Київський національний

Торговельно – економічний

університет

Коломийський

Економіко — правовий

Коледж

Реферат на тему :

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ

УКРАЇНИ .

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧАТОВОГО .

ПІДГОТУВАВ

СТУДЕНТ ГРУПИ 1-П

ТОМЧУК РОМАН

ПЕТРОВИЧ

28.12.2001

Коломия 2002р.

СТОРІНКА 1

Життя і діяльність Збройних Сил України визначаються військовими

Статутами , у яких викладено зміст загальних і посадових
військовослужбовців.

Статути Збройних Сил України –це зведення законів військової служби,

на основі яких проходять повсякденне життя ,виховання ,навчання,

бойова діяльність військ;у них роз’яснюється,як воїн має нести

військову службу і навчатися військової справи ,якими морально-бойовими
якостями він повинен володіти ,щоб бути надійним і вмілим захисником
Батьківщини .

Статути зобов’язують військовослужбовців сумлінно вивчати військову
справу,бойову техніку і зброю,запам’товувати все,чого їх навчають
командири,зразково виконувати показані їм військові прийоми.Положення і
вимоги статутів є обов’язковими для всіх військовослужбовців Збройних
Сил України.

Статути Збройних Сил України поділяються на загальновійськові статути та
статути родів військ .

Загальновійськовими статутами Збройних Сил України є:Статут внутрішньої
служби Збройних Сил України ;Дисциплінарний статут Збройних Сил
України;Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України;Стройовий статут Збройних Сил України.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ НИМИ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Військовослужбовець Збройних Сил України є захисником своєї
Батьківщини—незалежної ,самостійної України.

Військовослужбовець особисто відповідає за захист і недоторканність
держави . Він повинен наухильно дотримуватися Конституції і законів
України та Військової присяги ; бути дисциплінованим , чесним , хоробрим
, дорожити честю і славою Збройних Сил , своєї військової частини і
гідністю свого військового звання.

Військовлслужбовець має виявляти повагу до командирів і старших ,сприяти
їм у підтриманні порядку та дисципліни ,суворо додержувати правил
військової ввічливості та військового вітання, завжди одягатися за
формою ,чисто й охайно .

Військовослужбовець зобов’язаний твердо знати і сумлінно виконувати
вимоги статутів Збройних Сил України та свої обов’язки ;постійно
вдосконалювати військові і технічні знання;

СТОРІНКА 2

знати і берегти зброю,бойову та іншу техніку ;зберігати військове і
народне майно ;виявляти розумну ініціативу.

Про все, що сталося з військовослужбовцем, і про зроблені йому
зауваження він зобов’язаний доповідати своєму безпосередньому
командирові.

Права та обов’язки військовослужбовців, що випливають з умов
військової служби, крім статутів, визначаються законами України

“Про загальний військовий обов’язок і військову службу”,”Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей , а також
тимчасовими положеннями про проходження військової служби громадянами
України.

Військовослужбовці мають усю повноту соціально – економічних ,
політичних та особистих прав і виконують усі обов”язки громадян ,
передбачені Конституцією і законами України .

За вчинені правопорушення військовослужбовці несуть дисциплінарну ,
адміністративну , матеріальну або кримінальну відповідальність згідно із
законодавством України .

ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ЧАТОВОГО.ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ.

У житті військових частин і підрозділів , особливо в мирний час ,
вартова служба відіграє дуже важливу роль .

Несення вартової служби є виконанням бойового завдяння . Вартою
називають озброєний підрозділ , споряджений для несення вартової служби
.Вдень і в ночі , за будь – якої погоди на варті несуть службу тисячі
військовослужбовців . За час служби в армії і на флоті кожному солдату
(матросу) доводиться багато разів стояти на посту . Бути чатовим
(вартовим) – відповідальний і почесний обов”язок воїна Збройних Сил
України . Вартова служба вимагає від військовослужбовця глибоких знань ,
виконання статутних обов”язків , постійної і високої пильності ,
дисциплінованості , ініціативи .

Вартова служба призначається для надійної охорони й оборони
важливих військових об”єктів , бойових прапорів , а також утримуваних на
гауптвахті або в дисциплінарній частині військовослужбовців .

Забороняється призначати для несення вартової служби
військовослужбовців , які не прийняли Військової присяги , не засвоїли
програми початкової підготовки , а також тих , хто має дисциплінарне
стягнення .

Варти бувають : гарнізонні – для охорони й оборони об”єктів
військової частини ; тимчасові – для охорони й оборони військового майна
під час завантаження (розвантаження), перевезень , тимчасового
складування .

СТОРІНКА 3

До складу варти входять : начальник варти і вартові ,а в разі
потреби – також помічник начальника варти , водії транспортних засобів ,
ще один помічник начальника варти – по службі вартових собак .

Для безпосередньої охорони й оборони об”єктів із складу варти
виставляють чатових .

Чатовим називають озброєного вартового , який виконує бойове
завдання з охорони й оборони дорученого йому поста .

Солдат , призначений на варту , повинен твердо вивчити обов”язки
чатового , підготувати зброю і спорядження . Призначення солдатів на
варту проводиться не пізніше , ніж за добу до заступання в наряд .Як
правило , вони призначаються від однієї роти . Список особового складу
варти , складений відповідно до табеля постів , оголошується старшиною
на вечірній перевірці .

У ніч напередодні заступання в наряд військовослужбовці ,
призначені на варту , не несуть ніякої іншої служби і не залучаються до
роботи . До заступання в наряд особовому складу варти надається не менш
ніж дві години для підготовки до нього і відпочинку .

ПОСТ , ЙОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ.

Постом називають об”єкт , що його має охороняти й обороняти чатовий , а
також місце , на якому цей об”єкт знаходиться .

Пости встановлюються біля Бойового прапора частини , біля складів з
боєприпасами , зброєю ,спорядженням , біля техніки .

Залежно від тривалості несення служби пости підрозділяються на
постійні (добові) і тимчасові (частина доби) . Перші – тризмінні , другі
– двозмінні .

На території поста з урахуванням місцевих умов потрібно забезпечити
достатній огляд і зону обстрілу (не менше 50 м) , тому територію навколо
поста звільняють від чагарнику , дерева проріджують , нижні гілки
обрубують , траву скошують , зайві предмети прибирають .

Для оборони найважливіших об”єктів і приміщення варти поблизу
зовнішніх постів викопують та обладнують окопи . В нічний час підходи до
поста й об”єкта , що охороняються , освітлюються , при цьому освітлення
має бути таким , щоб чатовий весь час перебував у тіні .

Пост обладнюється сигналізацією , що забезпечує чатовому можливість
не менш ніж з двох пунктів негайно викликати начальника варти , його
помічника або розвідного .

На кожному посту є постовий одяг , а також спеціально обладнаний
для його збереження постовий гриб або постова будка з вішалкою ;

СТОРІНКА 4

На внутрішньому посту є шафа або вішалка для куртки .Постовий гриб
(постова будка) фарбується під колір об”єкта , що охороняється або
навколишньої місцевості . На зовнішньому (а в деяких випадках і на
внутрішньому ) посту безпосередньо біля об”єкта , що охороняється ,
повинні бути засоби пожежогасіння ; вогнегасники , ящики з піском ,
бочки з водою , відра й інвентар (лопати , сокири , ломи ,багор ) .

ОБОВ”ЯЗКИ ЧАТОВОГО .

СПОСОБИ ОХОРОНИ ПОСТА.

Ч а т о в и й з о б о в ‘ я з а н и й :

знати й уміти виконувати свої обов”язки , зазначені в Статуті
гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України і в табелі постів ;

охороняти й обороняти свій пост , нічим не відволікатися , не
випускати з рук зброї й нікому не віддавати її , включаючи осіб , яким
він підпорядкований ;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою,
завжди готовою до застосування (але патрон у патронник не досилати );

рухаючись визначеним маршрутом , уважно оглядати підступи до поста
й огорожу та доповідати через засоби зв”язку про хід несення служби у
визначені табелем постів строки ;

не допускати до поста ближче ніж на відстань , визначену в табелі
постів , нікого , крім начальника варти , його помічника , свого
розвідного та осіб , яких вони супроводжують ;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння , які є на посту ;

знати маршрути руху транспортних засобів варти і їх розпізнавальні
знаки та сигнали ;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкіт вартового
собаки , негайно передати повідомлення до вартового приміщення ;

викликати начальника варти при виявленні будь – яких неполадок в
огорожі об”єкта (на посту) та в разі будь – якого порушення поблизу
свого та сусіднього поста ;

не залишати самостійно поста , поки не буде змінений або знятий .

Чатовий має відповідати лише на запитання начальника варти , йрго
помічника , свого розвідного та осіб , які прибули тільки з ними для
перевірки .

Чатовому на посту забороняється сидіти ,притулятися до чого –
небудь , спати , курити , розмовляти , їсти , пити , читати , писати ,
справляти природні потреби , передавати й приймати будь – які предмети ,
заходити в зону дії технічних засобів охорони , досилати без потреби
патрон у патронник .

СТОРІНКА 5

Чатовий є особою недоторканною . Недоторканність чатового полягає :
в особливій охороні закрном його прав ; у підпорядкуванні його лише
певним особам – начальникові варти , його помічникові та своєму
розвідному ; в обов”язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового
, визначені його службою ; у наданні йому права застосовувати зброю у
випадках , передбачених Статутом .

Здійснюючи охорону об”єкта , чатовий патрулює всередині огорожі
або обходить його по периметру між зовнішньою і внутрішньою огорожами ,
а також спостерігає з вишки та використовує технічні засоби охорони .
Чатовий ходить за визначеним маршрутом із швидкістю , що забезпечує
надійну охорону об”єкта , огляд місцевості й огорожі ,а також дає змогу
доповісти по засобах зв”язку начальникові варти про несення служби чи
подати встановлений сигнал при проходженні пунктів сигналізації .

Чатовий на посту має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат
із складним прикладом – без багнета , багнет – у піхвах на поясному
ремені ) ; вночі – в положенні готовності до стрільби стоячи , вдень – у
положенні «на ремінь» або в положенні готовності готовності до стрільби
стоячи ; на внутрішніх постах і на посту біля Бойового прапора
військової частини (корабля) автомати з дерев’яним прикладом – у
положенні “на ремінь” , зі складаним прикладом – “на груди” .

Якщо на посту виникає пожежа , чатовий негайно передає повідомлення про
це до вартового приміщення і не припиняючи спостереження за об”єктом ,
який охороняється , намагається погасити вогонь . Якщо пожежа виникає на
технічній території об”єкта , який охороняється , або на об”єкті , що
має зовнішню та внутрішню огорожі , а також поблизу поста , то чатовий
передає

повідомлення про це до вартового приміщення і далі несе службу на посту
. Під час гасіння пожежі чатовому дозволено тримати зброю в положенні
“за спину” .

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ЧАТОВИМ

Чатовий зобов”язанийзастосовувати зброю в таких випадках :

Коли заарештований , якого він охороняє , робить спробу втекти і після
попередження його вигуком “Стій !Стріляти буду” не зупиняється ; коли
порушник підходить до об”єкта , що охороняється , і після вигуків
чатового – спочатку “Стій! Одійти праворуч” , а потім “Стій ! Стріляти
буду!” – не виконує цих вимог і намагається проникнути на пост ; коли
порушник , який намагався проникнути на об”єкт , що охороняється , після
вигуку чатового “Стій! Стріляти буду!”пробує втекти .

СТОРІНКА 6

У всіх цих випадках чатовий робить попереджувальний постріл, потім
стріляє у порушника .В разі раптового нападу на пост чи на об”єкт ,що
охороняється , чатовий застосовує зброю без попередження .

ЗАМІНА ЧАТОВИХ.

За командою розвідного попередньої варти : “Чатовий ,здати пост!”-
чатовий здає пост . При цьому чатовий і вартовий повертають один до
одного голови . Чатовий , називаючи номер поста , перелічує вартовому
все , що підлягає охороні , згідно з табелем постів , а також повідомляє
, що було помічено поблизу поста під час несення служби .

Після здачі поста вартовий за командою свого розвідного : “Вартовий ,
прийняти пост ! “ – зобов”язаний разом із розвідним нової варти в
присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об”єкт , що
охороняється , й перевірити справність огорожі , дверей , вікон і стін
сховищ , кількість машин , літаків , гармат , іншої бойової техніки , а
також наявність і стан засобів охорони , зв”язку , пожежогасіння ,
цілість і справність замків , пломб і печаток .

Закінчивши здачу та приймання поста , чатовий і вартовий , який
заступає на пост , стають обличчям у бік , протилежний об”єктові , що
охороняється , і по черзі доповідають : “Товаришу (пане) сержант ,
рядовий Коваленко пост № 5 здав “ ; “Товаришу (пане) сержант , рядовий
Гриценко пост № 5 прийняв “ . За командою розвідного попередньої варти :
“ Рядовий Коваленко , з поста кроком руш ! “ – вартовий , якого змінили
, залишає пост . З цього моменту вартовий Гриценко стає чатовим і
виконує свої обов”язки на посту .

ПЛАН :

Життя і діяльність Збройних Сил України визначаються військовими
статутами ;

Військовослужбовці та взаємовідносини між ними . Загальні положення ;

Права та обов”язки чатового .Призначення і завдання вартової служби ;

Пост його обладнання та оснащення ;

Обов”язки чатового . Способи охорони поста ;

Порядок застосування зброї чатовим ;

Заміна чатових .

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА;

“Допризовна Підготовка”

підручник для 10 – 11 класів загальноосвітньої школи

Видання друге , змінене і доповнене

КИЇВ “ВЕЖА ”1998 .

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

Томчук Роман

Петрович

М.Коломия вул.В.Гнатюка 39а\ 2

( 3-53-53 або моб.8-067-756-84-82.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53. ПІДПРИЄМЕЦЬ

Томчук Петро Степанович

Сантехніка для води і газу

(крани , фільтри , згони і тд .)

Ринок “торговиця” 1 ряд

Вул.В.Гнатюка 39а\2

((8-03433) 3-53-53.

вул.В.Гнатюка 39а\2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а\2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

вул.В.Гнатюка 39а/2

Центральний вхід

“ринок Торговиця”

Похожие записи