.

Ацтекская культура

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1694
Скачать документ

А??с?й ????

А?э? ?????я ????, я?я ?о?я ??? і ???ы, я?я ? ???ых ??? ???а ?????. Іх
???? б?а ????а з ??? ??я??х ??ў, і ?? ??і?ў?й, ?е ??? ?????. Я? ????? ?
?????й ??? М???, і іх і??ыя ?? ??? ??? ?д гэ?й ???. Іх ???? ???ся ?ля
1100 ??, і ????ся ?ля 1520. Д???? ????ь А?э? ? вя?? з-? ў??? іх ????,
?е, мя?ую? ? п??у іх і??? ?? ??? вя??е. А?і?й ???й я ???ў, ?о ў 1519 г.
?????я ??ш ? 1.000.000 ???к, я?я ???аю? у ??х ?????й. П???, ? я?й я ?ў
?я??ы ў гэ?ю ???? ?? ??м з ?й ????, я?ю я? ??. Н???ш ???? з’яўляю?а
??в?ыя ?вя? ??м, і вя??я ??? ў мяч, ?о я? ?ля?, ?о ??м ??я???я ? ??я?
??к ?з ????. А?э? ?? ў ??ў?м у ????й ???і?? ??? М?і?, ?е я? ????? ?аю
??і? Т????ан ім. К?і?, у я?й я? ??, ??о ??м, ?о ????ь ?????х ?? ??ая.
Г??ў у ???н? ?ё?ў ?ў ??? ??? і ??я??я ?я ?????я ????????? ???р, з ???ы
???і?ыя ?вя?э?е, я?я ????ся. Д?і? М?і? ?? «сэ??» А?? ?????і. Гэ? вя??я
ў??ы ???? ???е ?я??? ?р ???і??а ????ня, я?я з’яўляю?а ?шэй, ?м 9000 ??ў
у ??ню. Т?я? ??ў э??і ??ы ?????? ???ія, ???я ??ы ў ??? і ??э? ???х,
??і??, ??ныя ?ёр, у яе цэ??. Гэ? ?? А?э? ?????ы ??р ???к, ??ў, я?я ???
?? ????я. С?ё?я ?ёры ????ў?? ?б, ???х, ???і ?ся??х, ??-зя??х ????яў і
?ляў. Е?, я?я ?? з’??? А?э? ??????і ??я??? ?ас?і. Сяля? ?? ў ??ў?м ?
???? і ??, ? в?лючэ?? ??і ? ???, ?о я?, ??ы?, ????? у іх ?д. Іх ???м
?т?м ???м ???, ??к і і???, я?я ?????ют і я?? ? ????х ????. К???а ??
??ў?й ?? А?э? і ??ія ???ыя ???? ?? ???і Ш??я ? я?. К??ю ??? ???ы ў сям’і
??е ????? ??ы ?? і ?пя?? ?? ? ??я? ?я. Ч? ?шэй ???і лю??, ??к, ????іся
я?? ???х і ??а і????? з ???ў. Д?ў? ?? і????, ?б ??с?, ?о ??м з дэ??тэ?ў
А?э? ?? ???. А?э? ?? ???а ???і??ся с?ыя?? ??, сяля? ????? ?? ??? ? ?аю
???. Х?ь ?????? ?ў ?іжэй ? цэ?? ў ?????х ??х. У ??? з гэ?х ??ў ё?ь, як
??і?, mudbrick ??е, і ў? я? ????ся з ??й ??я. Д????й, ?о ?? ?шэй у ?????
?? ў ???х ????на з ??? ??ня, а ???а з ??ш ? ?о ???ў, і я? ?? ?????я ??л
??ў?й ???. У??ы ў? ?? ??і ?? ??ь ??я, ?я?о, ???ў з ???я? і ??ля?й ???й
??і ??ў??ся ???няў сям’і і ???? ў??у. Н?? ???ў ? ?? ? ?вярэй, ?е ???
гэ?? ??і? ??? ?д ?????, гэ? ???і? ????? п??? ???я?ў ? ў?м ??. Для А?э?
??н? ?? ???м дэ????? ??я??? ???у, ?? ?? ??? ?р?ія ??? ? ?м, ?о ?? ???
?е, ?о. Р??ы ???зя?н ??ў ?вя?у і ??ч, я? ???н ?ў ?? ????ы з ?ў?? ??????
М??-???о ??і?. І ?? я? ?? ??л?ы ў ???ях ??? я? ?? ???. Д?р??? ???
??ўня?я ??? з ??? ????? ?мяня?. Р???? ??? ?????і?ў зя??? ??ў? і і?? ???;
я? ???а ?????ыя ў?? ?я? ў іх ??ч, як ??? іх ???у ў ????. А?э? лю?? ???
?????і, ?е ?? і ???я ??? ? э?? ???. Б???? лю?? ????і ??м ?? ???? ?????я
???а ? ?????е ?мя?. Д????й ?? ????а ??? ??? і ??бя?я ????я ?мя? ў ??й
??яй ??, ?б ???? с?й ??? ??. Ф??? ?? ??? з ??х ??іх у ???і, я? ??і ў ??х
?????я ?вя?а, а ???й ён а??? ?? ?ў?у і ?я?? я? ??л ?? і ?ў ????. Ж???
??? ?е?? ??? з ???м ю?у, я?я ???ся я? ? ме?ы. У ??? ?а? ?? ?? ў??ыя ???і
???? ? ???й ? ??? ?я ??х ?я??? ??ю. П?з ??о ?????ня А?э? я ?ў ????,
???ў?ся, ??? ???а, і з’яў??е ?? ?я?? з ??я??м ????. Э???? А?э? ?? у ?м
а?ін з ??эр (???ь). Г??ё?я ? ??ія ???, гэ?, як вя??я ?к??я ??і ?????ы.
На цэ????м ??у ?? 4 і????ыя ??ўняў ?о ???. Гэ?я ??і ?? ???? ????й ????і,
?? я? ?? ???ы. П???, ? як? я? ?? т? ?ня?я, ?о я? ?? ???ы ??? ?я і А?э? ў
???ь (я? ?????а ў 5 ?ён). Х?ь ??к ?ў ???ы ?? ?? ?э??, ?е ???? ???і ???іў
?вя??ю ??у ????ь ?э? ????ь ?? ???. На ??у ????ў ?я ?????у яка?і, а ??
??р ?ў ????ы ?э??а я??і я? ?? ????я. У ?й ? ?с лю?й ??і? ???я ??зя? ?ў
????? ў ?д ? ??у, і ??н?ы ????м. П???? ?і?? ? ??? ? ??ы. В?ю?, я?я ??
?????ая ???-??ў ?я ??н? ???к, ?я ??? ???к А?э? ?????і quachtli (??ў? ???
?????х ???ў). Э????ы ў???ь А?э? ?? ??? ????, і ???ся ??ш ????х ???, ?о
???? і?? ?????й. Н?? ня??зя? ? ????? ?і??? валю?й я? ??????? ?’??, як
??ы ? ?б? ??в. Т??і ?і???я ?????ь, ?о я ?г ? ???? гэ?, як ??а ? ??у
???лю?? лю??, я?я ??? ??? ? я??ю ????ў. Гэ? ???? ?а ?????і ?? ? іх імя,
імя ? рэ?ля??і ??лю ў ?я?. Э?н?і? ?? ??? ????й, у ?м, як ў? я? ???ы ??
?я?? ??м, ?о ??і? ????й і??? ?і????. Э???ка ?? ??? ?????й і ?????, ?е я?
? ?? ???????й э????. Б? ? ?????а пр?а, зя?я ? з’яўля?? ???м, я? ??я?? і
????а, і ? ?? ?я?х ??? ?я і????й. Р??? і э????й ?? ?р??? ў ???? ў ??э?
??я??х ???, і ?я?я э????ыя ???і ???я? ??м ??е ????ы ?р’?ы. А?э? на ????м
??ў? ??? ????? у ????х, з ??????е, у ?й ? ?с ???аю? ??я?і ??а ???я? ся?
ў ????іх ???. А?э? лю??я ???ля? ???ы і ????? і?? ????х. У ??я??м сэ?е
??і?? ??я?і я? ?? ?л?і ????х ў ?? лю??, я?я ????а ??й сям’і. У ????ім я?
???ы ?? і ????? ????? ??е, ?о я? ???і ў ?????. Сям’і, ?о А?э? ?? ў гэ?
????? сям’і, я?я ???е?а з ??, ???, і ??і ў? ў а?? ??. Ба?? ????, я?
?э??а ?ю? ў ??? ????. М???, ???й ў ??ы ????ў у ???у 20-х ??ў, а ???ы ??
???м ??м ??т ? ў??? 10 ??ў. П?ля ня??а ?? ???я ?? вя??я ?? ???ыя. К?і
?юб ў?ў ? няў?? ??ь ?ло ???ы, ?о я? ? ??е. Вя??е ???ся ў 2 ???х ???
???ну ў ?? ??і, а ??м ???а ў ?м ??? ? вя??і ????й. Для ??н?э?я ?ю? ???я
?? ?я?? ??м, к? ???? ????а ? ??м. К?і ??дыя лю?і ????ся я? ??я? ? ся?
???ыя ?? і ??я?і. Іх ?а???а ????ю? ????я, ? ?? ???? ?м’яў ??і ў ????.
Р??? ў ??ў?м ??аю?а ???ы, і ён ?ў ??ыя????. А???? рэ??і ?ў ????ы ??ў?м
??м ? ?м, ?о ????? доўг ??д ???, я?я ??? б?ь ???ыя ?? ?вя? і ??????я.
Рэ??я ?????й ???ям ?????????а ў??і??і і ????? ??у, я?е ???ў А?э? ??
????. А???? рэ??і ўяўляе ??й ????ю ??? ????, ? `я??ых ?цэ? ? ??, ?вя?, і
??шэ?е ??????і. Б?і ????й рэлі?і ?ў ??? ??, ?е ??ў??ся ??? ???. Н???і
?вя?? РАН ??? ??е, ??м з ????? ???? ????, і лю?і, я?я ???ся ?вя???а.
С?я?? 3 ??ў?х аб?я??; ???? ??? з’яўля?? ??я??? ????. Я? ???а ???ў ?у ?я
і??ў, і ў? ?вя?э?ыя ?рэ?я ???ў. Ні?яя ?вя?? РАН calmecac, ?д ????м
tlamacazton і ????у, а ??а? ??ў?ю?а ?вя?э?ыя ?і?. Н? tlamacazton б?і
«а?? ?вя??»; гэ? ?? ?вя??, ???? ? ???? ???ы ?вя????э?я. Рэ?ля?ая ???гу
?вя??м ў ?вя?? ???м, ?е ??? «а?? ?вя??» ?? ???? ?????? ??я??х ?ж. Г??а
?вя?? ?? вя??я як К?????я, я? ???ня?ў ? вя??і ???? Templo Mayor, а ???а
і?? ????. А???? рэ??і ???ю?а ??? вя??я ????ь ???к ????й ?вя?, я?я ??
????ыя ?я ??? ?ў? ? ??м. І???і ?? ??ыя ???ы ??? ??д ??м, Autosacrifice ?
???ёк ся?. Сэ?а ?вя? ?? ????, я?я ???ся ?шэй ?вя? ??м. Autosacrifice ?ло
??ля?? як ??э???у ? сэ?а ?вя? ??і? ???х. Х?ь сэ?а ?вя? ?ч??я ???, ?б
???? ??? ??м. Сэ?а ?вя? ???ся пі??? ? ???ы ?вя?ік, ??ля?? сэ?а ????, а
??м і ??? ?рэ?? і ???і ? чэ?? ў ??? ? ????. Н?? я?э ???іў ?вя? ?? ?
?я?я? як ? ???х ?мя???, ?е, як ???а, ??? я?х ?? ???ыя ? ??і???я ?ме?і
Б?а. А?э? ? ?? ?? ??ў, я?я ?? ў іх ????, ?е я? ?ю? ?? ? ???э?і іх ????.
А???м ??м з ???х ??а, у я?м ??ў?м ??м, ???? ?? ін?я ??, я?я ў ??яд ??ж
??рэ?? зя?і, і?? ??м, і ?? ????в?ы лю??. Імя ?? ? ???х ??а ????? ? ???х
?пярэ?іх ў??? ? ??ў, я?я ?? ? гэ?? ???а. А?э? ?? ???? і?ыя ??, у ?аю
????, ?е з я?х ???ся с??э?я ?’??ў, і ?я?о ў ????. А?э? ?????і ?? ?з?х
?я??зяў ў ????е, ?о я? ??і?, с?? ??ля?? з’яўля?? ???? ????р і ??ін. А??
?е ????а ??ля??я рэ???ыя ???ы, я?я ?? ??? ??ыя ?я ????. С?? ????а ???ю?
«Mixteca Пуэ?а-??ь». М???ве, ?о я? ?лю??ў?? іх рэ???ыя ?????і, і ў
?ўся?ё?? ??і. Б?і ???ыя ??ія ??бя? ? ???? ?я ??ў, я?я ?? ў ??ў?м вя??я
?а? і ????. В?????е ??? і ??а ў ??ў?м ????ы рэ???? ???х і ????ях. У?р?я
?? ??ў?я ????ы, ???ыя ў ????х ???х, і ў ??я?х. Н???ыя і?ыя ???ы ?? ?
????, ????я ??? і ?і?? і ?????. Т?? як з ????і і ????і, у я?м я? ????і ў
?у??й ??е ??? ў цэ??. М??ыя люд? ў ???? ?? ???? г???? ??й ????цю ????ь.
П?? і ??ы ? ?? ??? ?????ы ?-? ????я??х мэ?х, ?? ? ў ?я?. Я? ?? ???й
????, ?е ????ь рэ?ў, ?? б я? ?????я ??ў?й рэ???? ????й. Ацтэ? ?? ??м з
????х ????х, ?о ????ў ????. Пі??? ? ?? ?????я як ????ня ???, як ?і?я?,
?? я? ?? ?????я як ????? ?я ??аў. Х??, я?я ?? ? вя??і гэ?х ???? ?? ???
??а ????ы, ??уя ???а я? ?? ????? ў цэ?? ??а. Х?я ? ў? я?э іс?ю? ??уя?
і?ую? ????я ?????ы ? і???іх ??ёў??ў ???к у гэ? рэ?ён. У ??ючэ?е ????й
???? ?? ??? ????й ????й, ? ????? а???і і ???нія?. Іх ???? ??? ???я ?я
??чэ?я, ???? ў ??? ????х ?вяр, і ?????, я?я ?? ??а. Я? ?? ў ????? ?????,
?е ?? ?? ??ў, а ????ь ??я?? ??і. Гэ? ?? ??э?е А?экі і ??іх і?? вя??х
??і??кіх ???р. Для А?э? К??с ‘???ў ? ???? І??іі, і ?і??і і ?к?? ?? э????
? іх ????. К??с ‘???ў у ??ы 52-г??ы ?? ????а, ? я?й ?г К?????ь ???ца ?
іх ?і?э?ю. Т?ім ??м, А?э? ???? і???ая ??? ??а, у ?й ?с ????іх ????і і
????і ?л??у. С??а ???, ?о ???? ?? ?і??а я? ў??? рэ???? ?????яў. У рэ?е
рэ?, ??ая ?? ў ??ў ??я? ? ??а ??я? вя?? ?????яй м?????х ???. К???с ??т?ы
як ??а, ?о ??? ????ў? ??і ??ш ????? і ????. А?э? ?? ??? ???я ?я ??чэ?я,
і я? ?к?? з’яўляю?а ????м ??, як ???н?? ??? ?? ????? ?я ????, і, ???а,
???? ? я? ???.

А?э? ін???ў, я?я вя??я ??м ?????м ?ў?ё?й і цэ????й ??? М??? ????іў, ??ж
14 і 16 ????ях. Я? ????? вя??й і??? і ??і??ся ??? ?дэ?і??? ???ы вя??ня
??ў. Я? ?????? ??тэ??н? ???ў і ??? сі?эм. А?экі і???ы ???а ??? ??і?ю
??я??ю ??а і ?я???х ??эм і ????ю? ??ы рэ??і. П??м з ??, ?о А?э? ?? ???
??і????? ў ????е ??тэ??ы і ??? ??эм. «Пр??д ??????? ??тэ??ы ў ?????
????? з’яўля?? вя?? ???? Т?????. М???? I, я? ?ў ??ў??м А?э? ў 1466 г.,
????. Пі??? ? ?? ????, ??? вя?э??а М???? II, ?ля 1508 г. «(К???о, М????
М???, С?р. 49). «А?? ???х ???а ??ёў ???я ??? ?? і ??эмы ?????я з ????.
С???ая ????о?ая ??э? з ??????м ?і? ??? ???а ў?з з ?? ??л ??? М??? ? ў?
??? ў ???. Як ?? ???а ў ??? ??і ?о ???, гэ? ?? ???іся ? 10 ? 12 м??ў ?
ў?м ???е, ?? б ця?а ў ?д?м ?я ??? ?? ?о ж ? ??? у ????ія ??і і ??і???.
Т??і ???е ?? ???я ??? і ??????й ??э? з ????й ??й ў ??х д??. К??і??я
????а гэ?к ?, як сё?я, ?ю? ??в?а ???, я?я ???зя?а ў ???ыю ???, ?е ??
???ы ?ё?? ?л, а ??м з ????я? ??ы ў ??ю тэ??, я?я ????, ??. Ц??ыя ???, ??
????а ся??ь у ???? ???а ? ??я? ????а ??і ?ся?ў, а ??м ?? ??аў??я ? ???
??ў, я?я ??? ???????а ў я??і ў???і «(Джэ??с, Aztec, Pg. 220). «А??
??я??я ????а ????? з ???х ???? пэў?х ???. У ??яй ??? ?? ?лі ?? і ??і, ?о
Tlacotli, я?я ????і ? ????х ?млях ????. Д?? ід?ь Macehualtin, ‘?????а»,
як іх ???? ??, ?о я? ў ?ў?й ???і ???? ? ця?? ????? ??????? і ?????
С?вя?? ? ?с ??а ???????. Я? ?? ??ы, ???я ??ля? і ???і?, ???? ?л?ую ???
??????. Macehualtin ???? ? ??? ?????? ?ая? вя??? як calpulli ? «вя?? ?м,
??ая з я?х ?? я? ў??ыя зя?і, ?дэ?ў ???, і ??» (Джэ??с, Aztec, Pg. 354).
«П?ля гэ?? ???о ????ыя ????? ?о Pipiltin, я? ?бя???? ?шэ?? ??ў??ў у
Aztec і???? ??э?, і з я?? ?? ?? ў???і С??, я? ??іў і????у і ??? я? ????к
? ??ю?? ??і. А??я ??, ?е ????? ?? ?? «ztin» ???? у ??ы с??о імя. На ??м
??е ??і? ?? Uey-Т???и, ?о ???? ????. Ён ?ў ??лю?ы ???? ?д ???зя??х ???х,
і ?о я? ???й ?яўля?? ???чэ?е ???ў і??? А?э? ??ы ?д, і ?? ён ? ?ў ??у ў
??я? ?????? ??я? ?? ён ??е ???? ? ??? і ???? Pipiltin «(О???, ??с ?????
??. С?р. 268). «А?? ў?д ????ся з ??ў?х ??ў???м ???ў??а ??, і ????ая
бю???? ????ы я?. Uey-Т???и dealed ??ў?м ??м ???? ???? ????й і???, ????д,
???ю? ??ы і ў?????е ??у ????ў. Т??? б?о ????? ??ў?к, ??н з ??? ???ў??
??і, вя??й як Cihuacoatl. Ён ???ся ў ??ў?м з ў????і ???? Т?????, ??я, як
??э? ?????ячэ?я і сі?э? ?????я. Бю???ыя ?? ўс?ля??я ? ?? ??а ў ???е і
???аю? ?ю ж ???ю, ?о ?я???я ???ыя ???аю? ??я «(О???, А?? С?????а С??,
195). К? ???? ім??ю А?э? ў?д ??і? ??я??х тэ???й, я?я ён ??і? у ?а ?? ў
?д. П??? ?? ???ыя з тэ???й, а ???а ???? ???і ?? ??ў??а, я?я тэ???і ???ы
?? ??і?. Ця?? ????????е і ????? ???й ??д???ыя ????? тэ???я?. К?і Э???
К??с ??? у ???у 1500 г., я? ?? ?? ????ы я? ў я??і ?іё?ў і і?????ў
«(Blacker, К?тэ? і Aztec Conquest, 143). «А?? рэ??я ????а ? п????? ??ім
??м, ?е ??м ??? ?? ?? ??а. А?э? ?вя??м ?? ?б???а ???а ? ?? ў? ў іх ?с,
як ?вя?р. Гэ? ??я? ? ?вя?р? ??ь і?????? ?? і ??і з ця?м ??. Вя??я ????
?? ????на як ?вя?ю? ????у ? ??м. На ??м ??е ?? ??? і ??? ?? ??а, я?е
????а ???, у я?м ?вя?? М?? сэ?а ??й ?вя? «(Ол??т, А?? С?????а ??у, Pg.
197). К?? ?д Т????? ??ў ‘Flowery ??ы», у я?м ??т ?ёў ??е ????? з ???й
мэ?й ??я? ?я???х. З???а ??а ??ж ??? ??і?ыях і?э?і, ?е ? ??н ?д вя??й
?й?й з ????? ???й у ??і?? Т????? ??ўся і, ???е ?э?к, якія ?? ??я?я ў
??яд з 10 і 80 ?сяч ?я???х «(Джэ??с, Aztec, Pg. 436). «П?ля ‘Flowery
?й?», ??ю??я ???і ??д у ??і? ??і?? і ??? ? «Flowery ???і». Гэ? ???ь, у
?вя? ??м. У ?д, ?? Т?????а ??я? ў? ?я ?я???я, ён ?яў ?вя?? ?? ?ў?ю ???ь,
?б ???? ў?х ?я???х ? ???. Ён ???, ?о ?ён ??л Вя??х ???д ?????ся ў ???
??і і ??ы тэл ?? ?шэй, ? ???к. «(Джэ??с, Aztec, С?р. 328.) Гэ?я ??ыя
э???ы ???? ? ?м, як ????й ???? ?і??а ? ??я? ??? д???, ?е я? ???а ????,
як я? ???а ??ц А?э?. Б? гэ?х ??????к, А?э? ??? б ? ?????ся ў вя??ую
ім??ю і ????, ?о я? ??і. Ац???й і??? ця?р ???, а ??ь з ?і? ???ыя ???,
я?я ???? ????, вя??е ???, у цэ?? ??м ??е, і ????ь з ????? ??і? ?? ????я
?д ????х, ?о ця?р вя?? як М??? ??д. Н???і ?тэ??аў, я?я ???і ??? ??, ?о ?
?? ????? ў ??і ?о ў зя?і, і ???л ў ??? ?с. К?ая ???ая рэ? ? ?, ?о ??а-?
?? ??й ?і?ею?й ???й у Л?і??й А???. А?у рэч ????ся, ??, ????? ?? ???ь, я?
?? ?ў?цца ?ч?, ????к ?м, ?о ????ў ??? яе з ??у зя?і.

На ??я? ?д ????й ????, ?т?????ы ???? ????? ????і ў с??э?і ???? ????і??
???ў. В??? ??я як ?ря??? ????? і пэў?я ?ея?і, я?я с????аю? гэ? ????????
????? з’яўляю?а ?? ??а??, я?я ??? ???? ????? ў ??рэ?і ???х ???ў. П?з ???
????я ?ря??? ??х ???ў, ? ??? ????ь пэў?я ?ея?і, я?я ??? ??, ????х
ў???іка?. Т?ія ???? ё?ь ????? ??х ???ў, ?а ???, яе ??э?е, і ?й ??, ?о я?
?с?ў?? ????????о ????. Т?ім ??м, ????ю? ????ь, ???? я? ???ыя, ???а, ?
?с. А???? ў???і?, ?о ??ая ??а ???ў, ?б ???? лю?я ?? ????? ?ря??? ????я
???????. «На ??х ???, як» Ле М??е, Ла-Ш??ь-о-?я?х, і Ла-Ferrassie ў
Ф???; Т??-Т? ? У??і??е; Shanindar ў І?? і А?д, ??н і Kebara ў І???, ё?ь
????і ??, ?о ????, ?о ??????? ???? ??х ???? у зя?і «(175). Б?о б ???
???й ??????? ????а ? ??х ???х, і??ую? яе ? ???? я? ў ?? ?о ?с, ?б ??
?????ая ў ??? ?????х ??э?ў і ???а ??л. З?? ??е ????, ?о ??????? ? ???ю?
????ь ??ці, ?е ??? гэ?? ??????? ўзя? ? ся? ў???? ??ю? ??х ???х. Не ???
???я ????я ў зя?і, ?е ?? ???? ???? пэў?ю ???ю, я?я ????ся з ???? ??е, у
я?й іх ??? ?? ????ыя іх ??? і ?? ???? ў ??няе ???і?а (175). А?ін ???? ?а
?е, ?? ??????? ?????і гэ? ???і?а ?? «п???? ??жэ?і ?ё? ў ??а, я?я ??? ??
?????ы ?я ???і?ю? ???, як ??ц ??а ??я (176).» І?ыя ??ы ?? ????ы як ?.
П???? гэ?? з’яўля?? ?і?? ????а??в ???ы, я? ?ў ????ы ў Kebara пя?ра ў
І???. «Гэ? ?і?т ?ў ?ў??а ????, ?ю? ?ў ????? ? ?і?, у ???? ў??-??д ?????,
???й ? ??д» (182). Э????р ?я?ў, ?о я? ??ая ?? ?? ????? ? ??зях і ??й ??
? ???. На ??я? пя?? ??і ??л ???? ???ў ??е ? ??оя?? ???, ?е ?і?т з ???а
??, ? ???? ? ??й ??у, ?о ?к ?ў??. Гэ? ??я? э?????ў ????ь, ?о ён ?ў ????
?м ?????? ??й-?. Гэ? ?? ??? ?????, ? ??ючэ?? ???? чэ??, я? ? гэ? ??ь
????а ????. Гэ? ??? з’яўля?? ????? ???м ?я ???а?ў, ?о ?? ??? ???????
???? ????ь ???. У ???к ? ??, ?о ????а??в ???? ????ь ???, ?і?т ??а??і?
????ую ????? ????ь у іх ????. Ш??т Kebara, ?????х у Kebara пя?? ў І???,
?? пр????? і????я ?я ?????, ?о ??????? ???ў ????цю ???? у ?вя? з пэўн?
???і?? ??я??ая ??ь у ??е. Э????р ???а ў?????, ?о ??р ?з?? ў???е ???????
???і??? ? ????а ????. Да гэ?? ??? ў Kebara пя??, ???ся, ?о ??яд ця???ці
???ы ??????? ?? ??ш, ?м у ????а ???? ???? ??, у ?вязі з ???і ???? ?я?й
?? ж ўз??у. Гэ? ??з вя??, ?о ня??і??. «Т?ім ??м, ???а вя?? ??р ?я?й
??????? ? ??ў??і з ???і?ы ???ыя ??і ?? ж ў???, ????а, ?я?? з ?????
??і?ём ??я ???э?я, а ? ??эй ?о ??ш ???ў?іх ??і?я» (181). Д????я ???і?ў,
я?я ?? ???? ў ??????? з’яўля?? ?е, ?о я? ?ю? ?? ????????о ????, ??й ??й
???, ?о ? ў???? ????я. П?з гэ?ю ????, ?? ў?????, ?о ????а??в ???ў ????цю
???? і ??? ????не. «Л??е, ?? і ? ??? ???д ўзяты з ?і?? ????а ???ы ????ы
ў пя?? Shanidar ў І??» (174). У гэ?й пя??, ?? ?? ?яў??, ?о ???? ?????ы
?’ём ???, я? ????? з ?р’ё??а ?????я з ??? ?? ???, у я?м ???? ?? ў?э??ыя
ў ??т ??г??? ???ы. Я? ??ая ?? ?? ??і? і ???? ?????ю і я? ??ая ?? ????
???т ????ння. Ня??зя? ? ў? гэ?, ?і?т гэ?? ???? ??????? ???ў, ?о ён вёў
??? ????й ??я з-? ????і ?рэ? ???? ?сц?. А?і? ???ы ?ях ? я?, ?б ??? ?? б
з вя??м ???? і ????е ??го ???і?а з я? ?????ў. І?ы ??л?, я? ілю??е ?й ??,
?о ?????ь?в ?яўля? пэў?ю ???ь ????ня ?? ????а ? ????х ???а ????? ў
Shanidar пя??, вя??ыя ?? Ц???ая ??к ?? ?яў?? ???э?а ?д ??? ????я і ??е
??ш. А???? ????ы, гэ? ?? ???? ?? з ??. Ч??? ?? ?? ???і? ?? ?? ?е?к ??а,
?? ?м ён ??р, ?о я? ?????? ў??? ??? ? я??ю ???. У ???м ???у з ?? ????
??о, ???? б ????і вя??ю ????ня (174). Гэ?я ???? ???аю?, ?о ???????, у
цэ?м, ??э?????і пэў?ю ???ь ????ня, ?о ??? ???а ? ?е, ?о ??с?я лю?і
‘в??ў?? ? ?? ????і. Гэ? я?э ?на ???а ????і, ?о я? ?? ???ыя ? ?с. Х?я
????ь ???? лю?? ??ь ? ?????? ??? ???ў? ?р?? ? ???м ????ю ?’??ў у я? ? яе
????я, ?? ?????й ?н??а ??х, як Ш???ая і ?????й ?і??? ?????і, ????, ???ць
???? з ?’???. Гэ?я ?’?? ў???і? ??ы ????а, ?????і, ??і?ыя рэ?, і ??ія
і?ыя, ?я??я з ??ём ????. Не ??? гэ? ???я? ????? в????ў?? ???ю тэ?іч?ю
??ы ???? ????? ?я ???э?я ????а ў??? ?тэ?я? і ????, а ??я ???ы, як ??ы
э?????а і ??я??? ???і?а ???а ??? ?? ????ы ў ?вя? з ?????ю і ?п гэ?х ?’??
і ?тэ?я?. В??э?е ў????а ????я ???і? ???а?ў і ?????іі ў ???? ????ь п???
??х ???ў у ???е. Дзя?ю? а???? і????і, ля?эй ????ь ????я ???і?іх ??? ??х
???ў, ??чэ?і іх ???ы і ?д ??я як ?? ??. Ш?т ??? і????і з ????і?? і
?????і?? ???? ???? ў ??ў??і ??? ????. Х?я ??ія з ??ў, ?і??х ?ля ???????
???яе ім з’яўля?а ў ????м ????ы, мы ???ы ?мя??, ?о гэ? ??? ???ко????о
????, а ? ????е ????а ????. Гэ?я і????я ??? я?э ??ш ?вя??? ?? ?? ? н??
???м і як ? ??і?я ? ??м ???м ???м. Burial ?????

М?я і А?э?

Р???? і ??я ?? ?????й Вы?? і???іх ??ёў ???у М????? ў 1519. У ????я ??
??ёс ?? ??х «н??????ў,» у ??ў?м ????я ?о ????х ?? у ???х ???я, ??
???я??а ??ў ?я?р ?ў?? ?????е. Ч?? ???к з лю?х з гэ?х ???, ?? у ??ў?м
?вя?? ? ?к у ??? ?????і я? ў ????у ???ю?, ?о я? ??? ??р?ь і ????? ??х
рэ?ў, як ??т, рэ???ыя ???ы, ?е, ?о ????? ? э????ыя і ??тэ??ы, я? ?ў ??е
вя??е ?ся??? ў ??х і???ў. В?ь як ?? ???? гэ?я ???і Б?т Д?? дэ Л??, ?я?р,
?ю? ?м рэ?? ??? ? ?? ????? ?? ??я??я і лю?ям, я?м я? ??цяўля??. Для
????? ??????ы ??тэ??а з’яўля?? ??ш ???, ?м ????а ?элы С?с і??ў і ?т. І??
?к ?? ??ш ????а ? ?тэ?ыя?, ?м ???ыя ?і? ???? ?пя? з ???а??. У ????і ??н
я? з’яўляю?а, ?о ????а ??я ??я??я, як ??і?, ? іх ????? і ????? ?????я?
??іі. Л?? ?ў ???ы ?м, ?о ён ????ы. «Ё?ь ?? ?о ? Ю??? ????няў вя??й
??а??ю, гэ? і ё?ь-Ing ???? ???? з ?іх рэ?ў ?я?? ў І??, я? ў? ???? з ??ня
ў????а ???…» (Л??, 8). К?і гэ? ?? ??т?а ???? ў???? ??х ? ??д??я ??
??чэ?е я?я ???іся ?тэ??аў і middens я?я ?’?? ?? ?????ы на ????? ???, а
???а ў???ь ??я, ????ю? ?м ????? ????е ўяў??е ? ?ў?тэ?і??м ????? ????
????. Па ??? Л?? steepled ?? ???ыя ??мя? ?о ????х ??я ???у ??? ????ня ?
???. Д?а ?? ??а ??і?а ? ?? ???, ?? р???, ???? ??я, а ў???ыя ????, ?е ?а
?? ?????? і ??? ?а? (Л??, 32). У ????й ???? ??ве? ?????х ??а ?? ў
calpolli, ?? ?ён ??э??і ? ?? ?ня??, як ??і?, ???? ???і ?я ???ы (С?т,
145). К?і б гэ? ?? ў???? ??я ?я ?????? я? ??е ??ш, ?м COM-moner’s ??я, і
???? ????ся з ????х вя??х ????? ??м ?????а ? ????у ??ч з цэ??м ???. В??і
??? з’яўля?? ????? у-?ю??я ??ш ????х і дэ???ў?х ????ў і ??а ????ыя ?э??і
??ы. М??????я ??тэ??а ????іх і ????х ????, з’яўляю?а ??? з ??? ?????, ?
??? і ???? ??а. П?? ????ы ?е ??? corrolation ? ў??, ?????я ?дэ?м у ??й
????? ????? сялян ????? Build-Ing. Х?? і ??? ?лі ??м з ??ў?х ?’??ў
??????а? ??ў??? і ??а ???і?м пі??д Е??а ? я??і і ???. Х?? ?? ??а, як
???? ???? ?? п????ыя, ????й ? ў??, ?д ?э??і ???? ?я?? ?о ??ў??. З ???
??чэ?і ??ў?? ?? ?ў ???? ??ш ? ???у ? п????і з ?пярэ?ім, ??м ??м, ?????
э??у ?к ??а ????. Р??я ??і ў ????? і ??ў??? ?? ?????ы ? ??? ???? ў ??ыя
??я? ??. «У ????? ? ?пярэ?іх ????????о ???д з ??? ??а, ?????? ? ??няй і
??й ??і? ??х ў ?к, ???? ????? ў ???у Aztec ??? Twin ??? і ????е ??іц»
(С?т, 43). «Ё?ь ???? ????? ??тэ??ы Э???? ў К?????у… я? ?????? ??а п????ў
з ???? Т????н talud-Tablero ??ў…» (КАВ, 84). Т?ы ?? ?м ? ??? ??ў ?? ???
??? ??ю ??тэ??у ў гэ?м ?ё?, «х??????і ???? Puuk ???ў? з’яўляю?а ??? ??і?
????? ??я? ??? ?д цэ???й-?э??м Core; ???? ??ы ?мя?ў ?ля??ня… а ???я
?????ня ??ня ??і? ? в??яй ???, ?я?аю? ????ю ў?? ? ???? ???-??і з ?ў?м
???м ??е ??ы, а ???а Л?ы і ???і ?? ?????і ??ся?? э???? «(КАВ, 157).
М???????? ??тэ??а ????і ?????? ??м, ??ія з ???? ? ?? ?і??ы ??? ??ё? ў?
я?э ?ая? ??я, у ?й ?с ????х і???іх ???? ня?. У ?-???ую ???ыю, ? ў?м ??е
????я ?? ?ы??а Сі?-?р, ????а ? ?????. З’яўляе?а Ці гэ? ?????? ?о ? ??е
????? ? ??й-? ??? у ????, ?е ??з я ????і?юся ??і, ?о, ???? ??ім ????м
???-????а ???і?? ??ў ?? іх ??аяў ??? ??????и. Н????, ??ія ??-В?ія, у ?м
лі? А?э? і ?йя ????я ?? ў ???і?ы э??ё? ? ў??. Ч??й ? ў? ??ыя ???ыя ????
і ??? ?? ????я ў ???, ?б ?????? ???? ў ????й ??я. П???ня ???? і?? ??й-?
???, і ???ся ???? ? ??, які ??е ?ў??? ????ся (Л??, 57). К?і я? ? ?э????
?? ??е ????? у ?? і ???? ў ??е (КАВ, 76). Лі??а, ?о ??ія ???ыя Aztec, ??
???? ????, ?? ???ы, у ??ў?м з-? ????? ???? ????ях ????ы (С?іт, 142).
Д??? і ?вя?? ?? ?????ь і ???? ў ??ню ? ??й ???, і ?? ???к м? вя??е
??э?е, я?е я? ??? ??в?ыя ў тэ????? PLE ? ??, ????? н? іх ????я.

Bibliography

1. Blacker, Irwan R, Cortez and the Aztec conquest, New York: American
Heritage, 1978. Carrasco, David, Scott Sessions. Niwot Colorado:
University press of Colorado, 1992. Pg. 49. Coe, Michael, Elizabeth
Benson. Atlas of Ancient America. New York: Equinox, 1986. Pg. 125, 128,
130, 146. Jennings, Gary. Aztec. Avon, 1980. Pg. 92, 220, 329, 354, 436.
Oliphant, Margaret. Atlas of the Ancient World. Simon & Shuster, 1992.
Pg. 195, 197, 268.

2. Landa, Diego de. Yucatan Before and After the Conquest. Dover
Publications Inc. New York City, New York, 1978. Smith, Michael E. The
Aztecs. Blackwell Publishers. Oxford, UK, 1996. Coe, Michael D. The
Maya. Thames and Hudson Ltd. London, 1999. Works Cited Landa, Diego de.
Yucatan Before and After the Conquest. Dover Publications Inc. New York
City, New York, 1978. Smith, Michael E. The Aztecs. Blackwell
Publishers. Oxford, UK, 1996. Coe, Michael D. The Maya. Thames and
Hudson Ltd. London, 1999.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020