.

Кравчук В.М., Угриновська О.І. 2006 – Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
5 131412
Скачать документ

Розділ I Загальні положення

Глава 1 Основі положення

 • Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
 • Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
 • Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
 • Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
 • Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом
 • Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
 • Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство
 • Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
 • (Статтю 9 виключено на підставі Закону № 2709-IV від 23.06.2005)
 • Стаття 10. Змагальність сторін
 • Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства
 • Стаття 12. Право на правову допомогу
 • Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень
 • Стаття 14. Обов’язковість судових рішень

Глава 2. Цивільна юртсдикція

 • Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 • Стаття 16. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог.
 • Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду

Глава 3 Склад суду. Відводи

 • Стаття 18. Склад суду
 • Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
 • Стаття 20. Підстави для відводу судді
 • Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
 • Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 • Стаття 23. Заяви про самовідвід та відводи
 • Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 • Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

Глава 4. Учасники цивільного процесу

 • Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 • Стаття 27. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у праві.
 • Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 • Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
 • Стаття 30. Сторони
 • Стаття 31. Процесуальні права та обов’язки сторін
 • Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів.
 • Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
 • Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
 • Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
 • Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
 • Стаття 37. Процесуальне правонаступництво
 • Стаття 38. Участь у справі представника
 • Стаття 39. Законні представники
 • Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
 • Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
 • Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
 • Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом
 • Стаття 44. Повноваження представника в суді
 • Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
 • Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Параграф 2. Інші учасники цивільного процесу

 • Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
 • Стаття 48. Секретар судового засідання
 • Стаття 49. Судовий розпорядник
 • Стаття 50. Свідок
 • Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
 • Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань
 • Стаття 53. Експерт
 • Стаття 54. Спеціаліст
 • Стаття 55. Перекладач
 • Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу

Глава 5. Докази і доказування

 • Стаття 57. Докази
 • Стаття 58. Належність доказів
 • Стаття 59. Допустимість доказів
 • Стаття 60. Обов’язки доказування і подання доказів
 • Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
 • Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
 • Стаття 63. Показання свідка
 • Стаття 64. Письмові докази
 • Стаття 65. Речові докази
 • Стаття 66. Висновок експерта

Глава 6. Процесуальні строки

 • Стаття 67. Види процесуальних строків
 • Стаття 68. Обчислення процесуальних строків
 • Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
 • Стаття 70. Закінчення процесуальних строків
 • Стаття 71. Зупинення процесуальних строків.
 • Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків
 • Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків

Глава 7. Судові і повідомлення

 • Стаття 74. Судові повістки
 • Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
 • Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
 • Стаття 77. Обов’язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
 • Стаття 78. Розшук відповідача

Глава 8. Судові витрати

 • Стаття 79. Види судових витрат
 • Стаття 80. Ціна позову
 • Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
 • Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
 • Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
 • Стаття 84. Витрати на правову допомогу
 • Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду
 • Стаття 86. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
 • Стаття 87. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
 • Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами
 • Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди

Глава 9. Заходи процесуального примусу

 • Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 • Стаття 91. Види заходів процесуального примусу
 • Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
 • Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 • Стаття 94. Привід свідка

Розділ II. Наказне провадження

 • Стаття 95. Стягнення на підставі судового наказу
 • Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
 • Стаття 97. Підсудність
 • Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
 • Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
 • Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу
 • Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
 • Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
 • Стаття 103. Зміст судового наказу
 • Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
 • Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві
 • Стаття 106. Скасування судового наказу

Розділ III. Позовне провадження

Глава 1. Підсудність

 • Стаття 107. Суд першої інстанції
 • Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя
 • Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача
 • Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача
 • Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
 • Стаття 111. Підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами
 • Стаття 112. Договірна підсудність
 • Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою
 • Стаття 114. Виключна підсудність
 • Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
 • Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
 • Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 2. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

 • Стаття 118. Пред’явлення позову
 • Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
 • Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів
 • Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
 • Стаття 122. Відкриття провадження у справі
 • Стаття 123. Зустрічний позов
 • Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
 • Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
 • Стаття 126. Об’єднання і роз’єднання позовів

Глава 3. Провадження у справі до судового розгляду

 • Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
 • Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову
 • Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
 • Стаття 130. Попереднє судове засідання
 • Стаття 131. Подання доказів
 • Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
 • Стаття 133. Забезпечення доказів
 • Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
 • Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 • Стаття 136. Заява про виклик свідка
 • Стаття 137. Витребування доказів
 • Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів
 • Стаття 139. Зберігання речових доказів
 • Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
 • Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються
 • Стаття 142. Повернення речових доказів
 • Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 • Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 • Стаття 145. Обов’язкове призначення експертизи
 • Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 • Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 • Стаття 148. Комісійна експертиза
 • Стаття 149. Комплексна експертиза
 • Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
 • Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
 • Стаття 152. Види забезпечення позову
 • Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
 • Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування  заходів забезпечення позову
 • Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
 • Стаття 156. Призначення справи до розгляду

Глава 4. Судовий розгляд 

 • Стаття 157. Строки розгляду справ
 • Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
 • Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
 • Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
 • Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні
 • Стаття 162. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання
 • Стаття 163. Відкриття судового засідання
 • Стаття 164. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача
 • Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 • Стаття 166. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу
 • Стаття 167. Роз’яснення особам, які беруть участь у справі,їх прав та обов’язків
 • Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
 • Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи,яка бере участь у справі
 • Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка,експерта, спеціаліста, перекладача
 • Стаття 171. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта
 • Стаття 172. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків
 • Стаття 173. Початок розгляду справи по суті
 • Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 • Стаття 175. Мирова угода сторін
 • Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
 • Стаття 177. Встановлення порядку з’ясування обставин справи та дослідження доказів
 • Стаття 178. Відмова від визнання обставин
 • Стаття 179. Дослідження доказів
 • Стаття 180. Порядок допиту свідків
 • Стаття 181. Використання свідком письмових записів
 • Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 • Стаття 183. Оголошення показань свідків
 • Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
 • Стаття 185. Дослідження письмових доказів
 • Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистихпаперів, листів, записів телефонних розмов,телеграм та інших видів кореспонденції
 • Стаття 187. Дослідження речових доказів
 • Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозаписуі їх дослідження
 • Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 • Стаття 190. Консультації та роз’яснення спеціаліста
 • Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошенняперерви в її розгляді
 • Стаття 192. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами
 • Стаття 193. Судові дебати
 • Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення
 • Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати

Глава 5. Фіксування цивільного процесу

 • Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 • Стаття 198. Журнал судового засідання
 • Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
 • Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

Глава 6. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду 

 • Стаття 201. Обов’язок суду зупинити провадження у справі
 • Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі
 • Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 • Стаття 204. Відновлення провадження у справі
 • Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
 • Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
 • Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

Глава 7. Судові рішення

 • Стаття 208. Види судових рішень
 • Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма
 • Стаття 210. Зміст ухвали суду
 • Стаття 211. Окремі ухвали суду
 • Стаття 212. Оцінка доказів
 • Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
 • Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
 • Стаття 215. Зміст рішення суду
 • Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
 • Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
 • Стаття 218. Проголошення рішення суду
 • Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
 • Стаття 220. Додаткове рішення суду
 • Стаття 221. Роз’яснення рішення суду
 • Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі (Назва статті 222 в редакції Закону № 2875-IV від 08.09.2005) (Частину першу статті 222 виключено на підставі Закону № 2875-IV від 08.09.2005)
 • Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили

Глава 8. Заочний розгляд справи

 • Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
 • Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
 • Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
 • Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
 • Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про переглядзаочного рішення
 • Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 • Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про переглядзаочного рішення
 • Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 • Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення
 • Стаття 233. Законна сила заочного рішення

Додаткова література

Розділ IV. Окреме проваження

Глава 1. Загальні положення

 • Стаття 234. Окреме провадження
 • Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження

Глава 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільноі діздатності фізичноі особи, визначення фізичноі особи недіздатною та поновлення цивільноі діздатності фізичноі особи

 • Стаття 236. Підсудність
 • Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
 • Стаття 238. Зміст заяви
 • Стаття 239. Призначення експертизи
 • Стаття 240. Розгляд справ
 • Стаття 241. Рішення суду

Глава 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повноі цивільноі діздатності

 • Стаття 242. Підсудність
 • Стаття 243. Зміст заяви
 • Стаття 244. Розгляд справи
 • Стаття 245. Рішення суду

Глава 4 . Розгляд судом справ про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення іі промерлою

 • Стаття 246. Підсудність
 • Стаття 247. Зміст заяви
 • Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
 • Стаття 249. Розгляд справи
 • Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою

Глава 5. Розгляд судом справ про усиновлення

 • Стаття 251. Підсудність
 • Стаття 252. Зміст заяви
 • Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
 • Стаття 254. Розгляд справи
 • Стаття 255. Рішення суду

Глава 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 • Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 • Стаття 257. Підсудність
 • Стаття 258. Зміст заяви
 • Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

Глава 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника

 • Стаття 260. Підсудність
 • Стаття 261. Зміст заяви
 • Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
 • Стаття 263. Зміст публікації
 • Стаття 264. Обов’язки держателя втраченого цінного паперу на пред’явника або векселя
 • Стаття 265. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного паперу або векселя
 • Стаття 266. Призначення справи до розгляду
 • Стаття 267. Вирішення справи
 • Стаття 268. Права держателя цінного паперу на пред’явника або векселя щодо відшкодування збитків

Глава 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйноі нерухомоі речі у комунальну власність

 • Стаття 269. Підсудність
 • Стаття 270. Зміст заяви
 • Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви
 • Стаття 272. Розгляд справи
 • Стаття 273. Рішення суду

Глава 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини  відумерлою 

 • Стаття 274. Підсудність
 • Стаття 275. Зміст заяви
 • Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви
 • Стаття 277. Розгляд справи
 • Стаття 278. Рішення суду

Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричноі допомоги у примусовому порядку

 • Стаття 279. Підсудність
 • Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання
 • Стаття 281. Розгляд справи
 • Стаття 282. Рішення суду

Глава 11. Розгляд судом справ про обовязкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 • Стаття 283. Підсудність
 • Стаття 284. Зміст і строк подання заяви
 • Стаття 285. Розгляд справи
 • Стаття 286. Рішення суду

Глава 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформаціі, яка містить банківську тамницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 • Стаття 287. Підсудність
 • Стаття 288. Зміст заяви
 • Стаття 289. Розгляд справи
 • Стаття 290. Рішення суду

Розділ V. Перегляд судових рішень

Глава 1. Апеляційне провадження

 • Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
 • Стаття 292. Право апеляційного оскарження
 • Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
 • Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
 • Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
 • Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
 • Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду
 • Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
 • Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
 • Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.
 • Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 • Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
 • Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом
 • Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
 • Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 • Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угод сторін
 • Стаття 307. Повноваження апеляційного суду
 • Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін
 • Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 • Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без  розгляду
 • Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд
 • Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали
 • Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом
 • Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
 • Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду
 • Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
 • Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
 • Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
 • Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
 • Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
 • Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
 • Стаття 322. Повернення справи

Глава 2. Касаційне провадження

 • Стаття 323. Суд касаційної інстанції
 • Стаття 324. Право касаційного оскарження
 • Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
 • Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
 • Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
 • Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
 • Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
 • Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
 • Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
 • Стаття 332. Попередній розгляд справи
 • Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
 • Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
 • Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 • Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 • Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін
 • Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
 • Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
 • Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
 • Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 • Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
 • Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції
 • Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 • Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 • Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
 • Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
 • Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 • Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
 • Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 • Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
 • Стаття 352. Повернення справ

Глава 3. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

 • Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 354. Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 355. Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 357. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв’язку з винятковими обставинами
 • Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень
 • Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України

Глава 4. Провадження у зв’язку з новоявивленими оставинами

 • Стаття 361. Підстави перегляду
 • Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами
 • Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами
 • Стаття 364. Форма і зміст заяви
 • Стаття 365. Розгляд заяви
 • Стаття 366. Оскарження ухвали суду

Розділ VI. Процесуальні питаня, повязані з виконаннями судових рішень у ивільних справах та рішень інших органинів (посадових осіб)

 •  Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
 •  Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
 • Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому  та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
 • Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа  або судового наказу
 •  Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання
 • Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання
 • Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи  встановлення способу і порядку виконання
 • Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
 • Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
 • Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
 • Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках
 • Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
 • Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 • Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання
 • Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання
 • Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

Розділ VII. Судовий контроль за виконанням судових рішень

 • Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду
 • Стаття 384. Подання скарги
 • Стаття 385. Строки для звернення із скаргою
 • Стаття 386. Розгляд скарги
 • Стаття 387. Судове рішення за скаргою
 • Стаття 388. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги
 • Стаття 389. Виконання ухвали суду

Рекомендовна література

Розділ VIII. Про визнання та виконовання рішень іноземних судів в Украіні

Глава 1. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного  суду, що підлягає примусовому виконанню
 • Стаття 391. Строки пред’явлення рішення іноземного суду  до примусового виконання
 • Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 • Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу  на примусове виконання рішення іноземного суду
 • Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 • Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу  на примусове виконання рішення іноземного суду
 • Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
 • Стаття 397. Оскарження ухвали суду
 • Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

Глава 2. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 • Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
 • Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Рекомендована література

Розділ ІХ. Відновлення втраченого судового провадження

 •  Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження
 •  Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
 • Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
 • Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 • Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі  або залишення заяви без розгляду
 • Стаття 407. Розгляд справи
 • Стаття 408. Рішення суду
 • Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат

Розділ Х. Провадження у справах за участю іноземних осіб

 •  Стаття 410. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб
 • (Статтю 411 виключено на підставі Закону № 2709-IV від 23.06.2005 р.)
 • (Статтю 412 виключено на підставі Закону № 2709-IV від 23.06.2005 р.)
 •  Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних
 • організацій. Дипломатичний імунітет
 • Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ  у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах,  в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі,  проживає за кордоном
 • Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020