.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право 2007 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
1 74891
Скачать документ

ЗМІСТ

 • Передмова

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лекція 1. Сутність кримінального процесу як діяльності

 • 1. Загальне поняття кримінального процесу
 • 2. Історичні форми кримінального процесу
 • 3. Характеристика кримінального процесу як діяльності

Лекція 2. Сутність кримінального процесу як галузі права

 • 1. Поняття кримінального процесу як галузі права і його співвідношення з іншими галузями права
 • 2. Предмет і методи кримінально-процесуального права
 • 3. Способи і типи правового регулювання у кримінальному процесі
 • 4. Особливості норм кримінал ьно-процесуального права
 • 5. Крим і нал ьно-процесуальний закон. Його чинність у просторі, у часі та щодо осіб

Лекція 3. Принципи кримінально-процесуального права

 • 1. Поняття, значення і класифікація принципів кримінальне-процесуального права
 • 2. Характеристика загальнопразових принципів
 • 3. Характеристика міжгалузевих принципів
 • 4. Характеристика галузевих принципів

Лекція 4. Суб’єкти кримінал ьно-процесуального права

 • 1. Поняття і класифікація суб’єктів крнмінально-процесуального права
 • 2. Процесуальна характеристика окремих суб’єктів
 • 2.1. Процесуальна характеристика суб’єктів, які виконують функцію правосуддя
 • 2.2. Процесуальна характеристика суб’єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
 • 2.3. Процесуальна характеристика суб’єктів, які виконують функцію захисту
 • 2.4. Процесуальна характеристика суб’єктів, які виконують допоміжну функцію
 • 3. Поняття кримінально-процесуальної компетенції
 • 4. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінал ьно-процесуального права

Лекція 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

 • 1. Поняття, ознаки і класифікація доказів
 • 2. Джерела доказів
 • 3. Поняття, мета і значення доказування
 • 4. Структура процесу доказування
 • 5. Предмет, межі та суб’єкти доказування
 • 6. Особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального процесу

Лекція 6. Запобіжні заходи

 • 1. Поняття, процесуальне значення і класифікація запобіжних заходів
 • 2. Загальні цілі, підстави і правила застосування запобіжних заходів
 • 3. Процесуальна характеристика окремих запобіжних заходів
 • 3.1. Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів
 • 3.2. Процесуальна характеристика неізоляиійних запобіжних заходів

РОЗДІЛ 2. ДОСУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Лекція 7. Стадія порушення кримінальної справи

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії порушення кримінальної справи
 • 2. Характеристика стадії порушення кримінальної справи
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Коло учасників стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 8. Стадія досудового слідства: загальна характеристика

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії досудового слідства
 • 2. Характеристика стадії досудового слідства
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Коло учасників стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності е стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 9. Слідчі дії

 • 1. Поняття слідчих дій. Особливості норм кримінально-процесуального права, які регламентують провадження слідчих дій
 • 2. Різновиди слідчих дій і їх система
 • 3. Загальні правила провадження слідчих дій
 • 4. Процесуальна характеристика окремих слідчих дій

Лекція 10. Притягнення особи як обвинуваченого

 • 1. Сутність і значення притягнення особи як обвинуваченого
 • 2. Підстави та умови притягнення особи як обвинуваченого
 • 3. Процесуальний порядок (процедура) притягнення особи як обвинуваченого
 • 4. Зміна і доповнення обвинувачення на досудовому слідстві

Лекція 11. Зупинення досудового слідства

 • 1. Поняття, підстави, умови і правові наслідки зупинення досудового слідства
 • 2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства
 • 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
 • 2.2. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження у справі
 • 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства У разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
 • 3. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство у якій зупинено

Лекція 12. Закриття кримінальної справи. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної вілповідальності

 • 1. Поняття І значення закриття кримінальної справи
 • 2. Підстави закриття кримінальної справи
 • 3. Процесуальний порядок закриття і відновлення кримінальної справи
 • 4. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності: підстави і процесуальний порядок

Лекція 13. Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку

 • 1. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи
 • 2. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку

Лекцій 14. Стадія порушення державного обвинувачення

 • 1. Поняття, значення та загаїьні положення сталії порушення державного обвинувачення
 • 2. Характеристика стадії порушення державного обвинувачення
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Коло учасників стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

РОЗДІЛ 3. ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ

Лекція 15. Підсудність

 • 1. Поняття і значення Інституту підсудності
 • 2. Види підсудності
 • 3. Передання кримінальної справи з одного суду до іншого

Лекція 16. Стадія попереднього розгляду справи суддею

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії попереднього розгляду справи суддею
 • 2. Характеристика стадії попереднього розгляду справи суддею
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Коло учасників стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4 Етапи стадії

Лекція 17. Стадія судового розгляду кримінальної справи

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії судового розгляду
 • 2. Характеристика стадії судового розгляду
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Учасники судового розгляду
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 18. Стадія апеляційного провадження

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії апеляційного провадження
 • 2. Характеристика стадії апеляційного провадження
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Учасники стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 19. Стадія касаційного провадження

 • 1. Поняття, значення та загальні положення стадії касаційного провадження
 • 2. Характеристика стадії касаційного провадження
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Коло учасників стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 20. Стадія виконання вироку

 • 1. Поняття, загальні правила та значення стадії виконання вироку
 • 2. Характеристика виконання вироку як стадії кримінального процесу
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Учасники стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення стадії

Лекція 21. Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження

 • 1. Поняття, загальні правила та значення стадіі перегляду судових рішень у порядку виключного провадження
 • 2. Характеристика стадії перегляду судових рішень у порядку виключного провадження
 • 2.1. Завдання стадії
 • 2.2. Учасники стадії
 • 2.3. Процесуальні засоби діяльності в стадії
 • 2.4. Етапи стадії
 • 2.5. Кінцеві рішення

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВІ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ) ФОРМИ ПРОВАДЖЕННЯ

Лекція 22. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх

 • 1. Загальні особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх
 • 2. Особливості досудового провадження в справах про злочини неповнолітніх
 • 3. Особливості судового розгляду в справах про злочини неповнолітніх

Лекція 23. Особливості провадження із застосування примусових заходів медичного характеру

 • 1. Підстави провадження в справах неосудних та обмежено осудних осіб
 • 2. Особливості предмета доказування у справах неосудних та обмежено осудних осіб
 • 3. Загальні особливості провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб
 • 4. Особливості досудового провадження у справах про суспільне небезпечні діяння, вчинені неосудними особами, та злочини, вчинені обмежено осудними особами
 • 5. Особливості судового провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб
 • 6. Рішення суду у справах неосудних і обмежено осудних осіб. Зміна і скасування примусових заходів медичного характеру

Лекція 24. Особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення

 • 1. Поняття і загальні особливості провадження у кримінальних справах приватного обвинувачення
 • 2. Особливості порушення кримінальник справ приватного обвинувачення
 • 3. Особливості судового розгляду кримінальних справ приватного обвинувачення

Лекція 25. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів

 • 1. Поняття протокольної форми досудової підготовки матеріачів (ГЇФДПМ)
 • 2. Гарантії прав учасників і загальні умови застосування ПФДПМ
 • 3. Процесуальний порядок підготовки матеріалів за протокольною формою

Лекція 26. Реабілітація

 • 1. Поняття та значення реабілітації в кримінальному процесі
 • 2. Підстави реабілітації
 • 3. Види відшкодування шкоди
 • 4. Порядок реабілітації

Лекція 27. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з участю іноземних громадян

 • 1. Імунітети працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав
 • 2. Особливості кримінального судочинства у справах, пов’язаних з участю іноземних громадян
 • 3. Поняття та різновиди правової допомоги у кримінальних справах
 • 3.1. Поняття і порядок екстрадиції (видачі) особи, яка вчинила злочин
 • 3.2. Поняття і порядок здійснення кримінального переслідування
 • 3.3. Інші види правової допомоги

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВ

Лекція 28. Особливості кримінального процесу Франції і США

 • 1. Особливості джерел кримінально-процесуального права
 • 1.1. Особливості джерел кримінально-процесуального права Франції
 • 1.2. Особливості джерел кримінально-процесуального права США
 • 2. Особливості доказування
 • 2.1. Особливості доказування в кримінальному процесі Франції
 • 2.2. Особливості доказування в кримінальному процесі США
 • 3. Альтернативи кримінального переслідування
 • 3.1. Інститут медіації у Франції
 • 3.2. “Угоди про визнання вини” в США
 • Рекомендована література до всіх тем

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020