.

Роїна О.М. 1999 – Збірник позовних заяв (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
1 4821
Скачать документ

Роїна О.М. 1999 – Збірник позовних заяв

ЗМІСТ

Зміст і форма позовної заяви
………………………………………………………………
……….4

Цивільна правосубектність фізичних осіб

Позовна заява про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім

без згоди батьків
………………………………………………………………
……………………………………..5

Договірні зобовязання

Позовна заява про заміну товару неналежної якості на аналогічний

належної якості
………………………………………………………………
…………………………………………8

І Іозовна заява про стягнення боргу (між фізичними особами)

…………………………………………….11 Позовна

заява про стягнення боргу (в арбітраж
)……………………………………………………….

14 Позовна заява про стягнення штрафу за недопоставку товару

……………………………………………18 Позадоговірні

зобонязання Позовна заява про відіцкодування шкоди,

завданої внаслідок ДІ 1~{(між фізичними особами)
………………………………………………………..20

Позовна, заява про відшкодування шкоди,

заподіяно; /І 1 ^ ^ (між фізичною та юридичнок) особами)
……………………………………………..ї4

Про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок ДТП
………………………………27

І Іозовна заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної

громадянинові внаслідок незаконного засудження
………………………………………………………………
…………..30

Позовна заява про захист честі, гідності, ділової репутації

та відшкодування моральної шкоди
………………………………………………………………
…………..33

Нілюбно -сімейні відносини

Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна
…………………………………………………….37

Заява про розірваяня шлюбу
………………………………………………………………
……………………….40

Позовна заява про стягнення аліментів
………………………………………………………………
………..43

Оскарження неправомірних дій органів і службових осіб Скарга

на дії органів (службових осіб) у зв’язку з накладенням

адміністративних стягнень
………………………………………………………………
…………………………46

Житлові спори

Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири

Трудові спори

Позовна заява про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження

його здоров’я
………………………………………………………………
……………….54

Позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю
…………………………………..57

Позовна заява про стягнення заробітної плати

при звільненні працівника
………………………………………………………………
………………………60

Захист авторських прав Позовна заява про визнання авторства

………………………………………………………………
….62

Зміст і форма позовної заяви

Позовна заява – документ, який подається до суду або арбітражу

з проханням про стягнення з відповідача примусовим порядком

претензійних сум або майна.

Позовна заява подається до суду в письмовій формі. Позовна заява

повинна містити в собі:

1) назву суду, до якого подається заява;

2) точну назву позивача і відповідача, їхнє місце проживання

або знаходження, а також назву представника позивача, коли позовна

заява подається представником;

3) зміст позовних вимог;

рунтовує свої вимоги;

5) зазначення доказів, що стверджують позов;

6) зазначення ціни позову;

7) підпис позивача або його представника з зазначенням часу

подання заяви.

Позовна заява про розірвання шлюбу повинна містити в собі, крім

зазначеного в пунктах 1-7, відомості про рік народження кожного

з подружжя, про наявність неповнолітніх дітей, їхнє прізвище,

ім^я, по батькові, при кому з батьків вони знаходяться і пропозиції

щодо участі подружжя в утриманні і вихованні дітей після розірвання

шлюбу. В позовну заяву може бути також включено вимогу про поділ

спільного майна подружжя.

До позовної заяви додаються письмові докази, а якщо позовна

заява подається представником позивача – також довіреність чи

інший документ, що стверджує повноваження представника.

Про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім

До Старокшвського районного суду м. Києва Касько Володимира

Івановича, Касько Ніни Петрівни,

які мешкають за адресою: м. Київ, вул. Хреш,атик. 26, кв. І,

про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім

Касько Рус.ааном Володимировичем і Чорновим Сергієм Васильовичем,

який мешкає за адресою: м.. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 8.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

З 10 серпня по 25 серпня цього року ми знаходились у м. Одесі

у відрядженні. В цей час наш син Касько Руслан Володимирович,

ЗО серпня 1982 року народження, залишився мешкати із старшим

братом Касько Дмитром Володимировичем, 1979 року народження.

21 серпня на пропозицію свого товариша Чорнова Сергія Васильовича

він продав останньому гірський велосипед “СотапсНе” за 150 грн.

Повернувшись з відрядження., ми дізнались про це і запропонували

Чорнову С.В. добровільно відмовитись від незаконної угоди і

повернути велосипед замість сплаченої суми. Чернов С.В. категорично

відмовився це зробити і заявив, що якш,о ми ще раз звернемося

до нього, то він нацькує на нас свого собаку. Про це чули його

сусіди: Якимчук Леонід Макарович і Нечай Сергій Олександрович.

На підставі того, ш,о своєї згоди на укладення неповнолітнім

сином угоди ми не давали, відповідно до ст. 53 та ч.2 ст. 51

ЦК України

ПРОСИМО:

1. Визнати угоду, укладену неповнолітнім Касько Р.В. і Чорновим

С.В. недійсною і зобов’язати останнього повернути велосипед

за виплачену ним суму.

2. В судове засідання запросити свідків:

Касько Дмитра Володимировича., який мешкає за адресою: м. Київ,

вул. Володилшрська, ЗО. кв. 4;

Якилічука Леоніда Макаровича, який мешкає за адресою: м.Київ,

вул.Прорїзна.4, кв. 7; Нечая Сергія Олександровича, який мешкає

за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 6.

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про народження Касько Р.В.

2. Копія цієї заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

ЇЇ серпня 1998роки Підписи (Касько

В.1.) (Касько Н.П.)

Коментар

За загальним правилом позови пред’являються в суді за місцем

проживання відповідача (ст. 125 ЦПК України). Але статтями 126-131

ЦПК України може бути передбачено і іншу підсудність.

Відповідно до ст. 14 ЦК України за неповнолітніх, які не досягли

15 років (тобто мають мінімальну дієздатність) угоди укладають

від їхнього імені батьки (усиновителі) або опікун. Вони мають

право учиняти лише дрібні побутові угоди.

Неповнолітні віком від 15 до 18 років (з частковою дієздатністю

) відповідно до ст. 13 ЦК України вправі укладати угоди самі,

але за згодою своїх батьків (усиновителів) або піклувальників.

Проте вони вправі самостійно розпоряджатися своєю заробітною

платою, стипендією, здійснювати авторські або винахідницькі

права на свої твори, винаходи, раціоналізаторські пропозиції

і промислові зразки, права на свої відкриття, але при наявності

достатніх підстав орган опіки і піклування може обмежити їх

в праві самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою або

стипендією.

За позовом батьків (усиновителів) або піклувальника угода, укладена

неповнолітнім віком від 15 до 18 років без згоди зазначених

вище осіб, відповідно до ст. 53 ЦПК України може бути визнана

судом недійсною.

Якщо така угода визнана недійсною, то кожна із сторін зобов’язана

повернути другій стороні все одержане нею за угодою, а у разі

неможливості повернення одержаного в натурі – відшкодувати його

вартість у грошах (ст.51 ЦПК України).

які мешкають за адресою:

про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім _________

_____ і

який мешкає за адресою:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(п-іл-б пеповнолггнього)

19_ року

В цей час наш/а син (дочка) народження,

(додаткові відомості, якщо є)

(дїгвдлшіа)

Дізнавшись про це, ми запропонували

(піп-бддповідача)

добровільно відмовитись від незаконної угоди і

категорично відмовився

(]і.і.і]-б.відіювідача)

це зробити

(дії відповідача, відмова ] т. ін.)

(п.і.п-6 свідків, якщо вони були присутні при відмові і т. ін.)

На підставі того, що своєї згоди на укладення неповнолітнім

сином (дочкою) угоди ми не давали, відповідно до ст. 53 та ч.2

ст. 51 ЦК України

ПРОСИМО:

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про народження ______________

2. Копія цієї заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

” ” _________ 19____року Підписи

Про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної

якості

До Старокиївського районного суду м. Києва позивач: Якимчук

Леонід Макарович,

який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 7 відповідач:

магазин “\Уіп.сІ о/ }Уапс1ег ” юридична адреса: м. Київ, вул.

Миклухо-Маклая, ї

ПОЗОВНА ЗАЯВА

25 жовтня 1997 року ;/ магазині “^іп(1 о/^ап^ег”, ш,о знаходиться

за адресою м. Київ, вул. Миклухо-Маклая, Ї, я купив телевізор

Рапазопіс ТХ-25РЇТ, за який сплатив 2250 грн.

Магазин гарантує якість даної речі протягом 2 років з дня її

придбання. Через три місяці з дня придбання телевізор вийшов

з ладу. Тричі я звертався до сервісного центру Рапазопіс з тилі,

щоб мені полагоди^ги телевізор, але він і далі продовжував виходити

з ладу.

4 березня 1998 року я звернувся до магазину “УУіпсІ о^^УапсІеіг”

з вимогою про заміну телевізора Рапазопіс Т’X.-25РIТ на аналогічний

належної якості, але мені відмовили в цьому, посилаючись на

те, що телевізор декілька разів був у ремонті.

У зв’язку з наведеним і на підставі ст.ст. 234, 234 , 236 ЦК

України; ст. 14 Закону “Про захист прав споживачів”

ПРОШУ:

Зобов’язати магазин “\Уіп”і о/ \УапсІеіг-” замінити телевізор

Рапазопіс ТХ-25РІТ неналежної якості на аналогічний телевізор

належної якості.

ДОДАТОК:

І. Касовий чек магазину про сплату вартості телевізора.

2. Гарантійний талон.

3. Довідка сервісного центру про виявлені недоліки.

4. Копія позовної заяви.

5. Квитанція про сплату державного мита.

20 березня 1998 року Підпис ___________ (Якимчук

Л.М.)

Коментар

Позови громадян про захист їхніх прав як споживачів товарів

(робіт, послуг), можуть бути подані за їх вибором за місцем

свого проживання або за місцезнаходженням відповідача, за місцем

заподіяння шкоди або за місцем виконання договору.

У разі виявлення недоліків чи фальсифікації товару протягом

гарантійного або інших термінів, установлених обов’язковими

для сторін правилами чи договором, споживач має право вимагати

на свій розсуд від продавця чи виготовлювача:

1. Безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування

витрат на їхнє виправлення споживачем чи третьою особою.

2. Заміни на аналогічний товар належної якості.

3. Відповідного зменшення його купівельної ціни.

4. Заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням

купівельної ціни.

5. Розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Також, відповідно до ст. 234^ЦК України, покупець протягом 14

днів, не рахуючи дня купівлі, має право обміняти непродовольчий

товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він

був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами,

фасоном, кольором, розміром, або якщо з інших причин він не

може бути використаний за призначенням.

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо цей

товар не споживався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі

властивості, ярлики, пломби, товарний чи касовий чек або інші

документи, видані споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну, визначений

у додатку N3 до постанови Кабінету Міністрів від 13.03.1994

року N172. Це такі види товарів:

Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби санітарної

гігієни. Непродовольчі товари:

– світлочутливі

– корсетні

– парфумерно-косметичні

– пір’яно-пухові

– м’які дитячі іграшки

– гумові надувні дитячі іграшки

– зубні щітки

– мундштуки

– апарати для гоління

– розчіски, гребінці, насадки

– скрипічні підборіддя

– сухарики (для духових музичних інструментів)

– грамплатівки

– рукавички

– ювелірні вироби з дорогоцінних металів

-тканини

– тюлегардинні і мереживні полотна

-килимові та матрасні вироби

– натільна та постільна білизна

– панчішно-шкарпеткові вироби

-товари в аерозольній упаковці

.,

-друковані видання

-лінійний та листовий металопрокат, труби

-пиломатеріали, ДВП.ДСП, фанера.

До._

суду

позивач: якиі^ мешкає за адресок)’

відповідач: ___ юридична адреса:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

“___ >” ” 19 р. у магазині ___ _________

, що знаходиться за адресок) _________ _

______________________ , я купив
_____________________________

_ _ _____ _Ю ___ .за що сплатив грн.

Магазин гаранте якість даної речі протягом ___ з дня

її придбання.

19 року я звернувся до магазину

з вимогою про заміну _ _ _ на

аналогічний належної якості, але мені відмовили в цьому, посилюючись

на те, що ____ _______

У зв’язку з наведеним і на підставі ст.ст. 234, 234 , 236 ЦК

України; ст.14 Закону України “Про захист прав споживачів”

ПРОШУ:

Зобов’язати магазин

замінити

неналежної якості на аналогічний належної якості.

ДОДАТОК

1. Касовий чек магазину про сплату вартості _____

2. Гарантійний талон.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5.

Підпис

19___р.

Про стягнення боргу

До Спт.арокшвського районного суду м. Києва

позивач: Нечай Сергій Олександрович, ш,о мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв.?

відповідач: Якимчук Леонід Макарович, ш,о мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 6 ціна позову: дві тисячі гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

25 лютого 1998 року Якимчук Леонід Макарович під розписку позичив

у мене дві тисячі гривень, які зобов’язався повернути 25 квітня

1998 року.

Коли зазначений термін, вийшов, відповідач звернувся до мене

з проханням продовжити строк, повернення боргу ш,є. на один

місяця. Я поюдився. Згодом відповідач ше тричі звертався до

мене з подібним проханням. Останній строк, повернення боргу

було встановлено 25 серпня 1998 року, але й до цього часу відповідач

борг лісні не повернув. Враховуючи вищезазначене, а також керуючись

ст.ст. 151, 374 ЦК України

ПРОШУ:

1. Стягнути з Якимчука Леоніда Макаровича на мою користь за

договором позики борг у сумі дві тисячі гривень. 2. Покласти

на відповідача відшкодування витрат, пов’язаних з розглядом

справи.

ДОДАТОК:

1. Розписка Якимчука Леоніда Макаровича про одержання позики.

2. Копія позовної заяви. 5. Квитанція про сплату державного

мита.

10 вересня 1998 року Підпис ___________

(НечайС.О.)

Коментар

В силу зобов’язання одна особа (боржник) зобов’язана вчинити

на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-от: передати

майно, виконати роботу, сплатити гроші та інше або утриматися

від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання

його обов’язку.

Договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній

у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах.

Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом

або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови,

щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Якщо згідно з законом або угодою сторін договір повинен бути

укладений в письмовій формі, він може бути укладений як шляхом

складання одного документа, підписаного сторонами, так і шляхом

обміну листами, телеграмами, телефонограмами та ін., підписаними

стороною, яка їх надсилає.

Зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений

строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору,

а при відсутності таких вказівок – відповідно до вимог, що звичайно

ставляться .

Якщо строк виконання зобов’язання не встановлений або визначений

моментом витребування, кредитор вправі вимагати виконання, а

боржник вправі провести виконання в будь-який час.

Боржник повинен виконати таке зобов’язання в семиденний строк

з дня пред’явлення вимог кредитором, якщо обов’язок негайного

виконання не випливає з закону або із змісту зобов’язання чи

договору.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій

стороні (позичальникові) у власність (в оперативне управління)

гроші або речі, визначені родовими ознаками, позичальник зобов’язуєтсья

повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість

речей того ж роду і якості.

Договір позики вважається укладеним у момент передачі грошей

або речей. Договір позики на суму понад п’ятдесят гривень повинен

бути укладений у письмовій формі.

12

суду

позивач:

що мешкає за адресою:

відповідач:

шо мешкає за адресою:

піна позову:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

під розписку

року

позичив у мене

які зооовязався повернути ”

року.

19

Коли зазначений термін вийшов.

але й до цього часу відповідач борг мені не повернув. Враховуючи

вищезазначене, а також керуючись ст.ст. Із’і, 374 ^К України

ПРОШУ:

1. Стягнути з

за договором позики борг у сумі

на мою користь гривень.

2. І їокласти на відповідача відіпкидування витрат, пов’язаних

з розглядом справи.

ДОДАТОК:

про одержання позики.

1.

2. Копія позовної заяви.

3. Квитанція про сплату державного мита.

Підпис

19 року

Про стягнення боргу

Вих N

До Арбітражного суду м.Києва вул. Б. Хмельницького, 44 “в” Позивач:

АТЗТ “ВаІсГв Сог-рогаііоп”

юридична адреса: м. Київ, вул. Кудряшова,8 Відповідач:СП
“Нот^5&Ноо^”

юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, ІЗ Ціна позову:

_________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Відповідач – СП “Нот”8&Ноо}>” > 5 квітня 1997 року уклав з

нами договір комісії, відповідно до якого ми зобо^язалися постачати

для продажу будівельні матеріали за накладними та рахунками,

що оформлювалися на кожну окрему поставку.

З метою визначення кількості реалізованої продукції кожного

місяця проводилися звіряння, про шо складався відповідний Акт.

Протягом 10-ти днів після укладення Акту звіряння відповідач

повинен перерахувати нам кошти у сумі, визначеній цим Актом.

Згідно Акта звіряння N2 від 19 вересня 1997 року заборгованість

відповідача складає 731 грн. 80 коп., але вказана сума перерахована

на наш рахунок не була.

Намагаючись вирішити питання про повернення відповідачем боргу

АТЗТ “Ваісі’5 Согрога1іоп>~>, ми звернулися до нього з претензією

(4.02.1998), але письмової відповіді не отримали.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 161, 203, 204, 212,

214 , 395. 398, 399 Цивільного кодексу України та ст.ст. І,

12, 54, 55 Арбітражного процесуального кодексу України

ПРОШУ:

” винести рішення Арбітражного суду про стягнення з відповідача

СП “Нот ^8&Ноо^” >” > боргу в сумі 731 грн. 80 коп. на р/р

26007000350001 в Київській філії “Укрінбанку”;

– стягнути з Відповідача на нашу користь державне мито.

ДОДАТКИ:

1. Копія договору від 5.04′.1997р.

2. Копія видаткової накладної на відвантаження товару N 86 від

15.05.97

3. Копія видаткової накладної на відвантаження товару N 113

від 24.05.97

4. Копія видаткової накладної на відвантаження.товару N 153

від 18.09.97

5. Копія претензії N1 від 4.02.1998

6. Копія поштової квитанції про відправлення відповідачеві
претензії

7. Копія поштової квитанції про відправлення відповідачеві позовної

заяви

8. Копія Акта звіряння N2 від 19.09.97 р.

9. Копія платіжного доручення про сплаті) державного мита

(Чернов С.ї.) _ (Луга С.Д.)

Директор Головний бухга/гтер

“23” череня Ї99Ьр.

14

Коментар:

Зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений

строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору,

а при відсутності таких вказівок – відповідно до вимог, що звичайно

ставляться.

В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання боржником,

він зобов’язаний відшкодовувати кредиторові завдані цим збитки.

Під збитками розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата

або пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи,

які він одержав би, якби зобов’язання було виконане боржником.

Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлена

неустойка (штраф, пеня), то збитки відшкодовуються в частині,

не покритій неустойкою (штрафом, пенею).

Законом або договором можуть бути передбачені випадки: коли

допускається стягнення тільки неустойки (штрафу, пені), але

не збитків; коли збитки можуть бути стягнені в повній сумі понад

неустойку (штраф, пеню); коли за вибором кредитора можуть бути

стягнені або неустойка (штраф, пеня), або збитки.

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість

виконання грошового зобов’язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, повинен

сплатити за час прострочення три проценти річних з простроченої

суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір

процентів.

За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується

за дорученням другої сторони (комітента) за винагороду вчинити

одну або кілька угод від свого імені за рахунок комітента.

За договором комісії на продаж сільськогосподарської продукції

КСП (комітент) доручає організації споживчої кооперації (комісіонерові)

продати на комісійних началах лишки сільськогосподарської продукції,

що залишилися після виконання КСП зобов’язань по продажу
сільськогосподарської

продукції державі.

Комісійні магазини укладають з громадянами договори комісії

на продаж у порядку І роздрібної торгівлі прийнятих від

них нових і тих, що були в користуванні, речей, за винятком

предметів, прийняття яких зоборонено правилами комісійної торгівлі

непродовольчими товарами.

Майно, що надійшло до комісіонера від комітента, або набуте

комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього.

Взяте на себе доручення комісіонер зобов’язаний виконати на

умовах, найбільш вигідних для комітента.

Якщо комісіонер укладе угоду на умовах більш вигідних, ніж ті,

що були зазначені комітентом, вся вигода надходить комітентові,

якщо договором комісії не передбачено інше.

Організація споживчої кооперації, що прийняла сільськогосподарські

продукти від КСП для комісійного продажу, при необхідності їх

реалізації за межами району своєї діяльності, вправі укласти

договір субкомісії з іншою організацією споживчої кооперації.

Організація споживчої кооперації, що прийняла сільськогосподарські

продукти для комісійного продажу, видає КСП аванс у межах, встановлених

законодавством.

Підприємства, установи, організації, в тому числі КСП,
індивідуальні,

спільні підприємства, міжнародні об’єднання організацій України

та інших держав, а також інші юридичні особи, незалежно від

форм власності майна та організаційних форм, мають право звертатися

до арбітражного суду згідно з встановленою для нього підвідомчістю

господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних

прав і охоронюваних законом інтересів.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до
арбітражного

суду мають право також звертатися державні та міш органи.

Угода про відмову від права на звернення до арбітражного суду

є недійсною. Арбітражним судам підв’домчі’

1) справи у спорах, що виникають при укладенні, зм’ні, розірванн’

і виконанні господарських договорів та з інших пілстан, а також

у спорах про визнання недійсними актів ненорма”ив^-!” ”
хо;.й;;’ак7′””

руз :'” .дс””:-;г ” ?;^ “.'”ї- і^х у :й^” ;” ^^дазс’^’ві,

крім’ с”^”‘” ‘^; .:;'”‘ “”‘^” ‘, ^..” 1^і” ^^”..” ‘/”

” .’. ” -‘::” -‘ . .’^” ^;1Д^.^'”.^ “;” :” тохнічн^”умов;

-‘””” – ” .:-..” “^^:-. :” ” ” :,.’ .-” .” ^..:

-” ; ..^.^–‘ -“”!КОж:^^;” ‘.^івна” ;ослV” ‘^;^;” ^”:.

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України

з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

Підприємства та організації мають право передати підвідомчий

арбітражним судам спір на вирішення третейського суду, крім

спорів про визнання недійсними актів ненормативного характеру

та спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та

виконанні господарських договорів, заснованих на державному

замовленні.

Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі

і підписується керівником підприємства, організації, або його

заступником, прокурором. Позовна заява повинна містити: 1 )

найменування арбітражного суду, до якого подається заява;

2) найменування сторін; їх юридичні адреси;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;

суми договору (у справах, що виникають при укладанні, зміні

та розірванні господарських договорів);

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів,

– зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення

доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум,

що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого

подається позов;

6) відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання

спору;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо

вони необхідні для правильного вирішення спору.

Ціна позову визначається:

1 ) у позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою, оспорюваною

за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться

у безспірному (безакцентному) порядку;

2) у позовах про витребування майна – вартістю майна, що
витребується;

3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, –

загальною сумою усіх вимог;

4) у позовах про стягнення іноземної валюти – в іноземній валюті

та у гривнях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним

банком України на день подання позову.

В ціну позову включаютсья також вказані в позовній заяві суми

неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, – суми їх,

визначені арбітром.

Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного зазначення

ціни позову вона визначаєтсья арбітром.

ї6

Вих N ________ від

До Арбітражного суду

Позивач:

юридична адреса:

Відповідач:

юридична адреса:

Ціна

позову:

Ціна позову: ПОЗОВНА ЗАЯВА

” __________ 19___ , відповідно до якого

Відповідач – ________ року уклав з нами договір

заборгованість відповідача складає

Намагаючись вирішити питання про повернення Відповідачем боргу

____ _____________ ми звернулися до нього з претензією від

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 161, 203, 204, 212,

214 , 395, 398, 399 Цивільного кодексу України та ст.ст. І,

12, 54, 55 Арбітражного процесуального кодексу України

ПРОШУ:

– винести рішення Арбітражного суду про стягнення з Відповідача

_____________________ боргу в сумі ______________________ на

р/р ________________ в ___________________________;

– стягнути з Відповідача на нашу користь державне мито.

ДОДАТКИ:

1. Копія договору від ____________________________________р.

2. __________________ _____________________________.

3. __________________1____________________________.

4._____________________________________________.

5. Копія претензії N ________________________.

6. Копія поштової квитанції про відправлення відповідачеві
претензії

7. Копія поштової квитанції про відправлення відповідачеві позовної

заяви

8. Копія платіжного доручення про сплату державного мита

Директор Головний бухгалтер

(_______________) .(____________^

19

Позовна заява про недопоставку товару

Акціонерне товариство закритого типу “Ваісі^ Согротіюп”

252034 м. Київ

вул. Кудряшова, 8 тел/факс 245-69-95

вих. N

До Арбітражного суду м. Києва

5 Согро гаііоп”

відповідач: СП”Нот8&Нооі’5″ юридична адреса.: м. Київ, вул.

Інститутська, ІЗ Ціна позову: сімдесят п’ять тисяч гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

25 червня 1998 року між Позивачем та Відповідачем було укладено

договір про поставку останнім до 25 серпня 1998 року 300 покришок

до вантажних автомобілів ОАР.

До вказаного строку товар повністю не був поставлений. Фактично

було поставлено 80 покришок. На підставі п.24.1 договору відповідач

повинен сплатити нам неустойку в сумі 75000 грн.

10 вересня 1998 року нами була заявлена претензія N25 про сплату

неустойки за недопоставку товару в десятиденний термін. Заявлену

претензію відповідач залишив без відповіді. Керуючись ст. І,

54, 55 АПК України, 245, 253 ЦК України

ПРОСИМО:

1. Стягнути з Відповідача неустойку в сумі 75000 грн.

2. Стягнути з Відповідача арбітражні витрати.

ДОДАТОК:

1. Копія договору від 25 червня 1998 року.

2. Копія видаткової накладної N 107 від 18.07.98р.

3. Копія претензії Відповідачеві N 25 від 10.09. 98.

4. Копія поштової квита.ни,іі про відправлення Відповідачеві

претензії.

5. Поштова квитанція на відправлення копії ліатерісиіів
Відповідачеві.

6. Квитанція про сплату державного мита.

Директор __________________ (Чернов С.В.) Головний бухгалтер

________________________ (Луга С.Д.)

12 жовтня 1998 року

18

Коментар

Юридичні особи, незалежно від форм власності майна та організаційних

форм, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою

для нього підвідомчістю господарських спорів за захистом своїх

порушених або оспорюваних прав і інтересів, що охороняються

законом.

Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду за умови

додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів

порядку їхдоарбітражного врегулювання.

Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні

інтереси інших підприємств та організацій, зобов’язані поновити

їх, не чекаючи пред’явлення претензії.

Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено,

з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих

прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.

У претензії зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії

та підприємства, організації, яким претензія пред’являється;

дата пред’явлення і номер претензії.

б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази,

що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні

акти; в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає

грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших

доказів. Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються

в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи,

які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із

зазначенням про це у претензії.

Претензія підписується керівником чи заступником керівника
підприємства,

організації та надсилається адресатові рекомендованим або цінним

листом чи вручається під розписку.

Претензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчислюється

з дня одержання претензії,

Коли претензію відхилено повністю або частково, – заявникові

повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією,

рунтовують відхилення претензії,

якщо їх немає у заявника претензії.

Відповідь на претензію підписується керівником чи заступником

керівника підприємства, організації та надсилається рекомендованим

або цінним листом чи вручається під розписку. В разі порушення

строків розгляду претензії чи залишення її без відповіді, арбітражний

суд при вирішенні господарського спору має право стягти в доход

державного бюджету з підприємства, організації, що припустилися

такого порушення, штраф у розмірі 2 процентів від суми претензії,

але не менш як 5 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян і не більш як 100 розмірів неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

позивач:_ відповідач:

юридична адреса: ціна позову:._____

про

. На

підставі п. договооу відповідач повинен сплатити

нам

у сумі

грн. претензія Мо

” ” 19 ооку нами була заявлена

ПОЗОВНА ЗАЯВА

^.Ю .-. року між Позивачем та Відповідачем було укладено
договір

Керуючись ст. 1, 54, 5Ь АПК України. 245, 253 ЦК України ПРОСИМО:

1. Стягнути з Відповідача неустойку^___________

2. Стягнути з Відповідача арбітражні витрати,

ДОДАТОК:

1 . Копія договору від “_____” ________________ 19__ року.

2. Копія накладної N._.___________ вщ_______________ 19Ю
__року.

3. Копія претензії Відповідачеві N ______ вщ ___________ 19__

року.

4. Копія поштової квитанції про відправлення Відповідачеві
претензії.

5, ! юштова квитанція на відправлення копії матеріалів Відповідачеві,

6. Квитанція про сплату державного мита.

Директор Ю _______.___ ( Головний бухгалтер _____

19___ року

При відшкодування шкоди, .завданої внаслідок ДТП

До Спіарокиївського районного суду м. Києва

позивач: Якимчук Леоніді Макарович. ш,о мешкає за адресою: м.

Київ, вил. Прорізна.. 4, кв. 7 відповідач: Нечай Серіііі Олександрови

ч,

шо мешкає за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, кв. 48

иіна позову: чотириста гривень.

2’У серпня 1996 рок.і.! я рухався по вул. Хрешотик на автомобілі

Реп’ап, державний

реєстрацшн.іш номер 777-ПКВ. який цалсжипіь мені на прапі привапіної

власності. Нч перехресті вул. Хрещатик. І вул.. ІірорізіЧ! я

зупинився на червоний сигнал світлофора

і в и,ей -шс зі. мною зіткнувся ивтомобіль НМ\^”” 7′.>и. державний

реєстриційний номер 777-

02КБ. який належить Нечаю С.і). Зіткнення сталося анаслідок.

недотримання иідновілячем дистсінції. Про це свідчать

іскшєю Старокиївською

району м. Києва. У резчльтапіі дорожньо-транспортної пригоди

автомобілю Рєп-агі. державний

реєстрпшшчш номер 77/’}ЇКВ, завдан!. технічні, ношк.оджсніія.

Відповідно до складеної ка,аькуляиі’!. вартість ремонпіу мого

антомобіля становить:

1. Вартість робіт – ЇОО гривень.

2. Вартість замінених дета-аеи – 300 гривень. Загальна сума

завданої матерїальноі шкоди 400 гривень. Враховуючи вши,е.зозначє.не,

к.сруючись ст.спі. 440, 450 ЦК України

ПРОШУ:

1. Стягнути з Нечая Сергія 0лександрович.а на. люк) користь

як відшкодування завданої матеріальної шкоди чотириста гривень.

2. 11окло.сти на. відповідача відш.кодува.ння витрат, пов’язаних

з розглядом справи.

ДОДАТОК:

1. довідка ДАІ про відмову в порушенні кримінальної справи.

2. Клаькуляшя вартості ремонту автомобіля.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мито..

ЗО вересня 1998 року Підпис ________________

(Якимчук Л.М.)

Коментар

Позови про відшкодування шкоди, заподіянної майну громадян або

юридичних осіб, можуть пред’являтися за місцем проживання відповідача,

або за місцем заподіяння шкоди.

Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода,

заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла

шкоду, у повному обсязі.

Організації і громадяни, діяльність яких пов’язана з підвищеною

небезпекою для оточення, зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну

джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла

внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Якщо груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню

або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого

(а при вині заподіювача шкоди – і залежно від ступеня його вини)

розмір відшкодування повинен бути зменшений або у відшкодуванні

шкоди повинно бути відмовлено.

Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної
громадянином,

залежно від його майнового стану.

До

суду

позивач:

що мешкає за адресою;

відповідач:

що мешкає за адресою:

ціна позову:

ПОЗОВНА ЗАЯВА

19 року я рухався по

державний реєстраційний номер

який

на автомобілі належить

, державний реєстраційний

і в цей час зі мною зіткнувся автомобіль номер ____

. який належиті

Зіткнення сталося внаслідок Про це свідчать

У результаті дорожньо -транспортної пригоди автомобілю

державний реєстраційний номер

, .завдані технічні пошкодження.

Відповідно до складеної калькуляції вартість ремонту мого автомобіля

становить:

1. ________________________________________________ __________

2.” ________ ________ ____________________________^__________

3. ~

.Загальна сума завданої матеріальної шкоди Враховуючи вищезазначене,

керуючись ст.ст. 440, 450 ЦК України

ПРОШУ:

на мою користь як

1. Стягнути з

відшкодування завдано! матеріально! шкоди гривень. 2. І Іокласти

на відповідача підшкодування витрат, пов’язаних з розглядом

справи.

ДОДАТОК:

}. Довідка ДАІ про відмову в порушенні кримінальної справи.

2. Калькуляція вартості ремонту автомобіля.

3. Копія позовної заяви.

4. Кпитанція про сплату державного мита.

позивач: ,

який мешкає за адресою:

вдповдач

юридична

адреса:

третя особа: ,

який мешкає за адресою:

і

ціна

позову:

19

, рухався по ___, а водій , державний в напрямку

ПОЗОВНА ЗАЯВА 19____ року ______________

сталася дорожньо-транспортна пригода. При цьому я па автомобілі

року випуску, державний реєстраційний номер ________________

___________________________________ в напрямку _________

______________ на ______________ автомобілі реєстраційний
номер___________________________,

рухався

У результаті дорожньо-трансііиртиої ьригоди автомобілю
__________________________,

19_____ року випуску, державний реєстраційний номер
__________________________,

що належить ________________________________________________,

завдані технічні пошкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася з
вини________________________________________,

який керував ________________ автомобілем _______________________,

державний реєстраційний номер ______________________, що належить

__________________________________. Про це свідчать матеріали

перевірки, проведеної Державтоінспекцією
_______________________________________

. Згідно зі складеною калькуляцією вартість ремонту мого автомобіля

становить:

1._________________________________________________________________.

2._________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________.

Всього –
________________________________________________________________________
_____.

Відповідно до ст.ст. 440, 45С ЦК України

ПРОШУ:

Стягнути з відповідача – _______________________________________-

на мою користь як відшкодування завданої
шкоди_________________________________________________________.

ДОДАТОК:

1. Довідка ДАІ про припинення кримінальної справи.

2. Калькуляція вартості ремонту автомобіля.

3. Висновок експерта про втрату товарного вигляду автомобіля.

4. Квитанція про сплату витрат за складання експертного висновку.

5. Квитанція про сплату державного мита .

6. Копія позовної заяви.

19___ рзку Підпис

Про відшкодування шкоди, заподіянніздоров ‘ю внаслідок Д.ТП

До Старокиївського районного суду м. Києва

позивач: Чернов Сергій Васильович, шо мешкає за адресою: м.

Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 6

відповідач: Касько Руслан Володимирович, шо мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Хреи^атик, 26, кв. 48 шно позову: одна тисяча

триста гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ї) квітня 1998 року приблизно о 16 юдині я переходив вулицю

Закревського на перехресті її з вулицею Драйзера на зелений

сііїнал світлофора. В цей ч.ос на тшохідний перехід ‘ійіхав

автомобіль 3/іЗ-9б8М, державний реєстраційний номер 007-ІЗКВ,

яким керував відповідач, внаслідок, чого на мене було вчинено

наїзд і я отримав легкі тілесні ушкодження.

Вироком Ватутінсьчоіо районною суду з Касько Р.В. було стягнуто

Ю ^траф. Відповідальність за. шкоду, заподіяну моєму здоров’ю,

повинен нести Касько Р.В., як. власник, джерела підвищеної
небезпеки.

Внаслідок за.подїяння шкоди моєму здоров’ю я 15 днів перебував

на лікарняному, через іио ліною було втрачено заробіток за цей

час, а також мною було здійснено витрати на посилене харчування,

придбання ліків та протезування зубів. З урахуванням вишезазначеног.о.

а. також керуючись ст.ст.. 450, 455 ЦК України

ПРОШУ:

1. Стяїнути з Касько Р.В. на відшкодування шкоди, завданої моєму

здоров’ю, а також на відшкодучання витрат, викликаних ушкодженням

здоров’я, одноразово 1300 їрн.

2. Приєднати до справи кримінальну справу Касько Р.В. за N
1102-13.

3. Витребувати медичну документацію з лікарні N15 м. Києва.

ДОДАТОК:

1. Довідка, з місця роботи про середній заробіток.

2. Розрахунок, втраченого за.робітку.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

2 червня 1998 року Підпис ___________

(Чернов С.В.)

Коментар

Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при

провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого

або до осіб, які несуть матеріальну відповідальність за дії

обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом

з кримінальною справою.

Але особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальній

справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду,

має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства.

Позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, або іншим

ушкодженням здоров’я, можуть пред’являтися позивачем за його

місцем проживання або місцем заподіяння шкоди.

Організації і громадяни, діяльність яких пов’язана з підвищеною

небезпекою для оточення (транспортні організації, промислові

підприємства, власники автотранспорту тощо), зобов’язані відшкодувати

шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть,

що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

В разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров’я організація

або громадянин, відповідальні за шкоду, зобов’язані відшкодувати

потерпілому заробіток, втрачений ним внаслідок втрати або зменшення

працездатності, а також відшкодувати витрати, викликані ушкодженням

здоров’я (посилене харчування, придбання ліків, протезування,

сторонній догляд тощо).

суду _________.___ позивач: що мешкає за адресою

відповідач: що мешкає за адресою

ціна позову:

ПОЗОВНА ЗАЯВА 19 року ______

В пей час

автомобіль _______ _ , державний реєстраційний помер

, яким керував відповідач, внаслідок

чого на мене було вчинено наїзд і я отримав ____________

ушкодження.

наслідок заподіяння шкоди мо’му здоров іо я

З урахуванням вищезазнйченого, а також керуючись ст.ст. 450,

45^ ЦК України

ПРОШУ: на відшкодування шкоди, завданої

1. Стягнути з моєму здоров ‘ю___

Про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові внаслідок

незаконного засудження

До Старокшвського районного суду м. Києва Чернова Сергія
Васильовича,

який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв.8. Ціна

позову – 70 000 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

20 вересня Ї995 року проти лісне було порушено кримінальну справу

за ознаками ч.2 ст. 84 КК України, в и,гй же день обрано запобіжний

захід у вигляді підписки про невиїзд, а з 25 вересня 1995 року

взято під варту.

15 квітня 1996 року Шевченківським районним судом лі. Києва

мене було засуджено до 5 років позбавлення волі я конфіскацією

майна. Цей вирок касаційною інстанцією Київського міського суду

від 18 червня 1996 року змінено було лише в частині режиму
утримання.

Постановою Президії Київської.о міського суду від 12 липня 1996

року зазначені судові рішення було скасовано і справу закрито

у зв язку з відсутністю у моїх діях складу злочину.

За час незаконного перебування під слідством та судом я захворів,

зазнав страждань внаслідок фізичного та. психічного впливу,

у мене розпалась сім я, від лісне відвернулись родичі, знайомі,

товариші, я був позбавлений можливості жити. повноцінним життям,

реалізувати свої плани та можливості.

Вважаю, що за. період з 20.09.95р. до 12.07.96р. мені завдано

моральної шкоди, що у вартісному виразі складатиме 70 000 гривень.

З урахуванням наведеного та на підставі ст.ст. 1-4, 12-13 Закону

України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої гром.адянинові

незаконнилш діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури

і суду”,-

ПРОШУ:

Стягнути за рахунок державного бюджету на люк) користь за завдану

мені моральну шкоду 700000 гривень.

ДОДАТОК

1. Розрахунок шкоди.

2. Копії судових рішень.

3. Довідка про стан здоров’я.

4. Витяг з трудової книжки.

5. Довідка за формою N3.

15 серпня 1996 року Підпис: __________

(С.В. Чернов)

ЗО

Коментар

Відповідно до ст. 126 ЦПК України позови, пов’язані з відшкодування

шкоди, заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним

притйіненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням

взяття під варту як запобіжного заходу, можуть пред’являтися

позивачем за місцем його проживання або за місцем знаходження

відповідача.

Моральна шкода, згідно зі ст. 440’ ЦК України відшкодовується

в грошовій або іншій матеріальній формі за рішенням суду незалежно

від відшкодування майнової шкоди.

Розмір відшкодуванння визначається судом з урахуванням суті

позовних вимог, характеру діяння особи, яка заподіяла шкоду,

фізичних чи моральних страждань потерпілого, а також інших негативних

наслідків, але не менше п’яти мінімальних розмірів заробітної

плати.

Доведення наявності моральної (немайнової) шкоди здійснюється

шляхом визначення в позовній заяві конкретних обставин, за яких

було заподіяно шкоду, а також зазначення того, які неправомірні

діяння було вчинено до позивача, в чому полягає шкода, що будо

підставою визначення запропонованого позивачем розміру або форми

її відшкодування, якими доказами це підтверджується.

Доказами, відповідно до ст. 27 ЦПК України, є будь-які фактичні

дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює

рунтовують вимоги

і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для

правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями

свідків, письмовими доказами, речовими доказами і висновками

експертів. Підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна внаслідок:

1, Незаконного засудження, притягнення в якості обвинуваченого,

взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході

слідства обшуку, незаконного накладення арешту на майно, незаконного

відлучення від роботи та інших процесуальних дій, обмежуючих

права громадян.

2. Незаконного накладення адміністративного арешту чи виправних

робіт, штрафу, конфіскації майна.

3. Незаконного проведення оперативно-розшукових заходів,
передбачених

законами України.

Відшкодування моральної шкоди проводиться у випадку, коли незаконні

дії органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду

завдали моральної шкоди громадянину, призвели до порушення його

нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових

зусиль для організації свого життя.

При розрахуванні розміру моральної шкоди визначається період

часу, протягом якого порушувались права громадянина вищезазначеними

органами, а також визначається (громадянином) розмір моральної

шкоди за один день, загальна сума визначається множенням.

Пункт 9 постанови Пленуму Верхоного Суду України “Про судову

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової)

шкоди” встановлює, що на розмір відшкодування цієї шкоди впливають

такі фактори, як характер і тривалість страждань, стан здоров’я

потерпілого, тяжкість заподіянної травми, наслідки тілесних

ушкоджень, істотність вимушених змін у його життєвих і виробничих

стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації (останнє

залежить від характеру діяльності потерпілого, посади, часу

і зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану, наміру,

з яким діяв заподіювач шкоди), У будь-якому випадку розмір відшкодування

повинен бути адекватним заподіяній шкоді.

До______

районного суду м.

який мешкає за адресою:

Ціна позову –

ПОЗОВНА ЗАЯВА

19___ року проти мене було порушено кримінальну справу за ознаками

ч.______ст. _____КК України.

(запобіжний захід, якщо такий було обрано)

” ” 19 року

судом

мене

було

засуджено до

Постановою від ” ” 19 року зазначене

судове

рішення було скасовано і справу

у зв’язку

з

За час незаконного

перебування під слідством та судом я

Вважаю, що за період

з ДО мені

завдано моральної шкоди, що у вартісному виразі складатиме

гривень.

З

урахуванням наведеного та на підставі ст.ст. 1-4, 12-13 Закону

України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові

незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури

і суду” ,-

ПРОШУ:

Стягнути за рахунок державного бюджету на мою користь за завдану

мені моральну шкоду
__________________________________________________________________

гривень.

ДОДАТОК

1. Розрахунок шкоди.

2. Копії судових рішень.

3. Довідка про стан здоров’я.

4. Витяг з трудової книжки.

5. Довідка за формою N3.

19 року Підпис:

Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування

моральної шкоди

До Старокиївського районного суду м. Києва

позивач: Касько Руман Володимирович, який мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кв.І відповідачі: редакція газети

“Вільна України”, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирсько,]5:

автор статті Чернов Сергій Васильович, який мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 8.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

У газеті “Вільна Україна” 15 січня Ї997 року була надрукована

стаття “Загроза зі сходу”, автор якої Чернов С.В. надав неправ^.^^”

1ьну оцінку фактам, що мали ліісце, а також використав в матеріалі

відомості, ш,о не відповідають дійсності, зачіпають мою честь,

гідність, ділову репутацію.

У статті йдеться про те. ш,о з 12 січня по 14 січня 1997 року

у м. Києві проводився з’їзд Комуністичної партії України, де

я був обраний головуючим. У процесі ведення з’їзду з моєї сторони

були заклики до пова^т.ення уряду і приєднання до Росії.

Наведені фрагменти статті не відповідають дійсності, тому ш,о

фактично на з’їзді була здійснена оцінка діяльності уряду і

висловлювалась думка щодо можливості економічного союзу з Росією.

Крім того, вирази автора “москальський покидьок” і “агент Москви”

образаивідля мене.

Таким чином, усі наведені в позовній заяві відомості не відповідають

дійсності, зачіпають мою честь, гідність, ділову репутацію в

іромадськш думці і в очах колективу, який я очолюю.

У лісне є певне коло родичів, знайомих, думка яких мені не байдужа.

Вже майже рік, як я знаходжусь у стані морального пригнічення

і дискомфорту. Усе це викишкано статтею, яка оскаржується в

суді.

У результаті протиправних дій відповідачів різко погіршився

стан мого здоров я. Неодноразово довелося звертатися до лікарів.

Головні та серцеві болі не проходять і до цього часу. І все

це почалося після виходу статті “Загроза зі Сходу”. Через дії

відповідачів страждаю не лише я, а й моя ам я, члени якої постійно

переживають за моє здоров я, вони також вимушені виправдовуватись,

давати пояснення нашим сусідам і знайомим про те, шо викладені

в статті відомості не відповідають дшснсспїі. Моральна атмосфера

в сім’ї після публікації статті погірш.илас”, к !іто(и” ^і,в

Оігл^й ? ^”йаг” че тільки серед своїх колег, по роботі, а Їі.

серед ч.лє>” і!.в своєї родини. ^-‘^)^” ^Аі<.р лій!-': ^"!.^рй.." їьн^ї!. шкоди безмежний, але якщо навеспш Псао вгрошовиму биназ^ пк', він мпь ,{олц1.^і!" .^..ивапїи хоча бвиіпрапіи. пор язсні з 8!.дновле<-!ням мого з/іоров я. "?,",4"^^^"-:'-г^"^" ^' !.'!/! ^" ;.о^1/:.^.: '.^' ....ї''алося'-п мною і членами лю^і сі.м г...]\<" '^)1!Ю" " ^.і^^'{? цик./і(!.леі-ч..л! її'.с. сі", і''"".^. -\ -'" ^..^ .^..^^ .Унп.^.і.'" и<.. спг. сіН. ^" ^" ,ш4, ..!,'.-ЦПК у.-ри^..'. .іост.-" і.^^^ .'^-." ^. ^... -," . " :_-^-.NН.^.КОЇ РСР ^ .28.0чо застосування судами зак.он.одавства, ш,о регулює захист честі,гідності і ділової V громадян та організацій-" та постановоюПленуму Верховного Суду України від 5р. N4 "Про судову практикув справах про відшкодування моральної гьної) шкоди",ПРОШУ:1. Визнати відомості, викла^1.ет. в стаіплгі "Загроза зі Сходу"такими, що не відповідаютьдійсності, ганьблять мою честь, гідність, ділову репутацію.2. Запросити, як свідків по справі, моїх сусідів: Якимчука Л.М.,ш,о мешкає за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кв. 2: НечаяС.О.. ш,о мешка.є за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26. кв..3; о також співробітників:Манелюка В.1., що меш.к.ає по вул. Артема, 6, кв. 15: ШведаО.В., ш,о мешкає за. адресою: м. Київ, вул. Воровського. 15,кв. 64. 3. Зобов'язати відповідачів відшкодувати мені моральнушкоду: редакцію газети"Вільна Україна" - 50000 гривень, автора статті Чорнова С.В.- 5000 гривень. 4. Зобов'язати відповідачів надрукувати спростуваннявідомостей, які не відповідаютьдійсності, викладених в статті "Загроза зі Сходу".ДОДАТОК:1. 2 копії позовної заяви.2. Газета "Вільна Україна." від 15 січня 1997 року, де надрукованастаття "Загроза т Сходу".3. Довідка медичної установи про моє перебування на лікуванні.4. Квитанція про сплату державного мита.20 грудня 1997 року КаськоР.В.КоментарЗахист цивільних прав здійснюється в установленому порядку судом,арбітражем або третейським судом шляхом: визнання цих прав;відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припиненнядій, які порушують право;присудження до виконання обов'язку в натурі; компенсації моральноїшкоди; припинення або зміни правовідношення,стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а увипадках, передбачених законом або договором, - неустойки (штрафу,пені), а також іншими засобами, передбаченими законом.Захист цивільних прав у випадках і в порядку, встановлених законодавствомУкраїни, здійснюється також товариськими судами, профспілковимита іншими громадськими організаціями.У випадках, окремо передбачених законом, захист цивільних правздійснюється в адміністративному порядку.До пред'явлення позову, який випливає з відносин між організаціями,обов'язковим є пред'явлення претензії. Винятки з цього правилавстановлюються законодавством України.Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростуваннявідомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво,які ганьблять їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдаютьшкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, недоведе, що вони відповідають дійсності.Якщо такі відомості були поширені через засоби масової інформації(друковані або аудіовізуальні), вони повинні бути спростованіу тому ж друкованому виданні, аналогічній радіо- чи телепередачіабо іншим адекватним способом. Якщо відомості, які не відповідаютьдійсності і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловійBn?®‚a”иходитьвід організації, такий документ підлягає зміні або відкликається.Порядок спростування в інших випадках встановлюється судом.Громадянин або організація, відносно яких поширені відомості,що не відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам,честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуваннямтаких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної(немайнової) шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог по спростуваннюцих відомостей та компенсацію моральної шкоди встановлюєтьсястрок позовної давності в один рік.Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянину або організаціїдіяннями іншої особи, яка порушила їх законні права, відшкодовуєтьсяособою, яка заподіяла шкоду, якщо вона не доведе, що моральнашкода заподіяна не з її вини. Моральна шкода відшкодовуєтьсяв грошовій або іншій матеріальній формі за рішенням суду незалежновід відшкодування майнової шкоди.Розмір відшкодування визначається судом з урахуванням суті позовнихвимог, характеру діяння особи, яка заподіяла шкоду, фізичнихчи моральних страждань потерпілого, а також інших негативнихнаслідків, але не менше п'яти мінімальних розмірів заробітноїплати.Будь-яка заінтересована особа вправі в порядку, встановленомузаконом, звернутись до суду за захистом порушеного або оспорюваногоправа чи охоронюваного законом інтересу. Відмова від права назвернення до суду недійсна. Судам підвідомчі:1 ) справи по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудовихі кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін успорі є громадянин, за винятком випадків, коли вирішення такихспорів віднесено законом до відання інших органів;2) справи, що виникають з адміністративно-правових відносин,перелічені у ст. 236 ЦПК України;3) справи окремого провадження, перелічені у статті 254 ЦПКУкраїни. Судам підвідомчі й інші справи, віднесені законом доїх компетенції. Суди також розглядають справи, в яких берутьучасть іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземніпідприємства та організації.рунтовуєрішення лише на тих доказах, які були досліджені у судовомузасіданні.Рішення складається з вступної, описової, мотивувальної і резолютивноїчастини. У вступній частині рішення зазначається час та місцейого постановлення, найменування суду, що постановив рішення,склад суду, прізвище секретаря судового засідання, прізвищепрокурора, який брав участь у справі, найменування сторін таінших осіб, які брали участь у справі, представника громадськоїорганізації або трудового колективу.Описова частина повинна містити в собі вказівку на вимоги позивача,заперечення відповідача і пояснення інших осіб, які беруть участьу справі.В мотивувальній частині рішення повинні бути наведені обставинисправи, встановлені судом, докази, на яких грунтуються висновкисуду, доводи, за якими суд відхиляє ті чи інші докази, а такожзакони, якими керувався суд.Резолютивна частина рішення повинна містити в собі висновоксуду про задоволення позову або про відмову в позові повністючи частково, вказівку на розподіл судових витрат, строк і порядокоскарження рішення.Залежно від з'ясованих обставин справи суд може вийти за межізаявлених позивачем вимог, коли це необхідно для захисту праві охоронюваних законом інтересів державних підприємств, установ,організацій, КСП, інших кооперативних організацій, іх об'єднань,інших громадських організацій або громадян.35позивач:_________________ який мешкає за адресою:відповідачі:ПОЗОВНА ЗАЯВАТаким чином, усі наведені в позовній заяві відомості не відповідаютьдійсності, зачіпають мою честь, гідність, ділову репутацію _______________________________________________________Усе це викликано ___________^___________________________________,що оскаржується в суді.Керуючись викладеним та ст. ст. 6, 7, 440 ЦК України, ст. ст.4, 24, 202, 203 ЦПК України, постановою Пленуму Верховного СудуУкраїнської РСР від 28.09.1990р. N7 "Про застосування судамизаконодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутаціїгромадян та організацій" та постановою Пленуму Верховного СудуУкраїни від 31.03.1995р. N4 "Про судову практику в справах провідшкодування моральної (нематеріальної) шкоди",ПРОШУ:ДОДАТОК:1. 2 копії позовних заяв.2. ___________..__Ю ____.__.Ю ....3. ___________._....._.______.4. Квитанція про сплату д.сржа"ь(\.Про розірвання шлюбу і поділ майнаДо Старокиївського районного суду м. Києвапозивач: Касько Руслана Володимирівна, яка мешкає за адресою:м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кв. 1. відповідач: Нечай СергійОлександрович, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,26,кв.1.ПОЗОВНА ЗАЯВА24 серпня 1991 року між мною та відповідачем було укладено шлюб.січня 1993 року народження.Спільне життя з відповідачем не склалося. Останні два роки вінматеріально мені та дитині не допомагає, не бере участі у вихованнідитини. Три місяці тому відповідач заявив, що живе з іншою жінкою.Шлюбні відносини між нами припинено з серпня 1996 року, спільнегосподарство не ведеться.Примирення між мною та відповідачем неможливе. Між мною та відповідачемне досягнуто згоди з приводу утримання та виховання дитини,а також у розділенні майна, яке є нашою спільною сумісною власністю.За час шлюбу нами спільно придбане майно:1. Легковий автомобіль ВМУ^-750, придбаний у 1995 році, ціна180000 грн.2. Трикімнатна квартира, придбана у 1992 році. ціна 450000 грн.3. Кольоровий телевізор Зону-КУ25МІ, придбаний у 1992 році,ціна 2250 грн.4. Відеомагнітофон Зопу 5^V-'7ї7, придбаний у 1992 році, ціна1200 грн. Дане майно знаходиться за місцем нашого проживання:м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кв.І. Відповідно до ст.ст. 22, 28.29, 82 КпШС УкраїниПРОШУ:г ^ Ї- Розірвати шлюб між мною і Нечаєм СергіємОлександровичем, зареєстрований 24жовтня 1991 року в органі реєстрації актів громадянського стануСтарокиївського району м.Киева, актовий, запис N9876.2. Залишити на моєму утриманні і вихованні дитину: Нечая ДмитраСергійовича, І січня 1993 року народження.3. Встановити розмір аліментів, що стягуються на неповнолітнюдитину з відповідача 25% від його заробітку.4. Розділити майно, що є нашою спільною сумісною власністю,надавши мені трикімнатну квартиру вартістю 450000 грн., кольоровийтелевізор 8опу-КУ25МІ, вартістю 2250 грн., відеомагнітофон Зопу5^V-717, вартістю 1200грн. Відповідачеві надати легковий автомобільВМ\У-750, вартістю 180000грн.37ДОДАТОК:1. Свідоцтво про шлюб.2. Копія свідоцтва про народження дитини.3. Документи про заробітну плату позивача і відповідача.4. Перелік спільно придбаного майна.5. Копія позовної заяви.6. Квитанція про сплату державного мита.(Касько Р.В.)Ї2 вересня 1998 року ПідписКоментарПозови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за місцем проживанняпозивача. На бажання подружжя справу можна розглядати за місцемпроживання будь-кого з них.Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісноювласністю. Кожен з подружжя має рівні права володіння, користуванняі розпорядження цим майном.Подружжя користується рівними правами на майно і в тому разі,коли один з них був зайнятий веденням домашнього господарства,доглядом за дітьми або з інших поважних причин не мав самостійногозаробітку.В разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя,їх частки визнаються рівними. Але суд може відступити від цьогоположення, враховуючи інтереси неповнолітніх дітей або інтересиодного з подружжя, що заслуговують на увагу.Суд може визнати майно, нажите кожним із подружжя під час їхроздільного проживання при фактичному припиненні шлюбу, власністюкожного з них.Якщо між подружжям не досягнуто згоди про спосіб поділу спільногомайна, то за позовом подружжя або одного з них суд може постановитирішення: про поділ майна в натурі, якщо це можливо без шкодидля його господарського призначення; про розподіл речей міжподружжям з урахуванням їх вартості та частки кожного з подружжяв спільному майні; про присудження майна в натурі одному з подружжя,з покладенням на нього обов'язку компенсувати другому його часткугрішми. При цьому суд також бере до уваги інтереси неповнолітніхдітей або інтереси одного з подружжя, що заслуговують на увагу.Для вимоги про поділ майна, яке є спільною сумісною власністюрозведеного подружжя, встановлюється трирічний строк позовноїдавності.Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатнихповнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги. Приухиленні батьків від цього обов'язку кошти на утримання дітейстягуються в судовому порядку.Аліменти з батьків на їх неповнолітніх дітей стягуються в розмірі:на одну дитину - до 25%, на двох дітей - до 1/3, на трьох ібільше дітей - до 50% заробітку (доходу) батьків, але не менше50% неоподаткованого мінімуму доходів громадян на кожну дитину.Утих випадках, коли один з батьків, який сплачує аліменти, маєнерегулярний, мінливий заробіток або коли частину доходу вінодержує в натурі, а також в інших подібних випадках, аліментина прохання особи, яка їх вимагає, можуть бути визначені в твердійгрошовій сумі, що має сплачуватись щомісяця.судупозивач: ,який мешкає за адресою:відповідач: ,якиймешкає за адресою:ПОЗОВНА ЗАЯВА19__ р. між мною та відповідачем було укладено шлюб. Від шлюбумаємо дитину/дітей _________________________ Спільне життя звідповідачем не склалося.Шлюбні відносини між нами припинено з ___________ 19___ року,спільне господарство не ведеться.Примирення між мною та відповідачем неможливе. Між мною та відповідачемне досягнуто згоди з приводу ________________________________________________________________________ _,а також у розділенні майна, яке є нашою спільною сумісною власністю.За час шлюбу нами спільно придбане майно:Дане майно знаходиться за місцем нашого проживання: _______________________________.Відповідно до ст.ст. 22, 28, 29, 82 КпШС України ПРОШУ:1. Розірвати шлюб між мною і ____________________________________,зареєстрований "_____" ____________ 19___ р. в органі реєстраціїактів громадянського стану ________________ ______________________району _________________________________________________________.2._________________________________________________________________. 3.___________________________________________________________________.4. Розділити майно, що є нашою спільною сумісною власністю,надавши мені ____________Відповідачеві надатиДОДАТОК:1. Свідоцтво про шлюб.2._____________________________3. Документи про заробітну плату позивача і відповідача.4. Перелік спільно придбаного майна.5. Копія позовної заяви.6. Квитанція про сплату державного мита.7." "Підпис19___р.Заяву прийняіип "25" серпня 1998 року і зареєстровано у журналіза N 144Реєстрація розірвання шлюбу призначене на "25>-> вересня 1998

року Підпис _____ До органів реесіпрації актів

громадянського стану Старокиївського району м. Києва

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Ми, особи, 10.0 підписалися нижче~за~взаємною згодою просимо

розірвати шлюб. Про себе повідомляємо наступні відомості:

Він: Вона:

1. Причина розірвання шлюбу ‘Відсутність взаеліорозу- Зрада

чолоніка

міння

2. Прізвище, ім’я, по батькові Чернов Сергій Васильович Чернова

Клавдія

Петрівна

3. Дата народження, вік. 10 лютого 1978, 20 років 15 березня

1975, 23 роки

4. Громадянство України України

5. Місце проживання м. Київ. вул. Прорізна,4, м.

Київ, вул. Прорізна,4,

кв.8 кв.8

з м. Київ,

АТЗТ “Ваі^з працює, зазначити джерело Согротііоп”, пл. Бесараб-

Согротііоп”, пл. Басараб-існування) ська, 9,

директор ська, 9, секретарка

7. Освіта вища середня

8. В якому за рахунком шлюбі першому першому

^ перебували

9. Де укладений шлюб, що орган реестраші актів громадянського

стану розривається Старокиївського району

м.Києва актовий запис

N 9328 від 08.03.1996 року. 10. Наявність дітей до 18 років

немає немає її. Яке прізвище бажаєте мати Чернов

(дошлюбне)

після розірвання шлюбу Шифер 12.

Документи, що посвідчують паспорт паспорт

особистість УІ.ОЛ N689522 ІХ-ЕЛ

N523348 виданий ВВС Старокшв- виданий ВВС Залізнич-ського району

м. Києва ного району м. Жмеринки 15 лютого 1994 року

01 травня 1991 року

” З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність

за повідомлення неправдивих відомостей попереджені. ДОДАТОК

1. Свідоцтво про одруження.

2. Квитанція про стьаату державного мита.

25 серпня 1998 року

Він Вона (ЧерновС.В.)

. ^ _ (” ” і.” .м.,г:-^КЛ.)

Коментар

Відповідно до ст. 41 Кодексу України про шлюб та сім’ю України

при взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, яке не має

неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу провадиться в ‘

органах запису актів громадянського стану.

Якщо між подружжям, що розлучається виник спір про майно, яке

є спільною сумісною власністю, або про аліменти на користь того

з них, хто є непрацездатним, розірвання шлюбу може бути здійснене

в суді за заявою подружжя або одного з них. В органах ЗАГСу

провадиться також розірвання шлюбу з особами:

1. Визнаними у встановленому законом порядку безвісно
відсутніми.

2. Визнаними у встановленому законом порядку недієздатними внаслідок

душевної хвороби або недоумства.

3. Засудженими за вчинення злочину до позбавлення волі на строк

не менше трьох років.

Якщо той з подружжя, хто знаходиться в ув’язненні, або опікун

того з подружжя,хто є недієздатним, порушать спір про дітей,

про майно, що е спільною сумісною власністю подружжя, або про

стягнення аліментів на користь того з подружжя, який є непрацездатним,

розірвання шлюбу провадиться через суд.

Чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про

розірвання шлюбу під час вагітності дружини і протягом одного

року після народження дитини.

Заяву прийнято “_______ ___ року

і зареєстровано у журналі заN

Реєстрація розірвання шлюбу призначена на “___” _________ ______

року Підпис_____________________ До органів реєстраид ак-гів

громадянського стану

ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Ми, особи, що підписалися нижче, за взаємною згодою просимо

розірвати шлюб. Про себе повідомляємо наступні відомості:

Вана:

Ви:

1. Причина розірвання шлюбу

2. Прізвище, ім’я, по батькові

3. Дата народження, вік

4. Громадянство

5. Місце проживання

6.Д`ікимірацює (якщопе працює, зазначити джерело існування)

7. Освіта

8. В якому за рахунком шлюбі перебували

9. Де укладений шлюб, що розривається

10. Наявність дітей до 18 років_

11. Яке прізвище бажає мати після розірвання шлюбу

12. Документи, що посвідчують особистість

З умовами розірвання шлюбу ознайомлені, про відповідальність

за повідомлення неправдивих відомостей попереджені. ДОДАТОК

1. Свідоцтво про одруження.

2. Квитанція про сплату державного мита.

“_____” _____________ 19_ _року Він

Вона

ї]’р0 ї’ТІІї’НеіПІ!ї ІІЛІМЄНТІВ

.Л л і..тарокшвськ.ого районного суду м. Києва

позивач: Касько Руслана Володимирівна, яка мешкає за адресою:

м. Київ. ііііЛ. Хрещатик., 26, кв. 1. відповідач: Нечай Сергій

Олександрович, який мешкає за адресою: м. Київ, пул. Прорізна,4,

кв. 6.

ПОЗОВНА Я4ЯВА

24 серпня 1991 року я вступила до шлюбу з Нсчаєм Сергієм
Олександровичем

і прожила разом з ним до жовтня 1997 року. Від цього шлюбу я

маю дитину: Нечая Дмитра Сергійовича, 1 січня 1993 року народження.

Після розлучення мій колишній чоловік погодився добровільно

виділяти кошти на утримання дитини. Але останні чотири місяці

я не одержую від нього ніякої матеріальної допомоги. Відповідно

до ст. 80, 82 КпіІІС

ПРОШУ:

Стягнути сьименти з Нечая Сергія Олександровича на користь його

неповнолітньої дитини Нечая Дмитра Сергійовича у розмірі 25%

від заробітку (доходу) відповідача.

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

25 серпня 1998 року Підпис _______________

(Касько Р.В.)

43

Коментар

Позови про стягнення коштів на утримання (аліментів) можуть

подаватися за місцем проживання позивача.

Аліменти сплачуються у добровільному порядку особисто особою,

яка зобов’язана платити аліменти, або через власника, або уповноважений

ним орган за місцем її роботи чи одержання нею пенсії, стипендії.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стяг/вача

аліментів у будь-який час звернутися з заявою про стягнення

аліментів до суду.

Аліменти з батьків на їхніх неповнолітніх дітей стягуються в

розмірі: на одну дитину – до 25%, на двох дітей – до 1 /3, на

трьох і більше дітей – до 50% заробітку (доходу) батьків, але

не менше 50% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на

кожну дитину.

Обов’язок по утриманню неповнолітніх дітей, якщо вони не мають

батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати,

може бути покладений на інших родичів -діда, бабу, брата, сестру,

а також на вітчима і мачуху й на осіб, які постійно виховували

дитину і утримували її як члена своєї сім’ї, подаючи їй систематичну

матеріальну допомогу,

Утих випадках, коли матеріальне або сімейне становище особи,

зобов’язаної надавати утримання, або особи, що одержує аліменти,

змінилося, суд вправі за позовом будь-кого з них змінити встановлений

розмір аліментів.

Якщо матеріальне становище особи, зобов’язаної сплачувати аліменти,

істотно погіршало, суд вправі звільнити її від сплати аліментів,

Стягнення аліментів за виконавчим листом за минулий час може

бути проведене не більш як за трирічний строк, що передував

пред’явленню виконавчого листа до стягнення.

Утих випадках, коли за виконавчим листом, пред’явленим до стягнення,

відрахування аліментів не провадилось у зв’язку з розшуком відповідача,

стягнення аліментів провадиться за весь минулий період.

Заборгованість по аліментах визначається, виходячи з фактичного

заробітку (доходу), одержаного відповідачем за час, протягом

якого не провадилось стягнення. Якщо відповідач у цей час не

працював, або якщо не будуть пред’явлені документи, які підтверджували

б його заробіток (доход), заборгованість визначається, виходячи

із заробітку (доходу), одержуваного на час стягнення заборгованості,

Розмір заборгованості по аліментах обчислюється судовим виконавцем,

а при наявності спору питання про розмір заборгованості вирішується

судом.

ДзЮ ______

суду ______________.. позивач:

яка мешкає за адресою:

вїдпоидач: який мешкає за адресою

ПОЗОВНА

“___” ___________ 19___ _ р. я вступила до шлюбу .з

і прожила разом з ним до ____________________ 19 ___ р. Від

цього шлюбу я маю дитину:

Після розлучення мій колишній чоловік

19 р. народження.

Відповідно до ст. 80, 82 КпШС

ПРОШУ:

на користь його ______Уро^рі

Стягнути аліменти з

неповнолітньої дитини _________ ____________

/о від заробітку (доходу) відповідача.

ДОДАТОК:

1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

Підпис.

19 р.

На дії органів (службоних осіб) у зв ‘язку з накладенням
адмінстягнень

Начальнику ВДАІ

Старокиївського РУГУ МВС України в м. Києві Якимчуку Л.М.

Нечая Сергія Володимировича, який мешкає за адресою: м. Київ,

вул. Прорізна, 4, кв. 8

СКАРГА

15 серпня 1998 року я рухався на своєму автомобілі ВМ\У-750

державний реєстраційний номер 777-02КВ по вул. Прорізній в м.Києві.

Навпроти будинку ^^ї4″ по цій вулиці мене зупинив інспектор

ДАІ Старокиїнського району м.Києва Васильчук Валерій Васильович.

який склав відносно мене протокол про о.длннісіпративне правопорушення,

передбачене ч.2 ст. 122 КпАП (недодержання вимог дорожніх знаків),

пояснивши це тим, що я порушив вимоги знаку “В’їзд заборонено’^.

Посилаючись на Правила, дорожнього руху, я зауважив, що не згоден

з ним, тому що я проживаю в ньому будинку і накладання на мене

адміністративного стягнення у вигляді штрафу є незаконним.

Інспектор ДАІ Васильчук. В.В. не звернув уваги на моє зауваження:

він склзав, що якщо я хочу отримати своє посвідчення водія,

то повинен сплатити штраф.

Вважаю, що дії інспектора ДАІ Васильчука. В.В. є незаконними,

а тому, керуючись ст.ст. 287. 288 КпАП України, ст. 244 ЦПК

України

ПРОШУ:

1. Скасувати постанову про накладення на мене адміністративного

стягнення у вигляді. штрафу. 2. Відшкодувати лісні кошти, які

були стягнуті у вигляді штрафу.

20 серпня 1998 року Підпис ______________

(Нечай С.О.)

Коментар

Постанова про накладення адміністративного стягнення, інша постанова

органу (крім суду) чи службової особи у справі про адміністративне

правопорушення у випадках, передбачених законодавством про
адміністративні

правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої

винесено постанову, або потерпілим:

1 ) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет

відповідної Ради народних депутатів або в районний (міський)

суд, рішення якого є остаточним;

2) рішення виконавчого комітету селищної, сільської Ради народних

депутатів – у виконавчий комітет районної, міської, районної

в місті Ради народних депутатів або в районний (міський) суд,

рішення якого є остаточним;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення

адміністративного стягнення у вигляді штрафу – у виі.ций орган

(вищій посадовій особі) або в районний (міський) суд, рішення

якого є остаточним, пост.”.! юву про накладення іншого адміністративного

стягнення – у вищий орган (вищій посаде”.’^ -‘^.б”. ‘іюля чого

скаргу може бути подано п ^”ійонний (м’Сі^’:щ’суі, .рішення

якого є с. ” ” ‘ –.-^ ‘

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних

стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її

винесено, чи потерпілого, в порядку, встановленому для оскарження

основного або додаткового стягнення;

4) постанову органу внутрішніх справ (посадової особи), Державної

інспекції по маломірних суднах України про накладення адміністративного

стягнення у вигляді попередження, зафіксованого на місці вчинення

правопорушення без складення протоколу, -у вищий орган (вищій

посадовій особі);

5) постанову посадової особи військової автомобільної інспекції

по справі про порушення правил дорожнього руху, винесену на

підставі статті 125 цього Кодексу, – вищій посадовій особі,

правомочній розглядати скаргу.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову

по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено

законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох

діб надсилаєтсья разом із справою органу (посадовій особі),

правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Особа, яка оскаржила постанову про адміністоативне правопорушення,

звільняється від сплати державного мита.

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне

правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими

особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше

не встановлене законодавством України.

Орган (посадова особа) при розгляданні скарги або протесту на

постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє

законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне

з таких рішень: 1 ) залишає постанову без зміни, а скаргу або

протест без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним

актом про відповідальність за адміністративне правопорушення,

з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою

особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова

скасовується і справа надсилаєтсья на розгляд компетентного

органу (посадової особи).

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне

правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових

сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування

інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості

повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням

адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту

або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому
законодавством.

Начальнику ВДДІ _____________ РУІУ МВС Укрйни

який мешкає за адресою:

СКАРГА

” ____” _____________ 19___ року я рухався на своєму автомобілі

_____________________ державний реєстраційний номер
______________________

по вул. __________________________ в м. _______________.

Навпроти ____________________________________________ по цій

вулиці мене зупинив інспектор ДАІ
_________________________________________________________________

____ _____________________, який склав відносно мене протокол

про

адміністративне правопорушення, передбачене
_______________________________________________,

пояснивши це тим, що я порушив
___________________________________________________.

Вважаю, що дії інспектора ДАІ _____________________________

________ є незаконними, а тому, керуючись ст.ст. 287, 288 КпАі

1 України, ст. 244 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Скасувати постанову про накладення на мене адміністративного

стягнення у вигляді штрафу. . 2. Відшкодувати мені

кошти, які були стягнуті у вигляді штрафу.

” ”

Підпис

19____ року

Про зідшкодувшин шкоди ц звіиодіяноі залиттям квартири

До (.-піарокиївського районного суду м. Києва

позивач: Якилічук Леонід Макарович, 1.11,0 мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Михайлівська^, ки.8 біЛііонїдйч: Касько Руслон

Володимирович, ш.о мешкає за адресою: м. 1\иїв, вул. Михайлівська,4,

кв. 12 ” .ііна позову: дев ять тисяч ірітень

ПОЗОВНА

Я. Якимчук Л.М., проживаю у трикілінатній кзарчіирі. яка належить

мені нд [їриві приватноі власності, за виаіевказаною адресою.

ІЗ липня 1998 року о 7 іодііні ранку я киябиії, ш,о моя квартира

залита водою.. Внаслідок ^а.’1иття квартири мені била завдана

матеріальна шкода, а саме:

1. Зіпсовано підвісну стелю плошсп приблизно 2’) л!-‘

2. Внаслідок короткого замикання елекінричної проводки вийшло

з ладу люстра. пошкоджено холодильник.

Квартира потребує поновлювальною ремонту. 15 липня 1998 року

коліісією ЖЕК -600 було проведено обстеження моєї квартира з

мстою виявлення причини і розміру заподіяної мені шкоди. Згідно

з актолі комісії, залиття моєї квартири сталося з вини Касько

Р.В. який є власником квартири N 12, шо розташована поверхом

виш,с.

Касько Р.В. заподіяну мені шкоду відшкодовувати відмовився.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи вартість ремонту

холодильника становить 300 грн., люстри – 80 гри.

Відповідно до складеного кошторису, вартість ремонту квартири

складає 8500 грн. Вартість проведення товарознавчої експертизи

складає 120 грн. Таким чином завдана мені шкода оцінюєтсья у

9000 грн. Враховуючи вищевказане і на підставі ст. 440 ЦК України

ПРОШУ:

І. Стягнути з Касько Р.В. на мою користь майнову шкоду у розмірі

9000 грн., завдану м.ені за^шттям квартири. 2. Стягнути з Касько

Р.В. витрати, пов’язані з розглядом справи.

ДОДАТОК:

1. Акт. комісії ЖЕК-бОО.

2. Висновок, товарознаечої експертизи.

3. Кошторис релюнту квартири. ‘.

4. Квитанція про вартість >пові.ірознавч.ої експертизи.

5. План квартири.

6. Копія, позовної .заяви.

7. Квитанція про сплату державного мита.

20 липня 1998 року і І’ідпис. __
_________(Якимчук

Л.М.)

Коментар

Позови про відшкодування шкоди, заподіянної майну громадян чи

юридичних осіб, можуть пред’являтися за місцем заподіяння шкоди.

Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода,

заподіяна організації, підлягає відшкодуванню особою, яка заподіяла

шкоду, у повному обсязі.

Той, хто заподіяв шкоду, звільняється від її відшкодування в

тому випадку, коли доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

Шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню

лише у випадках, передбачених законом.

В тому разі, якщо груба необережність самого потерпілого сприяла

виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини

потерпілого (а при вині заподіювача шкоди – і залежно від ступеня

його вини) розмір відшкодування, якщо інше не передбачено законодавством

України, повинен бути зменшений або у відшкодуванні шкоди повинно

бути відмовлено.

Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної
громадянином,

залежно від його майнового стану.

<уупозивач:що мешкає за адресою:відповідач:що мешкає за адресою:ціна позову:Я,ПОЗОВНА ЗАЯВА , проживаю уквартирі, яка належитьза вищевказаною адресою.року огодині я виявив, що моя квартира залита19водою.Внаслідок залиття квартири мені була завдана матеріальна шкода,а саме:Квартира потребує поновлюйальноі'о рсмо(;':у. " __ " " > ______

1^ року комісією було проведено оост’сїкешія месі квартири

з мстою виявлення причини і

розміру заподіяної мені шкоди. Згідно з актом ^-місіі, за..ді’птя

моєї квартири сталося з зини . “кий є пласаико?л квартири .Н”

, що розташована вище. ;іаподіяну мені шкоду цідшкодовуватти

відмовився.

грн.

Гаким чином завдана мені шкода оцінюетсья у Ю ___ Ю Ю _

Враховуючи вищевказане і на підс”‘а.ві с’г. 440 й ^.. .”країни

ПРОШУ

1. (..’їягнути з

}1ї МОК) користь майнову шкоду у розмірі фк., завдану мені залиттям

квартири.

2. (. ”тагнути ‘л

зИТ^атн, пов язак’ з розглядом справи.

‘даілток-

1. Акт комісії

/. Г^..^;їі.П” ОО^К” ОСМ051″-./ К^^ОТИрі’.

3. і їла” ^ваот^^ри. 6. Копія позовної заяви.

7 у”

Ді-рж^иного Мі”‘:’;:

Начальнику ЖЕК-513 Ст.арокиївськ’1 районної державної ”

адміністраи,ії м. Києва

Чернову С.В.

іромадянинаЯкимчука Леоніда Макаровича,

який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 7

ЗАЯВА

1’рома.дянин Касько Руслан Володимирович, ш,о мешкає за адресою:

м. Київ, вул. Прорізна. 4, кв. 40, утримує двох собак породи

боксер ї кожного дня вранці і ввечері вигулює їх на дитячому

майданчику. Проі-иу вирішити питання про ліісце для вигулу собак

1 вжити заходів до порушників правил утримання собак і кі.ш.ок.

25 вересня Ї998 року Підпис ____________

(Якимчук Л.М.)

Коментар

Громадяни України мають право звернутися до органів державної

влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ,

організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації,

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із

зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної

діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічномічних,

політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою

про їх порушення.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові,

місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,

зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою чи

переданим до відповідного органу, установи особисто чи через

уповноважену особу, якщо ці повноваження належним чином оформлені.

Письмове звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням

дати. Звернення також може подаватись групою осіб.

Якщо питання, порушені в одержаному певним органом зверненні,

не входять до його компетенції, то звернення в термін не більше

5 днів пересилається за належністю, пор що повідомляється громадянину,

який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних,

необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно в той

же строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам

або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Вповноважені органи чи посадові особи розглядають звернення

громадян, не стягуючи плати.

Начальнику ЖЕК-

громадянина

який мешкає за адресок):

ЗАЯВА

, що мешкає

утримує

Громадянин за адресою: _____

Прошу вирішити питання про

” ”

19_____ року Підпис

Про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров

‘я

До Старокшеського районного суду м. Києва

позивач:Сидоров Петро Іванович, який мешкає за адресою: лі.

з Согрогаііоп”,

юридична, адреса.: лі. Кше. вул. Кудряшова,8 ціна позову: піринодцять

тисяч гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

З лютого 1994 роки я праик.вав у АГЗТ ‘” ” .БаI(-1″8 СогрогаГіоп”

слюсарелі-спнтсхніколі. 2 серпня 1997 року при вик.онані-ч ^”

пр^^/1.оких обо^язків мені було заподіяно калніпіво, а саме:

при проведенні випрооувиния опсілоял-лноі системи стався нещасний

випадок.. внаслідок якого я втра.піи8 .зір на од^с око і. дістає

опі!\.{.і лі.і-юі. частини тіла.

Згідно з актолі пгд Ї’У серпня 199/ року ьшзнає’п.ься вина
відпоиїда’-іа.

у нгиіа.сному випадк.у. За виснобкалпі МСЕК йід 4 жовтня 1997

року внаслідок н.еш_,ас.н.ого иипадку мене визнано інвалідолі

її групи із втратою 60% професшші праиездаіпносіпї.

Мій середній заробіток до каліцтва складав 600 гри. Розліір

пенсії, які; я зараз одержі/ю – 200 грн. Різниця лиж впірансним

заробітком і отримуваною пенсією складає 400 ірн.

Крім цього, мною понесені додапікорі іштрапіи на. придбання

ліків і посилене харчування у розліірі 2200 грн.

Лдлііністраиія АТЗТ відмовила.с.ь відшкодувати шкоду, заподіяну

ушкодженнялі здоров’я. Керуючись викладенилі і підповідно до

ст. 173 КЗпП України та ст. 456 ЦК України.

ПРОШУ:

1. Стягнути зЛТЗ’Г “‘Ва.^^:Г5 СогротаНоп” на мою користь
відшкодування

шкоди, забда.ної ліоєліу здоров’ю по 600 грн. за ліісяиь з 4

жовтня Ї997 року до 4 жовтня ?998 року.: одноразоау дополіогу

3600 грн.. і додаткові витрати 6 сули 2200 грн.

.:

2. В судове засідання виклика.ти свідка. Якилічука Леоніда
Макаровича..

який мешкар за адресою: лі. Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 7.

^

ДОДАТОК: І ^

1. Акт про неи^асний випадок.

:^

5 Согрогойоп.” про відліооу

відшкодувати ^ шкоду, заподіяну каліитболі.

.1

3. Виснобок МСЕК про с-піупінь вчіраті.! працездатності.

^ зі

4. Висновок технічного експерта про причину нещасноіо випадку.

1% ^ ^ ^^

5. Довідка, п.ро заробітну платі/ до каліитва.

” у^

/”ї—-

Ї’ о. Довідка п.ро розліір пснсгі.

^

7, Копія позоен.ої яаяті.

” ^

” І ,” &

20 жовтня 1997 року Підпис _
__(Сидорови.^Ді

Коментар

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний відповідно

до законодавства відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну

каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням

трудових обов’язків. Доказом вини власника можуть бути:

1. Медичний висновок про професійне захворювання.

2. Акт про нещасний випадок або акт про професійне захворювання.

3. Висновок органів чи службових осіб, які здійснюють контроль

і нагляд за охороною праці та додержанням законодавства про

працю, або профспілкового органу щодо причин ушкодження здоров’я.

4. Рішення про притягнення винних до адміністративної чи дисциплінарної

відповідальності.

5. Рішення органів соціального страхування про відшкодування

власником витрат на допомогу працівникові в разі тимчасової

непрацездатності у зв’язку з ушкодженням здоров’я.

6. Вирок або рішення суду, постанова прокурора, висновки органів

дізнання і попереднього слідства. 7. Показання свідків та інші

докази.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику, складається з: 1,

Виплати втраченого заробітку залежно від ступеня втрати професійної

працездатності.

2. Виплати одноразової допомоги (у встановлених випадках).

3. Компенсації витрат за медичну та соціальну допомогу. При

наявності моральної шкоди, вона відшкодовується також. Розмір

втраченого заробітку встановлюється відповідно до ступеня втрати

професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який

він мав до ушкодження здоров’я.

Розмір одноразової допомоги встановлюється трудовим договором

(колективним договором, угодою).

Стійкою втратою працездатності вважається будь-яка втрата
працездатності,

яка визначається МСЕК (медично-соціальна експертна комісія).

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено

факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони

праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено, але не

більше ніж на 50%,

Власник відшкодовує потерпілому витрати на медичну та соціальну

допомогу. Причому, при визначенні розмірів цих витрат ступінь

вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я не враховується.

Суми відшкодування шкоди виплачуються потерпілому з дня встановлення

стійкої втрати професійної працездатності або виникнення стійкої

втрати професійної працездатності або виникнення необхідності

у витратах на медико-соціальну допомогу. Одноразова допомога

виплачується потерпілому у місячний термін з дня визнання МСЕК

стійкої втрати професійної працездатності.

55

суду

позивач: ,

який мешкає за адресою

відповідач:

юридична

адреса:

ціна позову:

,

ПОЗОВНА ЗАЯВА

З _____________ 19 р. я працював у
_________________________________________________.

“___” ______ 19 р. при виконанні трудових обов’язків мені

було заподіяно каліцтво, а саме:
________________________________________________________________________
_________

Згідно з актом від “_____” _________ 19___ р. визнається вина

відповідача у нещасному випадку. За висновками МСЕК від ” ____”

_______ 19____ р. внаслідок нещасного випадку

Мій середній заробіток до каліцтва складав ____________ грн.

Розмір пенсії, яку я зараз одержую – _________ грн. Різниця

між втраченим заробітком і отримуваною пенсією складає ___________

грн.

Крім цього мною понесені додаткові витрати на придбання ліків

і посилене харчування у розмірі ____________________ грн.

Адміністрація ____________________________ відмовилась відшкодувати

шкоду, заподіяну ушкодженням здоров’я.

Керуючись викладеним і відповідно до ст. 173 КЗпП України та

ст. 456 ЦК України

ПРОШУ:

1. Стягнути з _______________________________________ на мою

користь відшкодування шкоди, завданої моєму здоров’ю по __________

грн. за місяць з “_____” __________ 19___р. до “_____” ______________

19___ р, одноразову допомогу ______________ грн., і додаткові

витрати в сумі________________________грн.
2._______________________________________________________________

ДОДАТОК:

1. Акт про нещасний випадок.

2. Відповідь ______________________________________________^

про відмову відшкодувати шкоду, заподіяну каліцтвом.

3. Висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності.

4. Висновок технічного експерта про причину нещасного випадку.

5. Довідка про заробітну плату до каліцтва.

6. Довідка про розмір пенсії.

7. Копія позовної заяви.

” ”

19 р. Підпис

Про відшкодування шкоди, заподіяної здоров ‘ю

До Старокиївського районного суду м. Києва

позивач:Чернов СергііЇ Васильович, який мешкає за адресою: м..

Київ, вул. Прорізна, 4, кв. 8 відповідач: АТЗТ “Ваісі’8 Согрогаіюп.”

юридична адреса: м. Київ, вул. Кудряшова,8 ціна позову: одна

тисяча двісті гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

З вересня 1995 року я працюю у АТЗТ “Ва1<1^& СогрогаНоп" напосаді юрисконсульта. 15 листопада 1998 року, коли я повертавсяз роботи додому на службовому автомобілі Мегзесіез - бООЬ. водій,не справившись з керуванням, з'їхав у кювет, внаслідок чогомені були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.З 16 листопада до ІЗ грудня 1998 року я перебував на амбулаторномулікуванні. Я вважаю, що відповідач несе відповідальність завтрату мною заробітку, тому що нещасний випадок стався при моємуслідуванні з роботи.Я звернувся до КТС з вимогою зобов'язати власника відшкодувативтрачений мною заробіток, але КТС відмовила мені в цьому.Керуючись викладеним і на підставі ст.ст. 440, 455, 456 ЦК України,ст. 173 КЗпП України ПРОШУ:Стягнути з АТЗТ "Ваі^я Согротйоп" одноразово 1200 грн. втраченогозаробітку.ДОДАТОК:1. Копія наказу про прийняття на роботу.2. Рішення КТС.3. Розрахунок, втраченого заробітку.4. Копія лікарняного листа.5. Копія позовної заяви.22 грудня 1998 року Підпис __________(Чернов С.В.)57КоментарПозови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншимушкодженням здоров'я можуть пред'являтися позивачем за місцемйого проживання або за місцем заподіяння шкоди.В разі заподіяння каліцтва або іншого ушкодження здоров'я організаціяабо громадянин, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодуватипотерпілому заробіток, втрачений ним внаслідок зменшення абовтрати працездатності, а також відшкодувати витрати, викликаніушкодженням здоров'я (посилене харчування, протезування, стороннійдогляд тощо).У разі заподіяння громадянину каліцтва або іншого ушкодження,пов'язаних з виконанням ним трудових зобов'язань, організаціяабо громадянин, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодуватипотерпілому у повному розмірі втрачений заробіток, а також виплатитипотерпілому одноразову допомогу в установленому законом порядку.При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, невраховуються.Відповідно до п.І Положення про розслідування та облік нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах,в установах і організаціях, затвердженого постановою КабінетуМіністрів 10 серпня 1993 р. N623, із змінами, внесеними постановамиКабінету Міністрів від 23.02.94р N97, 05.08.96р. N915, як виробничі,на облік беруться нещасні випадки такі, що сталися, зокрема,підчас проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємстваабо сторонньої організації, яка надала його згідно з договором(заявкою), а також на власному транспорті, який використовуєтьсяв інтересах виробництва.Власник може звільнятися від відшкодування шкоди, якщо доведе,що шкода заподіяна не з його вини, а умови праці не є причиноюморальної шкоди.позивач: ________________ який мешкає за адресоювідповідач: _____ юридична адреса:ціна позову:3_ на посадіПОЗОВНА ЗАЯВА 19_____ року я працюю у ______ ____ 19_____ року,___________Я вважаю, що відповідач несе відповідальність за втрату мноюзаробітку, тому що нещасний випадок стався при ______________________________________________________________________.Керуючись викладеним і на підставі ст.ст. 440, 455, 456 ЦК України,ст. 173 КЗпП України ПРОШУ:Стягнути з _____________________________________________________________________ДОДАТОК:1. Копія наказу про прийняття на роботу.2. Рішення КТС.3. Копія позовної заяви.4.______________________________________5." "19___ року ПідписПро стягнення заробітної плати при звільненні працівникаДо Старокиївського районного суду м. Києвапозивач: Касько Руслан Володимирович. який мешкає за адресою:м. Київ, вул. Хреш,атик, 26. кв. 1.відповідач: АТЗТ "Ваісі'з СогрогаНоп-", юридична адреса: м.Київ, вул. Хрещатик,6ПОЗОВНА ЗАЯВАЗ 14 лютого 1992 року я працював автослюсарем в АТЗТ "Ваісі'зСогрогаііоп". Наказом N23 від 10 вересня 1997 року я звільненийза власним бажанням. При розрахунку мені не було виплачено заробітнуплату за червень, липень, серпень 1997 року у сумі одна тисячап'ятсот гривень.15 листопада 1997 року я звернувся до комісії по трудових спорахіз заявою про стягнення невиплаченої суми по день фактичногорозрахунку. КТС .зобов'я-зола відповідача виплатити мені заробітнуплату лише за червень, липень і серпень 1997 року у сумі 1500грн. Відповідно до ст.ст. 116, 117 КЗпП УкраїниПРОШУ:Стягнути з АТЗТ "Ваі^з Согрогаііоп" на мою користь заробітнуплату, починаючи з червня 1997 року по день фактичного розрахунку,виходячи з розміру середньої зарплати п'ятсот гривень за місяць.ДОДАТОК:1. Довідка про тарифну ставку 1 середню заробітну плату. ї.Грошовий розрахунок, що належить сплатити.3. Копія рішення комісії по трудових спорах.4. Копія позовної заяви.29 листопада 1997 року Підпис _______________(Касько Р.В.)КоментарВідповідно до ст. 126 ЦПК України позови, що випливають з трудовихправовідносин, можуть подаватися за місцем проживання позивача.При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йомувід підприємства, установи, організації, провадиться в деньзвільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, тозазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дняпісля пред'явлення працівником вимоги про розрахунок.В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органуналежних працівникові сум у вказані вище строки, при відсутностіспору про їх розмір підприємство, установа, організація повиннівиплатити звільненому працівникові його середній заробіток завесь час затримки по день фактичного розрахунку. При наявностіспору про розміри належних звільненому працівникові сум власникабо уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене відшкодуванняв тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщоспір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодуванняза час затримки визначає орган, який виносить рішення по сутіспору. Первинним органом по розгляду трудових спорів є комісіяпо трудових спорах. У разі незгоди з рішенням КТС, працівникможе оскаржити його до районного суду.В разі, якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахункустане на іншу роботу, розмір зазначеної компенсації змє;-!шустьсяна суму заробітної плати, одержаної за новим місцем роботи.судупозивач: тякий мешкає за адресою:відповідач: юридична іадреса:З19 року я звільненийНаказом N. ВІД " "Прирозрахунку мені не було виплачено заробітну усумі плату загривень.ПОЗОВНА ЗАЯВА 19_____ року я працювавВідповідно до ст.ст. 116, 117 КЗпП УкраїниПРОШУ:Стягнути зплату починаючина мою користь заробітну подень фактичного розрахунку, виходячи з розміру середньої зарплатигрн. за місяць.ДОДАТОК:1. Довідка про тарифну ставку і середню заробітну плату.2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити.3. Копія позовної заяви.4.Підпис19___ рокуПро визнання авторства/}о Старокшеського районного суду .й. Києвапозивач: Касько Руслан Володимирович, іцо мешкає за адресою:: 'м. Київ, вул. Хрешдтик. 26. кв. 48 відповідачі: видавниипіво"Впііі' х Согрога Поп"юридична адреса: лі. Лшй, рил. Кулряшова., 8: Чернов СергійВасильович, цю мвш.кає за адресою: м. Киї ц, пил. Прорізна,4, кв. 6.ПОЗОВНА ЗАЯВАУ вересні 1998 року вили'їпиціпво "Воі'.і 5 Со''рого^оп" видалокнигу ^Сл'/.^''Зойє собаківниитйо", автором я.к.оі пказлний.Чс^нон Сергш Васильович.Так як да.нші півір с.чі: ~іО(кн.іШ мною осо')I.^Сі"'і<"^, яважою.!;цо аппіорс.!про ви1и^:^^1.іна^-^^'но!0 твору вказано неправомірні..Авпт.орство неї иєН твір я можу п'/цчрер/ш'іні рукописом, якийвикчнании мною, а також фотографіями, як.і я зробив особистолля ілюстраид книги.Враховуючи виклалене вище. керуючись ст..ст. 9, ЇЇ. ІЗ, 14,43. 44 Законі.] України "Про авторське право і сушжні права"ПРОШУ:.1. Визнати мене, Кисько Р.Н., азторол' пі<-!і)ру "'(-лужбовеспоакнзниитво^.2. Стягнути з відпоцідичів на мою користь ачторсі.>кии гонорар

у силіі 700 гри.

лодлюк:

І. Рукопис твору, фотографії, нєпіпіини. 2. Копія позовної
заяви.

12 жовтня 1998 року Підпис ______________

(Касько Р.В.)

Коментар

Позови, що випливають з авторського праеа, права на відкриття,

винаходу, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторську

пропозицію, можуть подаватися за місцем проживання позивача.

Законом України “Про авторське право і сум’жн’ права” охороняют’ося

:)собист-(немайнові) і майнові права авторів та їх “^авонаступник^в,

пов’язав’ із створ”; мям ‘”а використанням творів науки, лггерзтури

) мистецтва (автооське поаво/. і ‘іоавг з:” ,” <")на"ц!в.мжи^прзиа:, Автор - фізична особа, твор'юю працею яко' сіворе'ю^8;?.Автор є первинним суб'єюо^, якому належить звтоось^е пра-о.Автором "в,-1жа:.т" :" ь- ^а особа, яка зазначена як азтор'-^ пр^'^іонику " )&^'^ро^'уй5^'о"с т^ору. на руко'^с- з^"'^'ч орип-!а.і!' тзору мистоі.и'зй, як:.^" " ' '"../.' 'во^упер.-..;-" - " . ^\\'у:- дой-^у-ч'- ]^::" " е.знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірникутвору \ складається з символу Y, імені (найменування) особи,яка має авторське право, і року першої публікації твору. Авторуабо іншій особі, яка має авторське право, належить виключнеправо дозволяти або забороняти: 1, Відтворення творів.2. Публічне виконання і публічне сповіщення творів.3. Переклади творів.4. Публічний показ.5. Переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творівтощо. Винагорода за будь-яке використання твору може здійснюватисяу вигляді одноразового платежу (одноразова винагорода), у формівідрахувань (відсотків) за кожний проданий примірник чи кожневикористання твору або складатися із змішаних платежів.Авторське право на твір, створений за договором з автором, якийпрацює за наймом, належить його автору. Виключне право на використанняцього твору належить особі, з якою автор перебуває утрудовихвідносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачене договором.Розмір авторської винагороди за створення і використання твору,створеного за договором з автором, який працює за наймом, тапорядок її виплати встановлюються у договорі між автором і роботодавцем.Автору, крім можливості передачі майнових прав, належить виключнеправо надавати іншій особі дозвіл на використання твору однимабо всіма відомими способами на підставі невиключної чи виключноїліцензії. Невиключна ліцензія дає ліцензіату право використовуватитвір дозволеним способом нарівні з автором та іншими ліцензіатаминевиключної ліцензії. Виключна ліцензія дає право тільки ліцензіатувикористовувати твір дозволеним способом,Авторські договори повинні укладатися письмово, якщо законодавствомпро авторське право і суміжні права не передбачено інше. Усіправа на використання твору, не передані за авторським договором,зберігаються за автором. Авторський договір вважається укладеним,якщо між сторонами досягнуто угоди щодо всіх суттєвих його умов(спосіб використання, розмір і порядок виплати винагороди, терміндії договору та використання твору тощо).Якщо протягом обумовленого договором терміну твір не буде використано,автор має право вимагати відшкодування збитків. Умови договору,що обмежують право на створення майбутніх творів на дану темучи в цій галузі, є недійсними.Відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезенняв Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжніправа, примірників творів, фонограм, програм мовлення є порушеннямавторського права і суміжних прав, що дає підстави для судовогозахисту. Примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюдженихз порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними.Ввезення на територію України примірників творів і фонограм,що охороняються на території України відповідно до Закону, іздержави, в якій ці твори і фонограми не охоронялись або пересталиохоронятись, визнається порушенням авторського права і суміжнихправ.В разі використання чужого твору без договору з особою, якамає авторське право і суміжні права, недотримання умов використаннятворів і об'єктів суміжних прав, порушення особистих і майновихправ особи, які мають авторське право і суміжні права, можутьподати позов до суду або арбітражного, третейського судів пропоновлення порушених прав шляхом внесення відповідних виправлень,публікацій у пресі про допущене порушення або іншим способом.Особи, які мають авторське і суміжні права, можуть вимагати:1 ) відшкодування збитків, завданих їм у результаті порушенняавторського права і суміжних прав, включаючи упущену вигоду(доход, який би отримав автор, коли б його права не були порушені);2) вилучення та спрямування на їхню користь прибутків порушника,одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжнихправ замість відшкодування збитків;3) виплати компенсації, яка визначається судом у сумі від 10до 50000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленихприбутків.Крім відшкодування збитків, стягнення прибутків; суд, арбітражнийсуд за порушення авторського права або суміжних прав стягуєштраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом накористь позивача. Сума штрафів направляється у встановленомузаконодавством порядку до відповідних бюджетів.Порушник авторського права і суміжних прав зобов'язаний відшкодуватиособам, які мають авторське право і суміжні права, моральнушкоду в розмірі, що визначається судом.63"позивач: ,що мешкає за адресою:відповідач:юридичнаадреса:.що мешкає за адресою:УПОЗОВНА ЗАЯВА 19____ року видавництво, авторомвидало книгу якої вказанийТак як даний твір створенийвважаю, що авторство вищезазначеного твору вказано неправомірноАвторство на цей твір я можу підтеердитайраховуючя^викладене вище, керуючись ст.ст. 9, II, ІЗ, 14, 43,44Закону України "Про авторське право ї^й^п права"ПРОШУ: 1. Визнатиавтором твору 2. Стягнути на мою користі"твору "Стягнути на мою користі" .ДОДАТОК: -.1.2. Копія позовної заяви." "Підпис19____ рокуРоїна О.М. Збірник позовних заяв з коментарями (з можливістюкопіювання)Редактор Кривенко О.А. Відповідальний за випуск ПашутинськийЄ.К.Підписано до друку 26.01.99 р. Гарнітура Асагіету; Ргадтаііса.Формат 60х84 1/8. Папір газетний. Друк офсетний. Умовн. друк.арк.7,47. Тираж 1500 прим. Замовлення N 9-411Видавництво "СПЛАЙН" 252014, м.Київ-14, бул. Дружби народів,38Тел. 269-15-86; 269-21-21,295-52-39

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019