.

Мамутов В.К. 2004 – Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (книга)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 370120
Скачать документ

Зміст

Вступ

Господарський кодекс Украіни

 • Розділ І Основні засади господарської діяльності

Глава 1. Загальні положення

 • Стаття 1. Предмет регулювання
 • Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання
 • Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини
 • Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин
 • Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання
 • Стаття 6. Загальні принципи господарювання
 • Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

Глава 2. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання

 • Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господар­ській діяльності
 • Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики
 • Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави
 • Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
 • Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності
 • Стаття 13. Державне замовлення, державне завдання
 • Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності
 • Стаття 15. Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання
 • Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб’єктів господарювання
 • Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності
 • Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання
 • Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
 • Стаття 20. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів
 • Стаття 21. Об’єднання підприємців
 • Статгя 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки
 • Стаття 23. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування
 • Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки

Глава 3. Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції

 • Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання
 • Стаття 26. Обмеження конкуренції
 • Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці
 • Стаття 28. Природні монополії
 • Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку
 • Стаття ЗО. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання
 • Стаття 31. Дискримінація суб’єктів господарювання
 • Стаття 32. Недобросовісна конкуренція
 • Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання
 • Стаття 34. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції
 • Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції
 • Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею
 • Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію
 • Стаття 38. Правила професійної стики у конкуренції
 • Стаття 39. Захист прав споживачів
 • Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства
 • Стаття 41. Антимонопольно-конкурентнс законодавство

Глава 4. Господарська комерційна діяльність (підприємництво)

 • Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності
 • Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності
 • Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності
 • Стаття 45. Організаційні форми підприємництва
 • Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці
 • Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців
 • Стаття 48. Державна підтримка підприємництва
 • Стаття 49. Відповідальність суб’єктів підприємництва
 • Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні
 • Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності

Глава 5. Некомерційна господарська діяльність

 • Стаття 52. Некомерційне господарювання
 • Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності
 • Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності.

 Розділ II Суб’єкти господарювання

Глава 6. Загальні положення

 • Стаття 55. Поняття суб’єкта господарювання
 • Стаття 56. Утворення суб’єкта господарювання
 • Стаття 57. Установчі документи
 • Стаття 58. Державна реєстрація суб’єкта господарювання
 • Стаття 59. Припинення діяльності суб’єкта господарювання
 • Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання
 • Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання

Глава 7. Підприємство

 • Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання
 • Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств
 • Стаття 64. Організаційна структура підприємства
 • Стаття 65. Управління підприємством
 • Стаття 66. Майно підприємства
 • Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами
 • Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства
 • Стаття 70. Об’єднання підприємств
 • Стаття 71. Облік і звітність підприємства
 • Стаття 72. Законодавство про підприємства

Глава 8. Державні та комунальні унітарні підприємства

 • Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства
 • Стаття 74. Державне комерційне підприємство
 • Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств
 • Стаття 76. Казенне підприємство
 • Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств
 • Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

Глава 9. Господарські товариства

 • Стаття 79. Поняття господарського товариства
 • Стаття 80. Види господарських товариств
 • Стаття 81. Акціонерні товариства
 • Стаття 82. Установчі документи господарського товариства
 • Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
 • Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства
 • Стаття 85. Власність господарського товариства
 • Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства
 • Стаття 87. Фонди господарського товариства
 • Стаття 88. Права і обов’язки учасників господарського товариства
 • Стаття 89, Управління господарським товариством
 • Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
 • Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства
 • Стаття 92. Законодавство про господарські товариства

Глава 10. Підприємства колективної власності

 • Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності
 • Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів
 • Стаття 95. Виробничий кооператив
 • Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу
 • Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу
 • Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі
 • Стаття 99. Права та обов’язки членів виробничого кооперативу
 • Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
 • Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
 • Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
 • Стаття 103. Правління виробничого кооперативу
 • Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
 • Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу
 • Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу
 • Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
 • Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
 • Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
 • Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
 • Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації
 • Стаття 112. Підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій

Глава 11. Приватні підприємства. Інші види підприємств

 • Стаття 113. Приватні підприємства
 • Стаття 114. Селянське (фермерське) господарство
 • Стаття 115. Орендне підприємство
 • Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями
 • Стаття 117. Іноземне підприємство

Глава 12. Об’єднання підприємств

 • Стаття 118. Поняття об’єднання підприємств
 • Стаття 119. Види об’єднань підприємств
 • Стаття 120. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств
 • Стаття 121. Статус підприємства – учасника об’єднання підприємств
 • Стаття 122. Управління об’єднанням підприємств
 • Стаття 123. Майнові відносини в об’єднанні підприємств
 • Стаття 124. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств
 • Стаття 125. Промислово-фінансові групи
 • Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
 • Стаття 127. Інші форми об’єднання інтересів підприємств

Глава 13. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості статусу інших суб’єктів господарювання

 • Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
 • Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання
 • Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
 • Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
 • Стаття 132. Особливості статусу відокремлених підрозділів (структурних одиниць) господарських ор­ганізацій

Розділ III Майнова основа господарювання

Глава 14. Майно суб’єктів господарювання

 • Стаття 133. Правовий режим майна суб’єктів господарювання
 • Стаття 134. Право власності – основне речове право у сфері господарювання
 • Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
 • Стаття 136. Право господарського відання
 • Стаття 137. Право оперативного управління
 • Стаття 138. Право оперативного використання майна
 • Стаття 139. Майно у сфері господарювання
 • Стаття 140. Джерела формування майна суб’єктів господарювання
 • Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання
 • Стаття 142. Прибуток (доход) суб’єкта господарювання
 • Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання
 • Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання
 • Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання
 • Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств
 • Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання

Глава 15. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
 • Стаття 149. Використання природних ресурсів суб’єктами господарювання
 • Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності
 • Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування
 • Стаття 152. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
 • Стаття 153. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

Глава 16. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

 • Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуаль­ної власності
 • Стаття 155. Об’єкти прав інтелектуальної власності
 • Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка
 • Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки
 • Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам
 • Стаття 159. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування
 • Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення
 • Стаття 161. Використання назви країни походження товару
 • Стаття 162. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці

Глава 17. Цінні папери у господарській діяльності

 • Стаття 163. Цінні папери та їх види
 • Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання
 • Стаття 165. Придбання цінних паперів суб’єктами господарювання
 • Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів

Глава 18. Корпоративні права

 • Стаття 167. Зміст корпоративних прав
 • Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави
 • Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави
 • Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави
 • Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави
 • Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави

Розділ IV Господарські зобов’язання

Глава 19. Загальні положення про господарські зобов’язання

 • Стаття 173. Господарське зобов’язання
 • Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов’язань
 • Стаття 175. Майново-господарські зобов’язання
 • Стаття 176. Організаційно-господарські зобов’язання
 • Стаття 177. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання
 • Стаття 178. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання

Глава 20. Господарські договори

 • Стаття 179. Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов’язання
 • Стаття 180. Істотні умови господарського договору
 • Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
 • Стаття 182. Особливості укладення попередніх договорів
 • Стаття 183. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням
 • Стаття 184. Особливості укладення господарських договорів на основі вільного волевиявлення сто­рін, примірних і типових договорів
 • Стаття 185. Особливості укладення господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах
 • Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів
 • Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду
 • Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

Глава 21. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання

 • Стаття 189. Ціна у господарських зобов’язаннях
 • Стаття 190. Вільні ціни
 • Стаття 191. Державні та комунальні ціни
 • Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення

Глава 22. Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань

 • Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов’язань
 • Стаття 194. Виконання господарського зобов’язання третьою особою
 • Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях
 • Стаття 196. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька
 • зобов’язаних суб’єктів
 • Стаття 197. Місце виконання господарського зобов’язання
 • Стаття 198. Виконання грошових зобов’язань
 • Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов’язань
 • Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань
 • Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов’язань
 • Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов’язань
 • Стаття 203. Припинення господарського зобов’язання виконанням або зарахуванням
 • Стаття 204. Припинення господарського зобов’язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сто­рін в одній особі
 • Стаття 205. Припинення господарського зобов’язання у разі неможливості виконання
 • Стаття 206. Розірвання господарського зобов’язання
 • Стаття 207. Недійсність господарського зобов’язання
 • Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним

Глава 23. Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом

 • Стаття 209. Неспроможність суб’єкта підприємництва
 • Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників
 • Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва
 • Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
 • Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника
 • Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства
 • Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

Розділ V Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Глава 24. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин

 • Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин
 • Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання
 • Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності
 • Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності
 • Стаття 220. Прострочення боржника
 • Стаття 221. Прострочення кредитора
 • Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
 • Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності

Глава 25. Відшкодування збитків у сфері господарювання

 • Стаття 224. Відшкодування збитків
 • Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків
 • Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків
 • Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків
 • Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
 • Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань

Глава 26. Штрафні та оперативно-господарські санкції

 • Стаття 230. Штрафні санкції
 • Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
 • Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій
 • Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій
 • Стаття 234. Обов’язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов’язання в натурі
 • Стаття 235. Оперативно-господарські санкції
 • Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій
 • Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій

Глава 27. Адміністративно-господарські санкції

 • Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання
 • Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
 • Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)
 • Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція
 • Стаття 242. Стягнення зборів (обов’язкових платежів).
 • Стаття 243. Зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання
 • Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів
 • Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцен­зування
 • Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб’єкта господарювання
 • Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання за порушення закону
 • Стаття 248. Порядок ліквідації суб’єкта господарювання за порушення закону
 • Стаття 249. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адмі­ністративно-господарських санкцій
 • Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій

Глава 28. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

 • Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства
 • Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб
 • Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)
 • Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого
 • суб’єкта господарювання
 • Стаття 255. Відшкодування збитків
 • Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей
 • Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіаль­ними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію

Розділ VI Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

Глава 29. Галузі та види господарської діяльності

 • Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин
 • Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація
 • Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація
 • Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва
 • Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання

Глава 30. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

 • Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність

Поставка

 • Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут
 • Стаття 265. Договір поставки
 • Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки
 • Стаття 267. Строки і порядок поставки
 • Стаття 268. Якість товарів, що поставляються
 • Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів
 • Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються
 • Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок

Контрактація сільськогосподарської продукції

 • Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
 • Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації
 • Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації

Енергопостачання

 • Стаття 275. Договір енергопостачання
 • Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання
 • Стаття 277. Правила користування енергією

 Біржова торгівля

 • Стаття 278. Торговсльно-біржова діяльність
 • Стаття 279. Товарна біржа
 • Стаття 280. Права та обов’язки товарної біржі
 • Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
 • Стаття 282. Припинення товарної біржі

Оренда майна та лізинг

 • Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання
 • Стаття 284. Умови договору оренди
 • Стаття 285. Основні права та обов’язки орендаря
 • Стаття 286. Орендна плата
 • Стаття 287. Оренда державного та комунального майна
 • Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна
 • Стаття 289. Викуп (приватизація) об’єкта оренди
 • Стаття 290. Оренда землі у сфері господарювання
 • Стаття 291. Припинення договору оренди
 • Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання

 Інші види господарсько-торговельної діяльності

 • Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання
 • Стаття 294. Зберігання у товарному складі
 • Глава 31. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання
 • Стаття 295. Агентська діяльність
 • Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин
 • Стаття 297. Предмет агентського договору
 • Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або
 • з перевищенням повноважень
 • Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини
 • Стаття 300. Передача прав комерційного агента
 • Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах
 • Стаття 302. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах
 • Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору
 • Стаття 304. Припинення агентського договору
 • Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання

Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів

 • Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
 • Стаття 307. Договір перевезення вантажу
 • Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення
 • Стаття 309. Зміна умов перевезення
 • Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення
 • Стаття 311. Плата за перевезення вантажів
 • Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні
 • Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
 • Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу
 • Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень
 • Стаття 316. Договір транспортного експедирування

Глава 33. Капітальне будівництво

 • Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві
 • Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво
 • Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник
 • Стаття 320. Права замовника
 • Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво
 • Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
 • Стаття 323. Умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
 • Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

Глава 34. Правове регулювання інноваційної діяльності

 • Стаття 325. Інноваційна діяльність
 • Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності
 • Стаття 327. Види інноваційної діяльності
 • Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності
 • Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності
 • Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів
 • Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
 • Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

Глава 35. Особливості правового регулювання фінансової діяльності

 Фінанси і банківська діяльність

 • Стаття 333. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Стаття 334. Правовий статус банків
 • Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України
 • Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
 • Стаття 337. Державні банки
 • Стаття 338. Кооперативні банки
 • Стаття 339. Банківські операції
 • Стаття 340. Депозитні операції банків
 • Стаття 341. Розрахункові операції банків
 • Стаття 342. Банківські рахунки
 • Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків
 • Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції
 • Стаття 345. Кредитні операції банків
 • Стаття 346. Кредитування суб’єктів господарювання
 • Стаття 347. Форми та види банківського кредиту
 • Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту
 • Стаття 349. Кредитні ресурси
 • Стаття 350. Факторингові послуги банків
 • Стаття 351. Лізингові операції банків

Страхування

 • Стаття 352. Страхування у сфері господарювання
 • Стаття 353. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання
 • Стаття 354. Договір страхування
 • Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання

Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами.

Фондова біржа

 • Стаття 356. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів
 • Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів
 • Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та
 • обігу цінних паперів
 • Стаття 359. Укладення угод щодо цінних паперів
 • Стаття 360. Фондова біржа
 • Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі

 Аудит

 • Стаття 362. Аудиторська діяльність
 • Стаття 363. Аудит
 • Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація
 • Статгя 365. Аудиторська палата України

Глава 36. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)

 • Стаття 366. Договір комерційної концесії
 • Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
 • Стаття 368. Комерційна субконцесія
 • Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії
 • Стаття 370. Обов’язки правоволодільця
 • Стаття 371. Обов’язки користувача
 • Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
 • Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача
 • Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії
 • Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
 • Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії

Розділ VII Зовнішньоекономічна діяльність

Глава 37. Загальні положення

 • Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 378. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції
 • Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій
 • Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
 • Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
 • Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 386. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності
 • Стаття 388. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансо­вих установах
 • Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Глава 38. Іноземні інвестиції

 • Стаття 390. Іноземні інвестори
 • Стаття 391. Види іноземних інвестицій
 • Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій
 • Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій
 • Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій
 • Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій
 • Стаття 396. Діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні
 • Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій
 • Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій
 • Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності
 • Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

Розділ VIII Спеціальні режими господарювання

Глава 39. Спеціальні (вільні) економічні зони

 • Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
 • Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони
 • Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 • Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
 • Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

Глава 40. Концесії

 • Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні
 • Стаття 407. Засади концесійної діяльності
 • Стаття 408. Концесійний договір
 • Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію
 • Стаття 410. Законодавство про концесії

Глава 41. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності

 • Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України
 • Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України
 • Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охорон­них зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються
 • Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства
 • Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку
 • Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичай­ної екологічної ситуації
 • Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану
 • Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господа­рювання

Розділ IX

Прикінцеві положення

Перелік нормативно-правових актів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020