ?. цэхі ??аюц? ? ?????е ??а ? ??іцы ??віны, ? ?????ь i ???
???ц? ?мя??. У цэ?х ???ля?? ?ё??ая ??рэ?ыя?я, ???я?? ??ю?е ??о??а ???й
??ы ???і?у.

Да ??х ??у э?????а ??я ??а а??? ????? ?????? ?і??а?і .

У?і??н ????і цэ?у ???? ???у ???і? ??э???ю ????? у мя?э?а, ??х ???х, я?я
???? ??? ????х ???няу . У 30-х ??х 18 ????я ???а ????у ? ?ля?х ???у у
мя?э?у Урэ?а Б????? ???, у 1751, 1753 ?. З???? у С??у ?????ы, ? я?х
????іся ???ыя ?я? і ???ыя ??і?. У??? ??? 18 ????я ??????я ?????ь ???
???? ?? ?????і. Уся?ж ? 53 ?????? ?? ??я? ????а 2400 ???х, ???я ??? з
я?х ????я.

У ????м ??і, як i у ??і ?ёй ???, ??ю? ??? i ???ыя. Н????, ? пэ?ую ??у
??а ?? ???? цэ??е с?????, ???? ??? ????та ??м ?мянял?я ???чэ?я? ??а i
г.д. З???ся ?????? ????? ?? ??ы ? ??яй у ??х. Т? ??, ????д, у П??? у
1667 г., у Г??? у 1670 г. i у 1726 г., у М??у у 1700 г., у М??? у 1733
г.

Вя???я ??а, yлi?aю? ??э?е ???у у ??і?ея?і ????? ?????? i ????? ???і,
???? ?????? ????ам у ????ш poлi ??????я у ?????і ??я ???у. Т?, ? мя???і
М??? у 1661 г. i ??? ? мя???і Г??? ?? ????на ??а ?бі?? ??а ???. На
?а-ця? 60-? г?? XVII ?. ??ы ?гі???у Ма???, Віц??а, Г??ні ???лі ?я??ія
??ы. У 1764 г. ?? ??яу ?шэ?е ? лі?і??і у ???х ???й ю?с??? ?я?ы i ?????а,
i ????е, якія ?лі ? ю???х ????, ??я?лі ???? ?д ??у ?????у. У 1776 г. ?йм
na???іу ?мя?? ??э???? ??а у ???х, я?я не з’я?яліся цэ??мі ?я???? i ???у.
Т? ????і??я ??ыя??й ?місіяй ??ны ???к, я? ?ві?н ?у ?р???? мя??? ix
????ь, ???у ???? ?мя??м, ???м, ??а ??-???у ??у i ??? ?ё??і, ???у ??ы ??а
????ня.

3.С?ія??я ???? у XVII-XVIII ????ях.

Ш??і?я ????і ???і ? тэ???і Б???і у 17-18 ????ях. Гэ?я ????і ?? ??? , я?я
? ??й ??к? ??? ?ня? ?????ыя ?пярэ???.

Н???? ???а 17 ?а??зя з’я?яю?а ??у?й ???? М?і???? ????я 1606-1610 ??у.
Н???і?? ??? ??????е ?м, ?о ??ь ця?р ???? і ?????й ??к???я ? ?і?” ??я?
????е. Ім ???? ??а ???і?у ? ?? ? ???? Мі??і?м. П???? ????ся у ??? і
?????і ??іць ?????і ??. З??т ?? ?б ???? гэ? ??????, ?ла ??я? ??? ?????
???і?у ????я, ?о ? ???я, ?я?ю? ????ы ???. 25 чэ??я 1606 г. ??? ?? ????а,
??ая ?? ????а, а ??? яе ???? ??я ??, у я?ю ???у С??р Мі??іч і і?ыя
???і?. Ч?? ??? ?? ??? ? ??, а ?? ????ы у ??у.

М?лё??я ??? ?р’ё?а ?????і ??ы Рэ? П????й. А? ???? ????е у гэ? ??? у ix ?
?? ??э?? сіл, ???кі з??ая ??? ??? ?? ?ня? ???м ? М??у. I ?? ??? Ж?м?т
III звя??ся ? н?? ?? з ліс?м, у я?м ????ау ?ы?? ?? i ????і?а ??? р??, ?о
? ?? ???у Не?? ???у i ??? ????ь ??ю ?? ?я?м ?вя?? ? ?????? ??я ???э?я яе
?????? ???? ??у ??ой ??е.

На ?аця? ???х ??у, ?ы ????ы ????, і???а гэ? ??а . А? у Ма??у у 1610 г. i
?? ???а ???, ????е ?? ??і? і ж??? ?? ???? я? ???і?.

Сяля? ???? ? ???я ?ё??, п????? ?????ыя ????, ????? ?ся?? ??? ?с, ??і? ??
? ?ля??е, ?? гэ? ?? ??? ?????. Т?ія ??і?ыя ?????і нярэ?а ?????ся ???ём,
а ??м i ?????і ?????а ?я?і?, ???? ????? ? ??жэ??а ???????. 1661 ?д ??
??м ??у ???? ? ???нях ?уіц?й ??гіі, я?я ??я??іся у Б????кім ?я???е. У
лю?м ????я сяля? ??ілі ??д ? ?ё?ак Ш??кі. У лі?? ?? ж ?? ?уіц?я ?д??я
???лі ?ё?? Б?? . Вя?? ??? ??? ???ыя ?ея?і ? Г?????е. Ш??і?я ???і ???іся
? ?іх ??? Б???і.

Н???ш ???? ??а ???ь К?ч??? ????е і ????е ? К????е.

К????е ????е. Кры???е ????е ?? ????м сяля??м ?????? ? Б???і у ????ую
э??. На ?? я? ?аяу ????і ?лянін В?і? В???. Н????я ён у сяля??й сям’і у
?вя??? ???ы Л??, ?о ? К?????, у 1690 г. А??я??? ???і В??? ???.. Ён пicay
i ???ляу сяля??я ??гі ????м ???ь??м К??у-?ы? — Р?зі?л?. Ж??? ????ы ?іск,
?й??ыя ???ы, ?я?ц?я ??? ???і? сялян i ???х ???? К????ны ?ня?а ? ????
???ь ??ня??нік?. У мai 1740 г. В?іль В??? ??ч?іу ??ы ???? сяля?? ??д,
які ??у ?я?я ?ея?і ???ь ???т??іх ??і?у, і ???у ??ыя ???? ?д ?я?ц?м ???м.

П???? ???і ? ????а ??т?х ??????і ?я? ??у у ?? ??. М??я ???і ????я В?і?
???а ???у ? ??? ??????. Я? ???і у ?э?у ?????я ??????ы і ???, ??? ??х
?????у, ??і??і ????. П???? ???іся ?мя???ь э?????ю сялян ??????.Кі??і?
сяля??? ?? ????? ???і? ????ы ???т.

А?к ???? гэ? ???? ? ???ь ????? ??э? , а ???ь яе ???х ??і?у. Аб гэ?м ????
?е, ?о сяля? ??? ? ??а ??х ?????у ??? ??х; сяля? ??я??і ??і? Р???? у?
???і, і ? ????і ???ь я? ????і??. Н?ыя ????? ????я ???а ???і? ??ня?????
сялян.

П???? ????ся і ????а ?ля 2 ?с. Ч????б ???? ????е ? К????? ????? ???. С??
???і?у ????е ???у ?? ?й ?р?у. 15 ???ня 1744 ?? ???? ??яу ??? з ????і і
???? ??яу ???? ??і? ???і у К??у. 18 ???ня ????ы ????і ??д. Д?? ????я ???
??? ???????у і ???? іх ? Кр??а ? С? (??а Ц????а).

П???ыя ? ???іся , а ?і?? ?? і ????іся ? ??х ???.. ??? ?????е ?????я 26
???ня 1744 г.А? ??э? ??р ???ся в??, ????ы ?????? ??? ?ярэ?і? ?????. Ч??а
????? ????, ??? ????, ?вя??я ??? ??? у ?с.

П?я гэ?? ??жэ?я ???а ???у ?я? у Р?ію. Р???л ???іу ?? з ??????м ??? ???а.
П??ь і?а ????а ??ж ???і?? В?і? В??? ???эу і ??р у С?????й ?э??і.

В?і?м ??? ???? сяля??а ??а ?????е ?????а ???? у ????е. У????к ?????ы
????я ? ??ы ????а у ?э?у, ?яу шэ?г ?????я у ? сяля?? ???ь.

П???? ? К????е. Б??е ?????е ???ся у 50-х ?. 17 ????я ? ?у??? ???е Б???і
? ???? ????? ???? К????а (Ма??? ??т). Х?ля??і ?т ???ся я?э у 1736 г. і
??я??іся ??ш ? ?а ??я????. П???й ??я??яу з’я?я?я ????? ???т, я? ??і ?с
???і сяля? ? ??????? ????.

У 1754 г. ??я??і ????і ? ????е ?????е. Н??ую ?лю у гэ?м ???у ????кі Р?.
У 1754 г. ????е ????? ???ся ? Ж??і???, я?я ???э?а ????а ? К????ы. Трэ?
???, ?о ?????а у гэ? ж ?с ???ь cвaix ??ня??нік? ? ??яй у ??х ???і? сяля?
К?я??? ??с?.

С?ыя ??я ???і ? ?мя??ім ?????і ??ся?а ? 7 ???я 1754 г. П? гэ?й ??й ????
??д ?т?? ? ?????і ? ???? ?вюх ???? ?д ??????м ??і??у Б?????а i Ш????? ?я
????ня сяля??? ?????я. Н?эу?, гэ? iм ??а ???я, ? у с?ж? ???ы ?лі ?а??ы ?
?пярэдняе ??а ??а??й.

А?? ???? ? ???? ? ??іл?я. У ????? 1755 г. сяля? ?оу ?яліся ? ??ю i ?м ?
?вюм ????, як i ?д ??д, ???ося ???ля?а ? ???? к?і??. На гэ? р? ??й сілы
?я у??мі??ня ???? ? ???, ? Р?зівіл ??з ?сяц ????? ? К????у яшчэ 4 ???ы
??к?цю 70 ?н??у ? ?? ? ?я?іц? П?я??кім. А?ак i ?к? ???с? ?я ????ня
????ння ?? я?а н???т??. Сяля? ?ы ????е ??г?у ? ?а?ння ???? ?? ??i i ?? i
????ся ? мя?э?а С???а, ?е ?? ??р, ??????я, ???ь ????е ???і??? ???.
Сяля?кі ??д ??с?эу лю?? П?я???? я?э ??д С????. Н???а ?я ?я???а ??? ????я
??я ??рэ? ?нні?у ???? у ??у. Н?ялік? з?чэ?е П?я???? ? ???а ????ь. ???у i
??? ????ь. С???у ?????е ?? ?????? ????. А???я?, ???ы ???лі н????
??а????, ?е ??м кі??ся ? ?ё?. П?я???? ????я ??? ? У?р?, мя?э?а, я?е
??я???я ? ????? 10 ?ляу ? К?е???. Т? ён ???у ????? ? ?? ??, ??? ? ???е
???я ???? ? Р?зівіла.

Р????ся ? ??рэ? ??і????? ??? і ????ы.Я? ??я??і ?яг??а ? С???а i ???? ?м
????ы ??р. Па ???? П?я????, ????? ?????я ???? ?сяч.

У лю?м 1756 г. ? П?я?у??а ???о ??????. В??і ????і і???а і ??р ????? ?
????.В??і ??і? ???ую ???? ?д ?????і. Т? ?ця??а ??жэ?е ????е ? К????е.

Як і К????е ????е ????е ? К????е ???і?? зя?і ???? ?? ??? ? ?????е
??н???а ?ця????я.

З?лючэ?е

Т?ім ??м ??м, ?о ???? ???е ?? ?? – зя?я, ???? ????, ??? ???я ??? зя?? ??
у ???? ?вя??й ??ы ???? і ????? ?я?ы.

Сяля??а ???????уля у ????? ? ???а, ??а ????м ? зя?і. Ш??і?я ???і, ця?ім
???м ля?? ? ?я?х ???? ???. Не ?ля??і я? ???і?а і ??ы, ????ыя ? ??ях
Б???і. В?і?м э?????і ???і?ся сяля??я ????і. У ??? ????х ????яу ??а ?
???і ?с ????і? ? ??????, ?е ?е ????ю ?? у ??ы ??? ??і?, ???і? ?????яу
???а ???ся. Т?ія ??э?ы ???і? ????е ????? ?????й, ?е ? ?яня? ???? у цэ?м.

Г??ы ??э???? у ?? ?мя?? і ???ь , ???? ????ы ??у ? ??і?е ????. У ????
??яд ????я ??? ??? ???? ??і?я ???у. Г???ія ??ы і ?я??? ??ая?а ???іся ?
???ю ??у ?д ???м. Г???, як і сяля? ??і? ?? ????, ?е іх ???і?а ??а ???ь
??ш ??а??. Для ??ы ??х і??э?у ???і? і ??ля? ?’я???ю?а у ?????і (цэхі і
???і). У XVIII ????і з’я?яю?а ?????ы, я?я у ???? ??э??ю?а у ??х ???х і
мя?э??. Р?ві??? як ???? ???ь, ?к і ???.

С?с ?????? ???т?ы

1.Гі??ыя Б???і. Б???ь у ?? Рэ? П????й.: ?м ?э?, Мі?к ?????ая
???Э??р????” 2007

2.Э????ая ???ыя Б???і. В.І. Г???.: Мі?к НКФ ???????? 1996

3.Гі??ыя Б???і.: Мі?к ????ітэ??” Я.К. Н?і?у, Г.С. М??ля

4. Н??ы ???? Б???і: У 2ч. Мн. 1994

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020